ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hàm nghi

2 39 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT HÀM NGHI KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 20162017 MÔN: VẬT KÝ – KHỐI: 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐỀ CHÍNH THỨC I LÝ THUYẾT (5.0 điểm) Câu 1: (2.0 điểm) Định nghĩa viết biểu thức tính công trường hợp tổng quát Cho biết tên đơn vị đại lượng biểu thức Nêu vài ví dụ thực cơng thực tế Câu 2: (1.5 điểm) Phát biểu nội dung thuyết động học phân tử chất khí Câu 3: (1.5 điểm) Viết phương trình trạng thái khí lý tưởng Nêu định luật Bôi - lơ - ma - ri - ốt Trong hệ tọa độ (p,V), đường đẳng nhiệt có dạng gì? II BÀI TỐN (5.0 điểm) Câu : (1.0 điểm) Người ta kéo thùng nặng trượt sàn nhà dây hợp với phương nằm ngang góc 60 0, lực tác dụng lên dây 150N Tính cơng lực thùng trượt 15m Câu 5: (1.5 điểm) Lò xo có độ cứng k = 200N/m , đầu cố định , đầu gắn với vật nhỏ Khi lò xo bị nén 2cm đàn hồi hệ bao nhiêu? Thế có phụ thuộc khối lượng vật không? Câu 6: (1.0 điểm) Một xylanh chứa 150 cm3 khí áp suất 2.105 Pa Pit-tơng nén khí xylanh xuống 100 cm3 Tính áp suất khí xylanh lúc này, coi nhiệt độ không đổi Câu 7: (1.5 điểm) Người ta truyền cho khí xilanh nhiệt lượng 100 J Khí nở thực công 70 J đẩy pit-tông lên Tính độ biến thiên nội khí - HẾT - SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT HÀM NGHI KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 20162017 MÔN: VẬT KÝ – KHỐI: 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐÁP ÁN CÂU Câu (2.0 điểm) - ĐÁP ÁN Khi lực không đổi tác dụng lên vật điểm đặt lực ĐIỂM 0.5 chuyển dời đoạn s theo hướng hợp với hướng lực góc α cơng thực lực tính theo cơng thức: - 0.5 A: công (J), F: lực tác dụng (N), s: độ chuyển dời (m) Ví dụ: Cơng lực kéo động lên dốc, người kéo hòm gỗ sàn nhà, Câu (1.5 điểm) - Câu (1.5 điểm) - Chất khí cấu tạo từ phân tử có kích thước nhỏ so với khoảng cách chúng Các phân tử khí chuyển động hỗn loạn khơng ngừng; chuyển động nhanh nhiệt độ chất khí cao Khi chất khí chuyển động hỗn loạn phân tử khí va chạm vào thành bình gây lên áp suất lên thành bình suy Trong q trình đẳng nhiệt lượng khí định, áp suất tỷ lệ nghịch với thể tích Câu (1.0 điểm) Câu (1.5 điểm) Câu (1.0 điểm) Câu (1.5 điểm) 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 Trong hệ tọa độ (p,V) đường đẳng nhiệt đường hypebol A = 150.15.cos(600) = 1125 N - 0.5 = 0.04 J Thế không phụ thuộc vào khối lượng vật 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 - Q = 100J (Q > 0, nhận nhiệt lượng) 0.25 - A = -70J (A< 0, thực công) 0.25 0.5 0.5 Thiếu đơn vị trừ 0.25đ cho đại lượng cần tính trừ tối đa không lần kiểm tra - HẾT - ...SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT HÀM NGHI KIỂM TRA HỌC KỲ II – NĂM HỌC: 2016 – 2017 MÔN: VẬT KÝ – KHỐI: 10 Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) ĐÁP... 0.5 = 0.04 J Thế không phụ thuộc vào khối lượng vật 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 - Q = 100 J (Q > 0, nhận nhiệt lượng) 0.25 - A = -70J (A< 0, thực công) 0.25 0.5 0.5 Thiếu đơn vị trừ 0.25đ
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hàm nghi , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 hàm nghi

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay