ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

2 48 1
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

KIỂM TRA HỌC KỲ II TRƯỜNG THCS-THPT ĐINH THIỆN LÝ NĂM HỌC 2016 - 2017 ĐỀ CHÍNH THỨC MƠN LÝ – KHỐI 10 (Đề gồm có 02 trang) Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian giao đề) Họ, tên thí sinh: Số báo danh: Mã đề: L1001 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM Câu 1: (1.5 điểm) Thế trình đẳng tích? Phát biểu viết biểu thức định luật Charles Câu 2: (3 điểm) Bạn An đứng ban công lầu tòa nhà, A ném trái bóng khối lượng 500 g lên cao theo phương thẳng đứng từ điểm A cách mặt đất 4.2 m Bóng rơi chạm đất với vận tốc có độ lớn 11 m/s Cho g = 10 m/s2 Chọn gốc mặt đất a Tính bóng b Tính vận tốc bóng lúc ném c Tính độ cao lớn so với mặt đất mà bóng đạt 4,2 m Câu 3: (1 điểm) Một chai chứa khơng khí nhiệt độ 30 0C áp suất atm, đậy nút bấc Khi đun nóng chai đến nhiệt độ 99 0C, nút bấc văng khỏi chai Tính áp suất khơng khí chai nút bấc vừa văng (Xem tiếp trang sau) Câu 4: (3 điểm) Một khối khí thực chu trình hình vẽ Cho T2 = 900 K a Nêu tên gọi trình chu trình b Tính V2 T3 c Vẽ lại chu trình hệ tọa độ (p,T) d Trong trình - 1, hệ nhận nhiệt lượng 150 J Tính độ biến thiên nội trình Câu 5: (1.5 điểm) a Quan sát người thợ lặn ta nhận thấy bọt khí họ lúc to lên mặt nước Vì sao? b Khi thợ lặn lặn xuống biển thường phải mang theo dụng cụ cần thiết cho sống thợ lặn bình khí nén, ngồi mục đích cung cấp dưỡng khí cho thợ lặn bình khí nén có tác dụng quan trọng khác cho sống người thợ lặn Em tác dụng bình khí nén? -HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay