ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

4 14 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ***** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2016 - 2017) Mơn: VẬT LÍ – Lớp 10 Thời gian làm bài: 45 phút ***** Câu (2 điểm) -Nêu định nghĩa viết công thức trọng trường vật -Lấy mốc trọng trường mặt đất chiều dương tính độ cao hướng lên Thế trọng trường vật khối lượng kg -98 J Lấy g = 9,8 m/s2 Xác định vị trí vật mặt đất Câu (2 điểm) -Phát biểu viết công thức định luật Bơilơ - Mariơt -Áp dụng: Một lượng khơng khí xác định ống bơm có áp suất atm chiếm thể tích 2,5 lít Nén chậm để nhiệt độ khơng khí ống bơm khơng thay đổi đến thể tích khơng khí giảm bới 1,5 lít Hỏi áp suất khơng khí ống bơm tăng thêm hay giảm bớt atm? Câu (1 điểm) Phát biểu viết cơng thức ngun lí I Nhiệt động lực học Câu (1,5 điểm) Ném bi sắt nhỏ thẳng đứng lên cao từ mặt đất với tốc độ m/s lên cao mét so với mặt đất? Bỏ qua lực cản khơng khí Lấy g = 9,8 m/s Câu (2 điểm) Khơng khí phòng kích thước m x m x m buổi sáng có nhiệt độ 200 C áp suất 745 mmHg Đến trưa, khơng khí có nhiệt độ 370 C áp suất 765 mmHg Tính thể tích phần khơng khí khỏi phòng Câu (1,5 điểm) Một ray đường sắt nhiệt độ 20 C có độ dài 12 m Nếu hai đầu ray đặt cách mm ray chịu nhiệt độ lớn để chúng không bị uốn cong tác dụng nở nhiệt? Cho biết hệ số nở dài thép ray 12.10 6 K 1 -H Ế T - SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ***** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2016 - 2017) Mơn: VẬT LÍ – Lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút ***** Câu (1,5 điểm) -Hiện tượng cảm ứng điện từ gì? Hiện tượng cảm ứng điện từ tồn điều kiện nào? -Hiện tượng tự cảm gì? Câu (2 điểm) -Nêu điều kiện để có phản xạ tồn phần -Có hai mơi trường suốt ngăn cách mặt phẳng: nước chiết suất 4/3 thủy tinh chiết suất 1,5 Hỏi phải chiếu tia sáng từ môi trường sang mơi trường xảy phản xạ toàn phần? Câu (1,5 điểm) Vật thật đặt khoảng trước thấu kính hội tụ cho ảnh ảo? Ảnh có chiều độ lớn so với vật? Câu (1,5 điểm) Một cuộn dây dẫn phẳng, dẹt, có 200 vòng, đặt từ trường có đường sức từ vng góc với mặt phẳng khung Diện tích vòng dây phẳng 45 cm Cho cảm ứng từ tăng từ 0,1 T đến 0,6 T khoảng thời gian 0,25 s Tính độ lớn suất điện động cảm ứng xuất cuộn dây Câu (2,5 điểm) Đặt nến AB cao cm vng góc với trục thấu kính hội tụ có độ tụ dp nhận ảnh nến rõ nét ảnh đặt cách tháu kính 45 cm a-Định vị trí nến AB thấu kính Ảnh nến cao cm? Vẽ ảnh b-Muốn thu ảnh nến cao nến phải đặt nến cách thấu kính đoạn bao nhiêu? Câu (1 điểm) Mắt người bị tật cận thị Điểm cực viễn cách mắt 50 cm Muốn nhìn thấy rõ vật xa khơng cần điều tiết, người phải đeo kính có độ tụ bao nhiêu? Coi kính đeo sát mắt -H Ế T - TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ***** Câu điểm Câu 2 điểm Câu điểm Câu 1,5 điểm Câu điểm Câu 1,5 điểm Ghi chú: ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: VẬT LÍ – Lớp 10 – (2016-2017) Định nghĩa trọng trường Viết công thức Wt = mgz Viết công thức, thay số đúng, tính z = -5 m Trả lời vật mặt đất m Phát biểu định luật Bôilơ - Mariôt Viết công thức định luật Bôilơ - Mariôt Viết công thức, thay số đúng, tính p2 = 2,5 atm Trả lời áp suất tăng 1,5 atm Phát biểu nguyên lí I NĐLH Viết cơng thức ngn lí I NĐLH Áp dụng bảo toàn năng, viết 0,5mv2 = mgz Thay số đúng, tính z ≈ 1,84 m Viết = 0,75 điểm 0,25 điểm 0,75 điểm 0,25 điểm 0,75 điểm 0,25 điểm 0,75 điểm 0,25 điểm 0,75 điểm 0,25 điểm 0,75 điểm 0,75 điểm 0,5 điểm Thay số đúng, tính V2 = 49,45 m3 Tính ∆V = V2 – V1 = 1,45 m3 Viết công thức ∆ℓ = αℓ0.(t – t0) Thay số đúng, tính t ≈ 61,7 0C điểm 0,5 điểm 0,5 điểm điểm -Học sinh giải toán theo cách khác, miễn cho điểm tối đa phần -Sai thiếu đơn vị: lần trừ 0,25 điểm, lần trở lên trừ toàn 0,5 điểm -H Ế T - TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ***** Câu 1,5 điểm Câu 2 điểm Câu 1,5 điểm Câu 1,5 điểm Câu 2,5 điểm Câu điểm Ghi chú: ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: VẬT LÍ – Lớp 11 – (2016-2017) Định nghĩa tượng cảm ứng điện từ Nói tượng cảm ứng điện từ tồn khoảng thời gian từ thơng qua mạch điện kín biến thiên Định nghĩa tượng tự cảm Nêu điều kiện để có phản xạ tồn phần, ý 0,5 điểm Xác định n2 = 4/3 n1 = 1,5 Nói tia sáng truyền từ thủy tinh sang nước Nói vật thật đặt tiêu điểm (d < f) Nói ảnh ảo chiếu với vật Nói ảnh ảo lớn vật Viết ∆Φ = Φ2 – Φ1 = NB2 Scosα – NB1 Scosα = N(B2 – B1)Scosα Thay số đúng, tính ∆Φ = 0,45 Wb Viết | | = | | 0,5 điểm điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm Thay số đúng, tính | | = 1,8 V Tính f = 20 cm aTính d = 36 cm 1,5 điểm Tính k = - 1,25 Tính = cm Vẽ ảnh tỉ lệ (0,5 điểm), không tỉ lệ (0,25 điểm) bLập luận k2 = -1 điểm Tính d2 = 40 cm Nói f = -OCV = - 50 cm = - 0,5 m Tính D = - dp 0,5 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,25 điểm 0,5 điểm 0,25 điểm 0,75 điểm 0,5 điểm 0,5 điểm -Học sinh giải tốn theo cách khác, miễn cho điểm tối đa phần -Sai thiếu đơn vị: lần trừ 0,25 điểm, lần trở lên trừ toàn 0,5 điểm -H Ế T - 0,5 điểm 0,5 điểm ...SỞ GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO TP HCM TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ***** ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II (2016 - 2017) Mơn: VẬT LÍ – Lớp 11 Thời gian làm bài: 45 phút ***** Câu (1,5 điểm) -Hiện tượng cảm ứng... mắt -H Ế T - TRƯỜNG THPT ĐÀO DUY TỪ ***** Câu điểm Câu 2 điểm Câu điểm Câu 1,5 điểm Câu điểm Câu 1,5 điểm Ghi chú: ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II Mơn: VẬT LÍ – Lớp 10 – (201 6-2 017)... 36 cm 1,5 điểm Tính k = - 1,25 Tính = cm Vẽ ảnh tỉ lệ (0,5 điểm), không tỉ lệ (0,25 điểm) bLập luận k2 = -1 điểm Tính d2 = 40 cm Nói f = -OCV = - 50 cm = - 0,5 m Tính D = - dp 0,5 điểm 0,25 điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay