ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

1 32 1
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT CẦN THẠNH ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II ; Năm học: 2016 - 2017 Môn: Vật lý - Khối 10 Thời gian: 45 phút (không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 1.(1,5 điểm) Nội ? Ta thay đổi nội hệ cách nào? Cho ví dụ cách Câu (1,25 điểm) Thế chất rắn kết tinh? Nêu đặc tính chất rắn kết tinh Câu (1,25 điểm) Thế q trình đẳng tích? Phát biểu viết biểu thức định luật Sac-lơ Câu (1,0 điểm) - Viết biểu thức tính cơng học - Một học sinh A xách gàu nước có trọng lượng 100 N mặt đường nằm ngang Và học sinh B khác, xách gàu nước có trọng lượng 50 N mặt đường nghiêng góc 300 so với phương ngang Cả hai học sinh quãng đường 15 m Học sinh thực công học lớn hơn? Giải thích Câu (1,0 điểm) Một lượng khí định 00C, áp suất 1atm, tích 1,5 lít Hỏi nhiệ tđộ 27 0C, áp suất 0,5 atm, khối khí tích ? Câu (1,0 điểm) Một kim loại có hệ số nở dài 11.10-6 K-1 Ở nhiệt độ 250C, có chiều dài 1252 mm Hỏi nhiệt độ 1000C kim loại có chiều dài bao nhiêu? Câu (1,5 điểm) Một vật khối lượng 200 g chuyển động với vận tốc 18km/s độ cao m so với mặt đất Mốc tính mặt đất Cho g = 10m/s2 Tính vật Câu (1,5 điểm) Vật trượt từ đỉnh dốc nghiêng AB, nghiêng góc = 30 so với phương ngang, với vận tốc ban đầu khơng Sau đó, vật tiếp tục trượt mặt ngang BC Biết hệ số ma sát vật với mặt nghiêng mặt ngang 0,1 Cho AH = 1m, g = 10m/s2 a Tính vận tốc vật B b Tính quãng đường vật mặt ngang BC A α H B Hết C
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay