ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

1 15 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG THPT HƯNG ĐẠO KỲ KIỂM TRA HỌC KỲ II LỚP 10 - NĂM HỌC 2016-2017 Môn thi: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có trang) Câu 1: (2 điểm) Động năng: định nghĩa, biểu thức, đơn vị Phát biểu, viết giải thích biểu thức định lý động Câu 2: (2 điểm) Nêu nội dung thuyết động học phân tử chất khí Khí lý tưởng gì? Câu 3: (1 điểm) Phát biểu viết biểu thức nguyên lý I nhiệt động lực hoc Nêu cách quy ước dấu đại lượng biểu thức Câu 4: (2 điểm) Từ độ cao 8m ném xuống vật nhỏ khối lượng 50g, vận tốc ném 18km/h Bỏ qua lực cản khơng khí, lấy g = 10m/s2 Chọn gốc mặt đất a) Tìm vật? b) Tìm vận tốc vật lớn gấp lần động năng? Bài 5: (2 điểm) Một khối lượng khí xác định lúc đầu có nhiệt độ 27 OC, áp suất 6atm, thể tích lít Người ta đun nóng đẳng tích khí đến nhiệt độ 177 OC tiếp tục đun nóng đẳng áp đến nhiệt độ 327OC, lúc khí có khối lượng riêng 18g/lít a) Tìm áp suất khí sau đun đẳng tích? b) Tìm khối lượng khí? Bài 6: (1 điểm) Nội khối khí xy lanh giảm 30J khí thực cơng 50J đẩy pit tơng lên Hỏi khí nhận hay truyền nhiệt lượng bao nhiêu? Hết Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Giám thị khơng giải thích thêm Họ tên thí sinh: …………………………………………… Số báo danh: ……………… Họ tên giám thị: ….……………………………………… Chữ ký: ……………………
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay