ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

1 27 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

Trường THCS - THPT KIỂM TRA HỌC KỲ II (2016-2017) KHAI MINH MÔN : LÝ Ngày 28/4/2017 KHỐI: 10 THỜI GIAN: 45 PHÚT A Lý thuyết (5đ) Câu (1,25 đ): Phát biểu viết biểu thức nguyên lý nhiệt động lực học Câu (1,25 đ): Định nghĩa viết biểu thức động năng? Giải thích ký hiệu ghi đơn vị tương ứng Câu (1,25 đ): Phát biểu viết biểu thức định luật Charles (đẳng tích) Câu 4(1,25đ): Phát biểu viết biểu thức định luật Boyle_Mariotte B Bài tập (5đ) Bài (2đ): Một khối khí có áp suất atm, thể tích 40 dm 3, nhiệt độ 270C Biến đổi khối khí qua q trình liên tiếp: (1)→(2) trình đẳng nhiệt, áp suất tăng lần (2)→(3) q trình đẳng tích, nhiệt độ sau 1270C Tính thơng số (P,V,T) thiếu khối khí chuyển hóa qua q trình Bài (2đ):Một vật có khối lượng 200 g thả rơi không vận tốc đầu từ điểm O cách mặt đất 80 m Chọn gốc mặt đất, bỏ qua sức cản khơng khí lấy g = 10 m/s Tìm: a Vận tốc vật chạm đất điểm A b Độ cao vật vật có động lần c Vận tốc vật rơi đến điểm C cách điểm O 45 m Bài (1đ):Thả thỏi đồng có khối lượng 0,4kg nhiệt độ 80oC vào 0,25kg nước nhiệtđộ 18oC.Cho nhiệt dung riêngCCu = 400J/kg.độ; Cnước = 4200J/kg.độ Tính nhiệt độ có cân nhiệt HẾT
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay