ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM TRƯỜNG THCS-THPT DUY TÂN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II NH 2016-2017 Mơn : VẬT LÍ 10 Thời gian : 45 phút Câu 1: (2,0 đ) Hãy cho biết nội là gì Nêu các cách làm thay đổi nội của một vật, ví dụ về mỗi cách? Câu 2: ( 1,0 đ) Chất rắn kết tinh có đặc tính gì? Câu 3: ( 1,5 đ) Tính công và công suất của một người kéo một thùng nước có trọng lượng 150N từ giếng sâu m lên 20 giây Coi thùng chuyển động đều Câu 4: ( 2,5 đ) Một vật có khối lượng 50g được ném thẳng đứng từ độ cao 2m lên cao với vận tốc m/s a.Tính của vật trước chạm đất b.Tính độ cao cực đại của nó c.Vận tốc của vật bằng thế bằng một nửa động Lấy g = 10m/s2 Câu 5: (1,5 đ) Một xilanh chứa 150 cm3 khí áp suất 2.10 Pa Pit-tơng nén khí xilanh x́ng 100 cm3 Tính áp suất của khí xilanh lúc này, coi nhiệt độ không đổi Câu 6: (1,5 đ) Một lượng khí lí tưởng có áp suất p0, thể tích V0 nhiệt độ 270C được biến đổi qua hai giai đoạn: nung nóng đẳng tích đến áp suất gấp đôi, sau đó cho dãn nở đẳng áp thể tích tăng gấp lần a Vẽ đồ thị mô tả quá trình biến đổi của khối khí hệ OPV b Tính nhiệt độ cuối HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 , ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay