ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 VÀ ĐÁP ÁN

3 34 1
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 18/04/2018, 00:20

TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG ĐỀ I ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2016-2017 MÔN VẬT LÝ KHỐI 10 (Thời gian 45 phút ) I.LÝ THUYẾT(5đ) Câu : Phát biểu viết biểu thức định luật Bôi-Lơ Ma-ri-ốt ?Vẽ đường đẳng nhiệt hệ tọa độ (OPOV) Câu : Động ? Viết biểu thức ? (giải thích đại lượng có biểu thức ) Câu : Phát biểu viết biểu thức định luật bảo toàn vật chuyển động trọng trường ? II.BÀI TẬP (5đ) Bài : Từ độ cao 20m so với mặt đất, người ta thả vật rơi không vận tốc đầu Bỏ qua sức cản khơng khí, g = 10m / s lấy a.Dùng định luật bảo toàn xác định vận tốc vật lúc chạm đất b.Ở vị trí Wd = Wt Hãy tính vận tốc vật vị trí c.Khi chạm đất vật va chạm với mặt đất bật ngược trở lại theo phương cũ lên đến độ cao m Xác định phần trăm chuyển thành nhiệt va chạm Bài :Dưới áp suất 105 Pa lượng khí tích 10 lít Nếu nhiệt độ giữ không đổi áp suất tăng lên 105 Pa thể tích lượng khí ? Bài : Một kim loại có chiều dài 20°C m Khi nhiệt độ tăng đến 30°C chiều dài bao nhiêu? Cho hệ số nở dài 1,2.10–6K–1 TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG ĐỀ II ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2016-2017 MÔN VẬT LÝ KHỐI 10 (Thời gian 45 phút ) I.LÝ THUYẾT(5đ) Câu : Phát biểu viết biểu thức định luật Sác -Lơ ? Vẽ đường đẳng tích hệ tọa độ (OP-OT)? Câu : Thế trọng trường ? Viết biểu thức ? (giải thích đại lượng có biểu thức )? Câu : Phát biểu viết biểu thức Nguyên lý I Nhiệt động lực học ? Nêu qui ước dấu ? II.BÀI TẬP(5đ) Bài : Từ độ cao 40m so với mặt đất, người ta thả vật rơi không vận tốc đầu Bỏ qua sức cản khơng khí, g = 10m / s lấy a.Dùng định luật bảo toàn xác định vận tốc vật lúc chạm đất b.Ở vị trí thì.Wđ = 2Wt Hãy tính vận tốc vật vị trí c Khi chạm đất vật va chạm với mặt đất bật ngược trở lại theo phương cũ lên đến độ cao 10m Xác định phần trăm chuyển thành nhiệt va chạm Bài :Dưới áp suất 2.105 Pa lượng khí tích 20 lít Nếu nhiệt độ giữ khơng đổi áp suất tăng lên 105 Pa thể tích lượng khí ? Bài : Một kim loại có chiều dài 10°C m Khi nhiệt độ tăng đến 50°C chiều dài bao nhiêu? Cho hệ số nở dài 1,2.10–6K–1 ĐÁP ÁN VẬT LÝ 10 ĐỀ I I LÝ THUYẾT Câu Nội dung Điểm 1đ 0,5đ 1đ 0,25đ 0,25đ 1đ 1đ Nội dung Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ *Phát biểu định luật *Vẽ đường đẳng nhiệt *Nêu định nghĩa động *Viết biểu thức *Giải thích đại lượng *Phát biểu định luật *viết biểu thức II BÀI TOÁN Bài a)* Viết mgh = 1/2 mv *Tính v = 20 m/s b) * Viết W = 3/2 Wt *Tính h = 13,33 m c) * Viết độ giảm W2- W1= mghmax – mgh *Tính 75% * Viết biểu thức P1.V1 = P2.V2 *Tính V2= l * Viết biểu thức l = l0(1 + αt) *Tính l = 1,000012 m ... lượng khí ? Bài : Một kim loại có chiều dài 10 C m Khi nhiệt độ tăng đến 50°C chiều dài bao nhiêu? Cho hệ số nở dài 1,2 .10 6K–1 ĐÁP ÁN VẬT LÝ 10 ĐỀ I I LÝ THUYẾT Câu Nội dung Điểm 1đ 0,5đ 1đ... phương cũ lên đến độ cao 10m Xác định phần trăm chuyển thành nhiệt va chạm Bài :Dưới áp suất 2 .105 Pa lượng khí tích 20 lít Nếu nhiệt độ giữ khơng đổi áp suất tăng lên 105 Pa thể tích lượng khí...TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG ĐỀ II ĐỀ THI HỌC KỲ NĂM HỌC 2016-2017 MÔN VẬT LÝ KHỐI 10 (Thời gian 45 phút ) I.LÝ THUYẾT(5đ) Câu : Phát biểu viết biểu thức
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 VÀ ĐÁP ÁN, ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 10 HKII 2016 2017 VÀ ĐÁP ÁN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay