ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 12

4 44 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:11

THCS-THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ TRƯỜNG THCS – THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM - ĐỀ THI THỬ ĐỀ THI THỬ CHẤT LƯỢNG GIỮA HỌC KÌ II NĂM HỌC 2017 – 2018 MÔN: VẬT LÝ – KHỐI 12 THPT Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian giao đề Họ Tên: Lớp : Câu 1: Một mạch dao động LC có ω = 107 rad/s, điện tích cực đại tụ Q0 = 4.10-12C Khi điện tích tụ q = 2.10-12 C dòng điện mạch có giá trị A .10-5 A B 2.10-5 A C 2.10-5 A D 2.10-5 A Câu 2: Mạch dao động điện từ điều hồ có cấu tạo gồm A nguồn chiều tụ điện mắc thành mạch kín B nguồn chiều cuộn cảm mắc thành mạch kín C nguồn chiều điện trở mắc thành mạch kín D tụ điện cuộn cảm mắc thành mạch kín Câu 3: Mạch dao động điện từ điều hồ LC có chu kỳ A phụ thuộc vào L, không phụ thuộc vào C B phụ thuộc vào C, không phụ thuộc vào L C phụ thuộc vào L C D không phụ thuộc vào L C Câu 4: Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C, tăng điện dung tụ điện lên lần chu kỳ dao động mạch A tăng lần B tăng lần C giảm lần D giảm lần Câu 5: Mạch dao động điện từ LC có tần số dao động f tính theo cơng thức A f = B f = C f = D f = Câu 6: Một mạch dao động có tụ điện C = (F) mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Để tần số dao động mạch f = 500 Hz độ tự cảm L cuộn dây phải có giá trị A L = (H) B L = 5.10–4 (H) C (H) D L = \f(π,500 (H) Câu 7: Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điện có điện dung C thay đổi Biết điện trở dây dẫn không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch A f2 = 4f1 B f2 = C f2 = 2f1 D f2 = Câu 8: Trong mạch dao động điện từ, điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kỳ dao động điện từ mạch A T = 2π B T = 2π C T = 2π D T = 2πQ0I0 Câu 9: Trong mạch dao động LC lí tưởng dòng điện mạch A ngược pha với điện tích tụ điện B trễ pha π/2 so với điện tích tụ điện C pha với điện điện tích tụ điện D sớm pha π/2 so với điện tích tụ điện Câu 10: Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm L = mH tụ điện có điện dung C = nF Giả sử thời điểm ban đầu điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại Q0 = μC Biểu thức điện tích tụ điện cường độ dòng điện � � q  6.106 cos 106 t (C); i  cos � 10 t  � (A) � � A   �6 � q  6.106 cos � 10 t  � (C); i  cos 106 t (A) � � B �6 � q  cos 106 t (C); i  cos � 10 t  � (A) 2� � C     truongquoctuan.nbk@gmail.com 0943.24.52.91 (zalo) THCS-THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM �6 � q  cos � 10 t  � (C); i  cos 106 t (A) � � D Câu 11: Tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s Kim cương có chiết suất n = 2,42 Tốc độ truyền ánh sáng kim cương (tính tròn) là: A 242000 km/s B 124000 km/s C 72600 km/s D 173000 km/s Câu 12 (ĐH 2011): Một lăng kính có góc chiết quang A = (coi góc nhỏ) đặt khơng khí Chiếu chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên lăng kính theo phương vng góc với mặt phẳng phân giác góc chiết quang, gần cạnh lăng kính Đặt E sau lăng kính, vng góc với phương chùm tia tới cách mặt phẳng phân giác góc chiết quang 1,2 m Chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ nđ = 1,642 ánh sáng tím nt = 1,685 Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím quang phổ liên tục quan sát A 4,5 mm B 36,9 mm C 10,1 mm D 5,4 mm Câu 13 (ĐH 2011): Chiếu từ nước khơng khí chùm tia sáng song song hẹp (coi tia sáng) gồm thành phần đơn sắc: tím, lam, đỏ, lục, vàng Tia ló đơn sắc màu lục là mặt nước (sát với mặt phân cách hai môi trường) Khơng kể tia đơn sắc màu lục, tia ló ngồi khơng khí tia đơn sắc màu: A tím, lam, đỏ B đỏ, vàng, lam C đỏ, vàng D lam, tím Câu 14 (ĐH 2010): Một lăng kính thủy tinh có góc chiết quang A = , đặt khơng khí Chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,643 1,685 Chiếu chùm tia sáng song song, hẹp gồm hai xạ đỏ tím vào mặt bên lăng kính theo phương vng góc với mặt Góc tạo tia đỏ tia tím sau ló khỏi mặt bên lăng kính xấp xỉ A 1,4160 B 0,3360 C 0,1680 D 13,3120 Câu 15: Khoảng vân A khoảng cách hai vân sáng bậc hứng vân B khoảng cách hai vân sáng liên tiếp hứng vân C khoảng cách vân sáng vân tối liên tiếp hứng vân D khoảng cách từ vân trung tâm đến vân tối gần Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng ánh sáng trắng A có tượng giao thoa với vân sáng màu trắng, vân sáng bên vân sáng trung tâm có màu cầu vồng, với tím trong, đỏ ngồi B khơng có tượng giao thoa C có tượng giao thoa với vân sáng màu trắng D có vạch trắng, hai bên khoảng tối đen Câu 17: Khoảng cách từ vân đến vân tối thứ k tính từ vân trung tâm hệ vân giao thoa thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng A , (k = 0; �1; �2 ) B , (k = 0; �1; �2 ) C , (k = 0; 1; 2; ) D , (k = 0; �1; �2 ) Câu 18: Khoảng cách từ vân sáng bậc bên đến vân sáng bậc bên so với vân sáng trung tâm A 7i B 8i C 9i D 10i Câu 19: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, biết a = 0,4 mm, D = 1,2 m, nguồn S phát xạ đơn sắc có λ = 600 nm Khoảng cách vân sáng liên tiếp A 1,6 mm B 1,2 mm C 1,8 mm D 1,4 mm Câu 20: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khe sáng chiếu ánh sáng đơn sắc Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m Khoảng cách vân sáng liên tiếp đo 4,8 mm Toạ độ vân sáng bậc A ± 9,6 mm B ± 4,8 mm C ± 3,6 mm D ± 2,4 mm Câu 21: Ứng dụng tượng giao thoa ánh sáng để đo A tần số ánh sáng B bước sóng ánh sáng   Trang 2/4 – Thi thử THCS-THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM C chiết suất môi trường D vận tốc ánh sáng Câu 22: Trong thí nghiệm Giao thoa anhs sáng khe I âng với ánh sáng đơn sắc λ = 0,7 μm, khoảng cách khe S1,S2 a = 0,35 mm, khoảng cách từ khe đến quan sát D = 1m, bề rộng vùng có giao thoa 13,5 mm Số vân sáng, vân tối quan sát là: A vân sáng, vân tối B vân sáng, vân tối C vân sáng, vân tối D vân sáng, vân tối Câu 23: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe a = 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến D = m, người ta đo khoảng cách vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía với so với vân sáng trung tâm mm Tìm bước sóng ánh sáng dùng thí nghiệm A λ = 0,2 μm B λ = 0,4 μm C λ = 0,5 μm D λ = 0,6 μm Câu 24: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Nếu điểm M quan sát có vân tối thứ hai (tính từ vân sáng trung tâm) hiệu đường ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn A 2λ B 1,5λ C 3λ D 2,5λ Câu 25: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng vân 1,2mm Trong khoảng hai điểm M N phía so với vân sáng trung tâm, cách vân trung tâm mm 4,5 mm, quan sát A vân sáng vân tối B vân sáng vân tối.C vân sáng vân tối D vân sáng vân tối Câu 26: Ánh sáng dùng thí nghiệm giao thoa gồm ánh sáng đơn sắc ánh sáng lục có bước sóng λ1 = 0,50 μm ánh sáng đỏ có bước sóng λ2 = 0,75 μm Vân sáng lục vân sáng đỏ trùng lần thứ (kể từ vân sáng trung tâm) ứng với vân sáng đỏ bậc A B C D Câu 27: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách từ hai khe đến m Nếu chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm λ2 = 0,5 μm có vị trí có vân sáng hai xạ trùng gọi vân trùng Tìm khoảng cách nhỏ hai vân trùng A 0,6 mm B mm C 0,8 mm D mm Câu 28: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng hai khe cách mm, khoảng cách từ hai khe đến m Nếu chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 μm λ2 thấy vân sáng bậc xạ λ2 trùng với vân sáng bậc xạ λ1 Tính λ2 A 0,4 μm B 0,5 μm C 0,48 μm D 0,64 μm Câu 29: Chiếu sáng hai khe I-âng ánh sáng trắng với bước sóng ánh sáng đỏ λđ = 0,75 μm ánh sáng tím λt = 0,4 μm Biết a = 0,5 mm, D = m Ở vị trí vân sáng bậc màu đỏ, có xạ cho vân sáng nằm trùng đó? A B C D Câu 30: Trong thí nghiệm I-âng người ta chiếu sáng hai khe ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 μm đến 0,75 μm Khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách từ hai khe đến D = m Tại điểm M cách vân sáng trung tâm mm có xạ cho vân tối dải ánh sáng trắng? A B C D Câu 31: Hai khe I-âng cách a = mm chiếu ánh sáng trắng (0,4 μm ≤ λ ≤ 0,76 μm), khoảng cách từ hai khe đến m Tại điểm A cách vân trung tâm mm có xạ cho vân tối có bước sóng A 0,60 μm 0,76 μm B 0,57 μm 0,60 μm C 0,40 μm 0,44 μm D 0,44 μm 0,57 μm Câu 32: Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng ánh sáng đơn sắc Khi tiến hành không khí người ta đo khoảng vân i = mm Đưa tồn hệ thống vào nước có chiết suất n = 4/3 khoảng vân đo nước A mm B 2,5 mm C 1,25 mm D 1,5 mm Câu 33: Máy quang phổ dụng cụ dùng để Trang 3/4 – Thi thử THCS-THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM A đo bước sóng vạch quang phổ B tiến hành phép phân tích quang phổ C quan sát chụp quang phổ vật D phân tích chùm ánh sáng phức tạp thành thành phần đơn sắc Câu 34: Phát biểu sau sai nói máy quang phổ? A Là dụng cụ dùng để phân tích chùm ánh sáng có nhiều thành phần thành thành phần đơn sắc khác B Nguyên tắc hoạt động dựa tượng tán sắc ánh sáng C Dùng để nhận biết thành phần cấu tạo chùm sáng phức tạp nguồn sáng phát D Bộ phận máy làm nhiệm vụ tán sắc ánh sáng thấu kính Câu 35: Những chất sau phát quang phổ liên tục? A Chất khí nhiệt độ cao B Chất rắn nhiệt độ thường C Hơi kim loại nhiệt độ cao D Chất khí có áp suất lớn, nhiệt độ cao Câu 36: Đặc điểm quan trọng quang phổ liên tục A phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng B phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng C không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng Câu 37: Nguồn sáng phát quang phổ vạch phát xạ A mặt trời B khối sắt nóng chảy C bóng đèn nê-on bút thử điện D lửa đèn cồn có rắc vài hạt muối Câu 38: Để nhận biết có mặt nguyên tố hoá học mẫu vật, ta phải nghiên cứu loại quang phổ mẫu đó? A Quang phổ vạch phát xạ B Quang phổ liên tục C Quang phổ hấp thụ D Cả ba loại quang phổ Câu 39: Tìm phát biểu tia hồng ngoại A Tất vật bị nung nóng phát tia hồng ngoại Các vật có nhiệt độ nhỏ 00 C khơng thể phát tia hồng ngoại B Các vật có nhiệt độ nhỏ 5000 C phát tia hồng ngoại, vật có nhiệt độ lớn 5000 C phát ánh sáng nhìn thấy C Mọi vật có nhiệt độ lớn độ không tuyệt đối phát tia hồng ngoại D Nguồn phát tia hồng ngoại thường bóng đèn dây tóc có cơng suất lớn 1000 W, nhiệt độ nhỏ 5000 C Câu 40: Chọn câu không đúng? A Tia X có khả xun qua nhơm mỏng B Tia X có tác dụng mạnh lên kính ảnh C Tia X xạ nhìn thấy làm cho số chất phát quang D Tia X xạ có hại sức khỏe người - Hết (Sưu tầm) Trang 4/4 – Thi thử ... 3.108 m/s Kim cương có chiết suất n = 2, 42 Tốc độ truyền ánh sáng kim cương (tính tròn) là: A 24 2000 km/s B 124 000 km/s C 726 00 km/s D 173000 km/s Câu 12 (ĐH 20 11): Một lăng kính có góc chiết quang... ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn A 2 B 1,5λ C 3λ D 2, 5λ Câu 25 : Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng, khe hẹp chiếu sáng ánh sáng đơn sắc Khoảng vân 1,2mm Trong khoảng hai điểm... sáng bậc A ± 9,6 mm B ± 4,8 mm C ± 3,6 mm D ± 2, 4 mm Câu 21 : Ứng dụng tượng giao thoa ánh sáng để đo A tần số ánh sáng B bước sóng ánh sáng   Trang 2/ 4 – Thi thử THCS-THPT NGUYỄN BỈNH KHIÊM C
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 12, ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 2 VẬT LÝ 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay