ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

1 21 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

CS DẠY THÊM THẦY BỬU ĐC: 168/34-36 NGUYỄN SÚY –P.TÂN QUÝ Q TÂN PHÚ TP.HCM Trang SGD&ĐT TP.HCM TRƯỜNG THPT KIỂM TRA HK I –NH: 2017-2018 MƠN: VẬT LÝ –LỚP 12 • Họ Tên HS: Lớp: -MÃ ĐỀ: • Đề gồm: 40 câu Thời gian làm bài: 50 phút KHỐI TỰ NHIÊN ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 101 1A 11D 21C 31C 2A 12D 22C 32A 3A 13C 23A 33A 4D 14B 24D 34C 5B 15D 25C 35C 6A 16B 26B 36C 7B 17A 27C 37A 8C 18B 28A 38D 9A 19C 29A 39C 10A 20B 30D 40C 8A 18A 28A 38C 9C 19C 29C 39B 10C 20A 30D 40B 8C 18A 28C 37B 9A 19D 29B 39C 10A 20B 30D 40B 8A 18B 28A 38C 9C 19A 29C 39A 10C 20D 30A 40C ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 102 1A 11A 21C 31A 2B 12C 22D 32A 3B 13C 23A 33D 4A 14A 24C 34B 5D 15C 25D 35B 6C 16A 26C 36D 7D 17C 27A 37B ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 103 1C 11C 21C 31B 2C 12A 22A 32C 3A 13A 23D 33A 4D 14C 24C 34A 5C 15C 25C 35D 6A 16A 26D 36B 7B 17A 27D 37A ĐÁP ÁN MÃ ĐỀ 104 1A 11C 21D 31C 2A 12D 22B 32A 3D 13A 23C 33A 4B 14C 24B 34C ĐT: 028 66732.350 -098.3390.992 5B 15D 25B 35D 6C 16A 26A 36A 7D 17B 27C 37C (HS KHỐI TỰ NHIÊN) Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12, ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 VẬT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay