ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:10

ĐỀ KIỂM TRA LỚP 12 – BAN XÃ HỘI Họ tên: .Lớp (Điền đáp án vào ô dưới, ghi đáp án câu hỏi gạch, xóa khơng tính điểm) Câu Chọn câu trả lời Trong phương trình dao động điều hoà: x = Acos(ωt + ϕ) A Biên độ A, tần số góc ω, pha ban đầu ϕ số dương B Biên độ A, tần số góc ω, pha ban đầu ϕ số âm C Biên độ A, tần số góc ω, số dương, pha ban đầu ϕ số phụ thuộc cách chọn gốc thời gian D Biên độ A, tần số góc ω, pha ban đầu ϕ số phụ thuộc vào cách chọn gốc thời gian t=0 Câu Chọn câu sai Chu kì dao động là: A Thời gian để vật q đường =4 lần biên độ B Thời gian ngắn để li độ dao động lặp lại cũ C Thời gian ngắn để trạng thái dao động lặp lại cũ D Thời gian để vật thực dao động Câu Hai vật A B bắt đầu dao động điều hòa, chu kì dao động vật A T A, chu kì dao động vật B TB Biết TA = 0,125TB Hỏi vật A thực 16 dao động vật B thực dao động? A B C 128 D Câu Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + ϕ) Gọi v vận tốc tức thời vật Trong hệ thức liên hệ sau, hệ thức sai? 2 v v2 x  v  2 2 A   +  C ω = D A = x +  = B v = ± ω (A - x ) A2 − x ω2  A   Aω  Câu Gia tốc dao động điều hòa có biểu thức: A a = ω2x B a = - ωx2 C a = - ω2x D a = ω2x2 Câu Vật dao động điều hồ Khi qua vị trí cân vật có tốc độ 16π (cm/s), biên gia tốc vật 64π2 (cm/s2) Tính biên độ chu kì dao động A A = 4cm, T = 0,5s B A = 8cm, T = 1s C A = 16cm, T = 2s D A = 8pcm, T = 2s Câu Một vật dao động điều hoà x = 4sin(πt + π/4)cm Lúc t = 0,5s vật có li độ vận tốc là: A x = -2 cm; v = 4π cm/s B x = cm; v = 2π cm/s C x = cm; v = -2π cm/s D x = -2 cm; v = -4π cm/s Câu Con lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g, lò xo có độ biến dạng vật qua vị trí cân Δℓ Chu kỳ lắc tính công thức ∆l k m g A T = 2π B T = C T = 2π D T = 2π 2π k g ∆l m Câu Một vật dao động điều hòa với tần số Hz, biên độ A Thời gian ngắn để vật từ vị trí có li độ -0,5A đến vị trí có li độ +0,5A A 1/10 s B 1/20 s C 1/30 s D 1/15 s Câu 10.Cho lắc đơn chiều dài ℓ dao động nhỏ với chu kỳ T Nếu tăng chiều dài lắc gấp lần chu kỳ lắc: A Tăng lần B Tăng lần C Tăng lần D Tăng lần Câu 11.Cho dao động điều hồ phương, tần số, có phương trình: x = A1cos(ωt + ϕ1); x2 = A2cos(ωt + ϕ2) Biên độ dao động tổng hợp có giá trị thỏa mãn A + A2 A A = A1 ϕ1 > ϕ2 B A = A2 ϕ1 > ϕ2 C A = D |A1 - A2|≤ A≤ |A - A2| Câu 12 Phát biểu sau nói sóng học? A Sóng học lan truyền phần tử vật chất theo thời gian B Sóng học lan truyền dao động theo thời gian mơi trường đàn hồi C Sóng học lan truyền vật chất không gian D Sóng học lan truyền biên độ dao động theo thời gian Câu 13 Để phân loại sóng ngang, sóng dọc người ta vào: A Vận tốc truyền sóng bước sóng B Phương dao động phương truyền sóng C Phương truyền sóng bước sóng D Phương dao động vận tốc truyền sóng Câu 14 Biểu thức liên hệ bước sóng, chu kỳ, tần số vận tốc truyền pha d.động sóng λ λ 1 λ A T = = B λ = v f = C v = = D f = = f v f T T v T Câu 15 Sóng nguồn O có phương trình u = Acos 2π f.t Biểu thức sau khơng phải phương trình sóng điểm M cách O đoạn x x 2π x A uM= Acos 2π (f.t ) B uM= Acos( 2π f t ) λ λ x 2π x C uM= Acos 2π f ( t ) D uM= Acos( 2π f t ) V V Câu 16 Mức cường độ âm tính cơng thức: I I I I A L(dB) = lg B L(B) = lg C L(B) = 10lg D L(dB) = 10lg I0 I0 I0 I Câu 17 Độ cao âm đặc tính sinh lý phụ thuộc vào: A Vận tơc âm B cường độ âm C Tần số âm D Vận tốc bước sóng Câu 18 Chọn phát biểu không miền nghe tai người? Miền nghe A Có tần số khoảng từ 16Hz đến 2000Hz B miền giới hạn ngưỡng nghe ngưỡng đau C Có tần số khoảng từ 16Hz đến 20000Hz D ln có cường độ âm cường độ âm chuẩn Câu 19: Trong nhạc cụ, bầu đàn có tác dụng sau ? Chọn câu A Làm tăng độ cao độ to âm B Giữ cho âm phát có tần số ổn định C Vừa khuếch đại âm ,vừa tạo âm sắc riêng âm đàn phát D Tránh tạp âm tiếng ồn Tại vật cản cố định, sóng tới sóng phản xạ: A Cùng pha B Vuông pha C Ngược pha D Tất sai Câu 20: Tại vật cản tự do, sóng tới sóng phản xạ: A Cùng pha B Vng pha C Ngược pha D Tất sai Câu 21: Sóng dừng là: A Sóng khơng truyền gặp vật cản chận lai B Sóng tạo thành hai điểm cố định khơng gian C Sóng tạo thành giao thoa sóng tới sóng phản xạ phương D Sóng sợi dây hai đầu cố định Câu 22: Để có tượng sóng dừng sợi dây, đầu cố định, đầu tự do, chiều dài sợi dây thoả mãn (k ∈ Z) A  = k λ B  = k λ C  = (2k + 1) λ D  = (2k + 1) λ Câu 23: Trong giao thoa sóng nước hai nguồn kết hợp A B pha, quỹ tích điểm dao động với biên độ cực đại là: A Hai họ parabol xen kẻ có tiêu điểm A B, kể trung trực AB B Họ hyperbol có tiêu điểm A B, kể trung trực AB C Họ parabol có tiêu điểm A B, kể trung trực AB D Hai họ elip xen kẻ có tiêu điểm A B, kể trung trực AB Câu 24: Điều sau nói giao thoa sóng? A Giao thoa tổng hợp hai hay nhiều sóng khơng gian B Điều kiện để có giao thoa sóng phải sóng kết hợp nghĩa chúng phải tần số có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian C Quỹ tích điểm có biên độ cực đại luôn hyperbole D Tại điểm khơng dao động, hiệu đường hai sóng số nguyên lần bước sóng Câu 25 Giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp pha, trung điểm đoạn thẳng nối hai nguồn dao động với biên độ: A cực đại B cực tiểu C với biên nguồn D không dao động HẾT -
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12, ĐỀ KIỂM TRA VẬT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay