ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017

20 15 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 125 Câu Trong dao động điều hòa, chất điểm qua vị trí cân vận tốc A có độ lớn cực đại B có độ lớn cực tiểu C không D đổi chiều Câu Con lắc lò xo dao động điều hồ, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vận tốc vật qua vị trí cân 62,8 cm/s gia tốc vị trí biên m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ chu kì dao động vật A 10 cm; s B cm; 0,1 s C cm; 0,2 s D 20 cm; s Câu Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(10πt + π/3) (cm) Thời gian ngắn kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật có tốc độ 50π cm/s A 0,06 s B 0,05 s C 0,1 s D 0,07 s Câu Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Vận tốc góc dao động lắc m k k m A B 2π C D k 2π m m k Câu Một lắc lò xo có nặng khối lượng m = 40 g chuyển động theo phương trình: x = Acos(10πt) (cm; s) Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A 30 N/m B 50 N/m C 20 N/m D 40 N/m Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m vật khối lượng m = 100 g Con lắc dao động điều hòa với biên độ cm Ban đầu vật vị trí cân theo chiều dương trục tọa độ Số lần vật qua vị trí động π/2 giây A 20 B 40 C 10 D Câu Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động điều hồ có chu kì phụ thuộc vào A khối lượng nặng B trọng lượng nặng C khối lượng riêng nặng D tỉ số khối lượng trọng lượng nặng Câu Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π2 = 10 m/s2 Tần số lắc dao động A 0,625 Hz B 6,25 Hz C 0,25 Hz D 2,5 Hz Câu 10 Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 1,82 s C 2,00 s D 2,02 s Câu 11 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn B biên độ ngoại lực tuần hoàn C tần số ngoại lực tuần hoàn D hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động Câu 12 Một người xe đạp chở thùng nước vỉa hè lát bê tơng, 4,5 m có rãnh nhỏ Khi người chạy với vận tốc 10,8 km/h nước thùng bị văng tung toé mạnh Tần số dao động riêng nước thùng A 1,5 Hz B 2/3 Hz C 2,4 Hz D 4/3 Hz Câu 13 Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo hướng nào? A x = 8cm chuyển động ngược chiều dương B x = chuyển động ngược chiều dương C x = 4cm chuyển động theo chiều dương D x = 2cm chuyển động theo chiều dương Mã đề 125 Câu 14 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất C Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang D Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu 15 Phương trình dao động nguồn phát sóng có dạng u = Acos(20πt) Trong khoảng thời gian 0,225 s, sóng truyền quãng đường A 2,25 lần bước sóng B 0,0225 lần bước sóng C 0,225 lần bước sóng D 4,5 lần bước sóng Câu 16 Điều kiện cần thiết để hai sóng kết hợp, pha gặp điểm mơi trường có tác dụng tăng cường lẫn chúng phải có A biên độ hiệu đường số nguyên lần bước sóng B hiệu đường số nguyên lần bước sóng C hiệu đường số nguyên lần nửa bước sóng D biên độ hiệu đường số lẻ lần bước sóng Câu 17 Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng mơi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu 18 Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 10 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S 1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn sấp sỉ A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm Câu 19 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u = 5cos40πt (mm) u2 = 5cos(40πt + π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S 1S2 A 10 B C D 11 Câu 20 Để có sóng dừng dây với hai đầu nút sóng A chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng B chiều dài dây phần tư bước sóng C bước sóng ln chiều dài dây D bước sóng số lẻ lần chiều dài dây Câu 21 Một sợi dây đàn hồi dài ℓ = 100 cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền dây với tần số 50 Hz người ta thấy dây có nút sóng khơng kể hai nút A B Vận tốc truyền sóng dây là: A 40 m/s B 100 m/s C 25 m/s D 30 m/s Câu 22 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây là: A 3,2 m/s B 5,6 m/s C 4,8 m/s D 2,4 m/s Câu 23 Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A tần số thay đổi B bước sóng giảm C bước sóng khơng thay đổi D tần số không đổi Câu 24 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10-12 W/m2 Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 dB A.10-2 W/m2 B 10-4 W/m2 C 10-3 W/m2 D 10-1 W/m2 Mã đề 125 Câu 25 Trong phòng nghe nhạc, vị trí: Mức cường độ âm tạo từ nguồn âm 80 dB, mức cường độ âm tạo từ phản xạ tường phía sau 74 dB Coi tường không hấp thụ lượng âm phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh sáng Mức cường độ âm tồn phần điểm A 77 dB B 80,97 dB C 84,36 dB D 86,34 dB Câu 26 Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có khác A độ cao B âm sắc C độ to D tốc độ truyền Câu 27 Muốn tạo suất điện động dao động điều hồ phải có khung dây kim loại quay quanh trục đối xứng đặt từ trường đều, khung dây quay A trục vng góc với véc tơ cảm ứng từ B khơng trục vng góc với véc tơ cảm ứng từ C trục song song với véc tơ cảm ứng từ D quanh trục Câu 28 Dòng điện xoay chiều dòng điện A có chiều biến đổi tuần hồn theo thời gian B thay đổi theo thời gian C biến đổi theo thời gian D có cường độ biến thiên điều hồ theo thời gian Câu 29 Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 200 cos100πt (V) Mạch trở, có R = 50 Ω Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch π A i = 2 cos100πt (A) B i = cos100πt (A) C i = 4cos100πt (A) D i = cos(100πt + ) (A) Câu 30 Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200cos(ωt) V Tại thời điểm t, điện áp u = 100 V tăng Hỏi vào thời điểm t’ = t + 1/4 T điện áp u có giá trị ? A 100 V B 100 V C 100 V D –100 V Câu 31 Đặt điện áp u = U cos ω t vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng u i2 u2 i2 u i2 u i2 A + = B + = C + = D + = U I U I U I U I Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + π/3) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/2π (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i = 2cos(100πt - π/6) A B i = 2cos(100πt + π/6) A C i = 2cos(100πt + π/6) A D i = 2cos(100πt - π/6) A Câu 33 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Điện áp hiệu dụng điện trở giảm B Điện áp hiệu dụng tụ tăng C Điện áp hiệu dụng đoạn mạch LC tăng D Hệ số công suất đoạn mạch giảm Câu 34 Đặt hiệu điện u = U 0sinωt với ω, U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A.140 V B 220 V C 100 V D 260 V Mã đề 125 Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 10 Ω, cuộn cảm 10−3 có L = H, tụ điện có C = F điện áp hai đầu cuộn cảm 10π 2π π u L = 20 cos(100πt + ) V Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch π π A u = 40cos(100πt + ) V B u = 40cos(100πt − ) V 4 π π C u = 40 cos(100π t + ) V D u = 40 cos(100πt − ) V 4 Câu 36 Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 không đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số cơng suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 Câu 37 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 120 cos120πt V Biết ứng với hai giá trị biến trở: R = 10 Ω, R2 = 40 Ω cơng suất tiêu thụ P đoạn mạch Công suất cực đại đoạn mạch thay đổi R là: A 100 W B 200 W C 360 W D 720 W Câu 38 Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 39 Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A B 105 V C 630 V D 70 V Câu 40 Cần tăng hiệu điện cực máy phát điện lên lần để cơng suất hao phí giảm 81 lần? Coi cơng suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi Biết cosφ = 1; chưa tăng độ giảm đường dây 10% hiệu điện cực máy phát điện A 8,515 B 10 C D 8,11 -Hết - SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 126 Câu Một sợi dây đàn hồi dài ℓ = 100 cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền dây với tần số 50 Hz người ta thấy dây có nút sóng khơng kể hai nút A B Vận tốc truyền sóng dây là: A 40 m/s B 100 m/s C 25 m/s D 30 m/s Câu Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây là: A 3,2 m/s B 5,6 m/s C 4,8 m/s D 2,4 m/s Câu Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A tần số thay đổi B bước sóng giảm C bước sóng khơng thay đổi D tần số khơng đổi -12 Câu Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 dB A.10-2 W/m2 B 10-4 W/m2 C 10-3 W/m2 D 10-1 W/m2 Câu Trong phòng nghe nhạc, vị trí: Mức cường độ âm tạo từ nguồn âm 80 dB, mức cường độ âm tạo từ phản xạ tường phía sau 74 dB Coi tường không hấp thụ lượng âm phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh sáng Mức cường độ âm toàn phần điểm A 77 dB B 80,97 dB C 84,36 dB D 86,34 dB Câu Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có khác A độ cao B âm sắc C độ to D tốc độ truyền Câu Muốn tạo suất điện động dao động điều hồ phải có khung dây kim loại quay quanh trục đối xứng đặt từ trường đều, khung dây quay A trục vuông góc với véc tơ cảm ứng từ B khơng trục vng góc với véc tơ cảm ứng từ C trục song song với véc tơ cảm ứng từ D quanh trục Câu Dòng điện xoay chiều dòng điện A có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian B thay đổi theo thời gian C biến đổi theo thời gian D có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian Câu Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 200 cos100πt (V) Mạch trở, có R = 50 Ω Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch π A i = 2 cos100πt (A) B i = cos100πt (A) C i = 4cos100πt (A) D i = cos(100πt + ) (A) Câu 10 Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200cos(ωt) V Tại thời điểm t, điện áp u = 100 V tăng Hỏi vào thời điểm t’ = t + 1/4 T điện áp u có giá trị ? A 100 V B 100 V C 100 V D –100 V Câu 11 Đặt điện áp u = U cos ω t vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng u i2 u2 i2 u i2 u i2 A + = B + = C + = D + = U I U I U I U I Câu 12 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + π/3) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/2π (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i = 2cos(100πt - π/6) A B i = 2cos(100πt + π/6) A C i = 2cos(100πt + π/6) A D i = 2cos(100πt - π/6) A Mã đề 126 Câu 13 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Điện áp hiệu dụng điện trở giảm B Điện áp hiệu dụng tụ tăng C Điện áp hiệu dụng đoạn mạch LC tăng D Hệ số công suất đoạn mạch giảm Câu 14 Đặt hiệu điện u = U 0sinωt với ω, U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A.140 V B 220 V C 100 V D 260 V Câu 15 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 10 Ω, cuộn cảm 10−3 có L = H, tụ điện có C = F điện áp hai đầu cuộn cảm 10π 2π π u L = 20 cos(100πt + ) V Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch π π A u = 40cos(100πt + ) V B u = 40cos(100πt − ) V 4 π π C u = 40 cos(100π t + ) V D u = 40 cos(100πt − ) V 4 Câu 16 Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 khơng đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số cơng suất đoạn mạch I k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 Câu 17 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 120 cos120πt V Biết ứng với hai giá trị biến trở: R = 10 Ω, R2 = 40 Ω cơng suất tiêu thụ P đoạn mạch Công suất cực đại đoạn mạch thay đổi R là: A 100 W B 200 W C 360 W D 720 W Câu 18 Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 19 Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A B 105 V C 630 V D 70 V Câu 20 Cần tăng hiệu điện cực máy phát điện lên lần để công suất hao phí giảm 81 lần? Coi cơng suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi Biết cosφ = 1; chưa tăng độ giảm đường dây 10% hiệu điện cực máy phát điện A 8,515 B 10 C D 8,11 Câu 21 Trong dao động điều hòa, chất điểm qua vị trí cân vận tốc A có độ lớn cực đại B có độ lớn cực tiểu C khơng D đổi chiều Câu 22 Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Mã đề 126 Câu 23 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vận tốc vật qua vị trí cân 62,8 cm/s gia tốc vị trí biên m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ chu kì dao động vật A 10 cm; s B cm; 0,1 s C cm; 0,2 s D 20 cm; s Câu 24 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(10πt + π/3) (cm) Thời gian ngắn kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật có tốc độ 50π cm/s A 0,06 s B 0,05 s C 0,1 s D 0,07 s Câu 25 Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Vận tốc góc dao động lắc m k k m A B 2π C D k 2π m m k Câu 26 Một lắc lò xo có nặng khối lượng m = 40 g chuyển động theo phương trình: x = Acos(10πt) (cm; s) Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A 30 N/m B 50 N/m C 20 N/m D 40 N/m Câu 27 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m vật khối lượng m = 100 g Con lắc dao động điều hòa với biên độ cm Ban đầu vật vị trí cân theo chiều dương trục tọa độ Số lần vật qua vị trí động π/2 giây A 20 B 40 C 10 D Câu 28 Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động điều hồ có chu kì phụ thuộc vào A khối lượng nặng B trọng lượng nặng C khối lượng riêng nặng D tỉ số khối lượng trọng lượng nặng Câu 29 Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π2 = 10 m/s2 Tần số lắc dao động A 0,625 Hz B 6,25 Hz C 0,25 Hz D 2,5 Hz Câu 30 Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ôtô đứng yên chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 1,82 s C 2,00 s D 2,02 s Câu 31 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn B biên độ ngoại lực tuần hoàn C tần số ngoại lực tuần hoàn D hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động Câu 32 Một người xe đạp chở thùng nước vỉa hè lát bê tơng, 4,5 m có rãnh nhỏ Khi người chạy với vận tốc 10,8 km/h nước thùng bị văng tung toé mạnh Tần số dao động riêng nước thùng A 1,5 Hz B 2/3 Hz C 2,4 Hz D 4/3 Hz Câu 33 Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo hướng nào? A x = 8cm chuyển động ngược chiều dương B x = chuyển động ngược chiều dương C x = 4cm chuyển động theo chiều dương D x = 2cm chuyển động theo chiều dương Câu 34 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất C Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang D Sóng học truyền tất môi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Mã đề 126 Câu 35 Phương trình dao động nguồn phát sóng có dạng u = Acos(20πt) Trong khoảng thời gian 0,225 s, sóng truyền quãng đường A 2,25 lần bước sóng B 0,0225 lần bước sóng C 0,225 lần bước sóng D 4,5 lần bước sóng Câu 36 Điều kiện cần thiết để hai sóng kết hợp, pha gặp điểm mơi trường có tác dụng tăng cường lẫn chúng phải có A biên độ hiệu đường số nguyên lần bước sóng B hiệu đường số nguyên lần bước sóng C hiệu đường số nguyên lần nửa bước sóng D biên độ hiệu đường số lẻ lần bước sóng Câu 37 Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng mơi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu 38 Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 10 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S 1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn sấp sỉ A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm Câu 39 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u = 5cos40πt (mm) u2 = 5cos(40πt + π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S 1S2 A 10 B C D 11 Câu 40 Để có sóng dừng dây với hai đầu nút sóng A chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng B chiều dài dây phần tư bước sóng C bước sóng ln chiều dài dây D bước sóng số lẻ lần chiều dài dây SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) Mã đề 127 Câu Đặt điện áp u = U cos ω t vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng u i2 u2 i2 u i2 u i2 A + = B + = C + = D + = U I U I U I U I Câu Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + π/3) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/2π (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i = 2cos(100πt - π/6) A B i = 2cos(100πt + π/6) A C i = 2cos(100πt + π/6) A D i = 2cos(100πt - π/6) A Câu Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Điện áp hiệu dụng điện trở giảm B Điện áp hiệu dụng tụ tăng C Điện áp hiệu dụng đoạn mạch LC tăng D Hệ số công suất đoạn mạch giảm Câu Đặt hiệu điện u = U0sinωt với ω, U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A.140 V B 220 V C 100 V D 260 V Câu Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 10 Ω, cuộn cảm 10−3 có L = H, tụ điện có C = F điện áp hai đầu cuộn cảm 10π 2π π u L = 20 cos(100πt + ) V Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch π π A u = 40cos(100πt + ) V B u = 40cos(100πt − ) V 4 π π C u = 40 cos(100π t + ) V D u = 40 cos(100πt − ) V 4 Câu Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 khơng đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 Câu Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 120 cos120πt V Biết ứng với hai giá trị biến trở: R = 10 Ω, R2 = 40 Ω cơng suất tiêu thụ P đoạn mạch Công suất cực đại đoạn mạch thay đổi R là: A 100 W B 200 W C 360 W D 720 W Câu Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Mã đề 127 Câu Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A B 105 V C 630 V D 70 V Câu 10 Cần tăng hiệu điện cực máy phát điện lên lần để công suất hao phí giảm 81 lần? Coi cơng suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi Biết cosφ = 1; chưa tăng độ giảm đường dây 10% hiệu điện cực máy phát điện A 8,515 B 10 C D 8,11 Câu 11 Trong dao động điều hòa, chất điểm qua vị trí cân vận tốc A có độ lớn cực đại B có độ lớn cực tiểu C không D đổi chiều Câu 12 Con lắc lò xo dao động điều hồ, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 13 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vận tốc vật qua vị trí cân 62,8 cm/s gia tốc vị trí biên m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ chu kì dao động vật A 10 cm; s B cm; 0,1 s C cm; 0,2 s D 20 cm; s Câu 14 Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 10cos(10πt + π/3) (cm) Thời gian ngắn kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật có tốc độ 50π cm/s A 0,06 s B 0,05 s C 0,1 s D 0,07 s Câu 15 Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Vận tốc góc dao động lắc m k k m A B 2π C D k 2π m m k Câu 16 Một lắc lò xo có nặng khối lượng m = 40 g chuyển động theo phương trình: x = Acos(10πt) (cm; s) Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A 30 N/m B 50 N/m C 20 N/m D 40 N/m Câu 17 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m vật khối lượng m = 100 g Con lắc dao động điều hòa với biên độ cm Ban đầu vật vị trí cân theo chiều dương trục tọa độ Số lần vật qua vị trí động π/2 giây A 20 B 40 C 10 D Câu 18 Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động điều hồ có chu kì phụ thuộc vào A khối lượng nặng B trọng lượng nặng C khối lượng riêng nặng D tỉ số khối lượng trọng lượng nặng Câu 19 Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π2 = 10 m/s2 Tần số lắc dao động A 0,625 Hz B 6,25 Hz C 0,25 Hz D 2,5 Hz Câu 20 Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 1,82 s C 2,00 s D 2,02 s Câu 21 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn B biên độ ngoại lực tuần hoàn C tần số ngoại lực tuần hoàn D hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động Câu 22 Một người xe đạp chở thùng nước vỉa hè lát bê tơng, 4,5 m có rãnh nhỏ Khi người chạy với vận tốc 10,8 km/h nước thùng bị văng tung toé mạnh Tần số dao động riêng nước thùng A 1,5 Hz B 2/3 Hz C 2,4 Hz D 4/3 Hz 10 Mã đề 127 Câu 23 Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo hướng nào? A x = 8cm chuyển động ngược chiều dương B x = chuyển động ngược chiều dương C x = 4cm chuyển động theo chiều dương D x = 2cm chuyển động theo chiều dương Câu 24 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền dao động học môi trường vật chất C Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang D Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu 25 Phương trình dao động nguồn phát sóng có dạng u = Acos(20πt) Trong khoảng thời gian 0,225 s, sóng truyền quãng đường A 2,25 lần bước sóng B 0,0225 lần bước sóng C 0,225 lần bước sóng D 4,5 lần bước sóng Câu 26 Điều kiện cần thiết để hai sóng kết hợp, pha gặp điểm mơi trường có tác dụng tăng cường lẫn chúng phải có A biên độ hiệu đường số nguyên lần bước sóng B hiệu đường số nguyên lần bước sóng C hiệu đường số nguyên lần nửa bước sóng D biên độ hiệu đường số lẻ lần bước sóng Câu 27 Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng môi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu 28 Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 10 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S 1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn sấp sỉ A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm Câu 29 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u = 5cos40πt (mm) u2 = 5cos(40πt + π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S 1S2 A 10 B C D 11 Câu 30 Để có sóng dừng dây với hai đầu nút sóng A chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng B chiều dài dây phần tư bước sóng C bước sóng ln chiều dài dây D bước sóng số lẻ lần chiều dài dây Câu 31 Một sợi dây đàn hồi dài ℓ = 100 cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền dây với tần số 50 Hz người ta thấy dây có nút sóng không kể hai nút A B Vận tốc truyền sóng dây là: A 40 m/s B 100 m/s C 25 m/s D 30 m/s 11 Mã đề 127 Câu 32 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây là: A 3,2 m/s B 5,6 m/s C 4,8 m/s D 2,4 m/s Câu 33 Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A tần số thay đổi B bước sóng giảm C bước sóng khơng thay đổi D tần số không đổi -12 Câu 34 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 dB A.10-2 W/m2 B 10-4 W/m2 C 10-3 W/m2 D 10-1 W/m2 Câu 35 Trong phòng nghe nhạc, vị trí: Mức cường độ âm tạo từ nguồn âm 80 dB, mức cường độ âm tạo từ phản xạ tường phía sau 74 dB Coi tường khơng hấp thụ lượng âm phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh sáng Mức cường độ âm tồn phần điểm A 77 dB B 80,97 dB C 84,36 dB D 86,34 dB Câu 36 Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có khác A độ cao B âm sắc C độ to D tốc độ truyền Câu 37 Muốn tạo suất điện động dao động điều hồ phải có khung dây kim loại quay quanh trục đối xứng đặt từ trường đều, khung dây quay A trục vng góc với véc tơ cảm ứng từ B khơng trục vng góc với véc tơ cảm ứng từ C trục song song với véc tơ cảm ứng từ D quanh trục Câu 38 Dòng điện xoay chiều dòng điện A có chiều biến đổi tuần hồn theo thời gian B thay đổi theo thời gian C biến đổi theo thời gian D có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 39 Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 200 cos100πt (V) Mạch trở, có R = 50 Ω Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch π A i = 2 cos100πt (A) B i = cos100πt (A) C i = 4cos100πt (A) D i = cos(100πt + ) (A) Câu 40 Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200cos(ωt) V Tại thời điểm t, điện áp u = 100 V tăng Hỏi vào thời điểm t’ = t + 1/4 T điện áp u có giá trị ? A 100 V B 100 V C 100 V D –100 V SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 TRƯỜNG THPT SÓC SƠN ( Thời gian làm bài:50 phút ) 12đề 128 Câu Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn B biên độ ngoại lực tuần hoàn C tần số ngoại lực tuần hoàn D hệ số lực cản tác dụng lên hệ dao động Câu Một người xe đạp chở thùng nước vỉa hè lát bê tông, 4,5 m có rãnh nhỏ Khi người chạy với vận tốc 10,8 km/h nước thùng bị văng tung toé mạnh Tần số dao động riêng nước thùng A 1,5 Hz B 2/3 Hz C 2,4 Hz D 4/3 Hz Câu Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo hướng nào? A x = 8cm chuyển động ngược chiều dương B x = chuyển động ngược chiều dương C x = 4cm chuyển động theo chiều dương D x = 2cm chuyển động theo chiều dương Câu Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? A Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc B Sóng học lan truyền dao động học mơi trường vật chất C Sóng học có phương dao động vng góc với phương truyền sóng sóng ngang D Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu Phương trình dao động nguồn phát sóng có dạng u = Acos(20πt) Trong khoảng thời gian 0,225 s, sóng truyền quãng đường A 2,25 lần bước sóng B 0,0225 lần bước sóng C 0,225 lần bước sóng D 4,5 lần bước sóng Câu Điều kiện cần thiết để hai sóng kết hợp, pha gặp điểm môi trường có tác dụng tăng cường lẫn chúng phải có A biên độ hiệu đường số nguyên lần bước sóng B hiệu đường số nguyên lần bước sóng C hiệu đường số nguyên lần nửa bước sóng D biên độ hiệu đường số lẻ lần bước sóng Câu Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng mơi trường A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 10 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S 1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn sấp sỉ A 85 mm B 15 mm C 10 mm D 89 mm Câu Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u = 5cos40πt (mm) u2 = 5cos(40πt + π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S 1S2 A 10 B C D 11 Mã đề 128 13 Câu 10 Để có sóng dừng dây với hai đầu nút sóng A chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng B chiều dài dây phần tư bước sóng C bước sóng ln chiều dài dây D bước sóng số lẻ lần chiều dài dây Câu 11 Một sợi dây đàn hồi dài ℓ = 100 cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền dây với tần số 50 Hz người ta thấy dây có nút sóng khơng kể hai nút A B Vận tốc truyền sóng dây là: A 40 m/s B 100 m/s C 25 m/s D 30 m/s Câu 12 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây là: A 3,2 m/s B 5,6 m/s C 4,8 m/s D 2,4 m/s Câu 13 Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A tần số thay đổi B bước sóng giảm C bước sóng khơng thay đổi D tần số khơng đổi -12 Câu 14 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80 dB A.10-2 W/m2 B 10-4 W/m2 C 10-3 W/m2 D 10-1 W/m2 Câu 15 Trong phòng nghe nhạc, vị trí: Mức cường độ âm tạo từ nguồn âm 80 dB, mức cường độ âm tạo từ phản xạ tường phía sau 74 dB Coi tường không hấp thụ lượng âm phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh sáng Mức cường độ âm tồn phần điểm A 77 dB B 80,97 dB C 84,36 dB D 86,34 dB Câu 16 Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có khác A độ cao B âm sắc C độ to D tốc độ truyền Câu 17 Muốn tạo suất điện động dao động điều hồ phải có khung dây kim loại quay quanh trục đối xứng đặt từ trường đều, khung dây quay A trục vng góc với véc tơ cảm ứng từ B không trục vng góc với véc tơ cảm ứng từ C trục song song với véc tơ cảm ứng từ D quanh trục Câu 18 Dòng điện xoay chiều dòng điện A có chiều biến đổi tuần hoàn theo thời gian B thay đổi theo thời gian C biến đổi theo thời gian D có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 19 Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 200 cos100πt (V) Mạch trở, có R = 50 Ω Biểu thức cường độ dòng điện qua mạch π A i = 2 cos100πt (A) B i = cos100πt (A) C i = 4cos100πt (A) D i = cos(100πt + ) (A) Câu 20 Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200cos(ωt) V Tại thời điểm t, điện áp u = 100 V tăng Hỏi vào thời điểm t’ = t + 1/4 T điện áp u có giá trị ? A 100 V B 100 V C 100 V D –100 V Câu 21 Đặt điện áp u = U cos ω t vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ đại lượng u i2 u2 i2 u i2 u i2 A + = B + = C + = D + = U I U I U I U I Mã đề 128 Câu 22 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + π/3) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm 14 L = 1/2π (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm A i = 2cos(100πt - π/6) A B i = 2cos(100πt + π/6) A C i = 2cos(100πt + π/6) A D i = 2cos(100πt - π/6) A Câu 23 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Điện áp hiệu dụng điện trở giảm B Điện áp hiệu dụng tụ tăng C Điện áp hiệu dụng đoạn mạch LC tăng D Hệ số công suất đoạn mạch giảm Câu 24 Đặt hiệu điện u = U 0sinωt với ω, U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A.140 V B 220 V C 100 V D 260 V Câu 25 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 10 Ω, cuộn cảm 10−3 có L = H, tụ điện có C = F điện áp hai đầu cuộn cảm 10π 2π π u L = 20 cos(100πt + ) V Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch π π A u = 40cos(100πt + ) V B u = 40cos(100πt − ) V 4 π π C u = 40 cos(100π t + ) V D u = 40 cos(100πt − ) V 4 Câu 26 Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 khơng đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k2 Khi ta có A I2 > I1 k2 > k1 B I2 > I1 k2 < k1 C I2 < I1 k2 < k1 D I2 < I1 k2 > k1 Câu 27 Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, có R biến trở Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 120 cos120πt V Biết ứng với hai giá trị biến trở: R = 10 Ω, R2 = 40 Ω công suất tiêu thụ P đoạn mạch Công suất cực đại đoạn mạch thay đổi R là: A 100 W B 200 W C 360 W D 720 W Câu 28 Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C làm tăng cơng suất dòng điện xoay chiều D biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều Câu 29 Một máy biến áp lí tưởng có cuộn sơ cấp gồm 2400 vòng dây, cuộn thứ cấp gồm 800 vòng dây Nối hai đầu cuộn sơ cấp với điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 210 V Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp biến áp hoạt động không tải A B 105 V C 630 V D 70 V Câu 30 Cần tăng hiệu điện cực máy phát điện lên lần để cơng suất hao phí giảm 81 lần? Coi công suất truyền đến tải tiêu thụ không đổi Biết cosφ = 1; chưa tăng độ giảm đường dây 10% hiệu điện cực máy phát điện A 8,515 B 10 C D 8,11 Câu 31 Trong dao động điều hòa, chất điểm qua vị trí cân vận tốc A có độ lớn cực đại B có độ lớn cực tiểu C khơng D đổi chiều Mã đề 128 Câu 32 Con lắc lò xo dao động điều hồ, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật 15 A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Câu 33 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vận tốc vật qua vị trí cân 62,8 cm/s gia tốc vị trí biên m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ chu kì dao động vật A 10 cm; s B cm; 0,1 s C cm; 0,2 s D 20 cm; s Câu 34 Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(10πt + π/3) (cm) Thời gian ngắn kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật có tốc độ 50π cm/s A 0,06 s B 0,05 s C 0,1 s D 0,07 s Câu 35 Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Vận tốc góc dao động lắc m k k m A B 2π C D k 2π m m k Câu 36 Một lắc lò xo có nặng khối lượng m = 40 g chuyển động theo phương trình: x = Acos(10πt) (cm; s) Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo A 30 N/m B 50 N/m C 20 N/m D 40 N/m Câu 37 Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m vật khối lượng m = 100 g Con lắc dao động điều hòa với biên độ cm Ban đầu vật vị trí cân theo chiều dương trục tọa độ Số lần vật qua vị trí động π/2 giây A 20 B 40 C 10 D Câu 38 Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động điều hồ có chu kì phụ thuộc vào A khối lượng nặng B trọng lượng nặng C khối lượng riêng nặng D tỉ số khối lượng trọng lượng nặng Câu 39 Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π2 = 10 m/s2 Tần số lắc dao động A 0,625 Hz B 6,25 Hz C 0,25 Hz D 2,5 Hz Câu 40 Treo lắc đơn vào trần ơtơ nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ A 1,98 s B 1,82 s C 2,00 s D 2,02 s SỞ GD&ĐT HÀ NỘI TRƯỜNG THPT SÓC SƠN 125 ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 126 127 16 128 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A C D B D D A D A A A B D D A B B C A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C D D B B B A D B C C A B C B C C B D D 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C D D B B B A D B C C A B C B C C B D D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A C D B D D A D A A A B D D A B B C A A 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 C A B C B C C B D D A C D B D D A D A A 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 A B D D A B B C A A C D D B B B A D B C 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A B D D A B B C A A C D D B B B A D B C 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 C A B C B C C B D D A C D B D D A D A A GIẢI CHI TIẾT ĐỀ THI HỌC KỲ MÔN VẬT KHỐI 12 NĂM HỌC 2016-2017 Mã đề 125 Câu Trong dao động điều hòa, chất điểm qua vị trí cân vận tốc A có độ lớn cực đại Câu Con lắc lò xo dao động điều hoà, tăng khối lượng vật lên lần tần số dao động vật C giảm lần Câu Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox Vận tốc vật qua vị trí cân 62,8 cm/s gia tốc vị trí biên m/s2 Lấy π2 = 10 Biên độ chu kì dao động vật amax = π rad/s =>A=20cm T=2s chọn D 20 cm; s Tính ω = v max Câu Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 10cos(10πt + π/3) (cm) Thời gian ngắn kể từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật có tốc độ 50π cm/s là: Vận tốc cực đại v max=100πcm/s, vo=- 50π cm/s, dùng T vòng tròn lượng giác xác định thời gian ngắn =0,05s B 0,05 s Câu Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k bi khối lượng m gắn vào đầu lò xo, đầu lò xo treo vào điểm cố định Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo k phương thẳng đứng Vận tốc góc dao động lắc D m Câu Một lắc lò xo có nặng khối lượng m = 40 g chuyển động theo phương trình: x = Acos(10πt) (cm; s) Lấy π2 = 10 Độ cứng lò xo k = mω D 40 N/m Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng k = 40 N/m vật khối lượng m = 100 g Con lắc dao động điều hòa với biên độ cm Ban đầu vật vị trí cân theo chiều dương trục tọa độ Số lần vật 17 π π s , s=5T, chu kỳ có 10 lần qua vị trí động năng, chu kỳ có 20 lần chọn A 20 Câu Con lắc đơn (chiều dài không đổi), dao động điều hồ có chu kì phụ thuộc vào D tỉ số khối lượng trọng lượng nặng Câu Một lắc đơn có chiều dài 64 cm treo nơi có g = π2 = 10 m/s2 Tần số lắc dao động g Áp dụng cơng thức tính chu kỳ T= A 0,625 Hz 2π l Câu 10 Treo lắc đơn vào trần ôtô nơi có gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s Khi ơtơ đứng n chu kì dao động điều hòa lắc s Nếu ơtơ chuyển động thẳng nhanh dần đường nằm ngang với gia tốc m/s2 chu kì dao động điều hòa lắc xấp xỉ qua vị trí động π/2 giây Tính chu kỳ T= To = T g' = g g + a2 =>T chọn A 1,98 s g Câu 11 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn Câu 12 Một người xe đạp chở thùng nước vỉa hè lát bê tơng, 4,5 m có rãnh nhỏ Khi người chạy với vận tốc 10,8 km/h nước thùng bị văng tung toé mạnh Tần số dao động riêng nước thùng l Do cộng hưởng nên nước thùng bị văng tung tóe mạnh Chu kỳ dao động riêng T= v =1,5s=>f= chọn B 2/3 Hz T Câu 13 Hai dao động điều hòa (1) (2) phương, tần số biên độ A = cm Tại thời điểm đó, dao động (1) có li độ x = cm, chuyển động ngược chiều dương, dao động (2) qua vị trí cân theo chiều dương Lúc đó, dao động tổng hợp hai dao động có li độ chuyển động theo hướng nào? Áp dụng x=x1+x2 =2+0=2cm, vẽ vòng tròn lượng giác xác định chiều chuyển động D x = 2cm chuyển động theo chiều dương Câu 14 Khi nói sóng học, phát biểu sau sai? D Sóng học truyền tất mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu 15 Phương trình dao động nguồn phát sóng có dạng u = Acos(20πt) Trong khoảng thời gian 0,225 s, sóng truyền quãng đường là: Chu kỳ sóng T=0,1s=>t=2,25T chọn A 2,25 lần bước sóng Câu 16 Điều kiện cần thiết để hai sóng kết hợp, pha gặp điểm mơi trường có tác dụng tăng cường lẫn chúng phải có B hiệu đường số nguyên lần bước sóng Câu 17 Tại hai điểm M N mơi trường truyền sóng có hai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đoạn MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần λ cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng mơi trường =1,5cm => λ =3cm=>B 1,2 m/s Câu 18 Trong tượng giao thoa sóng nước, hai nguồn dao động theo phương vng góc với mặt nước, biên độ, pha, tần số 50 Hz đặt hai điểm S S2 cách 10 cm Tốc độ truyền sóng mặt nước 75 cm/s Xét điểm mặt nước thuộc đường tròn tâm S 1, bán kính S1S2, điểm mà phần tử dao động với biên độ cực đại cách điểm S2 đoạn ngắn sấp sỉ SS SS Tính λ =1,5cm; đếm số điểm dao động với biên độ cực đại khoảng S 1S2 : − ≤ k ≤ ; Chọn λ λ d − d = − λ k=-6; , vẽ vòng tròn tâm S1 bán kính S1S2 , với d1=S1S2 =>d2=1cm xác định khoảng cách ngắn h=0,998cm chọn C 10 mm 18 Câu 19 Ở bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S S2 cách 20 cm Hai nguồn dao động theo phương thẳng đứng có phương trình u = 5cos40πt (mm) u2 = 5cos(40πt + π) (mm) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 80 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn thẳng S 1S2 SS SS là: Hai nguồn sóng ngược pha nên − − ≤ k ≤ − , tính bước sóng λ =4cm, −5,5 ≤ k ≤ 4,5 , λ λ chọn giá trị k nguyên khoảng −5,5 ≤ k ≤ 4,5 chọn A.10 Câu 20 Để có sóng dừng dây với hai đầu nút sóng A chiều dài dây số nguyên lần nửa bước sóng Câu 21 Một sợi dây đàn hồi dài ℓ = 100 cm, có hai đầu A, B cố định Một sóng truyền dây với tần số 50 Hz người ta thấy dây có nút sóng khơng kể hai nút A B Vận tốc truyền sóng dây là: Xác định l=2 λ => λ =50cm=>v= λ f chọn C 25 m/s Câu 22 Một sợi dây đàn hồi căng ngang, có sóng dừng ổn định Trên dây, A điểm nút, B điểm bụng gần A với AB = 18 cm, M điểm dây cách B khoảng 12 cm Biết chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động phần tử B nhỏ vận tốc cực đại phần tử M 0,1 s Tốc độ truyền sóng dây là: λ Xác định =18cm => λ =72cm, M cách B 12cm, cách A 6cm, biên độ dao động sóng M  2π x  2asin  ÷ =a=> vận tốc cực đại phần tử M ϖ a ; vận tốc cực đại phần tử B ϖ a Dùng vòng  λ  tròn lượng giác xác định chu kỳ T=0,3s, tính vận tốc truyền sóng v=240cm/s chọn D 2,4 m/s Câu 23 Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước D tần số không đổi -12 Câu 24 Cho cường độ âm chuẩn I0 = 10 W/m Tính cường độ âm sóng âm có mức cường độ âm 80  I  dB Áp dụng công thức L=10 log  ÷ tính I chọn B 10-4 W/m2  Io  Câu 25 Trong phòng nghe nhạc, vị trí: Mức cường độ âm tạo từ nguồn âm 80 dB, mức cường độ âm tạo từ phản xạ tường phía sau 74 dB Coi tường không hấp thụ lượng âm phản xạ âm tuân theo định luật phản xạ ánh sáng Mức cường độ âm toàn phần điểm I1 I2 I1 + I ) chọn B 80,97 dB Ta có 80dB=10 log( ) ; 74dB=10 log( ) từ tính L=10 log( Io Io Io Câu 26 Chúng ta phân biệt hai sóng âm tần số phát từ hai nguồn âm khác nhờ chúng có khác B âm sắc Câu 27 Muốn tạo suất điện động dao động điều hồ phải có khung dây kim loại quay quanh trục đối xứng đặt từ trường đều, khung dây quay A trục vng góc với véc tơ cảm ứng từ Câu 28 Dòng điện xoay chiều dòng điện D có cường độ biến thiên điều hoà theo thời gian Câu 29 Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 200 cos100πt (V) Mạch trở, có R = 50 Ω Biểu thức u% U ∠0 200 2∠0 cường độ dòng điện qua mạch Dùng máy tính % chọn B i = cos100πt (A) i= = o = R R 50 Câu 30 Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200cos(ωt) V Tại thời điểm t, điện áp u = 100 V tăng Hỏi vào thời điểm t’ = t + 1/4 T điện áp u có giá trị ? Dùng vòng tròn lượng giác xác định u C 100 V Câu 31 Đặt điện áp u = U cos ω t vào hai đầu tụ điện cường độ dòng điện qua có giá trị hiệu dụng I Tại thời điểm t, điện áp hai đầu tụ điện u cường độ dòng điện qua i Hệ thức liên hệ u i2 đại lượng là: Trong mạch điện xoay chiều có tụ điện i u vuông pha với C + = U I Câu 32 Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + π/3) vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm 19 L = 1/2π (H) Ở thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm 100 V cường độ dòng điện qua cuộn cảm u i2 u2 i2 + =1 A Biểu thức cường độ dòng điện qua cuộn cảm là: Dùng biểu thức liên hệ + = => U o Io (Z.Io ) Io tính Io= A, từ chọn A i = 2cos(100πt - π/6) A Câu 33 Trong đoạn mạch RLC mắc nối tiếp xẩy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? B Điện áp hiệu dụng tụ tăng Câu 34 Đặt hiệu điện u = U0sinωt với ω, U0 không đổi vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở 80 V, hai đầu cuộn dây cảm (cảm thuần) 120 V hai đầu tụ điện 60 V Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 2 Áp dụng cơng thức tính U = U R + (U L − U C ) chọn C 100 V Câu 35 Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Biết R = 10 Ω, cuộn cảm 10−3 có L = H, tụ điện có C = F điện áp hai đầu cuộn cảm 10π 2π π u L = 20 cos(100πt + ) V Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch ² π π Dùng máy tính u%= u L ( R + i( Z L − Z C ) = 40∠ − chọn B u = 40cos(100πt − ) V 4 iZ L Câu 36 Đặt điện áp u = U0cos(ωt + ϕ) (U0 khơng đổi, tần số góc ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần, cuộn cảm tụ điện mắc nối tiếp Điều chỉnh ω = ω1 đoạn mạch có tính cảm kháng, cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k1 Sau đó, tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2 cường độ dòng điện hiệu dụng hệ số công suất đoạn mạch I k2 Khi ta có: ω = ω1, ZL>ZC; tăng tần số góc đến giá trị ω = ω2, có cơng hưởng điện Z L=ZC, I=Imax, biến đổi ω để ZL>ZC I giảm, ZL tăng ZC giảm ta dễ thấy I2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017, ĐỀ THI HỌC KỲ 1 MÔN VẬT LÝ KHỐI 12 NĂM HỌC 20162017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay