66 Đề thi thử thptqg nam 2018Môn vật lí de kiem tra hoc ki 1 truong thpt bac yen thanh nghe an file word co loi giai chi tiet thuvienvatly com d356e 47503

13 42 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:09

Đề kiểm tra học trường THPT Bắc Yên Thành - Nghệ An - Năm 2018 Câu 1: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = Acos(ωt + φ), A, ω số dương Pha dao động thởi điểm t A ωt + φ B ω C φ D ωt Câu 2: Con lắc lò xo, đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi gia tốc trọng trường g Khi vật vị trí cân bằng, độ giãn lò xo ∆ℓ Chu kỳ dao động lắc tính biểu thức: A T  m 2 k B T  g 2 l C T  2 l g D T  2 k m Câu 3: Trong mạch dao động LC tưởng dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa theo thời gian A ngược pha B với biên độ C pha D với tần số Câu 4: Cảm giác âm phụ thuộc vào A Nguồn âm môi trường truyền âm B Nguồn âm tai người nghe C Tai người môi trường truyền D Nguồn âm – môi trường truyền tai người nghe Câu 5: Một máy phát âm dùng để gọi cá phát âm nước bước sóng 6,8 cm Biết vận tốc sóng nước 1480 m/s Âm máy phát A âm mà tai người nghe B nhạc âm C hạ âm D siêu âm Câu 6: Tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào A lượng sóng B tần số dao động C mơi trường truyền sóng D bước sóng λ Câu 7: Khi cường độ dòng điện qua mạch C i = I 0cos(100πt + φ) A điện áp hai đầu tụ u = U0cos(100πt + π/3) V Giá trị φ bằng: A –5π/6 B π/3 C 5π/6 D –π/2 Câu 8: Một lắc đơn dao động điều hòa Nếu tăng khối lượng nặng hai lần giữ nguyên biên độ vị trí, mơi trường dao động so với chưa tăng khối lượng A chu giảm lần, khơng đổi B chu tăng lần, tăng lần C chu không đổi, tăng lần Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải D chu lắc giá trị khơng đổi � � 100t  �A Chọn phát Câu 9: Một dòng điện xoay chiều cường độ i  2 cos � 6� � biểu sai? A Cường độ hiệu dụng A B Chu kỳ dòng điện 0,02 s C Tần số 100π Hz D Pha ban đầu dòng điện π/6 Câu 10: Một mạch dao động bắt tín hiệu máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn cảm với độ tự cảm biến thiên từ 0,3 μH đến μH tụ điện điện dung biến thiên từ 0,02 μF đến 0,8 μF Máy bắt sóng vơ tuyến điện dải sóng nào? A Dải sóng từ 146 m đến 2383 m B Dải sóng từ 923 m đến 2384 m C Dải sóng từ 146 m đến 377 m D Dải sóng từ 377 m đến 2384 m Câu 11: vật khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ T biên độ A A W  2 mA 2T B W  2 mA 4T C W  22 mA T2 D W  42 mA T2 Câu 12: Đặt điện áp xoay chiều u = 200cos(100πt) V vào hai đầu cuộn cảm cường độ dòng điện mạch giá trị cực đại A Khi cường độ dòng điện i = A điện áp hai đầu cuộn cảm độ lớn A 50 V B 50 V C 50 V D 100 V Câu 13: Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 4cos(πt – π/3)cm, t tính s Quãng đường chất điểm sau giây kể từ lúc t = A 56 cm B 48 cm C 58 cm D 54 cm Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(ωt)V vào hai đầu điện trở R = 100 Ω cường độ dòng điện cực đại qua điện trở giá trị A Giá trị U A 200 V B 200 V C 100 V D 100 V Câu 15: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm tụ điện C = nF cuộn cảm L = 100 μH (lấy π2 = 10) Bước sóng mà mạch thu A λ = 300 m B λ = 596 m C λ = 300 km D λ = 1000 m Câu 16: Đặt điện áp u = 100 cos(100πt – π/2)V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm độ tự cảm L  25.102 H mắc nối tiếp với điện trở R = 25 Ω Biểu  thức cường độ dòng điện mạch Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải � � 100t  � A A i  2 cos � 4� � � � 100t  � A B i  cos � 4� � 3 � � 100t  � A C i  cos � � � � � 100t  � A D i  2 cos � 4� � Câu 17: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, độ cứng k = 100 N/m, khối lượng vật nặng m = kg Kéo vật khỏi vị trí cân x = cm truyền cho vật vận tốc v = 30 cm/s theo chiều dương Chọn t = lúc vật bắt đầu chuyển động Phương trình dao động vật � � 10t  � cm A x  cos � 4� � � � 10t  � cm B x  cos � 3� � 3 � � 10t  � cm C x  cos � � � � � 10t  � cm D x  cos � 4� � Câu 18: Một chất điểm dao động điều hòa vận tốc cực đại 60 cm/s gia tốc cực đại 2π m/s2 Chọn mốc vị trí cân Thời điểm ban đầu (t = 0) chất điểm vận tốc 30 cm/s tăng Chất điểm gia tốc π m/s2 lần thời điểm A 0,35 s B 0,15 s C 0,10 s D 0,25 s Câu 19: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m lò xo độ cứng 40 N/m dao động điều hòa với biên độ cm Khi vật qua vị trí li độ cm, lắc động A 0,024 J B 0,032 J C 0,018 J D 0,050 J Câu 20: Đặt điện áp xoay chiều u tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R tụ điện C thay đổi Gọi i cường độ dòng điện mạch, φ độ lệch pha u i Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc φ theo Z C Giá trị R A 31,4 Ω B 15,7 Ω C 30 Ω D 15 Ω Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Câu 21: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m = 100 g, lò xo độ cứng k = 100 N/m Trong điều kiện lực cản mơi trường biểu thức ngoại lực điều hòa sau làm cho lắc dao động cưỡng với biên độ lớn nhất? (Cho g = π2 m/s2) � � A F  cos �20t  �N 2� � � � 8t  �N B F  1, 5cos � 4� � C F  1,5cos  10t  N � � 10t  �N D F  cos � 4� � Câu 22: Khung dao động điện từ gồm cuộn dây cảm độ tự cảm L = 0,1 H tụ điện điện dung C = 10μF Dao động điện từ khung dao động điều hòa với cường độ dòng điện cực đại I0 = 0,05 A Tính điện áp hai tụ thời điểm i = 0,03 A cường độ dòng điện mạch lúc điện tích tụ giá trị q = 30 μC A u = V, i = 0,4 A B u = V, i = 0,04 A C u = V, i = 0,04 A D u = V, i = 0,4 A Câu 23: Một lắc lò xo, chịu tác dụng hai ngoại lực f = Hz f2 = 10 Hz độ lớn biên độ thấy biên độ dao động cưỡng A Hỏi dùng ngoại lực f3 = Hz biên độ ngoại lực biên độ dao động cưỡng A Nhận xét là: A A1 = A2 B A1 > A2 C A1 < A2 D kết luận Câu 24: Hai chất điểm dao động điều hòa trục Ox, coi trình dao động hai chất điểm khơng va chạm vào Biết phương trình dao động hai chất điểm x1 = 10cos(4πt + π/3)cm x2 = 10 cos(4πt + π/12)cm Hai chất điểm cách cm thời điểm lần thứ 2017 kể từ lúc t = A 1008 s B 6041 s C 2017 s D 2017 s 12 Câu 25: Một vật dao động điều hòa đồ thị vận tốc hình vẽ Nhận định sau đúng? Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A Li độ A B giống B Vận tốc C hướng với lực hồi phục C Tại D vật li độ cực đại âm D Tại D vật li độ Câu 26: Một lắc lò xo treo thẳng đứng (m = 250 g, k = 100 N/m) Đưa vật lên theo phương thẳng đứng đến vị trí lò xo dãn 0,5 cm thả nhẹ Lấy g = 10 m/s Tốc độ trung bình vật thời gian từ lúc bng vật đến lúc lò xo dãn 3,5 cm lần thứ A 30 cm/s B 45 cm/s C 23,9 cm/s D 24,5 cm/s Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng giá trị khơng đổi vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ bên dòng điện qua đoạn mạch cường độ i = 2 cos(ωt)A Biết điện áp hiệu dụng hai đầu AB, hai đầu MN hai đầu NB 100 V, 40 V 100 V Công suất tiêu thụ đoạn AB A 200 W B 160 W C 220 W D 100 W Câu 28: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM điện trở R = 100 Ω mắc nối tiếp với cuộn cảm độ tự cảm 2/π H, đoạn mạch MB tụ điện với điện dung thay đổi Đặt điện áp u = U 0cos100πt vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C cho điện áp hai đầu đoạn mạch AB lệch pha 0,5π so với điện áp hai đầu đoạn mạch AM Giá trị C1 A 40/π μF B 80/π μF C 20/π μF D 10/π μF Câu 29: Hai chất điểm dao động điều hòa hai đường thẳng song song kề cách cm song song với trục Ox Đồ thị biểu diễn li độ hai chất điểm theo thời gian hình vẽ Tại thời điểm t = 0, chất điểm (1) vị trí biên Khoảng cách hai chất điểm thời điểm t = 6,9 s xấp xỉ A 2,14 cm B 3,16 cm C 6,23 cm D 5,01 cm Câu 30: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng 100 g lò xo nhẹ độ cứng 0,01 N/cm Ban đầu giữ vật vị trí lò xo dãn 10 cm buông nhẹ cho vật dao động Trong Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải trình dao động lực cản tác dụng lên vật độ lớn khơng đổi 10 -3 N Lấy π2 = 10 Sau 21,4 s dao động, tốc độ lớn lại vật A 58π mm/s B 57π mm/s C 56π mm/s D 54π mm/s Câu 31: Tại mặt chất lỏng nằm ngang hai nguồn sóng O 1O2 cách 24 cm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình u = acosωt Ở mặt chất lỏng, gọi d đường vng góc qua trung điểm O đoạn O 1O2 M điểm thuộc d mà phần tử sóng M dao động pha với phần tử sóng O, đoạn OM ngắn cm Số điểm cực đại giao thoa đoạn O1O2 không kể hai nguồn A 14 B 15 C 16 D 20 Câu 32: Hai nguồn phát sóng âm S1, S2 cách m phát hai dao động âm tần số f = 425 Hz pha ban đầu Người ta đặt ống nghe M nằm đường trung trực S1S2 cách trung điểm O đoạn m nghe âm to Dịch ống nghe dọc theo đường thẳng vng góc với OM đến vị trí N khơng nghe thấy âm Biết tốc độ truyền âm khơng khí 340 m/s Đoạn MN A 0,4 m B 0,84 m C 0,48 m D 0,8 m Câu 33: Một điểm sáng M đặt trục thấu kính cách thấu kính 30 cm, chọn hệ tọa độ Ox vng góc với trục thấu kính, O trục Cho M dao động điều hòa trục Ox ảnh M’ M dao động điều hòa trục O’x’ song song chiều với Ox Đồ thị li độ dao động M M’ hình vẽ Tiêu cự thấu kính A f = 20 cm B f = 90 cm C f = 120 cm D f = 18 cm Câu 34: Một sợi dây đàn hồi căng ngang, sóng dừng ổn định Trên dây N điểm nút, B điểm bụng gần N NB = 25 cm, gọi C điểm NB biên độ A C  AB Khoảng cách NC Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 50/3 cm B 40/3 cm C 50 cm D 40 cm Câu 35: Một sợi dây AB đàn hồi, căng ngang dài ℓ = 240cm, hai đầu cố định sóng dừng ổn định Bề rộng bụng sóng 4a Khoảng cách gần hai điểm dao động pha biên độ a 10 cm Số bụng sóng AB A B C D 10 Câu 36: Cho đoạn mạch AB gồm biến trở R, cuộn dây không cảm với độ tự cảm L = 0,6/π H, tụ điện dung 10-3/3π F, mắc nối tiếp Đặt điện áp xoay chiều u = U cos(100πt) (U không thay đổi) vào hai đầu A, B Thay đổi giá trị biến trở R ta thu đồ thị phụ thuộc công suất tiêu thụ mạch vào giá trị R theo đường (1) Nối tắt cuộn dây tiếp tục thay đổi R ta thu đồ thị (2) biểu diễn phụ thuộc công suất mạch vào giá trị R Điện trở cuộn dây A 10 Ω B 90 Ω C 30 Ω D 80,33 Ω Câu 37: Đặt điện áp u = U0cosωt (U0 ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB hình vẽ Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha π/6 so với cường độ dòng điện đoạn mạch, điện áp hai đầu đoạn mạch AM lệch pha π/3 so với cường độ dòng điện đoạn mạch Tổng trở đoạn mạch AB AM 200 Ω 100 Ω Hệ số công suất đoạn mạch X A B C D Câu 38: Đặt điện áp xoay chiều 300 V – 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn AM gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn MB tụ điện Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch MB 500 V dòng điện mạch sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch AB cho cosφ = 0,8 Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch AM Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải A 300 V B 200 V C 500 V D 400 V Câu 39: Một nguồm âm đẳng hướng phát từ O Gọi M N hai điểm nằm phương truyền phía so với O Mức cường độ âm M 40 dB, N 20 dB Tính mức cường độ âm điểm M đặt nguồn âm trung điểm I MN Coi môi trường không hấp thụ âm A 20,6 dB B 21,9 dB C 20,9 dB D 26,9 dB Câu 40: Một lò xo nhẹ cách điện độ cứng k = 50 N/m, đầu cố định, đầu lại gắn vào cầu nhỏ tích điện q = +5 μC Khối lượng m = 200 g Quả cầu dao động khơng ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang cách điện Tại thời điểm ban đầu t = kéo vật tới vị trí lò xo giãn cm thả nhẹ đến thời điểm t = 0,2 s thiết lập điện trường không đổi thời gian 0,2 s, biết điện trường nằm ngang dọc theo trục lò xo hướng xa điểm cố định độ lớn E =105 V/m Lấy g = π2 = 10 m/s2 Trong trình dao động tốc độ cực đại mà cầu đạt là: A 25π cm/s B 20π cm/s C 30π cm/s D 19π cm/s Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải MA TRẬN ĐỀ THI Chủ đề - Dao động – Sóng âm - Sóng - Dòng điện xoay chiều - Dao động sóng LỚP điện từ 12 - Tính chất sóng ánh sáng - Lượng tử ánh sáng - Hạt nhân - Điện tích, điện trường - Dòng điện khơng đổi – Dòng điện môi trường – Từ trường LỚP – Cảm ứng điện từ 11 – Khúc xạ ánh sáng - Mắt dụng cụ quang học TỔNG Mức độ nhận thức Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Điểm Số câu Nhận biết Thông hiểu 1,0 1,25 0,75 1,5 0,25 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 4,5 0,5 0,75 1,75 11 0,75 0,25 Tổng 18 Vận dụng cao 2 Vận dụng 2,75 0,25 1,0 Điểm Số câu 11 12 40 Trang http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Chủ đề Mức độ nhận thức Vận Vận Nhận Thông dụng dụng cao biết hiểu Điểm 2,75 2,25 3,0 Tổng 2,0 10,0 Đáp án 1-A 11-A 21-D 32-B 2-C 3-D 4-D 5-D 6-C 7-C 8-C 9-C 33-B 34-D 35-A 36-B 37-B 38-A 39-D 40-D 10-A 20-C 31-B 41-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án A + Pha dao động vật thời điểm t t   Câu 2: Đáp án C + Chu dao động lắc lò xo T  2 m l  2 g g Câu 3: Đáp án D + Trong mạch dao động LC, điện tích tụ điện cường độ dòng điện qua cảm ln biến thiên với tần số Câu 4: Đáp án D + Cảm giác âm phụ thuộc vào nguồn âm, môi trường truyền âm tai người nghe Câu 5: Đáp án D + Tần số âm f  v  21765Hz  20000Hz � siêu âm  Câu 6: Đáp án C + Tốc độ truyền sóng mơi trường phụ thuộc vào chất môi trường truyền sóng Câu 7: Đáp án C + Với đoạn mạch chứa tụ, dòng mạch sớm pha điện áp góc 0,5 �   5 Câu 8: Đáp án C + Chu lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng vật nặng → T không đổi Trang 10 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Năng lượng E tỉ lệ với m → E tăng lần m tăng lần Câu 9: Đáp án C + Tần số dòng điện f  50Hz � C sai Câu 10: Đáp án A + Dãi sóng mà máy bắt   2c L Cmin  146m,  max  2c L max C max  2383 m Câu 11: Đáp án A + dao động vật E  22 mA m2 A  T2 Quý thầy vui lòng xem đầy đủ website http://tailieugiangday.com/ Câu 36: Đáp án B Ta P1  U2  R  r   R  r   Z L  ZC  + Dạng đồ thị cho thấy r  ZL  ZC  30 P2  U2R R  ZC2 P1 R  0  P2 R 10 � r � r  90 r  302 Câu 37: Đáp án A + Biểu diễn vecto điện áp (giả sử X tính dung kháng) Trang 11 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải + Từ hình vẽ ta U AM lệch pha 30�so với U � Áp dụng định hàm cos tam giác: U X  U AM  U  2U AM U X cos 30� 100 V + Dễ thấy với giá trị U  200V, U X  100V U AM  100 V � U AM vuông pha với U X từ ta tìm X chậm pha i góc 30� � cos x  Câu 38: Đáp án D + Biểu diễn vecto điện áp Vì   tổng đại số 90�� cos   sin  +Áp dụng định cos tam giác, ta 2 U AM  U  U MB  2UU MB sin   U  U MB  2UU MB  cos   400 V Câu 39: Đáp án D + Ta L ON  10 20  10 � ON  10OM , chuẩn hóa OM  � ON  10 OM → Trung điểm I MN cách MN đoạn 4,5 → Mức cường độ âm M đặt nguồn âm I: L M '  L M  20 log IM  40  20 log 4,5  26,9 dB OM Câu 40: Đáp án B + Tần số dao động riêng lắc   k  5rad / s � T  0, s m + Ban đầu kéo vật để lò xo giãn cm, đến thời điểm t  0,5T  0, 2s � vật đến vị trí cân (lò xo không biến dạng) Thiết lập điện trường Vận tốc vật trước thiết lập điện trường v  v max  l  20 cm/s Dưới tác dụng lực điện vị trí cân lò xo dịch phía lò xo giãn đoạn l0  qE  cm k Thời gian trì điện trường chu → sau khoảng thời gian tốc độ vật 20 cm li độ + Ngắt điện trường, vị trí cân trở vị trí lò xo khơng biến dạng → vận tốc cực đại suốt trình 20 cm/s Trang 12 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Trang 13 http://tailieugiangday.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... Thông hiểu 1, 0 1, 25 0,75 1, 5 0,25 0,75 0,5 0,75 0,5 0,5 4,5 0,5 0,75 1, 75 11 0,75 0,25 Tổng 18 Vận dụng cao 2 Vận dụng 2,75 0,25 1, 0 Điểm Số câu 11 12 40 Trang http://tailieugiangday .com – Website... cm/s Trang 12 http://tailieugiangday .com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Trang 13 http://tailieugiangday .com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải ... thu c φ theo Z C Giá trị R A 31, 4 Ω B 15 ,7 Ω C 30 Ω D 15 Ω Trang http://tailieugiangday .com – Website chuyên đề thi thử file word có lời giải Câu 21: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m = 10 0
- Xem thêm -

Xem thêm: 66 Đề thi thử thptqg nam 2018Môn vật lí de kiem tra hoc ki 1 truong thpt bac yen thanh nghe an file word co loi giai chi tiet thuvienvatly com d356e 47503, 66 Đề thi thử thptqg nam 2018Môn vật lí de kiem tra hoc ki 1 truong thpt bac yen thanh nghe an file word co loi giai chi tiet thuvienvatly com d356e 47503

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay