BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12

299 26 0
  • Loading ...
1/299 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 23:04

BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12  Ơn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  LỜI NĨI ĐẦU Hiện nay, mà hình thức thi trắc nghiệm khách quan áp dụng kì thi tốt nghiệp tuyển sinh đại học, cao đẳng yêu cầu việc nhận dạng để giải nhanh tối ưu câu trắc nghiệm cần thiết để đạt kết cao kì thi Để giúp em học sinh ôn tập cách có hệ thống kiến thức chương trình Vật Lý lớp 12 từ nhận dạng câu trắc nghiệm để giải nhanh xác câu, tơi xin tóm tắt lại phần lí thuyết sách giáo khoa, tài liệu chuẩn kiến thức tập hợp câu trắc nghiệm đề thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh ĐH – CĐ năm qua kể từ thực chương trình Những câu trắc nghiệm định tính xếp theo học sách giáo khoa, câu trắc nghiệm định lượng chương chia thành dạng, để đưa cách giải cho dạng Hy vọng tập tài liệu giúp ích chút cho q đồng nghiệp q trình giảng dạy em học sinh trình luyện tập để kiểm tra, thi cử Nội dung tập tài liệu có tất chương sách giáo khoa Vật lí 12 - Chương trình chuẩn Mỗi chương phần tài liệu Trong phần có: Tóm tắt lí thuyết Các câu trắc nghiệm định tính theo Các câu trắc nghiệm định lượng theo dạng Lời giải chi tiết cho câu trắc nghiệm Để đạt kết cao kỳ thi, em học sinh nên giải nhiều đề luyện tập để rèn luyện kỷ nhận dạng từ đưa phương án tối ưu để giải nhanh xác câu Khi làm thi, đề có câu khó dài q nên dành lại để giải sau Nếu hết mà chưa giải số câu đừng bỏ trống, lựa chọn phương án mà cho khả thi để tô vào ô lựa chọn (dù xác suất 25%) Dù có nhiều cố gắng việc sưu tầm, biên soạn chắn tập tài liệu không tránh khỏi sơ suất, thiếu sót Rất mong nhận nhận xét, góp ý q đồng nghiệp, bậc phụ huynh học sinh, em học sinh bạn đọc để chỉnh sửa lại thành tập tài liệu hoàn hảo Xin chân thành cảm ơn  Ơn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  I DAO ĐỘNG CƠ A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Dao động điều hòa + Dao động điều hòa dao động li độ vật hàm cơsin (hay sin) thời gian + Phương trình dao động: x = Acos(ωt + ϕ), đó: x li độ dao động; A biên độ dao động; đơn vị cm, m; ω tần số góc dao động; đơn vị rad/s; (ωt + ϕ) pha dao động thời điểm t; đơn vị rad; ϕ pha ban đầu dao động; đơn vị rad + Một điểm dao động điều hòa đoạn thẳng ln ln coi hình chiếu điểm tương ứng chuyển động tròn đường kính đoạn thẳng + Chu kì T dao động điều hòa khoảng thời gian để thực dao động toàn phần; đơn vị giây (s) + Tần số f dao động điều hòa số dao động tồn phần thực giây; đơn vị héc (Hz): Hz = s-1 + Liên hệ ω, T f: ω = = 2πf + Vận tốc đạo hàm bậc li độ theo thời gian: v = x' = - ωAsin(ωt + ϕ) = ωAcos(ωt + ϕ + ) + Gia tốc đạo hàm bậc vận tốc (đạo hàm bậc hai li độ) theo thời gian: a = v' = x’’ = - ω2Acos(ωt + ϕ) = - ω2x + Vận tốc biến thiên điều hòa tần số, sớm pha so với với li độ Gia tốc biến thiên điều hòa tần số ngược pha với li độ (sớm pha so với vận tốc) + Tại vị trí biên (x = ± A): v = 0; |a| = amax = ω2A + Tại vị trí cân (x = 0): |v| = vmax = ωA; a = + Đồ thị dao động điều hòa đường hình sin Con lắc lò xo  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  + Con lắc lò xo hệ dao động điều hòa + Tần số góc, chu kì, tần số: ω = + Động năng: Wđ = mv2 = ; T = 2π ;f= mω2A2sin2(ωt+ϕ) + Thế (mốc vị trí cân bằng): Wt = kx2 = k A2cos2(ωt + ϕ) + Cơ năng: 1 W = Wt + Wđ = kx2 + mv2 = kA2 = mω2A2 = số + Cơ lắc tỉ lệ với bình phương biên độ dao động + Cơ lắc bảo toàn bỏ qua ma sát + Hợp lực tác dụng lên vật ln hướng vị trí cân làm cho vật dao động điều hòa gọi lực kéo về: = = Lực kéo có độ lớn tỉ lệ với li độ lực gây gia tốc cho vật dao động điều hòa, viết dạng đại số: F = -kx = -mω2x + Li độ, vận tốc, gia tốc, lực kéo biến thiên điều hòa tần số + Thế năng, động vật dao động điều hòa biến thiên tuần hồn tần số tần số lớn gấp đôi tần số li độ, vận tốc Con lắc đơn l + Chu kì dao động (khi sinα ≈ α (rad)): T = 2π g + Phương trình dao động (khi α ≤ 100): s = S0cos(ωt + ϕ) α = α0 cos(ωt + ϕ); với α = ; α0 =  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  + Động năng: Wđ = mv2 + Thế (mốc vị trí cân bằng): Wt = mgl(1 - cosα) + Cơ lắc đơn bảo toàn bỏ qua ma sát: W = Wt + Wđ = mv2 + mgl(1 - cosα) = mgl(1 - cosα0) = số Dao động tắt dần, dao động cưỡng + Khi khơng có ma sát, lắc dao động điều hòa với tần số riêng f phụ thuộc vào đặc tính lắc + Dao động có biên độ giảm dần theo thời gian gọi dao động tắt dần Nguyên nhân làm tắt dần dao động lực ma sát lực cản môi trường + Dao động trì cách giữ cho biên độ khơng đổi mà không làm thay đổi chu kỳ dao động riêng gọi dao động trì + Dao động chịu tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hoàn gọi dao động cưỡng Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số f lực cưỡng Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng bức, vào lực cản hệ dao động vào chênh lệch tần số cưỡng f tần số riêng f hệ Biên độ lực cưỡng lớn, lực cản nhỏ chênh lệch f f biên độ dao động cưỡng lớn + Hiện tượng biên độ dao động cưỡng tăng dần lên đến giá trị cực đại tần số f lực cưỡng tiến đến tần số riêng f hệ dao động gọi tượng cộng hưởng Điều kiện cộng hưởng: f = f0 Tổng hợp dao động điều hòa + Mỗi dao động điều hòa biểu diễn véc tơ quay Véc tơ có gốc gốc tọa độ trục Ox, có độ dài biên độ dao động A hợp với trục Ox góc pha ban đầu ϕ + Phương pháp giãn đồ Fre-nen: Lần lượt vẽ hai véc tơ quay biểu diễn hai phương trình dao động thành phần Sau vẽ véc tơ tổng hai véc tơ Véc tơ tổng véc tơ quay biểu diễn phương trình dao động tổng hợp + Cơng thức tính biên độ pha ban đầu dao động tổng hợp:  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  A = A12 + A22 + A1A2 cos (ϕ2 - ϕ1); tanϕ = B TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH Dao động điều hòa * Trắc nghiệm Đối với dao động điều hòa, tỉ số giá trị đại lượng sau giá trị li độ không đổi? A Vận tốc B Bình phương vận tốc C Gia tốc D Bình phương gia tốc Đại lượng đặc trưng cho tính chất đổi chiều nhanh hay chậm dao động điều hòa A Biên độ B Vận tốc C Gia tốc D Tần số Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin B Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng C Lực kéo tác dụng vào vật không đổi D Li độ vật tỉ lệ với thời gian dao động Khi vật dao động điều hòa từ vị trí cân đến vị trí biên A Vật chuyển động chậm dần B Lực tác dụng lên vật chiều vận tốc C Véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc ngược chiều D Độ lớn lực tác dụng lên vật giảm dần Nói dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí biên, vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc có độ lớn cực đại B Ở vị trí cân bằng, vận tốc khơng, gia tốc có độ lớn cực đại C Ở vị trí biên, vận tốc không, gia tốc không D Ở vị trí cân bằng, vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc không Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vectơ gia tốc chất điểm có A độ lớn cực đại vị trí biên, chiều ln hướng biên B độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vectơ vận tốc C độ lớn không đổi, chiều ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân  Ơn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  Một vật dao động điều hòa với biên độ A tốc độ cực đại v max Tần số góc vật dao động A B C D Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A nhanh dần B chậm dần C nhanh dần D chậm dần Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Vectơ gia tốc vật đổi chiều vật có li độ cực đại B Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động phía vị trí cân C Vectơ gia tốc vật ln hướng xa vị trí cân D Vectơ vận tốc vectơ gia tốc vật chiều vật chuyển động xa vị trí cân 10 Trong hệ tọa độ vng góc xOy, chất điểm chuyển động tròn quanh O với tần số Hz Hình chiếu chất điểm lên trục Ox dao động điều hòa với tần số góc A 31,4 rad/s B 15,7 rad/s C rad/s D 10 rad/s 11 Hai dao động điều hòa có phương trình x1 = A1cosω1t x2 = A2cosω2t biểu diễn hệ tọa độ vng góc xOy tương ứng hai vectơ quay góc mà hai vectơ quay quanh O Trong khoảng thời gian, = 2,5 Tỉ số A 2,0 B 2,5 C 1,0 D 0,4 * Đáp án: 1C 2D 3B 4C 5D 6D 7A 8C 9B 10A 11D * Giải chi tiết: Gia tốc: a = - ω2Acos(ωt + ϕ) = - ω2x  theo thời gian) Đáp án C = - ω2 (không thay đổi  Ơn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  Tần số f (tần số góc ω) lớn chu kỳ dao động T = nhỏ vật dao động điều hòa đổi chiều dao động nhanh Đáp án D Quỹ đạo chuyển động vật dao động điều hòa đoạn thẳng, đồ thị (biểu diễn biến đổi li độ theo thời gian) vật dao động điều hòa đường hình sin Đáp án B Khi vật dao động điều hòa từ vị trí cân đến vị trí biên vật chuyển động chậm dần véc tơ (hướng vị trí biên) véc tơ (hướng vị trí cân bằng) ngược chiều Đáp án C Ở vị trí biên vật dao động điều hòa có vận tốc khơng, gia tốc có độ lớn cực đại, vị trí cân vận tốc có độ lớn cực đại, gia tốc không Đáp án D Lực kéo gia tốc vật dao động điều hòa ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Đáp án D Ta có: vmax = ωA  ω = Đáp án A Khi chuyển động từ vị trí biên vị trí cân lực kéo chiều chuyển động nên vật chuyển động nhanh dần Đáp án C Với vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí biên vị trí cân vật chuyển động nhanh dần, véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc chiều nhau, chuyển động từ vị trí cân vị trí biên thì vật chuyển động chậm dần, véc tơ vận tốc véc tơ gia tốc ngược chiều Đáp án B 10 Ta có: ω = 2πf = 2.3,14.5 = 31,4 (rad/s) Đáp án A 11 Ta có: α1 = ω1t; α2 = 2,5α1 = ω2t  = 0,4 Đáp án D Con lắc lò xo * Trắc nghiệm: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nhẹ dao động điều hòa theo phương ngang Lực kéo tác dụng vào vật A chiều với chiều chuyển động vật B hướng vị trí cân C chiều với chiều biến dạng lò xo  Ơn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  D hướng vị trí biên Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A động vật cực đại gia tốc vật có độ lớn cực đại B vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C vị trí cân bằng, vật D vật cực đại vật vị trí biên Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Cơ vật biến thiên tuần hồn theo thời gian Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Cứ chu kì dao động vật, có bốn thời điểm động B Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế động vật biến thiên tần số với tần số biến thiên li độ Một lắc lò xo dao động hòa với tần số Động lắc biến thiên tuần hoàn theo thời gian với tần số A 0,5f1 B f1 C 2f1 D 4f1 Tại nơi có gia tốc trọng trường g, lắc lò xo treo thẳng đứng dao động hòa Biết vị trí cân vật độ dãn lò xo Chu kì dao động lắc A B C D Khi nói dao động điều hòa lắc lò xo, phát biểu sau đúng? A Cơ lắc tỉ lệ thuận với biên độ dao động B Tần số dao động tỉ lệ nghịch với khối lượng vật nặng C Chu kì dao động tỉ lệ thuận với độ cứng lò xo D Tần số góc dao động khơng phụ thuộc vào biên độ dao động  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính quỹ đạo có chuyển động dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn B Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn C Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn D Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa có độ lớn A hướng không đổi B tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân C tỉ lệ với bình phương biên độ D khơng đổi hướng thay đổi 10 Khi vật dao động điều hòa A lực kéo có độ lớn cực đại vật vị trí cân B gia tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân C lực kéo có độ lớn tỉ lệ với bình phương biên độ D vận tốc vật có độ lớn cực đại vật vị trí cân * Đáp án: 1B 2D 3D 4A 5D 6D 7D 8C 9B 10D * Giải chi tiết: Lực kéo dao động điều hòa lắc lò xo ln ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với li độ Đáp án B Tại vị trí biên vật dao động điều hòa có li độ cực đại nên cực đại vật dao động Đáp án D Cơ vật dao động điều hòa khơng thay đổi theo thời gian Đáp án D Trong chu kỳ vật dao động điều hòa có hai lần động đạt giá trị cực đại, hai lần đạt giá trị cực đại xen lần động Đáp án A Vật dao động điều hòa có động vật biến thiên tuần hồn với tần số lớn gấp đơi tần số dao động Đáp án D Chu kì dao động điều hòa lắc lò xo treo thẳng đứng: T = 2π = 2π Đáp án D  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  Tần số góc lắc lò xo dao động điều hòa: ω = khơng phụ thuộc vào biên độ dao động A Đáp án D Lực kéo dao động điều hòa có độ lớn F = k|x| thay đổi theo li độ x lực hướng tâm chuyển động tròn có độ lớn không thay đổi Đáp án C Lực kéo dao động điều hòa ln ln hướng vị trí cân có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ Đáp án B 10 Tại vị trí cân vận tốc vật dao động điều hòa có độ lớn cực đại, vị trí biên vận tốc vật không Đáp án D Con lắc đơn * Trắc nghiệm: Tại vị trí Trái Đất, lắc đơn có chiều dài l1 dao động điều hòa với chu kì T1; lắc đơn có chiều dài l2 (l2 < l1) dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn có chiều dài l1 – l2 dao động điều hòa với chu kì A B C D Hai lắc đơn dao động điều hòa vị trí Trái Đất Chiều dài chu kì dao động lắc đơn l1, l2 T1, T2 Biết Hệ thức A B C D Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc lò xo ln dao động điều hòa B Cơ vật dao động điều hòa khơng phụ thuộc vào biên độ dao động C Hợp lực tác dụng lên vật dao động điều hòa ln hướng vị trí cân D Dao động lắc đơn ln dao động điều hòa Phát biểu sau nói lực căng dây treo lắc đơn dao động điều hòa? A Nhỏ vị trí cân lớn trọng lượng lắc B Lớn vị trí cân lớn trọng lượng lắc 10  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  có động không kèm theo tia γ Biết lượng tỏa phản ứng 17,4 MeV Động hạt sinh A 19,0 MeV B 15,8 MeV C 9,5 MeV D 7,9 MeV 285  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  (CĐ 2010) Cho phản ứng hạt nhân: H+ H→ He+ n+17,6 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp gam khí hêli xấp xỉ A 4,24.108J B 4,24.105J C 5,03.1011J D 4,24.1011J (CĐ 2010) Pơlơni phóng xạ α biến đổi thành chì Pb Biết khối lượng hạt nhân Po; α; Pb là: 209,937303 u; 4,001506 u; 205,929442 u u = Năng lượng tỏa hạt nhân pôlôni phân rã xấp xỉ A 5,92 MeV B 2,96 MeV C 29,60 MeV D 59,20 MeV (CĐ 2011) Cho phản ứng hạt nhân Biết khối lượng hạt đơtêri, liti, hêli phản ứng 2,0136 u; 6,01702 u; 4,0015 u Coi khối lượng nguyên tử khối lượng hạt nhân Năng lượng tỏa có g hêli tạo thành theo phản ứng A 3,1.1011 J B 4,2.1010 J C 2,1.1010 J D 6,2.1011 J 10 (CĐ 2011) Biết khối lượng hạt nhân 234,99 u, prôtôn 1,0073 u nơtron 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 8,71 MeV/nuclôn B 7,63 MeV/nuclôn C 6,73 MeV/nuclôn D 7,95 MeV/nuclôn 11 (CĐ 2012) Cho phản ứng hạt nhân: Biết khối lượng hạt m D = 2,0135u; mHe = 3,0149 u; m n = 1,0087u Năng lượng tỏa phản ứng A 1,8821 MeV B 2,7391 MeV C 7,4991 MeV D 3,1671 MeV 286  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  12 (CĐ 2013) Cho khối lượng prôtôn, nơtron hạt nhân là: 1,0073 u; 1,0087u 4,0015u Biết 1uc = 931,5 MeV Năng lượng liên kết hạt nhân A 18,3 eV B 30,21 MeV C 14,21 MeV D 28,41 MeV 13 (CĐ 2014) Cho khối lượng: hạt nhân ; nơtron, prôtôn 36,9566u; 1,0087u; 1,0073u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân (tính MeV/nuclơn) A 8,2532 B 9,2782 C 8,5975 14 (ĐH 2009) Cho phản ứng hạt nhân: D 7,3680 Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng A 15,017 MeV B 200,025 MeV C 17,498 MeV D 21,076 MeV 15 (ĐH 2010) Cho khối lượng prôtôn; nơtron; Ar ; Li là: 1,0073 u; 1,0087 u; 39,9525 u; 6,0145 u; u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân Li lượng liên kết riêng hạt nhân Ar A lớn lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV 16 (ĐH 2010) Cho ba hạt nhân X, Y Z có số nuclơn tương ứng AX, AY, AZ với AX = 2AY = 0,5AZ Biết lượng liên kết hạt nhân tương ứng ΔEX, ΔEY, ΔEZ với ΔEZ < ΔEX < ΔEY Sắp xếp hạt nhân theo thứ tự tính bền vững giảm dần A Y, X, Z B Y, Z, X C X, Y, Z D Z, X, Y 17 (ĐH 2011) Giả sử phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u Phản ứng hạt nhân 287  Ơn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  A thu 18,63 MeV B thu 1,863 MeV C tỏa 1,863 MeV D tỏa 18,63 MeV 18 (ĐH 2012) Tổng hợp hạt nhân heli từ phản ứng hạt nhân Mỗi phản ứng tỏa lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol hêli A 1,3.1024 MeV C 5,2.1024 MeV B 2,6.1024 MeV D 2,4.1024 MeV 19 (ĐH 2012) Các hạt nhân đơteri ; triti , heli có lượng liên kết 2,22 MeV; 8,49 MeV 28,16 MeV Các hạt nhân xếp theo thứ tự giảm dần độ bền vững hạt nhân A ; ; B ; ; C ; ; D ; ; 20 (ĐH 2013) Cho khối lượng hạt prôton, nơtron đơtêri D là: 1,0073u; 1,0087u 2,0136u Biết 1u = 931,5 MeV/c Năng lượng liên kết hạt nhân D A 2,24 MeV B 3,06 MeV C 1,12 MeV D 4,48 MeV * Đáp án: 1B 2B 3C 4C 5C 6C 7D 8A 9D 10B 11D 12D 13C 14C 15B 16A 17A 18B 19C 20A * Giải chi tiết: Ta có: W = NA.∆W = 5,1234.1023 MeV = 8,2.1010 J Đáp án B ∆WD = = 1,12 MeV/nuclôn Đáp án B Wlk = (6.1,00728 + (12 – 6).1,00867) – 11,9967).931,5 = 92,22 (MeV) Đáp án C Ta có: ∆W = (22,9837 + 1,0073 – 4,0015 – 19,9869).931,5 288  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  = 2,4219 (MeV) Đáp án C Ta có: Wlk = (8.1,0073 + 8.1,0087 – 15,9904).931,5 = 128,17 (MeV) Đáp án C Ta có: Wđα = = 7,9 (MeV) Đáp án C Ta có: W = NA.∆W = 6,02.1023.17,6.1,6.10-13 = 42,4.1010 J Đáp án D Ta có: W = (209,937303 – 205,929442 – 4,001506).931,5 = 5,92 (MeV) Đáp án A Ta có: ∆W = (2,0136 + 6,01702 – 2.4,0015).931,5 = 25,73 (MeV); W= NA.∆W = 6,02.1023.25,73.1,6.10-13 = 62.1010 J Đ.án D 10 Ta có: εU = = 7,63 (MeV/nuclơn) Đáp án B 11 Ta có: ∆W = (2.2,0135 – 3,0149 – 1,0087).931,5 = 3,1671 (MeV) Đáp án D 12 Ta có: Wlk = (2mp + 2mn – mHe).c2 = (2.1,0073 + 2.1,0087 – 4,0015).931,5 = 28,41 (MeV) Đáp án D 13 Ta có: εCl = = 8,5975 (MeV/nuclơn) Đáp án C 14 Vì X nơtron khơng có độ hụt khối nên ∆W = (0,030382 – 0,009106 – 0,002491).931,5 = 17,498 (MeV) Đáp án C 15 εAr = = 8,62 (MeV) 289  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  εLi = = 5,20 (MeV) εAr - εLi = 3,42 MeV Đáp án B 16 Vì ΔEZ < ΔEX < ΔEY nên < < Đáp án A 17 mt < ms nên thu lượng; ∆W = 0,02.931.5 = 18,63 MeV Đáp án A 18 Mỗi phản ứng tổng hợp hạt nhân hêli nên: W = NA.∆W = 6,02.1023.17,3 = 26.1023 (MeV) Đáp án B 19 Ta có: εD = εD = = 1,11 (MeV); εT = = 2,83 (MeV); = 7,04 (MeV) Đáp án C 20 Ta có: ∆E = ∆m.c2 = (mp + mn – mD)c2 = (1,0073 + 1,0087 – 2,0136).931,5 = 2,2356 (MeV) Đáp án A Chuyển động hạt phản ứng hạt nhân * Các công thức: + Phản ứng hạt nhân: X1 + X2 → X3 + X4 - Bảo toàn số nuclôn: A1 + A2 = A3 + A4 - Bảo tồn điện tích: Z1 + Z2 = Z3 + Z4 - Bảo toàn động lượng: m1 + m2 = m3 - Bảo toàn lượng: (m1 + m2)c2 + m1v + + m4 m2v = (m3 + m4)c2 + m3v + m4v + Liên hệ động lượng động hạt: 290  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  mv2; p2 = m2v2 = 2mWđ Wđ = * Trắc nghiệm: (CĐ 2011) Một hạt nhân chất phóng xạ A đứng yên phân rã tạo hai hạt B C Gọi mA, mB, mC khối lượng nghỉ hạt A, B, C c tốc độ ánh sáng chân khơng Q trình phóng xạ tỏa lượng Q Biểu thức sau đúng? A mA = mB + mC + B mA = mB + mC C mA = mB + mC - D mA = mB - mC (CĐ 2011) Dùng hạt α bắn phá hạt nhân nitơ đứng n thu hạt prơtơn hạt nhân ôxi theo phản ứng: α + N → O + P Biết khối lượng hạt phản ứng là: mα = 4,0015 u; mN = 13,9992 u; mO = 16,9947 u; mp = 1,0073 u Nếu bỏ qua động hạt sinh động tối thiểu hạt α A 1,503 MeV B 29,069 MeV C 1,211 MeV D 3,007 Mev (ĐH 2010) Dùng prơtơn có động 5,45 MeV bắn vào hạt nhân Be đứng yên Phản ứng tạo hạt nhân X hạt α Hạt α bay theo phương vng góc với phương tới prơtơn có động MeV Khi tính động hạt, lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối chúng Năng lượng tỏa phản ứng A 3,125 MeV B 4,225 MeV C 1,145 MeV D 2,125 MeV (ĐH 2011) Bắn prôtôn vào hạt nhân đứng yên Phản ứng tạo hai hạt nhân X giống bay với tốc độ theo phương hợp với phương tới prơtơn góc 60 Lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối Tỉ số tốc độ prôtôn tốc độ hạt nhân X A B 0,25 C D.0,5 291  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  292  Ơn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  (ĐH 2011) Một hạt nhân X đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Gọi m1 m2, v1 v2, K1 K2 tương ứng khối lượng, tốc độ, động hạt α hạt nhân Y Hệ thức sau ? A B C D (ĐH 2012) Một hạt nhân X, ban đầu đứng yên, phóng xạ α biến thành hạt nhân Y Biết hạt nhân X có số khối A, hạt α phát tốc độ v Lấy khối lượng hạt nhân số khối tính theo đơn vị u Tốc độ hạt nhân Y A B C D Hạt nhân U chất phóng xạ α Biết lượng tỏa phản ứng phóng xạ hạt nhân U đứng yên 14,15 MeV Coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối Tính động hạt α A 13,7 MeV B 12,9 MeV C 13,9 MeV D 12,7 MeV Hạt nhân U đứng yên phân rã α thành hạt nhân Th Coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối Hỏi động hạt α % lượng phân rã? A 1,68% B 98,3% C 81,6% D 16,8% Hạt nhân Ra đứng yên phân rã α thành hạt nhân X Biết động hạt α phân rã 4,8 MeV Coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u số khối Tính lượng tỏa phân rã A 4,886 MeV B 5,216 MeV C 5,867 MeV D 7,812 MeV 293  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  10 (ĐH 2013) Dùng hạt có động 7,7 MeV bắn vào hạt nhân N đứng yên gây phản ứng α + N → p + O Hạt prôtôn bay theo phương vuông góc với phương bay tới hạt α Cho khối lượng hạt nhân mα = 4,0015u; mp = 1,0073u; mN14 = 13,9992u; mO17 = 16,9947u Biết 1u = 931,5 MeV/c Động hạt O A 6,145 MeV B 2,214 MeV C 1,345 MeV D 2,075 MeV 11 (ĐH 2014) Bắn hạt vào hạt nhân nguyên tử nhôm đứng yên gây phản ứng: Biết phản ứng thu lượng 2,70 MeV; giả sử hai hạt tạo thành bay với vận tốc phản ứng không kèm xạ Lấy khối lượng hạt tính theo đơn vị u có giá trị số khối chúng Động hạt A 2,70 MeV B 3,10 MeV C 1,35 MeV D.1,55 MeV * Đáp án: 1A 2C 3D 4A 5C 6C 7C 8B 9A 10D 11B * Giải chi tiết: Năng lượng toàn phần bảo toàn nên: mAc2 = mBc2 + mCc2 + Q Đáp án A Ta có: Wđα ≥ (4,0015 + 13,9992 – 16,9947 – 1,0073).931,5 = - 1,211 (MeV) Đáp án C Phương trình phản ứng: p + Be → X + He Vì ⊥  WdX = p =p +p =  2mXWdX = 2mpWdp + 2mαWdα = 3,575 MeV  ∆W = WdX + Wdα - Wdp = 2,125 MeV Đáp án D Phương trình phản ứng: p + Be → He + He Vì ( , ) = 600  pX = pp  mXvX = mpvp  = 294  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  Đáp án A Ta có: p1 = p2  m1v1 = m2v2 2m1K1 = 2m2K2  = = Đáp án C Ta có: pY = pα  mYvY = mαv  vY = = Đáp án C Vì ban đầu U đứng yên nên pY = pα  2mYWdY = 2mαWdα WdY = Wdα = Wdα  Wdα + Wdα = 14,15 Wdα = = 13,9 (MeV) Đáp án C Ta có: pY = pα  2mYWdY = 2mαWdα  WdY = Wdα = Wdα; W = WdY + Wdα =  = Wdα = 0,983 Đáp án B Ta có: pX = pα  2mXWdX = 2mαWdα  WdX = Wdα = Wdα; W = WdX + Wdα = 2 Wdα = 4,886 MeV Đáp án A 10 Ta có: p O = p α + p p  mOKO = mαKα + mpKp (1); ∆E = KO + Kp - Kα = (mα + mN – mp – mO)c2 = - 1,21 MeV  Kp = Kα - KO – 1,21 (2) Thay (2) vào (1): mOKO = mαKα + mpKα - mpKO – mp.1,21 295  Ơn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  (mα + m p ) Kα − 1, 21m p mO + m p  WđO = = 2,075 MeV Đáp án D 11 Theo định luật bảo toàn động lượng ta có: Pα = Pp + Pn  P = (Pp + Pn)2  mαKα = mPKP + mnKn +  4Kα = 30KP + Kn + ; Vì P n bay vận tốc nên:  4Kα = 901Kn + 120Kn= 1021Kn = = 30  Kp = 30Kn  Kn = Theo định luật bảo tồn lượng, ta có: Kα = Kp + Kn + 2,70 = 31Kn + 2,7  Kα = 31Kn + 2,7 = 31  Kα = + 2,7 = 3,07 (MeV) Đáp án B 296  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  MỤC LỤC Trang I DAO ĐỘNG CƠ A TÓM TẮT LÝ THUYẾT Dao động điều hòa 2 Con lắc lò xo Con lắc đơn Dao động tắt dần, dao động cưỡng Tổng hợp dao động điều hòa .4 B TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH .4 Dao động điều hòa Con lắc lò xo Con lắc đơn Dao động tắt dần, dao động cưỡng 11 Tổng hợp dao động điều hòa 13 C CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG .15 Đại cương dao động điều hòa 15 Con lắc lò xo – Lực tác dụng lên dao động 21 Năng lượng dao động điều hòa 28 Phương trình dao động lắc lò xo lắc đơn 35 Các đại lượng dao động lắc đơn .39 Con lắc đơn chịu tác dụng lực khác trọng lực 44 Dao động tắt dần, dao động cưỡng bức, cộng hưởng 49 Tổng hợp dao động điều hòa phương tần số 52 II SÓNG CƠ VÀ SÓNG ÂM A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 57 Sóng truyền sóng 57 Giao thoa sóng .58 Sóng dừng 58 Sóng âm 58 B TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH 60 Sóng truyền sóng 59 Giao thoa sóng – Sóng dừng 61 Sóng âm 63 C CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG .65 Các đại lượng đặc trưng sóng – Phương trình sóng .65 Giao thoa sóng 71 Sóng dừng 78 Sóng âm 83 III DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 87 Đại cương dòng điện xoay chiều 87 Các loại đoạn mạch xoay chiều .87 Đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp 88 297  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  Cơng suất tiêu thụ đoạn mạch xoay chiều 88 Truyền tải điện – Máy biến áp 88 Máy phát điện xoay chiều 89 Động không đồng 89 B TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH 89 Đại cương dòng điện xoay chiều Mạch điện xoay chiều có thành phần 89 Mạch điện xoay chiều có nhiều thành phần mắc nối tiếp 93 Công suất tiêu thụ đoạn mạch xoay chiều 96 Truyền tải điện Máy biến áp 99 Máy phát điện Động điện 101 C CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG .102 Đại cương dòng điện xoay chiều 102 Các đại lượng đặc trưng đoạn mạch xoay chiều 106 Sự lệch pha đoạn mạch xoay chiều 111 Công suất, hệ số công suất đoạn mạch điện xoay chiều .118 Các giá trị tức thời u i đoạn mạch xoay chiều 125 Bài toán cực trị đoạn mạch điện xoay chiều 133 So sánh đại lượng đoạn mạch xoay chiều 142 Máy biến áp – Truyền tải điện 149 Máy phát điện – Động điện 155 IV DAO ĐỘNG ĐIỆN TỪ A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 159 Mạch dao động .159 Điện từ trường 159 Sóng điện từ 160 Nguyên tắc thông tin liên lạc vô tuyến .160 B TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH 160 Mạch dao động .160 Điện từ trường Sóng điện từ .165 Nguyên tắc thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến 167 C CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG .169 Các đại lượng đặc trưng mạch dao động điện từ 169 Các giá trị tức thời mạch dao động 173 Sóng điện từ - Liên lạc thơng tin vơ tuyến 177 V TÍNH CHẤT SÓNG CỦA ÁNH SÁNG A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 182 Tán sắc ánh sáng 182 Giao thoa ánh sáng .182 Các loại quang phổ 183 Tia hồng ngoại tia tử ngoại .183 Tia X .184 B TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH 184 Tán sắc ánh sáng 184 298  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  Giao thoa ánh sáng .187 Các loại quang phổ 190 Tia hồng ngoại Tia tử ngoại 193 Tia X Tia gamma 195 C CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG .198 Sự tán sắc ánh sáng 198 Giao thoa với ánh sáng đơn sắc 201 Giao thoa với ánh sáng hỗn hợp – Giao thoa với ánh sáng trắng .207 Các xạ khơng nhìn thấy 211 VI LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 215 Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng 215 Hiện tượng quang điện .213 Hiện tượng quang – Phát quang 216 Mẫu nguyên tử Bo .216 Sơ lược laze .216 B TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH 208 Hiện tượng quang điện – Thuyết lượng tử ánh sáng 217 Hiện tượng quang điện – Hiện tượng quang - phát quang 213 Mẫu nguyên tử Bo – Sơ lược laze 222 C CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG .224 Thuyết lượng tử ánh sáng – Hiện tượng quang điện 224 Quang phổ vạch nguyên tử hyđrô – Hiện tượng phát quang 228 VII HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ A TÓM TẮT LÝ THUYẾT 235 Tính chất cấu tạo hạt nhân 235 Năng lượng liên kết hạt nhân Phản ứng hạt nhân 235 Phóng xạ 235 Phản ứng phân hạch .236 Phản ứng nhiệt hạch .236 B TRẮC NGHIỆM ĐỊNH TÍNH 237 Tính chất cấu tạo hạt nhân 237 Năng lượng liên kết hạt nhân Phản ứng hạt nhân 238 Phóng xạ 240 Phản ứng phân hạch Phản ứng nhiệt hạch 242 C CÁC DẠNG TRẮC NGHIỆM ĐỊNH LƯỢNG .244 Khối lượng, lượng hạt vi mô – Cấu tạo hạt nhân nguyên tử 244 Sự phóng xạ 247 Năng lượng hạt nhân 252 Chuyển động hạt phản ứng hạt nhân .257 299 ... dài 12 cm Dao động có biên độ A 12 cm B 24 cm C cm D cm 16 (ĐH 2 012) Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Gọi vTB tốc độ trung bình chất điểm chu kì, v tốc độ 18  Ôn tập Vật Lý 12 –... thêm nặng 112, 5 g B gắn thêm nặng có khối lượng 50 g C thay nặng có khối lượng 160 g 23  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  D thay nặng có khối lượng 128 g 10... 14  Ôn tập Vật Lý 12 – Chương trình chuẩn   Dương Văn Đổng – Bình Thuận  Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa với phương trình: x1 = 6cos(2πt + ϕ1) (cm) x2 = 12cos(2πt + ϕ2) (cm)
- Xem thêm -

Xem thêm: BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12, BỒI DƯỠNG VẬT LÝ LỚP 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay