ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINH

3 35 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:31

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2017 - 2018 Môn thi Chuyên: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút Câu Hai cân giống kim loại, cân có khối lượng m = 100 g Để đo nhiệt dung riêng c cân, người ta thực sau Dùng hai bình nhiệt lượng kế A B giống nhau, bình có khối lượng m 0, nhiệt dung riêng c0 Đổ vào bình nhiệt lượng kế A lượng nước có khối lượng m A = 100 g đổ vào bình nhiệt lượng kế B lượng nước có khối lượng m B = 200 g Ban đầu nhiệt độ bình t0 = 300C, nhiệt độ cân t = 1000C Thả vào bình cân Khi có cân nhiệt, nhiệt độ bình A t A = 35,90C nhiệt độ bình B t B = 33,40C Bỏ qua tỏa nhiệt từ bình nhiệt lượng kế môi trường xung quanh Cho nhiệt dung riêng nước c’ = 4200 J/(kg.K) a) Tìm c b) Quả cân chế tạo từ hợp kim gồm hai kim loại đồng nhôm Cho biết nhiệt dung riêng đồng c1 = 380 J/(kg.K), nhiệt dung riêng nhôm c = 880 J/(kg.K) Tìm tỉ số khối lượng đồng cân với khối lượng cân Cho hợp kim không làm thay đổi nhiệt dung riêng kim loại thành phần hợp kim Câu Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f Một người có chiều cao 1,6 m coi vật AB đặt trước thấu kính theo phương vng góc với trục chính, A nằm trục Đặt ảnh vng góc với trục sau thấu kính 42 cm, ta quan sát ảnh A’B’ người rõ ảnh, ảnh có chiều cao cm a) Dùng phép vẽ phép tính hình học, tìm f b) Thấu kính nên có bề mặt hình tròn, đường kính bề mặt MM’ Một chùm tia sáng song song Mặt Trời chiếu đến tồn thấu kính theo phương vng góc với bề mặt thấu kính Một ảnh đặt sau thấu kính, vng góc với trục thấu kính Trên màn, ta quan sát vệt sáng hình tròn có đường kính N 1N1’ = cm Dời xa dần thấu kính đoạn, vết sáng hình tròn nhỏ dần dời 10 cm so với vị trí ban đầu vết sáng hình tròn có đường kính N2N2’ = cm Hãy tìm MM’ Câu Một mạch điện gồm nguồn điện, điện trở R = 40 bóng đèn Điện trở R bóng đèn mắc nối tiếp Hiệu điện hai đầu nguồn điện U = 4,5 V khơng đổi Bộ bóng đèn gồm hai đèn LED giống mắc song song, đèn có hiệu điện định mức U = V, công suất định mức P0 = 0,045 W Để đèn sáng định mức, người ta phải mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở R’ a) Tìm R’ b) Vẫn giữ R R’ tháo bỏ khỏi mạch bóng đèn Cơng suất tiêu thụ bóng đèn lại mạch bao nhiêu? c) Tháo R khỏi mạch, giữ lại R’ mắc nối tiếp với đèn Mắc thêm số bóng đèn vào mạch để tạo thành bóng đèn gồm x đèn giống mắc song song, đèn có hiệu điện định mức V, công suất định mức 0,045 W Tìm x để cơng suất tiêu thụ đèn không thấp công suất định mức Câu Khi lưu thông đường cao tốc, xe phải giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước (Hình 1) để xử lý kịp thời xe phía trước gặp cố Hình Khoảng cách an toàn tùy thuộc vào tốc độ xe nêu số quy định Chính phủ Tuy nhiên để dễ nhớ, lưu thông vào ban ngày đường khô người ta thường tính tốn theo quy tắc gần sau: khoảng cách an toàn tối thiểu (theo đơn vị m) tốc độ xe (theo đơn vị km/h) Ví dụ tốc độ xe 80 km/h khoảng cách an tồn tối thiểu với xe phía trước 80 m; tốc độ xe 100 km/h khoảng cách an tồn tối thiểu với xe phía trước 100 m Để thấy sở khoa học quy tắc trên, khảo sát toán sau Một xe ô tô chuyển động đường cao tốc nằm ngang với tốc độ v = 108 km/h thấy cố đường phía trước nên giảm hẳn ga thắng gấp lại Thời gian từ lúc thấy cố đến lúc xe bắt đầu giảm ga thắng lại t = s Thời gian từ lúc xe bắt đầu thắng lại đến lúc xe dừng hẳn phụ thuộc vào tốc độ v ban đầu xe theo quy luật: t = v/8, t tính s (giây) v tính m/s Cho biết xe thắng lại, tốc độ xe giảm tốc độ trung bình xe trung bình cộng tốc độ đầu cuối xe a) Khoảng cách an toàn tối thiểu xe áp dụng theo quy tắc bao nhiêu? b) Quãng đường xe từ lúc bắt đầu thấy cố phía trước đến lúc xe dừng lại bao nhiêu? c) Xe ô tô nêu lắp đặt thiết bị an tồn xe Khi xe chuyển động, thiết bị dò tìm phát vật cản phía trước xe Khi thiết bị phát vật cản trước xe phạm vi nguy hiểm, phát tín hiệu cảnh báo đến tài xế, kéo dài thời gian t’ = s Sau thời gian xe chưa bắt đầu thắng lại, thiết bị tự động tác dụng lên xe để thắng gấp xe lại Hỏi xe chuyển động với tốc độ 90 km/h, thiết bị phải bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo lúc xe cách vật cản khoảng tối thiểu bao nhiêu? Câu Một học sinh khảo sát mạch điện mắc nối tiếp Hình Nguồn điện MN có hiệu điện U = V không đổi, R điện trở thuần, R bình thủy tinh hình hộp chữ nhật đặt thẳng đứng chứa nước muối Các mặt ADD’A’ BCCB’ bình gắn kim loại có điện trở nhỏ dây dẫn nối với mạch điện hộp Chiều dài cạnh AD = d = 10 cm, AB = = 24 cm Chiều cao cột nước muối bình AH = h, h thay đổi Khối nước muối hộp tạo thành điện trở có giá trị R Điện trở suất nước muối Ampe kế có điện trở khơng đáng kể D’ A’ H C’ B’ R D A A B C R0 Hình + MN y(A-1) () a) Lập biểu thức tính cường độ dòng điện I mạch theo U, R0, d, , h, b) Đặt , , học sinh vẽ đồ thị mô tả thay đổi y theo x có dạng nửa đường thẳng () Hình Đường () hợp với trục O Ox góc = 90 Từ đồ thị, tìm giá trị R0 c) Tìm I h = 16 cm -HẾT - Hình x(m1) ... an toàn tối thi u (theo đơn vị m) tốc độ xe (theo đơn vị km/h) Ví dụ tốc độ xe 80 km/h khoảng cách an tồn tối thi u với xe phía trước 80 m; tốc độ xe 100 km/h khoảng cách an tồn tối thi u với xe... tối thi u xe áp dụng theo quy tắc bao nhiêu? b) Quãng đường xe từ lúc bắt đầu thấy cố phía trước đến lúc xe dừng lại bao nhiêu? c) Xe ô tô nêu lắp đặt thi t bị an toàn xe Khi xe chuyển động, thi t... lại Hỏi xe chuyển động với tốc độ 90 km/h, thi t bị phải bắt đầu phát tín hiệu cảnh báo lúc xe cách vật cản khoảng tối thi u bao nhiêu? Câu Một học sinh khảo sát mạch điện mắc nối tiếp Hình Nguồn
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINH, ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay