ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINH 2017

2 38 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:31

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINHĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT Năm học 2015 - 2016 Môn thi Chuyên: VẬT LÝ Thời gian làm bài: 150 phút Câu 1 Một tàu sắt khối lượng m = 120 bị chìm đáy biển sâu Để nâng tàu lên mặt nước, người ta cột vào tàu phao nhựa chứa khơng khí, thể tích phao V0 = 15 m3 Bỏ qua trọng lượng phao khơng khí phao Cho lực tác dụng lên tàu phao trọng lực tàu, lực đẩy Ac-si-mét nước tác dụng lên tàu phao Khơng có khoảng trống chứa khí bên tàu Trọng lượng riêng nước biển d = 10 300 N/m3, sắt d = 78 000 N/m3 Để tàu lên, cần sử dụng phao? Một bóng nhỏ có khối lượng m = 1,2 kg, thể tích V = l thả từ đáy hồ nước cho lên mặt nước Đáy hồ có độ sâu h = m so với mặt nước Hỏi lên tới mặt nước, bóng tiếp tục lên khơng khí đến độ cao tối đa so với mặt nước? Bỏ qua lực cản nước khơng khí tác dụng lên bóng Cho lực tác dụng lên bóng trọng lực nước, có thêm lực đẩy Ac-si-mét nước tác dụng lên bóng Trọng lượng riêng nước d0 = 10 N/l Câu Một bồn chứa nước, ban đầu chưa có nước Người ta cho nước chảy vào bồn từ hai vòi nước, nước vòi I chảy nước lạnh có nhiệt độ t = 240C, nước vòi II chảy nước nóng có nhiệt độ t2 = 600C a) Tìm lưu lượng nước chảy từ vòi (theo đơn vị lít/phút) để sau nước bắt đầu chảy vào khoảng thời gian T = 20 phút nước bồn tích V = 200 lít nhiệt độ t = 360C Cho nước trao đổi nhiệt với nhau, không truyền nhiệt cho bồn môi trường xung quanh b) Khi nước bồn tích V = 200 lít nhiệt độ t = 36 0C, người ta tắt hai vòi nước chảy vào bồn Do thực tế có tỏa nhiệt nước xung quanh nên để sau thời gian T’ = phút nhiệt độ nước bồn giảm t’ = 35,7 0C Muốn trì nhiệt độ bồn t = 360C, phút cần thay lượng nước tích V bồn lượng nước có thể tích nhiệt độ t2 = 600C Thể tích V0 cần thay bao nhiêu? Cho nhiệt lượng nước tỏa xung quanh phút Câu Một bìa chắn sáng, bìa có kht lỗ thủng hình tròn đường kính 10 cm Người ta đặt vừa khít vào lỗ tròn thấu kính phân kì có tiêu cự f Chiếu chùm tia sáng song song Mặt Trời đến toàn bề mặt thấu kính theo phương song song với trục thấu kính Phía sau thấu kính người ta đặt ảnh nằm vng góc với trục thấu kính Khoảng cách từ ảnh đến bìa chắn sáng m Trên ảnh, người ta quan sát vùng sáng hình tròn ánh sáng qua thấu kính tạo Đường kính vùng sáng 50 cm Vẽ hình để mơ tả đường ánh sáng qua thấu kính tạo vùng sáng Sử dụng hình vẽ phép tính hình học, tính f Trong lớp, bạn học sinh tên Hùng phải đeo sát mắt thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm để nhìn rõ vật xa mà khơng phải điều tiết mắt Do thấu kính bị hỏng, bạn Hùng phải đeo sát mắt thấu kính phân kì khác có tiêu cự 25 cm Hãy vẽ hình mơ tả tạo ảnh vật AB qua thấu kính phân kì AB đặt trước thấu kính, vng góc với trục chính, A nằm trục Sử dụng hình vẽ phép tính hình học, tìm xem bạn Hùng nhìn rõ vật xa cách mắt bạn đeo thấu kính phân kì có tiêu cự 25 cm Câu Đèn tín hiệu giao thơng (có màu xanh lục, đỏ vàng) để điều khiển xe cộ lưu thông đường phố thường dùng đèn LED Hãy khảo sát phương án sử dụng đèn LED giao thơng sau: Mỗi đèn tín hiệu xanh lục (hoặc đỏ, vàng) tạo 60 bóng đèn LED có màu Đèn tín hiệu bật sáng qua màu xanh lục, vàng, đỏ Cho hiệu điện định mức bóng đèn LED đỏ 2,4 V, đèn LED vàng V, đèn LED xanh lục V; cường độ dòng điện định mức bóng đèn I0 = 15 mA Nguồn điện có hiệu điện U = 12 V không đổi a) Nêu cách mắc bóng đèn loại đèn LED vào nguồn điện để chúng sáng định mức b) Cho đèn xanh lục sáng 36 s đến đèn vàng s, đèn đỏ 40 s Trước kia, có nơi dùng đèn tín hiệu giao thơng người ta chưa dùng đèn LED mà dùng bóng đèn sợi đốt công suất P = 60 W Khi thay đèn sợi đốt đèn LED nêu trên, điện tiêu thụ đèn giảm lần? Câu Có điện trở giống nhau, điện trở có giá trị R0 = chịu công suất tối đa W a) Cần điện trở R 0, mắc để tạo đoạn mạch có điện trở tương đương 10 ? b) Cần điện trở R 0, mắc để tạo đoạn mạch điện có điện trở tương đương 10 để mắc đoạn mạch vào nguồn điện có hiệu điện U = 15 V khơng có điện trở bị hỏng? -HẾT - ... điện trở R 0, mắc để tạo đoạn mạch có điện trở tương đương 10 ? b) Cần điện trở R 0, mắc để tạo đoạn mạch điện có điện trở tương đương 10 để mắc đoạn mạch vào nguồn điện có hiệu điện U = 15 V khơng... sáng qua thấu kính tạo vùng sáng Sử dụng hình vẽ phép tính hình học, tính f Trong lớp, bạn học sinh tên Hùng phải đeo sát mắt thấu kính phân kì có tiêu cự 20 cm để nhìn rõ vật xa mà điều tiết
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINH 2017, ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI VẬT LÝ LỚP 10 TP. HỒ CHÍ MINH 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay