CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12

43 17 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:30

CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12 CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHĨ CHỊU CHO THÍ SINH Câu 1: Đồ thị biểu diễn thay đổi gia tốc theo thời gian dao động điều hòa có hình dạng A đường tròn B đường elíp C đoạn thẳng D đường hình sin Câu 2: Tốc độ truyền sóng học mơi trường phụ thuộc vào A tần số sóng bước sóng B chất mơi trường truyền sóng C bước sóng D biên độ sóng, chu kì bước sóng Câu 3: Dao động trì dao động tắt dần mà ta A cung cấp thêm lượng để bù lại tiêu hao ma sát mà khơng làm thay đổi chu kì riêng vật B làm lực cản môi trường vật chuyển động C tác dụng ngoại lực biến đổi điều hoà theo thời gian vào vật D kích thích lại dao động dao động bị tắt dần Câu 4: Điều sau khơng dao động điều hòa? A Pha dao động điều hòa dùng để xác định trạng thái dao động B Dao động điều hòa dao động có tọa độ hàm số dạng cos sin theo thời gian C Biên độ dao động điều hòa li độ lớn dao động Biên độ không đổi theo thời gian D Tần số số giây thực xong dao động điều hòa Câu 5: Phát biểu sau không đúng? A Công thức E kA 2 cho thấy lắc lò xo dao động điều hòa khơng đổi theo thời gian B Con lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa có chu kì T  2 m k C Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = A.cosωt có W Động vật thời điểm t Wđ = Wsin2ωt D Một lắc lò xo dao động điều hòa với phương trình x = A.sinωt có W Động vật thời điểm t Wđ = Wsin2ωt Câu 6: Chọn đáp án A Sóng âm truyền mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng B Tốc độ âm gấp đôi tốc độ họa âm bậc C Để tăng độ cao âm dây đàn phát ta phải kéo căng dây đàn D Âm nghe được, siêu âm, hạ âm khác chất vật lý tác dụng sinh lý Câu 7: Để đo cường độ dòng điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng cỡ 50 mA vặn núm xoay đồng hồ đa đến vị trí A ACA 20 m B ACA 200 m C DCA 20 m D DCA 200 m C công tơ điện D tĩnh điện kế Câu 8: Điện tiêu thụ đo A vôn kế B ampe kế Câu 9: Điều sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Các ánh sáng đơn sắc khác có giá trị bước sóng B Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc bước sóng C Các ánh sáng đơn sắc có vận tốc chân không D Đại lượng đặc trưng cho ánh sáng đơn sắc tần số Câu 10: Giá trị đo vôn kế ampe kế xoay chiều A Giá trị cực đại điện áp cường độ dòng điện xoay chiều B Giá trị trung bình điện áp cường độ dòng điện xoay chiều C Giá trị tức thời điện áp cường độ dòng điện xoay chiều D Giá trị hiệu dụng điện áp cường độ dòng điện hiệu dụng Câu 11: Dùng ánh sáng chiếu vào catôt tế bào quang điện có tượng quang điện xảy Để tăng dòng điện bão hòa người ta A giảm tần số ánh sáng chiếu tới B tăng tần số ánh sáng chiếu tới C tăng cường độ ánh sánh chiếu tới D tăng bước sóng ánh sáng chiếu tới Câu 12: Một vật dao động điểu hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc B độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc giảm C vận tốc gia tốc có giá trị âm D độ lớn vận tốc gia tốc tăng Câu 13: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A dao động theo quy luật hình sin thời gian B tần số dao động tần số ngoại lực C tần số ngoại lực tăng biên độ dao động tăng D biên độ dao động phụ thuộc vào tần số ngoại lực Câu 14: Khi hai ca sĩ hát câu độ cao, ta phân biệt giọng người vì: A Biên độ cường độ âm khác B Tần số cường độ âm khác C Tần số biên độ âm khác D Tần số lượng âm khác Câu 15: Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc vào thời gian điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện chạy đoạn mạch Đoạn mạch đoạn mạch A có điện trở R, cuộn cảm L B có điện trở R C có cuộn cảm L D có tụ điện C Câu 16: Khi nói dao động cưỡng dao động trì, phát biểu sau sai? A Dao động trì có tần số tần số riêng hệ dao động B Dao động trì có biên độ khơng đổi C Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số tần số lực cưỡng Câu 17: Các họa âm có A tần số khác B biên độ khác C biên độ pha ban đầu khác D biên độ nhau, tần số khác Câu 18: Khi vật dao động điều hòa, chuyển động vật từ vị trí biên vị trí cân chuyển động A chậm dần B nhanh dần C nhanh dần Câu 19: Dựa vào tượng giao thoa ánh sáng người ta xác định A Bước sóng B vận tốc C Quãng đường Câu 20: Tia hồng ngoại dùng: A để tìm khuyết tật bên sản phẩm B để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh C y tế dùng để chụp điện, chiếu D thời gian D chậm dần D để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại Câu 21: Một mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có Nếu ta tăng dần giá trị C C   2 L  1 nối với nguồn xoay chiều có U0 xác định A công suất mạch không đổi B công suất mạch tăng C công suất mạch tăng lên giảm D công suất mạch giảm Đáp án D Ta có: C   2 L  1 � 2  LC  Mạch có cộng hưởng Khi cơng suất mạch cực đại Nếu tăng điện dung tụ điện mạch khơng cộng hưởng � P  Pmax � Cơng suất mạch giảm Câu 22.Một âm hai nhạc cụ phát luôn khác A âm sắc B Cường độ âm C độ to D tần số Câu 23 Tốc độ truyền sóng tốc độ A dao động cực đại phần tử vật chất C dao động nguồn sóng B dao động phần tử vật chất D truyền pha dao động Câu 24: Muốn đo cường độ dòng điện hiệu dụng điện áp hiệu dụng đoạn mạch xoay chiều ta sử dung ampe kế xoay chiều ( A) vơn kế xoay chiều (V) Khi hai dụng cụ đo cần mắc với mạch: A (A) song song, (V) song song B (A) nối tiếp, (V) song song C (A) nối tiếp, (V) nối tiếp D (A) song song, (V) nối tiếp Câu 25: Trong nguyên tắc thông tin liên lạc sóng vơ tuyến, biến điệu sóng điện từ A biến đổi sóng điện từ thành sóng B trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ tần số cao C làm cho biên độ sóng điện từ giảm xuống D tách sóng điện từ tần số âm khỏi sóng điện từ tần số cao Câu 26: Một sóng ngang hình sin truyền sợi dây dài Hình vẽ bên hình dạng đoạn dây thời điểm xác định Trong q trình lan truyền sóng, hai phần tử M N lệch pha góc 5 A 2 B u M x O N  C  D Câu 27 Từ Trái Đất, nhà khoa học điều khiển xe tự hành Mặt Trăng nhở sử dụng thiết bị thu phát sóng vơ tuyến Sóng vơ tuyến dùng ứng dụng này thuộc dải A sóng trung B sóng cực ngắn C sóng ngắn D sóng dài Câu 28 Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số lực cưỡng C Dao động cưỡng có tần số ln tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số tần số riêng hệ dao động Câu 29 Véc tơ vận tốc vật dao động điều hòa ln A hướng xa vị trí cân B hướng chuyển động C hướng vị trí cân D ngược hướng chuyển động Câu 30 Một người dùng điện thoại di động đề thực gọi Lúc điện thoại phát A xạ gamma B tia tử ngoại C tia Rơn-ghen D sóng vơ tuyến Câu 31 Thanh sắt niken tách rời nung nóng đến nhiệt độ 1200°C phát A hai quang phổ vạch không giống B hai quang phổ vạch giống C hai quang phổ liên tục không giống D hai quang phổ liên tục giống Câu 32: Trên tủ lạnh hay bên vỏ chai nước tiệt trùng… có ghi “diệt khuẩn tia cực tím”, A tia Gamma B tia X C tia tử ngoại D tia hồng ngoại Giải: Chọn C Câu 33: Tia Gamma có A điện tích âm B chất với sóng âm C bước sóng lớn bước sóng tia tử ngoại D chất với sóng vơ tuyến Giải: Chọn D Câu 34: Điều khiển từ xa ti vi, điều hòa… sử dụng loại sóng điện từ A tia hồng ngoại B sóng ngắn C sóng trung D tia tử ngoại Giải: Chọn A Câu 35: Khi ruồi muỗi bay, ta nghe tiếng vo ve từ muỗi bay mà không nghe từ ruồi A muỗi đập cánh đặn ruồi B muỗi phát âm từ cánh C tần số đập cánh muỗi thuộc vùng tai người nghe D muỗi bay tốc độ chậm ruồi Giải: Chọn C Câu 36: Trong phòng điều trị vật lí trị liệu bệnh viện thường trang bị bóng đèn dây tóc vonfram có cơng suất từ 250 W đến 1000 W bóng đèn nguồn A phát tia X dùng để chiếu điện, chụp điện B phát tia hồng ngoại để sưởi ấm giúp máu lưu thông tốt C phát tia tử ngoại chữa bệnh còi xương, ung thư da D phát tia hồng ngoại có tác dụng diệt vi khuẫn Giải: Chọn A Câu 37: Chọn đáp án Sai nói tia khơng nhìn thấy? A Tia tử ngoại có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 0,38 m B Tia X xạ bị lệch qua điện trường C Tia X tác dụng mạnh lên kính ảnh có khả đâm xun lớn D Tia hồng ngoại gây hiệu ứng quang điện số chất bán dẫn Giải: Chọn B Vì Tia X xạ điện từ ( hạt photon) nên bị lệch qua điện trường Câu 38: Hạt nhân sau bền vững nhất? 137 Cs 235 He 56 U Fe A 55 B C 92 D 26 Giải: Chọn D Những hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền + Những hạt có số khối khoảng từ 50 đến 95 bền hạt khác Chọn D Sắt Hạt nhân bền vững Các hạt nhân bền vững có số khối 50  A  95 Câu 39: Một lắc lò xo chịu tác dụng ngoại lực biến thiên điều hòa với biên độ ngoại lực khơng đổi Đồ thị hình bên biểu diễn phụ thuộc biên độ A dao động cưỡng với tần số f khác ngoại lực, lắc khơng khí Đồ thị biểu diễn kết thí nghiệm lặp lại chân khơng (các đồ thị có tỉ lệ)? A A O A Hình C f0 Hình A f O O f B Hình A O f0 A A f0 Hình B A f0 Hình C C Hình B f O f0 Hình D f D Hình D Giải: Chọn D Trong chân không ma sát không đáng kể nên cộng hưởng nhọn + Hình A B sai vị trí cộng hưởng khơng phải f0 + Khi ma sát lớn A nhỏ trong chân khơng có biên độ A lớn khơng khí Chọn D Câu 40: Một chùm ánh sáng mặt trời có dạng dải sáng mỏng, hẹp rọi xuống mặt nước bể nước tạo nên đáy bể vệt sáng A Có màu sáng dù chiếu xiên hay vng góc B có nhiều màu chiếu xiên có màu trắng chiếu vng góc C Có nhiều màu dù chiếu xiên hay vng góc D Có nhiều màu chiếu vng góc có màu trắng chiếu xiên f Câu 41: Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp R �0, ZL �0, ZC �0 A Cường độ hiệu dụng dòng điện qua phần tử R, L, C ln cường độ dòng điện tức thời chưa B Hiệu điện tức thời giữ hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện hiệu dụng hai đầu phần tử C Hiệu điện tức thời giữ hai đầu đoạn mạch tổng hiệu điện tức thời hai đầu phần tử D Cường độ dòng điện hiệu điện tức thời phần tử khác pha Câu 42: Phát biểu sau tính chất sóng điện từ khơng đúng? A Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, giao thoa B vận tốc sóng điện từ gần vận tốc sóng ánh sáng ( sóng ánh sáng sóng điện từ) C sóng điện từ mang lượng D sóng điện từ sóng ngang Câu 43: Chọn câu SAI A vận tốc truyền âm phụ thuộc vào tính đàn hồi mật độ mơi trường B vận tốc truyền âm thay đổi theo nhiệt độ môi trường C vận tốc truyền âm chất rắn lớn chất lỏng chất lỏng lớn chất khí D vật bơng, nhung, xốp có tính đàn hồi tốt nên truyền âm tốt Câu 44: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính cảm kháng, tăng tần số dòng điện xoay chiều lên hệ số cơng suất mạch A giảm B không thay đổi C tăng D Có tính cảm kháng ZL>ZC tăng f ZL tăng, ZC giảm nên hệ số công suất giảm Câu 45: Chọn câu sai Trong máy phát điện xoay chiều pha A hệ thống hai vành bán khuyên chổi quét gọi góp ( hệ thống vành khuyên ) B phần cảm tạo từ trường C phận quay gọi roto phận ứng stato D phần ứng phần tạo dòng điện Câu 46: sóng có khả phản xạ tầng điện li sóng A sóng dài sóng ngắn B sóng dài, sóng trung sóng ngắn C sóng trung sóng ngắn D sóng dài sóng trung Câu 47: Đặc điểm quang phổ liên tục A Phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng B Không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nguồn sáng C Không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D Nhiệt độ cao, miền phát sang vật mở rộng phía ánh sang có bước sóng lớn quang phổ liên tục Câu 48: Phát biểu sau đúng? A.Tia tử ngoại xạ mà mắt người thấy B.Tia tử ngoại khơng có tác dụng diệt khuẩn C.Tia tử ngoại xạ vật có khối lượng riêng lớn bị kích thích phát D.Tia tử ngoại không bị thạch anh hấp thụ Câu 49: Thiết bị sau khơng có khả biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều? A.Hai vành khuyên hai chổi quét máy phát điện B.Bốn ốt mắc thành mạch cầu C.Một ốt chỉnh lưu D.Hai vành bán khuyên hai chổi quét máy phát điện Câu 50: Trong nguồn sáng sau đây, nguồn cho quang phổ vạch hấp thụ A.Hợp kim đồng nóng sáng lò luyện kim B.Ngọn lửa đèn cồn có rắc vài hạt muối vào bấc C.Đèn ống huỳnh quang D.Quang phổ mặt trời thu Trái Đất Câu 51: Về tượng phóng xạ phát biểu đúng: A.Nhiệt độ cao phóng xạ xảy mạnh B.Khi kích thích xạ có bước sóng ngắn, phóng xạ xảy nhanh C.Hiện tượng phóng xạ xảy khơng phụ thuọc vào tác động lí hóa bên ngồi D.Các tia phóng xạ bị lệch điện trường từ trường Câu 52: Trong đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp A.Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lớn hiệu điện phần tử B.Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu điện phần tử C.Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu điện hiệu dụng điện trở R D.Cường độ dòng điện ln trễ pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 53: Phát biểu sai: A.Bên bóng thủy tinh tế bào quang điện chân khơng B.Dòng quang điện có chiều từ anốt sang catốt C.Trong tế bào quang điện có điện trường hướng từ catốt đến anốt D.Catốt tế bào quang điện kim loại Câu 54: Phát biểu sai: Tia anpha A.Làm ion hóa khơng khí mạnh B.Có vận tốc vận tốc ánh sáng chân không C.Gồm hạt nhân nguyên tử li He D.Bị lệch điện trường từ trường Câu 55: Trong thí nghiệm Iâng khe S chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng  Khoảng cách từ chứa khe S đến chứa hai khe S 1S2 làd Khoảng cách từ chứa hai khe S 1S2 đến ảnh thu giao thoa D, khoảng vân giao thoa i Đặt trước khe S thủy tinh có chiều dày e, chiết suất n, vng góc với đường tia sáng hệ vân màn: A.Dịch phía khe S1 đoạn Da(n-1)e B.Dịch phía khe S2 đoạn Da(n-1)e C.Dịch phía khe S2 đoạn De(n-1)a D.Dịch phía khe S1 đoạn De(n-1)a Câu 56: Trong đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu điện hiệu dụng điện trở R B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu điện hiệu dụng phần tử C Cường độ dòng điện ln trễ pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lớn hiệu điện hiệu dụng phần tử Câu 57: Khi sóng âm truyền từ mơi trường khơng khí vào mơi trường nước A Bước sóng giảm B Bước sóng khơng thay đổi C Tần số khơng thay đổi D Chu kì tăng Câu 58: Trong dao dộng điều hòa lắc đơn A Cả phương án B Cơ tỷ lệ với bình phương li độ góc C Cơ tỷ lệ với bình phương ly độ D Cơ tỷ lệ với bình phương biên độ góc Câu 59: Chọn câu sai A Động không đồng ba pha biến điện thành B Động không đồng ba pha tạo dòng điện xoay chiều ba pha C Trong động không đồng ba pha, vận tốc góc khung dây ln nhỏ vận tốc góc từ trường quay D Động khơng đồng ba pha hoạt động dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay Câu 60 Một vật dao động điều hòa trục Ox Hình bên đồ thị biểu diễn phụ thuộc li độ x vào thời gian t Tần số góc dao động A l0 rad/s B 10π rad/s C 5π rad/s D rad/s Câu 61 Đèn LED sử dụng phổ biến nhờ hiệu suất phát sáng cao Nguyên tắc hoạt động đèn LED dựa tượng A điện - phát quang B hóa - phát quang C nhiệt - phát quang D quang - phát quang Câu 62 Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số A 50π Hz B 100π Hz C 100 Hz D 50 Hz Câu 63 Trong y học, laze không ứng dụng để A phẫu thuật mạch máu B chữa số bệnh da C phẫu thuật mắt điện D chiếu điện, chụp Câu 64: Một vật dao động tắt dần có đại lượng giảm liên tục theo thời gian A biên độ lượng B li độ tốc độ C biên độ tốc độ D biên độ gia tốc HD: dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian.Nguyên nhân lực ma sat, lực cản làm cho giảm dần liên tục, chuyển thành nhiệt… Câu 65: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Dao động cưỡng có biên độ khơng đổi có tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng có tần số nhỏ tần số lực cưỡng Câu 66: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Cơ vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian B Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian C Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian D Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Giải: Đáp án A Câu 67: Điều kiện để hai sóng gặp nhau, giao thoa với hai sóng phải xuất phát từ hai nguồn dao động A biên độ có hiệu số pha khơng đổi theo thời gian B tần số, phương C có pha ban đầu biên độ 10 Dưới góc độ vật lý, độ cao âm dây đàn phát phụ thuộc vào lực căng dây phụ thuộc vào khối lượng đơn vị chiều dài dây Khi lên dây đàn làm cho dây căng thêm, lực kéo phần tử dây đàn tăng làm tần số dao động dây đàn tăng Kết độ cao âm phát tăng Câu 184: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng A cộng hưởng điện B từ cảm C hỗ cảm D từ hóa Đáp án B Ngun nhân hình thành dao động điện từ tự mạch dao động LC tượng tự cảm xảy cuộn dây Câu 185: Chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn khơng phụ thuộc vào A Chiều dài dây treo B vị độ địa lý C gia tốc trọng trường D khối lượng nặng Câu 186: Lò xo giảm xóc tơ xe máy có tác dụng gì? A giảm cường độ lực gây xóc làm tắt dần dao động B truyền dao động cưỡng C điều chỉnh để có tượng cộng hưởng dao động D trì dao động tự Câu 187: Đề xem chương trình truyền hình phát sóng qua vệ tinh, người ta dùng anten thu sóng trực tiếp từ vệ tinh, qua xử lý tín hiệu đưa đến hình Sóng điện từ mà anten thu trực tiếp từ vệ tinh thuộc loại A sóng ngắn B sóng cực ngắn C sóng trung D sóng dài Câu 188: Khi nói ánh sáng đơn sắc, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính B Trong thủy tinh, ánh sáng đơn sắc khác truyền với tốc độ C Tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc nước khơng khí D Ánh sáng trắng ánh sáng đơn sắc có màu trắng Câu 189: Khi nói hệ số công suất cosφ đoạn mạch xoay chiều, phát biểu sau sai? A Với đoạn mạch có tụ điện có cuộn cảm cosφ=0 B Với đoạn mạch gồm tụ điện điện trở mắc nối tiếp < cosφ < C Với đoạn mạch có điện trở cosφ=1 D Với đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp xảy cộng hưởng cosφ=0 Câu 190 Trong máy biến áp lí tưởng, số vòng dây cuộn sơ cấp gấp 40 lần số vòng dây cuộn thứ cấp Gọi I1 I2 cường độ hiệu dụng cuộn sơ cấp thứ cấp Chọn kết luận 29 A Đó máy hạ áp I2 < I1 B Đó máy hạ áp I2 > I1 * C Đó máy tăng áp I2 > I1 D Đó máy tăng áp I2 < I1 Câu 191 Màu sắc ánh sáng A phụ thuộc vào tần số ánh sáng * B phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng lẫn mơi trường truyền sáng C phụ thuộc vào chiết suất môi trường truyền D phụ thuộc vào môi trường truyền sáng Câu 192 Khi vật dao động điều hồ đại lượng sau biến thiên theo thời gian? A Biên độ B Vận tốc * C Cơ D Chu kì Câu 193 Sự phân hạch tượng phóng xạ giống điểm sau đây? (1): xác định hạt sinh ra; (2): không xác định hạt sinh ra; (3): phản ứng hạt nhân toả lượng A Giống điểm (2) (3) B Chỉ giống điểm (3) * C Chỉ giống điểm (1) D Giống điểm (1) (3) Câu 194:Trong thí nghiệm khảo sát dao động điều hòa lắc đơn, thay nặng 50 (g) nặng 20 (g) A.Chu kì dao động tăng B.tần số dao động khơng đổi C.tần số dao động giảm D.chu kì dao động giảm Giải:Con lắc đơn không phụ thuộc vào khối lượng Tần số không đổi: Chọn B Câu 195: Một cầu bắt ngang sông Phô-tan-ka Xanh Pê-téc-bua (Nga) thiết kế xây dựng đủ vững cho 300 người đồng thời qua Năm 1906, có trung đội binh ( 36 người) bước qua cầu, cầu gãy! Sự cố “cầu gãy” tượng A.Dao động tuần hoàn B.Cộng hưởng C.Dao động trì D.Dao động tắt dần Giải:Trong cố xảy tượng cộng hưởng lực biến đổi tuần hồn có biên độ nhỏ có tần số = tần số dao động riêng cầu gây nên hậu lớn � làm gãy cầu � Chọn B Câu 196:Câu chuyện sau trích từ sách Quàtặng sống, NXB Trẻ, năm 2002 30 “Có cậu bé ngỗ nghịch hay bị mẹ khiển trách Ngày giận mẹ, cậu chạy đến thung lũng cạnh rừng rậm lấy mình, cậu hét lớn: “tui ghét người” Khu rừng có tiếng vọng lại: “tui ghét người” Cậu bé hoảng hốt quay về, sà vào lòng mẹ khóc cậu khơng hiểu từ khu rừng lại có người ghét cậu Người mẹ nắm tay con, đưa cậu trở lại khu rừng Bà nói: “Giờ hét thật to: tui yêu người” Lạ lùng thay, cậu bé vừa dứt tiếng có tiếng vọng lại: “tui u người”…” Hiện tượng nêu câu truyện chất vật lý do: A giao thoa sóng âm B.Sự truyền thẳng sóng âm C Sự khúc xạ sóng âm thanhD Sự phản xạ sóng âm Giải: Chọn D Câu 197: Các chiến sĩ công an huấn luyện chó nghiệp vụ thường sử dụng còi hình ảnh bên Khi thổi, còi phát âm, A tạp âm B siêu âm C hạ âm D âm nghe Câu 198: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, người ta sử dụng nguồn sáng gồm ánh sáng đơn sắc đỏ, vàng, chàm lam Vân sáng gần vân trung tâm vân sáng ánh sáng màu A vàng B lam C đỏ D chàm Câu 199: Đặt hộp kín sắt vùng khơng gian có điện từ trường Trong hộp kín A có điện trường trường B có điện từ trường C khơng có điện từ trường D có từ Câu 200: Tốc độ truyền âm môi trường sẽ: A tăng độ đàn hồi mơi trường lớn B có giá trị cực đại truyền chân khơng C có giá trị với môi trường D giảm khối lượng riêng môi trường tăng Câu 201: Trong dao động điều hồ vật tập hợp ba đại lượng sau không đổi theo thời gian? A Biên độ, tần số, gia tốc B Lực phục hồi, vận tốc, dao động C Biên độ, tần số, dao động D Động năng, tần số, lực hồi phục Câu 202: Biện pháp sau khơng góp phần tăng hiệu suất máy biến áp? A Dùng lõi sắt có điện trở suất nhỏ B Dùng lõi sắt gồm nhiều sắt mỏng ghép cách điện với C Dùng dây có điện trở suất nhỏ làm dây quấn biến áp D Đặt sắt lõi sắt song song với mặt phẳng chứa đường sức từ Câu 203: Khi nói sóng học, nhận xét sau chưa xác: A Tuần hồn theo thời gian C Tuần hồn theo khơng gian B Vận tốc dao động phần tử biến thiên tuần hoàn D Tốc độ truyền pha dao động biến thiên tuần hoàn 31 Câu 204: Phát biểu sau dao động cưỡng đúng? A Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn C Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn D Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn Câu 205: Chọn kết luận nói dao động điều hồ cuả lắc lò xo A Quỹ đạo đường hình sin B Quỹ đạo đoạn thẳng C Gia tốc tỉ lệ thuận với thời gian D Vận tốc tỉ lệ thuận với thời gian Câu 206: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Hệ số công suất đoạn mạch không phụ thuộc vào A tần số điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch B độ tự cảm điện dung đoạn mạch C điện trở đoạn mạch D điện áp hiệu dụng đặt vào hai đầu đoạn mạch Câu 207: Phản ứng nhiệt hạch là: A nguồn gốc lượng Mặt Trời B tách hạt nhân nặng thành hạt nhân nhẹ nhờ nhiệt độ cao C phản ứng hạt nhân thu lượng D phản ứng kết hợp hai hạt nhân có khối lượng trung bình thành hạt nhân nặng Câu 208: Ngưỡng nghe tai phụ thuộc A mức cường độ âm B tai người tần số âm C cường độ âm D nguồn phát âm Câu 209: Tia (sóng) đây, có chất khác với tia lại ? A Tia X (rơnghen) B Tia catốt C Tia hồng ngoại Câu 210: Dao động sau khơng phải dao động tuần hồn ? A Dao động lắc đồng hồ khơng khí B Dao động thân máy phát điện máy nổ không tải C Dao động đung đưa cành hoa gió 32 D Sóng vơ tuyến D Dao động lắc đơn chân không Câu 211: Phát biểu sau máy quang phổ sai A Buồng ảnh phận dùng để quan sát quang phổ ánh sáng chiếu tới B Hệ tán sắc gồm nhiều thấu kính ghép đồng trục C Ống trực chuẩn có vai trò tạo chùm sáng song song D Máy QP dụng cụ phân tích ánh sáng phức tạp thành ánh sáng đơn sắc Câu 212: Sóng âm sóng điện từ A loại siêu âm vi sóng truyền xa vũ trụ B truyền khơng khí chân khơng C có bước sóng giảm xuống truyền từ khơng khí vào nước D phản xạ, nhiễu xạ giao thoa Câu 213: Chọn câu Pha ban đầu dao động điều hoà phụ thuộc vào A tần số dao động B chiều dương trục toạ độ C gốc thời gian trục toạ độ D biên độ dao động Câu 214: Kết luận sau không ? Một lắc đơn dao động xung quanh điểm treo cố định, chuyển động qua vị trí cân A tốc độ cực đại B lực căng dây lớn C gia tốc khơng D li độ Câu 215: Tìm phát biểu sai laze: A Nhờ có tính định hướng cao, tia laze truyền xa cường độ thay đổi B laze dùng thí nghiệm giao thoa có tính kết hợp C Phơtơn tia laze có lượng lớn photon tia sáng thường D Laze có nghĩa khuyết đại ánh sáng xạ cảm ứng Câu 216: Vì khác biệt mà tên gọi động điện ba pha gắn liền với cụm từ "không đồng " ? A Rôto quay chậm từ trường cuộn dây stato gây B Khi hoạt động, rơto quay stato đứng n C Dòng điện sinh rơto chống lại biến thiên dòng điện chạy stato D Stato có ba cuộn dây rơto có lòng sóc 33 Câu 217: Người ta dùng lõi thép kỹ thuật điện máy biến áp, mục đích để A làm mạch từ tăng cường từ thông qua cuộn dây B làm mạch dẫn dòng điện từ cuộn sơ cấp sang cuộn thứ cấp C làm khung lắp cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp D làm giảm hao phí tỏa nhiệt dòng điện Fu-cơ Câu 218: Giá trị trung bình đại lượng có ý nghĩa vật lý điện xoay chiều điện chiều ? A I B P C U D Suất điện động Câu 219: Phát biểu không nói tia hồng ngoại? A Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng đỏ B Tia hồng ngoại có màu hồng C Cơ thể người phát tia hồng ngoại D Tia hồng ngoại dùng để sấy khô số nơng sản Câu 220: Sóng trung sóng có đặc điểm: A Bị tầng điện li phản xạ tốt B ban ngày bị tầng điện li hấp thụ mạnh, ban đêm bị tầng điện li phản xạ C Ít bị nước hấp thụ nên dùng để thông tin nước D Không bị tầng điện li hấp thụ phản xạ Câu 222: Khi AS từ nước khơng khí điều sau đúng? A Tần số tăng lên vận tốc giảm B Tần số giảm bước sóng nước nhỏ khơng khí C f khơng đổi bước sóng nước lớn khơng khí D f khơng đổi bước sóng nước nhỏ khơng khí Câu 223: Điều sai nói động khơng đồng ba pha? A Có hai phận Stato Rơto B Biến đổi điện thành lượng khác C TT quay động kết việc sử dụng dòng điện xoay chiều pha D HĐ dựa sở tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay Câu 224: Chọn phương án Sai Quá trình truyền sóng là: 34 A q trình truyền vật chất B trình truyền lượng C trình truyền pha dao động D trình truyền trạng thái dao động Câu 225: Sự phát sáng vật phát quang? A Bóng đèn pin B Bóng đèn ống C Hồ quang D Tia lửa điện Câu 226: Sau xảy tượng cộng hưởng A giảm độ lớn lực ma sát T tăng B tăng độ lớn lực ma sát biên độ giảm C giảm độ lớn lực ma sát f tăng D tăng độ lớn lực ma sát biên độ tăng Câu 227: Khi nói quan hệ điện trường từ trường trường điện từ kết luận đúng? A Tại điểm không gian từ trường điện trường lệch pha  B Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì C Vecto cường độ điện trường cường độ từ trường có độ lớn D Tại điểm không gian TT ĐT dao động ngược pha Câu 228: Đơn vị đơn vị khối lượng nguyên tử? A MeV/s B kgm/s C MeV/C D (kg.MeV)1/2 Câu 229: Li độ hai DĐĐH tần số ngược pha A trái dấu B C dấu D đối Câu 230: Điều sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Khi biết f ta kết luận ánh sáng đơn sắc có màu B Các ánh sáng đơn sắc khác có giá trị bước sóng C Khi biết bước sóng ta kết luận ánh sáng đơn sắc có màu D Các ánh sáng đơn sắc truyền với tốc độ chân không Câu 231: đàn kèn phát nốt sol độ cao Tai ta phân biệt hai âm chúng khác A mức cường độ âm B âm sắc C tần số D cường độ âm Câu 234: Một lắc đơn dao động điều hòa Trong vật di chuyển từ biên sang biên A gia tốc đổi chiều lần B gia tốc có hướng khơng thay đổi C vận tốc có hướng khơng thay đổi D Vận tốc đổi chiều lần Câu 235: Khi có sóng dừng dây đàn hồi 35 A dây sóng tới, sóng phản xạ bị triệt tiêu B khơng có truyền lượng dao động dây C nguồn phát sóng ngừng dao động điểm dây dao động D dây sóng phản xạ, sóng tới bị triệt tiêu Câu 236: Khi ánh sáng Mặt Trời chiếu qua lớp kính cửa sổ không quan sát thấy tượng tán sắc ánh sáng, A tia sáng qua cửa sổ bị tán sắc tia ló chồng chất lên nhau, tổng hợp trở lại thành ánh sáng trắng B kính sổ khơng phải lăng kính nên khơng làm tán sắc ánh sáng C kính sổ loại thấu kính có chiết suất ánh sáng đơn sắc D ánh sáng trắng ngồi trời sóng ánh sáng khơng kết hợp nên chúng không bị tán sắc Câu 237: Khi từ trường biến thiên theo thời gian làm xuất điện trường, đường sức điện trường A đường song song với đường sức từ trường B đường cong khép kín bao quanh đường sức từ trường C đường thẳng song song cách D đường tròn đồng tâm có bán kính Câu 238: Tính chất biến điệu sóng vơ tuyến tia hồng ngoại ứng dụng A điều khiển từ xa B để quay phim ban đêm C để gây số phản ứng hóa học D để sấy khơ sản phẩm Câu 239: Cho hai dao động điều hoà phương, f Dao động tuần hoàn pha với dao dộng thành phần ngược pha với dao dộng thành phần hai dao dộng thành phần A ngược pha có biên độ khác B ngược pha biên độ C pha biên độ D pha có biên độ khác Câu 240: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ có khối lượng m lò xo nhẹ có độ cứng k treo thang máy đứng yên Ở thời điểm t lắc đao động, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần theo phương thẳng đứng lên Nếu thời điểm t lắc A qua vị trí cân biên độ dao động khơng đổi B vị trí biên biên độ dao động tăng lên C vị trí biên biên độ dao động giảm 36 D qua vị trí cân biên độ dao động tăng lên Câu 241: Khi ánh sáng đơn sắc miền nhìn thấy truyền nước tốc độ ánh sáng A phụ thuộc vào cường độ chùm sáng B lớn ánh sáng đỏ C lớn ánh sáng tím D ánh sáng đơn sắc Câu 242: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian B Lực ma sát lớn dao động tắt nhanh C Dao động tắt dần dao động có biên độ giảm dần theo thời gian D Dao dộng tắt dần có động giảm dần biến thiên điều hòa Câu 243: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U 0cos(t + ) dòng điện mạch i = I0cost Nhận xét sau không công suất tức thời đoạn mạch? U I0 (cos   1) A Công suất tức thời cực đại Pmax = B P = u.i U0 I0 cos  C P = D Công suất tức thời biến thiên tuần hồn với tần số góc 2 Câu 244: Cho bốn nhận xét sau, tìm số nhận xét sai: 1– Hạt nhân nặng lượng liên kết lớn nên lượng liên kết riêng lớn 2– Các hạt nhân đồng vị có số nơtron nhiều bền vững 3– Vì tia β- electron nên hạt nhân phóng xạ tia β- phải chứa e 4– Q trình phóng xạ khơng chịu tác động nhiệt độ mơi trường bên ngồi hạt nhân nên khơng tỏa nhiệt bên ngồi A B C D Câu 245: Trong dao động điều hồ A véctơ vận tốc ln hướng với chuyển động vật, véctơ gia tốc hướng VTCB B véctơ vận tốc véc tơ gia tốc đổi chiều vật qua VTCB 37 C véctơ vận tốc véc tơ gia tốc hướng với chuyển động vật D vectơ vận tốc véctơ gia tốc vectơ không đổi Câu 246: Chọn đáp án đúng: A Ánh sáng phát đom đóm khơng phải tượng quang – phát quang B Dùng tính chất sóng ánh sáng giải thích tượng quang điện C Trong tượng quang điện trong, lượng kích hoạt lượng cần thiết để giải phóng electron dẫn thành electron tự D Pin quang điện không biến đổi trực tiếp quang thành điện Câu 247: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách hai môi trường bị phản xạ khúc xạ B Sóng điện từ truyền chân khơng C Sóng điện từ sóng ngang D Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm vuông pha với Câu 248: Chọn đáp án laze: A Các phôtôn chùm sáng laze dao động mặt phẳng vng góc B Các phơtơn bay theo hướng nên sóng điện từ chùm sáng pha C Màu đỏ laze hồng ngọc ion nhôm phát D Anh-xtanh người tìm tượng phát xạ cảm ứng Câu 249: Một cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện vào điện áp xoay chiều có điện áp hiệu dụng U Điện áp tức thời hai đầu mạch ud, hai đầu cuộn dây đúng? u 2d  u  U Biết Kết luận sau không A Điện áp tức thời hai đầu cuộn dây hai đầu mạch vuông pha B Điện áp hai đầu hai đầu tụ, hai đầu cuộn dây hai đầu mạch C Hệ số công suất mạch cuộn dây D Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện U Câu 250: Chọn đáp án sai nói sóng âm? A Khi sóng âm truyền từ khơng khí vào nước bước sóng tăng lên B Sóng âm truyền khơng khí sóng dọc C Ngưỡng đau tai người không phụ thuộc vào tần số âm 38 D Cường độ âm lớn, tai người nghe to Câu 251: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ vuông pha với Khi vật có vận tốc cực đại A hai dao động có li độ biên độ B hai dao động thành phần có li độ đối C hai dao động thành phần có li độ D hai dao động có vận tốc cực đại Câu 252: Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC dao động điện từ mạch A dao động tự B dao động tắt dần C dao động trì D dao động cưỡng Câu 253: Trong kỹ thuật truyền thơng sóng điện từ, để trộn dao động âm dao động cao tần thành dao động cao tần biến điệu người ta phải A biến tần số dao động cao tần thành tần số dao động âm tần B biến tần số dao động âm tần thành tần số dao động cao tần C làm cho biên độ dao động cao tần biến đổi theo thời gian dao động âm tần D làm cho biên độ dao động âm tần biến đổi theo thời gian dao động cao tần Câu 254: Một máy hạ áp lí tưởng có điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp ổn định Nếu ta tăng số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp lên số vòng điện áp hai đầu cuộn thứ cấp để hở A Tăng B Giảm C Không đổi D Tăng hay giảm phụ thuộc số vòng dây quấn thêm Câu 256: Phát biểu sau với tia X khơng đúng? A Tia X có khả làm ion hóa khơng khí B Tia X khơng có tác dụng sinh lí C Tia X có khả đâm xuyên yếu tia gamma D Tia X có kh làm phát quang số chất Câu 257: Một thấu kính mỏng thủy tinh có hai mặt cầu lồi đặt khơng khí Một chùm tia sáng hẹp, song song gần trục gồm ánh sáng đơn sắc đỏ, lam, tím, vàng chiếu tới thấu kính song song với trục thấu kính Điểm hội tụ chùm sáng màu tính từ quang tâm O xa theo thứ tự 39 A đỏ, vàng, lam, tím B tím, lam, vàng, đỏ C đỏ, lam, vàng, tím D tím, vàng, lam, đỏ Câu 258: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Nhận xét sau sai? A Lực tác dụng lò xo vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí lò xo không biến dạng B Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí cân C Lực tác dụng xo vào giá đỡ hợp lực tác dụng vào vật dao động D Khi lực lò xo tác dụng vào giá đỡ có độ lớn cực đại hợp lực tác dụng lên vật dao động có độ lớn cực đại Câu 259: Chọn câu sai nói tính chất ứng dụng loại quang phổ? A Dựa vào quang phổ liên tục ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng B Dựa vào quang phổ liên tục ta biết nhiệt độ nguồn sáng C Dựa vào quang phổ vạch hấp thụ vạch phát xạ ta biết thành phần cấu tạo nguồn sáng D Mỗi nguyên tố hoá học đặc trưng quang phổ vạch phát xạ quang phổ vạch hấp thụ riêng Câu 260: Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận sau sai? A Phôtôn tồn trạng thái chuyển động đứng yên B Phôtôn xạ đơn sắc khác có lượng khác C Phơtơn chuyển động chân không với vận tốc lớn D Năng lượng Phôtôn không đổi truyền chân không Câu 261: Hiện tượng thực nghiệm sau chứng tỏ lượng bên nguyên tử nhận giá trị gián đoạn? A Quang phổ đèn dây tóc phát B Quang phổ lỗng Natri bị đốt nóng sáng C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng phóng xạ  Câu 261: Trong chuyển động sau đây, chuyển động khơng phải dao động tuần hồn? A Chuyển động lắc lò xo khơng có ma sát B Chuyển động rung dây đàn C Chuyển động tròn chất điểm D Chuyển động lắc đồng hồ 40 Câu 262: Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay quanh trục qua trung điểm hai cạnh đối diện khung, từ trường có B vng góc với trục quay Suất điện động cảm ứng xuất khung đạt cực đại mặt khung A vng góc với B B tạo với B góc 450 C song song với B D tạo với B góc 600 Câu 263: Phát biểu sau sai so sánh phản ứng hạt nhân phản ứng hóa học A Q trình phóng xạ khơng điều chỉnh tốc độ số phản ứng hóa học B Hai loại phản ứng tạo nguyên tố từ nguyên tố ban đầu C Phản ứng hạt nhân phản ứng hóa học tỏa thu nhiệt D Phản ứng hóa học xảy vỏ nguyên tử, phản ứng hạt nhân xảy hạt nhân Câu 264: Một mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn dây cảm tụ điện) thực dao động điện từ tự Gọi Io cường độ dòng điện cực đại mạch, Qo điện tích cực đại tự điện Năng lượng điện trường tụ điện biến thiên tuần hồn với chu kì 4 A Io Qo  B Io Qo 4 C Qo Io  D Qo Io Câu 265: Biên độ dao động cưỡng không thay đổi thay đổi A biên độ ngoại lực tuần hoàn B tần số ngoại lực tuần hoàn C pha ban đầu ngoại lực tuần hồn D lực ma sát mơi trường Câu 266: Khi nói tia hồng ngoại tia tử ngoại, phát biểu sau đúng? A Chỉ có tia hồng ngoại có tác dụng nhiệt, tia tử ngoại khơng B Tia hồng ngoại dễ tạo giao thoa tia tử ngoại C Tần số tia hồng ngoại lớn tần số tia tử ngoại D Tia hồng ngoại tia tử ngoại có chất khác Câu 267: Năng lượng liên kết hạt nhân A toàn lượng nguyên tử gồm động lượng nghỉ B lượng tồn phần hạt nhân tính trung bình số nuclon C lượng tỏa nuclon liên kết với tạo thành hạt nhân D lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử Câu 268: Phát biểu sau sai nói dao động điều hòa? A Dao động điều hòa biểu diễn vectơ khơng đổi 41 B Dao động điều hòa dao động mà li độ mô tả định luật dạng sin (hoặc cosin) theo thời gian: x = Acos(ωt + φ), A, ω, φ số C Khi vật dao động điều hòa động biến thiên tuần hồn D Dao động điều hòa coi hình chiếu chuyển động tròn lên đường thẳng nằm mặt phẳng quỹ đạo Câu 269: Chọn câu trả lời không Ánh sáng đơn sắc ánh sáng A có màu sắc xác định B khơng bị tán sắc qua lăng kính C bị khúc xạ qua lăng kính D có vận tốc không đổi truyền từ môi trường sang môi trường Câu 270: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện so với điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch phụ thuộc vào A cường độ I hiệu dụng mạch B U hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C đặc tính mạch điện tần số dòng điện xoay chiều D cách chọn gốc thời gian để tính pha ban đầu Câu 271: Phát biểu sau khơng đúng? A Sóng siêu âm sóng âm mà tai người không nghe B Âm nghe có tần số nằm khoảng từ 16 Hz đến 20.000 Hz C Về chất vật lí sóng âm, sóng siêu âm sóng hạ âm khơng có khác nhau, chúng sóng D Sóng âm truyền mơi trường vật chất rắn, lỏng, khí Câu 272: Sự tổng hợp hạt nhân hiđrô thành hạt nhân Heli dễ xảy A nhiệt độ thấp áp suất thấp B nhiệt độ cao áp suất cao C nhiệt độ thấp áp suất cao D nhiệt độ cao áp suất thấp Câu 273: HN 210 84 Po đứng n phóng xạ α.Ngay sau đó, động hạt α A lớn động hạt nhân B nhỏ động hạt nhân C động hạt nhân 42 D nhỏ động hạt nhân Câu 274: Đối với sóng học, tốc độ truyền sóng A phụ thuộc vào bước sóng chất mơi trường truyền sóng B phụ thuộc vào chu kỳ, bước sóng chất mơi trường truyền sóng C phụ thuộc vào chất mơi trường truyền sóng D phụ thuộc vào tần số sóng Câu 275: Trong phóng xạ β- ln có bảo tồn A số nơtrơn B điện tích C khối lượng D số prơton Câu 276: Sự phóng xạ phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao B Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng C Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng D Đều phản ứng hạt nhân xảy cách tự phát không chịu tác động bên ngồi Câu 277: Khi nói tia , phát biểu sau sai? A Tia  phóng từ hạt nhân với tốc độ 2000 m/s B Khi qua điện trương hai tụ điện, tia  bị lệch phía âm tụ điện C Khi khơng khí, tia  làm ion hóa khơng khí dần lượng D Tia  dòng hạt nhân heli ( He ) Câu 278: Trong mạch dao động LC, thời điểm t dòng điện qua cuộn dây có cường độ sau 1/ chu kỳ A điện tích tụ có giá trị Q0 B lượng từ cuộn dây lượng điện tụ C lượng điện tụ lượng từ cuộn dây D dòng điện qua cuộn dây có cường độ giá trị hiệu dụng D F kéo có độ lớn chuyển động vật biên LẤY ĐÁP ÁN LIÊN HỆ MAIL: thanhdat09091983@gmail.com GỒM CHƯƠNG + LÝ THUYẾT+ 50 ĐỀ TUYỂN CHỌN 43 ... tử M N lệch pha góc 2 A 5 B  C  D  2 5  Ta thấy bước sóng ứng với 12 khoảng, NM khoảng = 12 nên lệch pha 12 13 Câu 93: Một sóng hình sin truyền sợi dây dài Ở thời điểm t, hình dạng u (mm)... số cuộn dây Câu 103:Chọn câu Khi cho dòng điện xoay chiều chạy dây dẫn thẳng, xung quanh dây dẫn xuất hiện: A Trường hấp dẫn trường B Điện trường C Từ trường D Điện từ Câu 104:Chọn câu trả lời... cực ngắn Câu 124 : Kết luận sau sai nói phản ứng: ? A Đây phản ứng tỏa lượng B Đây phản ứng phân hạch C Điều kiện xảy phản ứng nhiệt độ cao D Năng lượng toàn phần phản ứng bảo toàn Câu 125 : Trong
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12, CÁC CÂU LÝ THUYẾT KHÓ VẬT LÝ 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay