164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet

20 44 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:30

164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet THƯ VIỆN ĐỀ THI THỬ THPTQG 2018 Đề thi: Chuyên Thái Bình Lần 3-2018  3 Câu 1: Giá trị lớn hàm số y  x  3x  đoạn 0;  là:  2 A B C D 31 2x  cắt trục Ox, Oy hai điểm phân biệt A, B x 3 Câu 2: Biết đồ thị hàm số y  Tính diện tích S tam giác OAB A S  12 B S  C S  D S  Câu 3: Đường cong hình bên đồ thị bốn hàm số sau đây? A y  x  2x B y  x  2x C y  x  2x D y  x3  2x  x  1 Câu 4: Rút gọn biểu thức P  x x với x  A P  x B P  x C P  x 3 2 D P  x Câu 5: Cho  f  x  dx  a,  f  x  dx  b Khi  f  x  dx bằng: A a  b B b  a C a  b  D a  b  Câu 6: Cho hàm số y  f  x  đạo hàm f '  x   x  x  x   ,  x  ố điểm c c tri hàm số là: A B C D Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho A 1;2; 3 , B  3;2;9  Mặt phẳng trung tr c đoạn thẳng AB phương trình là: A x  3x  10  B 4x  12z 10  C x  3y  10  D x  3z  10  Câu 8: Cho a, b  0; a, b  x, y hai số th c dương Trong mệnh đề đây, mệnh đề sai? A loga  xy   loga x  loga y Trang B log b a.loga x  log b x Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) C log a 1  x log a x Câu 9: iết đồ thi D log a ) hàm số y  hai điểm c c tri đồ thi A x M   x  log a x  log a y y x  2x  hai điểm c c trị Đường thẳng qua x 1 cắt trục hoành ta i điểm B x M  2 Câu 10: Cho tứ diện O.ABC OA, OB, O hồnh độ x M bằng: D x M   C x M  đơi vng góc với Gọi H hình chiếu O mặt phẳng (ABC) Mệnh đề sau đúng? A H trọng tâm tam giác ABC B H trung điểm BC C H tr c tâm tam giác ABC D H trung điểm AC Câu 11: ho hình chóp S.ABCD tất cạnh a Gọi M, N trung điểm AD SD Số đo góc hai đường thẳng MN SC A 450 B 600 3 Câu 12: Cho hàm số y     C 300 D 900 x  2x 3 A Hàm số ln đồng biến Tìm khẳng định B Hàm số nghịch biến C Hàm số nghịch biến khoảng  ; 1 D Hàm số đồng biến khoảng  ; 1 Câu 13: Cho hàm số y  x a đồ thị hình vẽ bên Tính giá trị bx  c biểu thức P  a  b  c A P  3 B P  C P  D P  Câu 14: Tổng tất nghiệm th c phương trình 2log  x  3  log  x  5  A B  C   2017  Câu 15: Tìm tập nghiệm bất phương trình    2018  Trang x 1  2017     2018  D   x 3 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) A  2;   B  ;  C  2;   D  ; 2 Câu 16: Một người gửi tiết kiệm vào ngân hàng 200 triệu đồng theo thể thức lãi kép (tức tiền lãi cộng vào vốn kỳ an đầu người gửi với kỳ hạn tháng, lãi suất 2,1%/kỳ hạn, sau năm người thay đổi phương thức gửi, chuyển thành kỳ hạn tháng với lãi suất 0,65%/tháng Tính tổng số tiền lãi nhận làm tròn đến nghìn đồng sau năm A 98217000 đồng B 98215000 đồng C 98562000 đồng D 98560000 đồng Câu 17: Trong khơng gian với hệ tọa độ Oxyz, gọi H hình chiếu vng góc M  2;0;1 lên đường thẳng  : x 1 y z    Tìm tọa độ điểm H A H  2; 2;3 B H  0; 2;1 C H 1;0;  D H  1; 4;0  Câu 18: Biết đồ thị (C) hình bên đồ thị hàm số y  a x  a  0,a  1 Gọi ’ đường đối xứng với (C) qua đường thẳng y  x ’ đồ thị hàm số đây? Hỏi B y  2x A y  log x x 1 C y    2 D y  log x Câu 19: Cho hàm số y  f  x  xác định \ 1 , liên tục khoảng xác định bảng biến thiên hình vẽ x  f ' x  f x Trang - -1  + +  -1   Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Tìm tập hợp tất giá trị th c tham số m cho phương trình f  x   m ba nghiệm th c phân biệt   A  2; 1  C  1;1 B  2; 1 Câu 20: Cho hình chóp S.ABCD, đáy A phẳng (ABCD); M, N hai D  1;1 D hình vng cạnh a, SA vng góc với mặt điểm nằm hai cạnh , D Đặt BM  x, DN  y   x, y  a  Hệ thức liên hệ x y để hai mặt phẳng (SAM) (SMN) vng góc với là: A x  a  a  x  2y  B x  a  a  x  y  C x  2a  a  x  y  D 2x  a  a  x  y    Câu 21: Tập xác định hàm số y  tan  cos x  2  A \ 0 B \ 0;  C   \ k   2 D \ k Câu 22: Giải phương trình 2sin x  sin 2x   A x    k B x    k C x  2  k2 D x    k Câu 23: Khối mười hai mặt cạnh? A 30 cạnh B 12 cạnh C 16 cạnh D 20 cạnh Câu 24: Một đám vi khuẩn ngày thứ x số lượng N  x  Biết N '  x   2000 1 x lúc đầu số lượng vi khuẩn 5000 Vậy ngày thứ 12 số lượng vi khuẩn (sau làm tròn) con? A 10130 B 5130 C 5154 D 10132 Câu 25: Tìm hệ số số hạng chứa x khai triển nhị thức Newton 1  2x   x  11 A 4620 Trang B 1380 C 9405 D 2890 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Câu 26: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm I 1; 2;3 Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với trục Oy là: A  x  1   y     z  3  10 B  x  1   y     z  3  C  x  1   y     z  3  D  x  1   y     z  3  16 2 2 2 2 2 2 Câu 27: Gọi A tập số t nhiên chữ số đơi khác tạo từ chữ số 0, 1, 2, 3, 4, Từ A chọn ngẫu nhiên số Tính xác suất để số chọn chữ số chữ số đứng cạnh A 25 B Câu 28: Cho hàm số y  15 C 25 D 15 x2 Tìm khẳng định x 3 A Hàm số xác định \ 3 B Hàm số đồng biến \ 3 C Hàm số nghịch biến khoảng xác định D Hàm số đồng biến khoảng xác định Câu 29: Hình trụ T sinh quay hình chữ nhật ABCD quanh cạnh AB Biết AC  2a ACB  450 Diện tích tồn phần Stp hình trụ (T) là: A Stp  16a B Stp  10a C Stp  12a D Stp  8a Câu 30: Cho  f  x  1 x dx  Khi I   f  x  dx 2 A B C -1 D Câu 31: Tìm nguyên hàm I   x cos xdx A I  x sin x  C B I  x sin x  cos x  C C I  x sin x  cosx  C D I  x 2cos x  C b Câu 32: Biết   2x  1 dx  Khẳng định sau đúng? a A b  a  Trang B a  b2  a  b  C b2  a  b  a  D a  b  Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Câu 33: Một giải thi đấu bóng đá quốc gia 16 đội thi đấu vòng tròn lượt tính điểm Hai đội đấu với trận Sau trận đấu, đội thắng điểm, đội thua điểm, hòa đội điểm Sau giải đấu, Ban tổ chức thống kê 80 trận hòa Hỏi tổng số điểm tất đội sau giải đấu bao nhiêu? A 720 B 560 C 280 D 640  3  Câu 34: Số nghiệm th c phương trình sin 2x   đoạn   ;10   A 12 B 11 C 20 D 21 Câu 35: Thể tích khối cầu ngoại tiếp bát diện cạnh a 3a A 2a B 2a C D 2a Câu 36: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M  2;1;0  đường thẳng d phương trình d : x 1 y  z   Phương trình đường thẳng  qua điểm, M cắt 1 vng góc với đường thẳng d là: A x  y 1 z x  y 1 z   B   4 2 1 4 C x  y 1 z   1 3 D x  y 1 z   3 4 2 Câu 37: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M 1; 2;3 Gọi (P) mặt phẳng qua điểm Mvà cách gốc tọa độ O khoảng lớn nhất, mặt phẳng (P) cắt trục tọa độ điểm A,B,C Tính thể tích khối chóp O.ABC A 1372 B 686 C 524 D 343 Câu 38: Số giá trị th c tham số m để phương trình  sin x 1  2cos2 x   2m  1 cos x  m   nghiệm th A B C c thuộc đoạn  0; 2 D Vô số Câu 39: Tổng số đường tiệm cận đứng tiệm cận ngang đồ thị hàm số y x2 16  x A B C D Câu 40: Tập tất giá trị tham số m để hàm số y  ln  cos x    mx  đồng biến Trang Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) 1  A  ;   3    B  ;   3  Câu 41: ho hình chóp A   C   ;       D   ;     đáy tam giác cạnh a Gọi E, F trung điểm cạnh SB, SC Biết mặt phẳng (AEF) vng góc với mặt phẳng (SBC) Tính thể tích khối chóp S.ABC A a3 24 B a3 C a3 24 D a3 12 Câu 42: Xét hàm số f  x  liên tục đoạn  0;1 thỏa mãn 2f  x   3f 1  x    x Tính I   f  x  dx A  B  C  20 D  16 Câu 43: Diện tích tồn phần hình nón khoảng cách từ tâm đáy đến đường sinh thiết diện qua trục tam giác A 16 B 8 C 20 D 12 Câu 44: ho đa giác 100 đỉnh nội tiếp đường tròn Số tam giác tù tạo thành từ 100 đỉnh đa giác A 44100 B 78400 C 117600 D 58800 Câu 45: Cho hình chóp S.ABCD cạnh bên 2a, đáy hình chữ nhật ABCD AB  2a, AD  a Gọi K điểm thuộc BC cho 3BK  2CK  Tính khoảng cách hai đường thẳng AD SK A 165a 15 B 165a 15 C 135a 15 D 135a 15 Câu 46: Xét phương trình ax3  x  bx 1  với a, b số th c, a  0, a  b cho 5a  3ab  nghiệm số th c dương Tìm giá trị nhỏ biểu thức P  a b  a  A 15 B C 11 D 12 Câu 47: Cho tham số th c a Biết phương trình ex  e x  2cos ax nghiệm th c phân biệt Hỏi phương trình ex  e x  2cos ax  nghiệm th c phân biệt? A Trang B C 10 D 11 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Câu 48: Cho hàm số y  f  x  liên tục Đồ thị hàm số y  f '  x  hình bên Đặt g  x   2f  x    x  1 Mệnh đề đúng? A g  x   g 1 3;3 B max g  x   g 1 3;3 C g  x   g  3 3;3 D Không tồn giá trị nhỏ g  x   3;3 Câu 49: ho hình chóp A D đáy hình bình hành A D Gọi M, N, P, Q trọng tâm tam giác SAB, SBC, SCD, SDA Biết thể tích khối chóp S.MNPQ V, thể tích khối chóp S.ABCD A 9 B   V 2 27V Câu 50: Cho khối lăng trụ đứng A ACB  600 Đường thẳng C 9V D .A’ ’ ’ đáy tam giác A ’ tạo với mặt phẳng AA’ ’ 81V vng A, AC  a, góc 300 Tính thể tích khối lăng trụ cho A 2a 3 Trang B a C a 3 D a 3 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Đáp án 1-B 2-A 3-A 4-B 5-D 6-C 7-D 8-C 9-C 10-C 11-D 12-D 13-A 14-B 15-B 16-A 17-C 18-D 19-B 20-B 21-D 22-B 23-A 24-A 25-C 26-A 27-C 28-C 29-A 30-D 31-B 32-C 33-D 34-A 35-C 36-A 37-B 38-B 39-D 40-B 41-A 42-C 43-D 44-C 45-A 46-D 47-C 48-B 49-A 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án B   31 Ta có: y'  3x    x  1 Mà y    5, y 1  3, y     GTLNy   x  2 Câu 2: Đáp án A 1 1  1 1       Ta có: A  ;0  , B  0;    SOAB  OA.OB  3 2   12 2   Câu 3: Đáp án A Câu 4: Đáp án B 1 1  Ta có: P  x x  x  x  x Câu 5: Đáp án D 3 0 Ta có:  f  x  dx   f  x  dx   f  x  dx  a  b Câu 6: Đáp án C Ta thấy f '  x  đổi dấu qua điểm x   x  2 nên hàm số điểm c c trị Trang Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Câu 7: Đáp án D Gọi I trung điểm AB Ta có: I  1;2;3 , AB  4;0;12  Mặt phẳng trung th c đoạn thẳng A phương trình là:  P  : 4  x 1   y  2  12  z  3  hay  P  : x  3z  10  Câu 8: Đáp án C Câu 9: Đáp án Phương trình đường thẳng qua hai điểm c c trị là: y  2x   2x  Phương trình hồnh độ giao điểm là: 2x    x   x M  Câu 10: Đáp án C Câu 11: Đáp án D a a2  a2 a Ta có: NM  NP  ; MP   MP2  NM2  NP2  MNP vuông N  2   MN;SC   900 (Dethithpt.com) Câu 12: Đáp án D 3 Ta y '     x  2x 3   y '   x  1      y '   x  1  2x   ln  Suy hàm số đồng biến khoảng  ; 1 , nghịch biến khoảng 1;   Trang 10 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Câu 13: Đáp án A Ta có: 1  b  b   Đồ thị hàm số T Đ T N x  2, y      c  c  2  b  Đồ thị hàm số qua điểm tọa độ  2;0   a  2 Suy P  a  b  c  3 Câu 14: Đáp án B x   x   x  3, x      PT   x     x     x  3 x        x  x   1 2   x  x            log  x  3 x      x  3, x   x  3, x  x        x  8x  14     x      x1  x   x    x     x  8x  16  Câu 15: Đáp án B BPT  x   x   x   S   ;2  Câu 16: Đáp án A Tiền lãi 24 24 36   200.106 1  2,1%    200.106 1  2,1%   1  0, 65  200  98.217.000 đồng   Câu 17: Đáp án C Vtcp  là: u 1; 2;1 Phương trình mặt phẳng qua M nhận u làm vtpt là:  P  :1 x  2   y  0  1 z 1  hay  P  : x  2y  z   Khi đó:  P     H  tọa độ H nghiệm hệ phương trình  x 1 y z      x  1, y  0, z   H 1;0;     x  2y  z   Câu 18: Đáp án D Trang 11 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Đồ thị hàm số y  loga x đồ thị hàm số y  a x  a  0,a  1 đối xứng qua đường thẳng y  x Câu 19: Đáp án B   PT f  x   m ba nghiệm th c phân biệt    m  1  m   2; 1 Câu 20: Đáp án B Chọn hệ trục tọa độ Axyz hình vẽ Ta có: A  0;0;0  ,S  0;0;b  , M  x;a;0  , N  a; y;0   AM  x;a;0  , AS  0;0;b   vtpt (SAM) là: n1  AM;AS   ab; bx;0   b  a; x;0  MS  x; a; b  , NS  a;  y; b   vtpt (SMN) là: n  MS; NS   by  ab;bx  ab; xy  a  (Dethithpt.com) Để hai mặt phẳng SAM  SMN vng góc với n1.n   a  by  ab   x  bx  ab    xy  a    x  a  a  x  y  Câu 21: Đáp án D     Hàm số xác định  cos  cosx    cos x   k  cos x   2k 2 2   cos   k    sinx   x  k  D   cos   k       \ k Câu 22: Đáp án B Trang 12 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369)   sin 2x  cos2x   sin  2x    2 6  PT  sin 2x  cos2x    2x       k2  x   k  k   Câu 23: Đáp án A Câu 24: Đáp án A 12 2000 Ta  dx  2000ln  x 1 x 12  2000ln13  N 12   N    N 12  2000ln13  5000  10130 Câu 25: Đáp án C 11 11 11 k 0 k 0 k 0 k 11 k k k 11 k k k 11 k k 1 Ta cos 1  2x   x   1  2x   C11 x   C11 x 2 C11 x 11 9 Số hạng chứa x C11 x  2C11 x  9405x Câu 26: Đáp án A Ta có: n Oy  0;1;0  Mặt phẳng (P) qua I vuông góc với Oy là:  P   Oy  E  0; 2;0  R  IE  bán kính mặt cầu tâm I tiếp xúc với trục Oy là: 1  0   2  2  3    P : y   2  10  Phương trình mặt cầu tâm I tiếp xúc với trục Oy là:  x  1   y     z  3  10 2 Câu 27: Đáp án C Số cách lập số chữ số đứng cạnh  4.4.3.2   192 cách Số cách lập số số đơi khác từ A 5.5.4.3.2=600 cách Suy xác suất cần tìm 192  600 25 Câu 28: Đáp án D Ta y '   x  3  0, x  D  \ 3 Suy hàm số đồng biến khoảng xác định Câu 29: Đáp án A Trang 13 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Ta có: BC  ACcos 450  2a 2  2a Diện tích tồn phần Stp hình trụ (T) là: Stp  2.BC.AB  2BC2  2.2a.2a  2  2a   16a Câu 30: Đáp án D x   t  Đặt t  x   dt  2xdx,  x   t  5 1 I   f  x  1 xdx   f  t  dt   f  x  dx   I  22 22 x Câu 31: Đáp án B u  x du  dx Đặt    I  x sin x   sin xdx  x sinx cos x  C dv  cos xdx  v  s inx Câu 32: Đáp án C b Ta   2x  1 dx   x b  x    b  a    b  a    b  a  b  a  a a Câu 33: Đáp án D Tổng số trận đội phải đá 8.15.2  240 trận Suy 240  80  160 trận khơng kết thúc với tỉ số hòa Suy tổng điểm đội giành 160.3  80.2  640 điểm Câu 34: Đáp án A   PT  sin 2x  1  2x    k2  x    k  k   3   3  x    ;10      k  10  1, 25  k  10, 25    3  Suy PT 12 nghiệm đoạn   ;10   Câu 35: Đáp án c (Dethithpt.com) Tâm bát diện A Do V  Trang 14 D ’ tâm hình vng ABCD  R  AC a  2 3 R  a 3 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Câu 36: Đáp án A Gọi I 1  2t; 1  t; t   d ta có: MI  2t  1; t  2; t  1 2 Giải MI.u d  4t   t   t   t    u   MI   ;  ;   3 3 Suy d : x  y 1 z   4 2 Câu 37: Đáp án B Ta có: d  O;  P    OM Dấu xảy  OM   P    P  :1 x 1   y     z  3  14   Hay  P  : x  2y  3z  14   A 14;0;0  ; B  0;7;0  ;C  0;0;  3  686  VO.ABC  OA.OB.OC  Câu 38: Đáp án B sin x  PT    2cos x   2m  1 cos x  m  Với s inx   x     k2 x  0; 2  x  2 Với 2cos2 x   2m  1 cos x  m   2cos2 x  cos x   2cos x 1 m  cos x     2cos x  1 m  cos x      m  cos x PT: cos x  nghiệm thuộc đoạn  0; 2 để PT cho nghiệm th c thuộc đoạn  0; 2  m  1  x   TH1: m  cos x nghiệm thuộc đoạn  0; 2    m   x  0; x  2  loai  TH2: m  cos x nghiệm thuộc đoạn  0; 2 nghiệm trùng x    m0 x  2 Vậy m  1;m  Trang 15 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Câu 39: Đáp án D (Dethithpt.com) Hàm số tập xác định D  2;   đồ thị hàm số khơng TCN Ta 16  x   x  2, lim y    đồ thị hàm số T Đ x  x 2 Câu 40: Đáp án B Ta y '   sinx sinx  m cos x  2m m   cos x  cos x  Hàm số đồng biến  y'  0, x     sinx  mcos x  2m    sinx  mcos x  2m m   m    m   2m   2m   1      m 2 1 m 4m   m m    m        m   ;   3  Câu 41: Đáp án A Gọi K trung điểm BC I  SK  EF a Từ gt  EF  BC  , EF / /BC  I trung điểm SK EF 2 Ta SAB  SAC  Hai trung tuyến tương ứng AE  AF  Tam giác AEF cân A  AI  AF Mặt khác SBC   AEF  AI  SBC  AI  SK Trang 16 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Suy SAK cân A  SA  AK  a 2 Vậy thể tích khối chóp S.ABC V   a   a  a2 a3       24     Câu 42: Đáp án C 1 1 Ta 2I   2f  x  dx     x  3f 1  x  dx    x dx  3 f 1  x  dx   0 0 Mà     (casio)  f  x  dx   f 1  x  dx  2I   3I  I  20 0 1  x dx  Câu 43: Đáp án D Gọi r,l bán kính đáy, độ dài đường sinh hình nón  chiều cao h  l2  r Từ giả thiết, ta  1   h  r suy r   h   l  22  r h   Vậy diện tích tồn phàn hình nón Stp  rl  r  .2.4  22  12 Câu 44: Đáp án C Chọn đỉnh 100 cách (Dethithpt.com) Tam giác tù nên đỉnh nằm nửa dường tròn Để tạo tam giác tù đỉnh phải chọn 49 đỉnh lại nửa đường tròn Vậy có: 100.C249  117600 tam giác Câu 45: Đáp án A Trang 17 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Do AD / /BC  d  AD;SK   d  AD; SBC  Do cạnh bên hình chóp nên SO   ABCD  Khi d  d  A; SBC    2d  O; SBC   D ng OE  BC;OF  SE  d=2OF Trong OE  a;SO  SA  OA  Suy d  SO.OE SO2  OE  a 11 2a 165 15 Câu 46: Đáp án D  x1  x  x  x x x     a Giả sử phương trình cho nghiệm x1 , x , x   x x  x x  x x  b 3  a  3b 2   x1  x  x   b 5a  ab  a a a Khi P  mà x1x  x1x  x x     b a 3a a b  a  1 a Do x1  x  x  3 x1x x  27  a a a 3 b    2 a  15a   f  x  , với  a  Suy P  a a a a  a a 3a b a  3a 3 1  a 3a Xét hàm số f  a   15a      a  Min f  a   f     12 3  a  3a  3   0;  3 3  3 Câu 47: Đáp án C x   x2 ax e  e  cos 1 x x     2  2cos ax    e  e    cos ax+1   x x   ax   e  e  2 cos   Ta ex  e x Giả sử x nghiệm phương trình ex  e x  2cosa x (*), x  2x nghiệm (1) 2x nghiệm (2) ngược lại (Dethithpt.com) Phương trình * nghiemj nên hai phương trình , (2) nghiệm phân biệt Trang 18 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Vậy phương trình ex  e x  2cosa x  10 nghiệm phân biệt Câu 48: Đáp án B  x  3 Ta có: g '  x   2f '  x    x  1    x   x  Với x  3 ta có: f '  x   x  suy hàm số nghịch biến khoảng  ; 3 Tương t ta suy hình dạng đồ thị hàm số g  x  bên dưới, ta cần so sánh g  3 g  3 Ta g  x   2f  x    x  1  g '  x   2f '  x    x  1 ; x   x  3 Phương trình g '  x   f '  x   x    (D a vào ĐTH y  f '  x  ) x  Bảng xét dấu g '  x  x -3 g’(x) + - D a vào bảng xét dấu, ta max g  x   g 1 3;3 D a vào hình vẽ lại 3  2f '  x   2x  dx   2f '  x   2x  dx Do g 1  g  3  g 1  g  3  g  3  g  3 Câu 49: Đáp án A Giải nhanh: Chọn trường hợp đăc biệt A đáy AB  a, NPQ chiều cao D chóp chiều cao h cạnh 2h a cạnh đáy MN  AC  3 V  2 Suy S.ABCD     VS.MNPQ   27 Câu 50: Đáp án B Trang 19 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) Tam giác ABC vuống A, AB  AC.tan 600  a  BC  2a Và AB  AC mà AA'   ABC  AB  mp  ACC'A '  Khi BC';  ACC'A '   BC'; AC'  BAC'  300  BC'  AB  2a sin 300 Tam giác BCC' vng C, CC'  BC'2  BC'2  2a Vậy thể tích khối lăng trụ A Trang 20 A’ ’ ’ V  AA'  SABC a2  2a  a Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word lời giải chi tiết(096.7979.369) ... 9-C 10-C 11-D 12-D 13- A 14-B 15-B 16-A 17-C 18-D 19-B 20-B 21-D 22-B 23- A 24-A 25-C 26-A 27-C 28-C 29-A 30 -D 31 -B 32 -C 33 -D 34 -A 35 -C 36 -A 37 -B 38 -B 39 -D 40-B 41-A 42-C 43- D 44-C 45-A 46-D 47-C... 3a b a  3a 3 1  a 3a Xét hàm số f  a   15a      a  Min f  a   f     12 3  a  3a  3   0;  3 3  3 Câu 47: Đáp án C x   x2 ax e  e  cos 1 x x     2  2cos... vuông A, AC  a, góc 30 0 Tính thể tích khối lăng trụ cho A 2a 3 Trang B a C a 3 D a 3 Liên hệ đặt mua trọn 2018 file word có lời giải chi tiết(096.7979 .36 9) Đáp án 1-B 2-A 3- A 4-B 5-D 6-C 7-D
- Xem thêm -

Xem thêm: 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet, 164 ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2018 thpt chuyen thai binh lan 3 file word co loi giai chi tiet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay