LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG

27 51 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

BÀI QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG I-KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Khái niệm quan hệ pháp luật lao động Quan hệ pháp luật lao động quan hệ phát sinh trình sử dụng sức lao động người lao động quan Nhà nước, tổ chức, hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế gia đình hay cá nhân có thuê mướn lao động, quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh 2 Đặc điểm quan hệ pháp luật lao động 1 Quan hệ pháp luật lao động thiết lập chủ yếu dựa sở giao kết hợp đồng lao động 2 Trong quan hệ pháp luật lao động, người sử dụng lao động có quyền tổ chức, quản lý, kiểm tra, giám sát trình lao động người lao động 3 Trong trình tồn tại, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật lao động thường có tham gia đại diện tập thể lao động (tổ chức Cơng đồn) II- CÁC THÀNH PHẦN CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Thành phần QHPLLĐ Chủ thể Khách thể Nội dung 1.Chủ thể quan hệ pháp luật lao động Chủ thể quan hệ pháp luật lao động bên tham gia quan hệ pháp luật lao động gồm: người lao động người sử dụng lao động a) Người lao động Chủ thể QHPLLĐ Công dân Việt Nam Người nước ngòai Cơng dân Việt Nam: lực pháp luật lực hành vi lao động - Năng lực hành vi lao động: thể lực trí lực, độ tuổi (15 tuổi 15 tuổi) - Một số trường hợp bị hạn chế lực pháp luật lao động trường hợp luật định - Người nước ngòai: phải có giấy phép lao động (nếu làm việc từ tháng trở lên, thời hạn giấy phép không 24 tháng) b) Người sử dụng lao động Điều Bộ luật lao động quy định: Người sử dụng lao động doanh nghiệp, quan, tổ chức cá nhân, cá nhân phải đủ 18 tuổi, có thuê mướn, sử dụng trả công lao động năng lực chủ thể người sử dụng lao động xác định hai phương diện: lực pháp luật lực hành vi 10 Nội dung QHPLLĐ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NLĐ 13 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI SDLĐ a Quyền nghĩa vụ người lao động 14 a1 - Quyền người lao động Trong quan hệ pháp luật lao động, người lao động có quyền sau đây:  Được trả lương theo số lượng chất lượng lao động;  Được đảm bảo an tồn q trình lao động;  Được bảo hiểm xã hội theo quy định pháp luật;  Được nghỉ ngơi theo quy định pháp luật theo thỏa thuận bên;  Được thành lập gia nhập tổ chức Công đoàn;  Được hưởng phúc lợi tập thể, tham gia quản lý doanh nghiệp theo quy định pháp luật, theo nội quy lao động đơn vị;  Được đình cơng theo quy định pháp luật a2 - Nghĩa vụ người lao động Trong quan hệ pháp luật lao động, người lao động phải thực nghĩa vụ sau đây: Thực hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể chấp hành nội quy đơn vị; Thực quy định an toàn lao động, vệ sinh lao động chấp hành kỷ luật lao động; Tuân thủ điều hành hợp pháp người sử dụng lao động Tham gia bảo hiểm xã hội, BH y tế 15 b - Quyền nghĩa vụ người sử dụng lao động b1 - Quyền người sử dụng lao động Trong quan hệ pháp luật lao động, người sử dụng lao động có quyền sau đây: Quyền tuyển chọn, bố trí điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, công tác; Quyền cử đại diện để thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; Quyền khen thưởng xử lý vi phạm kỷ luật lao động theo quy định pháp luật; Quyền chấm dứt hợp đồng lao động trường hợp luật định Quyền đóng cửa tạm thời nơi làm việc 16 b2 - Nghĩa vụ người sử dụng lao động Trong quan hệ pháp luật lao động, người sử dụng lao động phải thực nghĩa vụ sau : Thực hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể thỏa thuận khác với người lao động; Đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động điều kiện lao động khác; Đảm bảo kỷ luật lao động; Tôn trọng nhân phẩm đối xử đắn với người lao động, đồng thời phải quan tâm đến đời sống họ gia đình họ 17 Khách thể quan hệ pháp luật lao động khi thiết lập quan hệ pháp luật lao động với nhau, bên hướng tới sức lao động người lao động khách thể quan hệ pháp luật lao động 18 III- NHỮNG CĂN CỨ LÀM PHÁT SINH, THAY ĐỔI, CHẤM DỨT QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Cũng quan hệ pháp luật khác, quan hệ pháp luật lao động phát sinh, thay đổi, chấm dứt dựa sở kiện pháp lý Căn vào hệ pháp lý ta có ba loại kiện pháp lý sau đây: 19 1- Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật lao động: Sự kiện pháp lý làm phát sinh quan hệ pháp luật lao động kiện người lao động vào làm việc đơn vị sử dụng lao động sở hình thức tuyển dụng lao động định 20 - Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật lao động: Sự kiện pháp lý làm thay đổi quan hệ pháp luật lao động kiện làm thay đổi quyền nghĩa vụ xác lập trước chủ thể quan hệ Sự kiện xảy do:  ý chí hai bên chủ thể,  ý chí bên,  chí ý chí người thứ ba ngồi quan hệ pháp luật lao động 21 - Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật lao động: Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ pháp luật lao động kiện mà xảy dẫn đến chấm dứt quyền nghĩa vụ lao động bên 22 Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ lao động Sự kiện pháp lý làm chấm dứt quan hệ lao động Sự kiện pháp lý 23 Sự biến pháp lý Sự kiện pháp lý xảy ý chí hai bên chủ thể, hai bên chủ thể, ý chí người thứ ba Sự biến pháp lý kiện người lao động người sử dụng lao động chết tích theo tun bố tòa án Trong trường hợp này, quan hệ pháp luật lao động đương nhiên chấm dứt 24 25 Bài tập Ông Nguyễn Văn A thực hợp đồng lao động bị bệnh hiểm nghèo, biết khơng qua khỏi viết di chúc để lại cho trai công nhân đơn vị khác thừa kế quyền lao động theo hợp đồng ông với công ty Thời gian lại hợp đồng năm tính từ thời điểm mở thừa kế Hỏi quan hệ trai ơng A cơng ty có phát sinh quan hệ lao động không? Tại sao? Luật lao động quy định vấn đề nào? Một nam lao động, 45 tuổi, tốt nghiệp đại học, thương binh cụt tay thuận bị mù mắt, muốn làm việc doanh nghiệp có khơng? Pháp luật lao động quy định vấn đề nào? Có quan hệ pháp luật lao động nào? Quan hệ pháp luật lao động tập thể gì? Quan hệ pháp luật lao động cá nhân gì? Sinh viên A thực tập theo giới thiệu quan ngân hàng X, quan hệ sinh viên A ngân hàng có phải quan hệ pháp luật lao động hay không? Tại sao? Trường đào tạo nghề Hoa Mai thỏa thuận với doanh nghiệp M cho 50 học sinh thực tập tay nghề phân xưởng khí doanh nghiệp Trong thời gian tập nghề, học sinh trực tiếp làm sản phẩm Mỗi tháng doanh nghiệp trả cho học sinh triệu đồng trả cho trường 200.000đ/học sinh Hỏi quan hệ học sinh doanh nghiệp có phải quan hệ pháp luật lao động hay không? Tại sao? Doanh nghiệp A thông báo tuyển dụng 100 lao động Theo yêu cầu doanh nghiệp, người dự tuyển phải làm việc tháng với tư cách người học nghề ký hợp đồng thức Hỏi quan pháp luật lao động doanh nghiệp với lao động hình thành khoảng thời gian tháng chưa? Tại sao? 26  Câu Chị A tuyển dụng vào làm việc có thời hạn cho doanh nghiệp X, chủ doanh nghiệp đặt điều kiện hai năm làm việc chị không mang thai sinh Điều kiện ghi thành điều khỏan hợp đồng Hỏi, điều kiện chủ doanh nghiệp có phù hợp với quy định pháp luật hay không ? Tại ?  Câu Tình tương tự với người lao động nam điều kiện không kết hôn hai năm từ thời điểm bắt đầu làm việc Hỏi, điều kiện chủ doanh nghiệp có phù hợp với quy định pháp luật hay không ? Tại ? 27 ... NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUAN HỆ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG Khái niệm quan hệ pháp luật lao động Quan hệ pháp luật lao động quan hệ phát sinh trình sử dụng sức lao động người lao động quan Nhà nước, tổ chức,... thuê mướn lao động, quy phạm pháp luật lao động điều chỉnh 2 Đặc điểm quan hệ pháp luật lao động 1 Quan hệ pháp luật lao động thiết lập chủ yếu dựa sở giao kết hợp đồng lao động 2 Trong quan hệ... đình họ 17 Khách thể quan hệ pháp luật lao động khi thiết lập quan hệ pháp luật lao động với nhau, bên hướng tới sức lao động người lao động khách thể quan hệ pháp luật lao động 18 III- NHỮNG
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, Đặc điểm của quan hệ pháp luật lao động, Chủ thể của quan hệ pháp luật lao động, a. Quyền và nghĩa vụ của người lao động, Khách thể của quan hệ pháp luật lao động

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay