LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG

18 38 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

BÀI THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ I- NHỮNG NHẬN THỨC CƠ BẢN VỀ THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Khái niệm thỏa ước lao động tập thể: Tùy theo thời kỳ, nơi mà thỏa ước lao động tập thể có tên gọi khác như: tập hợp khế ước, cộng đồng hiệp ước lao động, hợp đồng lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể So với hợp đồng lao động cá nhân, thỏa ước lao động tập thể có điểm khác biệt dễ nhận biết chủ thể hợp đồng, hình thức thỏa thuận Theo quy định Điều 73 khoản Bộ luật lao động Thỏa ước lao động tập thể văn thỏa thuận tập thể lao động người sử dụng lao động điều kiện lao động sử dụng lao động, quyền lợi nghĩa vụ hai bên quan hệ lao động Có loại thỏa ước lao động tập thể Bản chất thỏa ước lao động tập thể Thỏa ước lao động tập thể tiến xã hội, xác định cách tập thể điều kiện lao động, thống hóa chế độ lao động người lao động ngành nghề, công việc, doanh nghiệp, vùng, ngành Loại trừ cạnh tranh không đáng, nhờ đồng hóa đảm bảo phụ xã hội phận doanh nghiệp, doanh nghiệp loại ngành nghề, công việc BẢN CHẤT PHÁP LÝ CỦA TƯLĐTT TƯLĐTT CĨ TÍNH CHẤT CỦA HĐ TƯLĐTT CĨ TÍNH CHẤT VB PHÁP QUY Ý nghĩa thỏa ước lao động tập thể Thỏa ước lao động tập thể sở pháp lý chủ yếu để từ hình thành nên mối quan hệ lao động có tính tập thể Thỏa ước lao động tập thể tạo nên cộng đồng trách nhiệm hai bên việc thực quyền nghĩa vụ phát sinh sở pháp luật lao động Thực ký thỏa ước lao động tập thể góp phần điều hòa lợi ích, hạn chế cạnh tranh không cần thiết, tạo điều kiện cho gắn bó chặt chẽ người lao động người sử dụng lao động Thỏa ước lao động tập thể sở pháp lý quan trọng để xem xét giải tranh chấp lao động tập thể 4 Phạm vi áp dụng thỏa ước lao động tập thể  Pháp luật lao động quy định thỏa ước lao động tập thể áp dụng đơn vị sau: - Doanh nghiệp thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư nước Việt Nam; - Các sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đơn vị hành chính, nghiệp, tổ chức trị, trị - xã hội; - Hợp tác xã thành lập theo Luật Hợp tác xã có sử dụng lao động theo hợp đồng lao động; - Các sở giáo dục, y tế, văn hố, thể thao ngồi cơng lập thành lập theo Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 Chính phủ sách khuyến khích xã hội hố; - Các quan, tổ chức quốc tế nước đóng lãnh thể Việt Nam có sử dụng lao động hợp đồng người Việt Nam, II NGUYÊN TẮC KÝ KẾT, NỘI DUNG VÀ THỦ TỤC KÝ KẾT THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ Nguyên tắc ký kết thoả ước lao động tập thể a Nguyên tắc tự nguyện Thỏa ước lao động tập thể loại hợp đồng đặc biệt nên hợp đồng khác, phải bên ký kết tinh thần tự nguyện b Nguyên tắc bình đẳng c Nguyên tắc công khai Nội dung thỏa ước lao động tập thể Bản thỏa ước lao động tập thể mà hai bên ký kết bao gồm hai nhóm nội dung: - Nhóm thứ nội dung chủ yếu thỏa ước lao động tập thể, bao gồm cam kết hai bên việc làm, thời làm việc, thời nghỉ ngơi, tiền lương, tiền thưởng loại phụ cấp lương, … - Nhóm thứ hai bao gồm nội dung khác mà trình thương lượng thỏa thuận, hai bên đồng ý đưa vào thỏa ước, vấn đề phúc lợi người lao động, đào tạo, trách nhiệm tập thể người lao động phát triển doanh nghiệp, phương thức giải có tranh chấp lao động Theo quy định pháp luật lao động nước ta nội dung chủ yếu thỏa ước lao động tập thể gồm cam kết sau đây: - Việc làm bảo đảm việc làm; - Thời làm việc, thời nghỉ ngơi; - Tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp lương; - Định mức lao động; - An toàn, vệ sinh lao động; - Bảo hiểm xã hội người lao động 10 Trình tự thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể Bước 1: Đề xuất yêu cầu nội dung cần thương lượng Bước 2: Tiến hành thương lượng (Thời gian bắt đầu thương lượng chậm 20 ngày kể từ ngày nhận yêu cầu ) Bước 3: Lấy ý kiến tập thể dự thảo thỏa ước lao động tập thể (lấy chữ ký biểu ) Bước 4: Hoàn thiện dự thảo thỏa ước tiến hành ký kết 11 Nếu có 50% số lao động doanh nghiệp tán thành nội dung dự thảo thỏa ước lao động tập thể hai bên tiến hành ký kết Thỏa ước lao động tập thể phải lập theo mẫu Nhà nước thống quy định lập thành bản, đó: Một người sử dụng lao động giữ; Một Ban chấp hành công đoàn sở giữ; Một Ban chấp hành cơng đồn sở gởi Ban chấp hành cơng đồn cấp trên; Một người sử dụng lao động gởi đăng ký quan quản lý nhà nước lao động cấp tỉnh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp chậm 10 ngày kể từ ngày ký 12 Đại diện thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể a Đại diện thương lượng: Đại diện bên tiến hành thương lượng thỏa ước lao động tập thể gồm: - Bên tập thể lao động Ban chấp hành cơng đồn sở Ban chấp hành cơng đồn lâm thời; - Bên người sử dụng lao động Giám đốc doanh nghiệp người ủy quyền theo điều lệ tổ chức doanh nghiệp có giấy ủy quyền Giám đốc doanh nghiệp Số lượng đại diện thương lượng thỏa ước lao động tập thể bên hai bên thỏa thuận, theo nguyên tắc số lượng ngang 13 b Đại diện ký kết Đại diện bên tiến hành ký kết thỏa ước lao động tập thể gồm: - Đại diện ký kết bên tập thể người lao động Chủ tịch Ban chấp hành cơng đồn sở người có giấy uỷ quyền Ban chấp hành cơng đồn - Đại diện ký kết bên người sử dụng lao động Giám đốc doanh nghiệp người có giấy ủy quyền Giám đốc doanh nghiệp Người sử dụng lao động phải gởi thoả ước tập thể đăng ký quan quản lý nhà nước lao động cấp tỉnh nơi đặt trụ sở doanh nghiệp chậm 10 ngày kể từ ngày thỏa ước lao động tập thể ký kết 14 III HIỆU LỰC CỦA THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ  Thoả ước tập thể có hiệu lực từ ngày hai bên thoả thuận ghi thoả ước, trường hợp hai bên khơng thoả thuận thoả ước có hiệu lực kể từ ngày ký TƯLĐTT vô hiệu phần  Thoả ước tập thể bị coi vô hiệu phần điều khoản thoả ước trái với quy định pháp luật TƯLĐTT Vơ hiệu tồn  Thỏa ước lao động tập thuộc trường hợp sau bị coi vơ hiệu tồn bộ:  Tồn nội dung thoả ước trái pháp luật;  Người ký kết thoả ước không thẩm quyền;  Không tiến hành theo trình tự ký kết  Tòa án có quyền tuyên bố thoả ước tập thể vô hiệu phần 15 vơ hiệu tồn 3 Thực thỏa ước lao động tập thể Mọi người lao động doanh nghiệp có nghĩa vụ thực đầy đủ thỏa thuận mà hai bên cam kết sau TƯLĐTT phát sinh hiệu lực Những người lao động vào làm việc sau ngày ký kết thỏa ước lao động tập thể phải thực điều khoản thỏa ước Chính vậy, thỏa ước xem loại “hợp đồng mở” 16 Trường hợp hợp đồng lao động cá nhân mà có quy định quyền lợi người lao động thấp so với quyền lợi tập thể lao động ghi thỏa ước lao động tập thể phải thực điều khoản tương ứng thỏa ước lao động tập thể Mọi quy định lao động doanh nghiệp phải sửa đổi cho phù hợp với thỏa ước lao động tập thể 17 Ở nước ta, thỏa ước lao động tập thể ký kết với thời hạn từ đến năm Đối với doanh nghiệp lần đầu ký kết thoả ước tập thể ký kết với thời hạn năm Pháp luật lao động nước ta quy định sau tháng thực thỏa ước lao động tập thể có thời hạn năm sau tháng thực tính từ ngày có hiệu lực thỏa ước lao động tập thể có thời hạn từ năm đến ba năm bên ký kết có quyền yêu cầu sửa đổi, bổ sung thỏa ước 18 ... Thỏa ước lao động tập thể văn thỏa thuận tập thể lao động người sử dụng lao động điều kiện lao động sử dụng lao động, quyền lợi nghĩa vụ hai bên quan hệ lao động Có loại thỏa ước lao động tập... Thỏa ước lao động tập thể sở pháp lý quan trọng để xem xét giải tranh chấp lao động tập thể 4 Phạm vi áp dụng thỏa ước lao động tập thể  Pháp luật lao động quy định thỏa ước lao động tập thể... động tập thể Bản chất thỏa ước lao động tập thể Thỏa ước lao động tập thể tiến xã hội, xác định cách tập thể điều kiện lao động, thống hóa chế độ lao động người lao động ngành nghề, công việc,
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay