LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG

16 46 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

BÀI KỶ LUẬT LAO ĐỘNG VÀ TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT I KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA KỶ LUẬT LAO ĐỘNG  Khái niệm kỷ luật lao động Điều 118 Bộ luật lao động định nghĩa: Kỷ luật lao động quy định việc tuân theo thời gian, công nghệ điều hành sản xuất, kinh doanh thể nội quy lao động Chế độ kỷ luật lao động tổng hợp quy phạm pháp luật quy định nghĩa vụ, trách nhiệm người lao động người sử dụng lao động doanh nghiệp, quan, tổ chức; quy định biện pháp khuyến khích người lao động gương mẫu chấp hành hình thức xử lý người không chấp hành chấp hành không đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm Bản nội quy lao động doanh nghiệp xây dựng phải tuân thủ nguyên tắc như: không trái pháp luật lao động pháp luật khác, trước ban hành phải tham khảo ý kiến Ban chấp hành Cơng đồn sở, phải đăng ký quan lao động cấp tỉnh Chậm 10 ngày, kể từ ngày nhận nội quy lao động, quan quản lý nhà nước lao động cấp tỉnh phải thông báo việc đăng ký Nếu hết thời hạn mà khơng có thơng báo, nội quy lao động đương nhiên có hiệu lực Ý nghĩa kỷ luật lao động - Thơng qua việc trì kỷ luật lao động, người sử dụng lao động bố trí xếp lao động cách hợp lý để ổn định sản xuất - Nếu xác định nội dung hợp lý, kỷ luật lao động nhân tố quan trọng để tăng suất lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm, tiết kiệm nguyên vật liệu - Tuân thủ kỷ luật lao động, người lao động tự rèn luyện để trở thành người cơng nhân xã hội đại, có tác phong công nghiệp, - Trật tự, nề nếp doanh nghiệp ý thức tuân thủ kỷ luật người lao động yếu tố để trì quan hệ lao động ổn định, hài hòa II TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG Khái niệm chung trách nhiệm kỷ luật lao động a) Khái niệm trách nhiệm kỷ luật lao động Trách nhiệm kỷ luật lao động loại trách nhiệm pháp lý người sử dụng lao động áp dụng người lao động có hành vi vi phạm kỷ luật lao động cách bắt họ chịu hình thức kỷ luật b) Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật lao động Mỗi hành vi vi phạm kỷ luật lao động bị xử lý hình thức kỷ luật  Khơng xử lý kỷ luật lao động người lao động vi phạm nội quy lao động mắc bệnh tâm thần bệnh khác làm khả nhận thức hay khả điều khiển hành vi Cấm xâm phạm thân thể, nhân phẩm người lao động xử lý vi phạm kỷ luật lao động Cấm dùng hình thức phạt tiền, cúp lương thay việc xử lý kỷ luật lao động Cấm xử lý kỷ luật lao động lý tham gia đình cơng theo quy định pháp luật c) Căn áp dụng trách nhiệm kỷ luật lao động ĐiỀU KiỆN ÁP DỤNG TRÁCH NHIỆM KỶ LuẬT LAO ĐỘNG CÓ HÀNH VI VI PHẠM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG CÓ LỖI CỦA NGƯỜI VI PHẠM - Hành vi vi phạm kỷ luật lao động vi phạm nghĩa vụ lao động quan hệ lao động định Hành vi thể việc khơng thực hiện, thực không đầy đủ, thực sai nghĩa vụ lao động - Lỗi: người lao động bị chịu trách nhiệm kỷ luật họ có hành vi vi phạm kỷ luật có lỗi Người lao động bị coi có lỗi, họ vi phạm kỷ luật lao động họ có đầy đủ điều kiện khả thực tế để thực nghĩa vụ lao động Các hình thức xử lý kỷ luật lao động:  (1) Khiển trách : Áp dụng người phạm lỗi lần đầu mức độ nhẹ (đây biện pháp nhằm tác động mặt tinh thần đến người vi phạm) Việc khiển trách người lao động thực miệng văn  (2) Kéo dài thời hạn nâng lương không sáu tháng cách chức: Hình thức xử lý áp dụng người lao động bị khiển trách văn mà tái phạm thời hạn ba tháng kể từ ngày bị khiển trách có hành vi vi phạm quy định nội quy lao động  (3) Sa thải:  Hình thức xử lý kỷ luật sa thải áp dụng trường hợp sau:  Người lao động có hành vi trộm cắp, tham ô, đánh bạc, cố ý gây thương tích, sử dụng ma tuý phạm vi nơi làm việc, tiết lộ bí mật kinh doanh, bí mật cơng nghệ, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ người sử dụng lao động, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng đe doạ gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản, lợi ích người sử dụng lao động;  Người lao động bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương mà tái phạm thời gian chưa xoá kỷ luật bị xử lý kỷ luật cách chức mà tái phạm  3) Người lao động tự ý bỏ việc năm ngày cộng dồn tháng 20 ngày cộng dồn năm mà khơng có lý đáng 10 Thủ tục xử lý kỷ luật lao động a) Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật  Thời hiệu để xử lý vi phạm kỷ luật lao động tối đa tháng, kể từ ngày xảy vi phạm, trường hợp có hành vi vi phạm liên quan đến tài chính, tài sản, tiết lộ bí mật cơng nghệ, kinh doanh doanh nghiệp thời hiệu xử lý kỷ luật lao đơng tối đa 12 tháng b) Thủ tục xử lý vi phạm kỷ luật lao động  Khi tiến hành việc xử lý vi phạm kỷ luật lao động, người sử dụng lao động phải chứng minh lỗi người lao động  Khi xem xét xử lý kỷ luật lao động phải có mặt đương phải có tham gia đại diện Ban chấp hành cơng đồn sở doanh nghiệp  Việc xem xét xử lý kỷ luật lao động phải ghi thành biên 11 c) Xóa kỷ luật lao động Theo quy định pháp luật lao động nước ta thì: - Người bị khiển trách sau ba tháng người bị xử lý kỷ luật kéo dài thời hạn nâng lương chuyển làm công việc khác sau sáu tháng, kể từ ngày bị xử lý, không tái phạm đương nhiên xố kỷ luật 12 III TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG Khái niệm trách nhiệm vật chất Trách nhiệm vật chất người lao động trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại tài sản hành vi vi phạm kỷ luật lao động thiếu tinh thần trách nhiệm thực nghĩa vụ lao động gây  Trách nhiệm vật chất quan hệ lao động chủ yếu có hai trường hợp : Làm dụng cụ, thiết bị, làm tài sản khác doanh nghiệp giao; tiêu hao vật tư định mức cho phép Làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản doanh nghiệp 13 Căn áp dụng trách nhiệm vật chất - Có hành vi vi phạm kỷ luật lao động Hành vi vi phạm kỷ luật lao động hành vi khơng hồn thành nghĩa vụ giao thực sai nghĩa vụ người lao động khơng có trách nhiệm đầy đủ việc thực quyền nghĩa vụ lao động dẫn đến thiệt hại tài sản người sử dụng lao động - Có thiệt hại tài sản cho người sử dụng lao động - Có quan hệ nhân hành vi vi phạm thiệt hại tài sản - Có lỗi, trách nhiệm vật chất áp dụng với lỗi vô ý, không áp dụng với lỗi cố ý 14 Mức bồi thường, cách thức thực bồi thường thủ tục xử lý  Mức bồi thường trách nhiệm vật chất người lao động không vượt mức thiệt hại trực tiếp mà họ gây  Đối với tài sản mà người sử dụng lao động giao quản lý có hợp đồng trách nhiệm với người lao động vào hợp đồng trách nhiệm để bồi thường  Đối với trường hợp làm tài sản tùy trường hợp cụ thể mà họ phải bồi thường toàn hay phần thiệt hại theo giá trị thị trường  Thời hiệu xử lý việc bồi thường thiệt hại tháng, trường hợp đặc biệt không 12 tháng kể từ xảy hư hỏng tài sản  Tiền bồi thường trừ dần vào lương tháng người lao động không vượt 30% tiền lương tháng 15 Thiệt hại xảy bất khả kháng khơng phải bồi thường Về xử lý việc bồi thường thiệt hại tương tự quy định xử lý kỷ luật: Khi xem xét, xử lý việc bồi thường thiệt hại, phải có tham gia đại diện ban chấp hành công đồn sở doanh nghiệp có mặt đương để họ trình bày hay tiếp thu ý kiến 16
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, II. TRÁCH NHIỆM KỶ LUẬT LAO ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay