LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG

33 33 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

BÀI TIỀN LƯƠNG I KHÁI QUÁT CHUNG VỀ TIỀN LƯƠNG Định nghĩa tiền lương  Tiền lương hiểu số lượng tiền tệ mà người sử dụng lao động trả cho người lao động người lao động hồn thành cơng việc theo chức năng, nhiệm vụ pháp luật quy định, hai bên thoả thuận hợp đồng lao động  Tiền lương người lao động hai bên thoả thuận hợp đồng lao động trả theo suất lao động, chất lượng hiệu công việc Mức lương người lao động không thấp mức lương tối thiểu Nhà nước quy định  Lương trả tiền mặt qua tài khoản ngân hàng 2 Tiền lương tối thiểu Lương tối thiểu mức lương trả công cho người lao động làm công việc giản đơn điều kiện lao động bình thường Mức lương tối thiểu ấn định theo giá sinh họat Khi số giá sinh họat tăng lên làm cho tiền lương thực tế người lao động bị giảm sút mức lương tối thiểu phải điều chỉnh để đảm bảo tiền lương thực tế Theo quy định Điều 56 BLLĐ, Có mức lương tối thiểu là: Lương tối thiểu chung, lương tối thiểu vùng lương tối thiểu ngành Theo quy định Nghị định 33/CP 2009, Mức lương tối thiểu chung áp dụng đối với: - Cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; - Đơn vị nghiệp Nhà nước; đơn vị nghiệp tổ chức trị, tổ chức trị - xã hội; đơn vị nghiệp ngồi cơng lập thành lập hoạt động theo quy định pháp luật; - Công ty thành lập, tổ chức quản lý hoạt động theo Luật Doanh nghiệp nhà nước; - Công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ tổ chức quản lý hoạt động theo Luật Doanh nghiệp; LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG 2008 Mức lương tối thiểu lao động doanh nghiệp nước là: 620.000; 580.000 540.000 đồng tháng; lao động doanh nghiệp FDI là: 1.000.000; 900.000 800.000 đồng tháng 2009 Mức lương tối thiểu lao động doanh nghiệp nước là: 800.000; 740.000; 690.000 650.000 đồng tháng Mức lương tối thiểu lao động doanh nghiệp FDI là: 1.200.000; 1.080.000; 950.000 920.000 đồng tháng  Vùng I, gồm địa bàn: - Các quận thành phố Hà Đông thuộc thành phố Hà Nội; - Các quận thuộc thành phố Hồ Chí Minh;  Vùng II gồm địa bàn là: huyện Gia Lâm, Đơng Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Từ Liêm, Thường Tín, Hồi Đức, Đan Phượng, Thạch Thất, Quốc Oai thị xã Sơn Tây thuộc Tp Hà Nội; - Các huyện thuộc Tp Hồ Chí Minh; quận, huyện thuộc Tp Đà Nẵng, quận thuộc Tp Cần Thơ; Các quận, huyện Thuỷ Nguyên, An Dương, An Lão thuộc Tp Hải Phòng; - Tp Hạ Long thuộc tỉnh Quảng Ninh; Tp Biên Hoà, thị xã Long Khánh huyện Nhơn Trạch, Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom thuộc tỉnh Đồng Nai; Thị xã Thủ Dầu Một huyện Thuận An, Dĩ An, Bến Cát, Tân Uyên thuộc tỉnh Bình Dương; Tp Vũng Tàu, thị xã Bà Rịa huyện Tân Thành thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ……………………  Từ ngày 1/1/2010, mức lương tối thiểu vùng áp dụng lao động loại hình doanh nghiệp nói Mức lương tối thiểu chia thành bốn vùng Đối với doanh nghiệp nước là: vùng (980.000 đồng/tháng), vùng (880.000 đồng), vùng (810.000 đồng), vùng (730.000 đồng) Đối với lao động doanh nghiệp có vốn đầu tư nước là: vùng (1.340.000 đồng/tháng), vùng (1.190.000 đồng), vùng (1.040.000 đồng), vùng (1.000.000 đồng) Như vậy, mức lương tối thiểu vùng tới cao mức từ 80.000-180.000 đồng/tháng Tiền lương Tiền lương bản, gọi tiền lương hay tiền lương tiêu chuẩn, tiền lương xác định sở tính đủ nhu cầu sinh học, xã hội học, độ phức tạp mức độ tiêu hao lao động điều kiện lao động trung bình ngành nghề, cơng việc Khái niệm tiền lương tồn thực tế ngồi tiền lương có loại phụ cấp theo Trả lương làm thêm  Người lao động làm thêm trả lương làm thêm theo đơn giá tiền lương tiền lương thực trả công việc làm sau: a) Vào ngày thường, 150%; b) Vào ngày nghỉ hàng tuần quy định Điều 72 Bộ luật Lao động, 200%; c) Vào ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương người lao động hưởng lương ngày  Người lao động làm việc vào ban đêm quy định Điều 70 Bộ luật Lao động, trả thêm 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương tiền lương công việc làm vào ban ngày Người lao động làm thêm vào ban đêm ngồi việc trả lương theo quy định khoản khoản Điều này, người lao động trả thêm 20% Nghỉ bù Nghị định 45/CP (2013): Thời gian nghỉ bù theo Điểm c Khoản Điều 106 Bộ luật lao động quy định sau: a) Sau đợt làm thêm tối đa 07 ngày liên tục tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động nghỉ bù số thời gian không nghỉ; b) Trường hợp khơng bố trí nghỉ bù đủ số thời gian phải trả lương làm thêm theo quy định Điều 97 Bộ luật lao động 10 Hệ thống thang lương, bảng lương: Việc xây dựng hệ thống thang lương, bảng lương xác định hợp lý mức phụ cấp lương phải xuất phát từ đặc điểm lao động khác ngành nghề điều kiện lao động cụ thể Việc xây dựng thang bảng lương doanh nghiệp tiến hành theo bước sau: - B1 Tiến hành thống kê đầy đủ công việc theo chức danh sử dụng doanh nghiệp; - -B2 Trên sở phân tích cơng việc, tiến hành đánh giá giá trị công việc để xác định vị trí cơng việc tương tự tập hợp thành nhóm làm sở xác định thang lương, bảng lương cho nhóm 19 - B3 Phân ngạch cơng việc Sau phân tích, đánh giá giá trị cơng việc, tiến hành nhóm cơng việc có chức yêu cầu kiến thức, kĩ tương tự Mỗi nhóm cơng việc qui định thành ngạch công việc tuỳ theo tầm quan trọng nhóm cơng việc - B4 Thiết lập thang lương, bảng lương cho ngạch công việc (1.Xác định số ngạch lương doanh nghiệp thông qua việc lấy thông tin từ khâu phân ngạch công việc, 2.Xác định số bậc lương ngạch, 3.Quyết định mức lương theo ngạch theo bậc./ 20 Lưu ý: Người sử dụng lao động có nghĩa vụ trả lương cho người lao động đầy đủ, thời hạn theo qui định Trong trường hợp đặc biệt phải trả chậm thì khơng chậm tháng người sử dụng lao động phải đền bù cho người lao động khoản tiền tiền lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng nhà nước công bố thời điểm trả lương 21 II MỘT SỐ NGUYÊN TẮC TRONG VIỆC TRẢ LƯƠNG: 1 Tiền lương phải đảm bảo tái sản xuất sức lao động 2 Chống chủ nghĩa bình quân việc trả lương 3 Trả lương bình đẳng lao động nam lao động nữ 4 Trả lương theo thỏa thuận người lao động với người sử dụng lao động không thấp mức lương tối thiểu nhà nước quy định 22 III HÌNH THỨC TRẢ LƯƠNG Người sử dụng lao động có quyền chọn hình thức trả lương theo thời gian (giờ, ngày, tuần, tháng), theo sản phẩm, theo khoán phải trì hình thức trả lương chọn thời gian định phải thông báo cho người lao động biết Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc trả gộp hai bên thoả thuận, 15 ngày phải trả gộp lần Người lao động hưởng lương tháng trả lương tháng lần nửa tháng lần 23 Tiền lương tháng trả cho tháng làm việc xác định sở hợp đồng lao động; Tiền lương tuần trả cho tuần làm việc xác định sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng chia cho 52 tuần; Tiền lương ngày trả cho ngày làm việc xác định sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc tiêu chuẩn tháng theo quy định pháp luật mà doanh nghiệp, quan lựa chọn, tối đa không 26 ngày; Tiền lương trả cho làm việc xác định sở tiền lương ngày chia cho số tiêu chuẩn quy định Điều 68 Bộ luật Lao động 24 IV QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC TRẢ LƯƠNG Quyền nghĩa vụ người sử dụng lao động a Quyền lựa chọn hình thức trả lương b Nghĩa vụ trả lương đầy đủ, trực tiếp thời hạn (Trong trường hợp đặc biệt phải trả lương chậm, không chậm tháng ) 25 Quyền người lao động a Quyền biết lý khoản khấu trừ vào lương Do vậy, pháp luật lao động quy định người lao động có quyền biết lý khoản khấu trừ vào tiền lương mình, trường hợp phải khấu trừ không khấu trừ 30% tiền lương hàng tháng Khi khấu trừ người sử dụng lao động phải thảo luận với ban chấp hành cơng đồn sở Những khoản khấu trừ theo Bộ luật Lao động chủ yếu khoản tiền bồi thường trường hợp người lao động làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị, có hành vi khác gây thiệt hại cho tài sản doanh nghiệp mà thiệt hại không nghiêm trọng sơ suất, phải bồi thường nhiều ba tháng lương bị khấu trừ dần vào lương 26 b Quyền tạm ứng lương Khi thân gia đình gặp khó khăn, người lao động tạm ứng tiền lương theo điều kiện hai bên thỏa thuận Trong trường hợp gặp khó khăn đột xuất ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt thân gia đình, người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động để tạm ứng tiền lương Quy định nhằm giúp người lao động khả khắc phục khó khăn, ổn định đời sống 27 V VIỆC TRẢ LƯƠNG TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT Trả lương làm sản phẩm không đảm bảo chất lượng Khi công nhân làm sản phẩm không đảm bảo chất lượng (không đạt quy cách kỹ thuật) thì:  - Trường hợp nguyên nhân khách quan thời tiết, nguyên vật liệu, kỹ thuật thiết bị tùy chất lượng sản phẩm tùy trường hợp cụ thể mà người lao động trả đủ với tỷ lệ định  - Nếu lỗi người lao động gây nên tùy trường hợp mà người lao động trả lương phần không trả lương  - Do thiếu tinh thần trách nhiệm vi phạm kỷ luật lao động ngồi việc khơng trả lương trả lương ít, người lao động phải bồi thường thiệt hại 28 Trả lương ngừng việc Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động trả lương sau: - Nếu lỗi người sử dụng lao động người lao động phải trả đủ tiền lương - Do nguyên nhân khách quan cố điện, nước, kỹ thuật, máy móc, ngun nhân bất khả kháng mà phải ngừng việc tiền lương hai bên thỏa thuận, không thấp mức lương tối thiểu - Trường hợp lỗi người lao động người khơng trả lương, người lao động khác đơn vị phải ngừng việc trả lương theo mức hai bên thỏa thuận, không thấp mức lương tối thiểu 29 Trả lương người lao động nghỉ chế độ theo quy định pháp luật Thời gian nghỉ lễ, tết nghỉ hàng năm người lao động hưởng nguyên lương Trong trường hợp lý thơi việc cơng việc mà người lao động chưa nghỉ hàng năm chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hàng năm trả lương ngày chưa nghỉ 30 Trả lương học - Trường hợp nhu cầu công việc yêu cầu người sử dụng thời gian học, người lao động hưởng nguyên lương theo tỷ lệ định hai bên thỏa thuận quy định thỏa ước lao động tập thể - Trường hợp theo nguyện vọng cá nhân, người lao động nghỉ việc để học không hưởng lương (do người sử dụng lao động người lao động thỏa thuận) 31 VI TIỀN THƯỞNG 1 Khái niệm trình hình thành chế độ tiền thưởng Tiền thưởng loại thù lao lao động bổ sung cho lương theo thời gian lương theo sản phẩm, nhằm tăng thêm thu nhập cho người lao động, kích thích người lao động nỗ lực thường xuyên, hình thức khuyến khích vật chất có tác dụng tích cực 32 Các chế độ phụ cấp, tiền thưởng, nâng bậc lương, chế độ khuyến khích khác thoả thuận hợp đồng lao động, thoả ước tập thể quy định quy chế doanh nghiệp Căn vào kết sản xuất, kinh doanh hàng năm doanh nghiệp mức độ hoàn thành công việc người lao động, người sử dụng lao động thưởng cho người lao động làm việc doanh nghiệp Quy chế thưởng người sử dụng lao động định sau tham khảo ý kiến Ban chấp hành cơng đồn sở 33
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, Tiền lương tối thiểu, Trả lương khi làm thêm giờ, Hệ thống thang lương, bảng lương:, IV. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG VIỆC TRẢ LƯƠNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay