LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG

18 51 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

BÀI THỜI GIỜ LÀM VIỆC - THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI I NHỮNG NHẬN THỨC CHUNG VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC VÀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI Cơ sở hình thành chế độ thời làm việc, thời nghỉ ngơi Chế độ thời làm việc, thời nghỉ ngơi hình thành sở sinh học, tâm lý kinh tế xã hội, có liên quan đến quyền lợi ích thiết thân quan hệ lao động, người lao động người sử dụng lao động quan tâm 2 Khái niệm thời làm việc, thời nghỉ ngơi  Thời làm việc độ dài thời gian mà người lao động phải tiến hành lao động theo quy định pháp luật, theo thoả ước lao động tập thể theo hợp đồng lao động Thời làm việc không ngày 48 tuần Người sử dụng lao động có quyền quy định thời làm việc theo ngày tuần, phải thông báo trước cho người lao động biết  Thời nghỉ ngơi độ dài thời gian mà người lao động tự sử dụng nghĩa vụ lao động thực thời làm việc II CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC TRONG LUẬT LAO ĐỘNG Các loại ngày làm việc a Ngày làm việc tiêu chuẩn  Ngày làm việc tiêu chuẩn loại ngày làm việc pháp luật quy định cụ thể khoảng thời gian làm việc người lao động ngày đêm  Có hai loại ngày làm việc tiêu chuẩn áp dụng cho đối tượng cụ thể (1) Ngày làm việc bình thường: quy định không ngày, áp dụng chung cho cơng việc bình thường (hoặc 48 giờ/tuần) Thời tính vào thời làm việc có hưởng lương bao gồm: - Thời nghỉ ca làm việc; - Thời nghỉ giải lao theo tính chất cơng việc; - Thời nghỉ ngày 60 phút người lao động nữ nuôi 12 tháng tuổi; - Thời nghỉ ngày 30 phút người lao động nữ thời gian hành kinh; - Thời phải ngừng việc không lỗi người lao động; - Thời học tập, huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động; * Người sử dụng lao động có quyền xác định thời điểm bắt đầu ngày làm việc thời điểm kết thúc ngày làm việc, thời gian nghỉ ngơi ca Tuy nhiên, quy định phải ghi vào nội quy, điều lệ doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động biết để thực 2) Ngày làm việc rút ngắn: Pháp luật quy định số trường hợp rút ngắn thời làm việc ngắn thời làm việc ngày làm việc bình thường (tức giờ/ngày) mà giữ nguyên lương Ngày làm việc rút ngắn quy định cho người làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phụ nữ có thai từ tháng thứ 7, lao động nữ có 12 tháng tuổi, lao động chưa đủ 18 tuổi, lao động người tàn tật, lao động người cao tuổi (nam từ 59 tuổi trở lên, nữ từ 54 tuổi trở lên) - đối tượng thời gian làm việc hàng ngày giảm b Ngày làm việc khơng có tiêu chuẩn Ngày làm việc khơng có tiêu chuẩn loại ngày làm việc quy định cho số đối tượng định, tính chất công việc mà họ phải thực nhiệm vụ lao động ngồi làm việc bình thường không trả thêm lương + Những người lao động có tính chất phục vụ, phải thường xun ăn, ở, làm việc phạm vi quan, xí nghiệp + Cơng nhân cán tính chất cơng việc phụ trách mà phải thường xuyên sớm muộn người lao động khác  + Những người lao động điều kiện khách quan mà họ xác định trước thời gian làm việc cụ thể 3- Thời làm thêm, thời làm việc ban đêm a Thời làm thêm Thời gian làm thêm có yêu cầu người sử dụng lao động mà số thời gian làm việc vượt số tiêu chuẩn ấn định Người sử dụng lao động người lao động thoả thuận làm thêm giờ, không ngày, 200 năm, trừ số trường hợp đặc biệt làm thêm không 300 năm  - - 10 Các điều kiện nguyên tắc làm thêm đến 300 năm: Các doanh nghiệp, đơn vị có sản xuất gia cơng hàng xuất khẩu, bao gồm sản phẩm: dệt, may, da, giày chế biến thuỷ sản tổ chức làm thêm từ 200 đến 300 năm phải giải công việc cấp bách, trì hỗn u cầu cấp thiết sản xuất, tính chất thời vụ sản xuất yếu tố khách quan không dự liệu trước mà tổ chức làm thêm đến 200 giải hết khối lượng công việc Điều kiện: Phải có thỏa thuận với người lao động, Hàng tuần, người lao động nghỉ ngày (24 liên tục), Thực trả lương chế độ khác liên quan đến làm thêm theo quy định Pháp luật hành… Lưu ý: Các doanh nghiệp, đơn vị khác khơng có sản xuất gia cơng hàng xuất khẩucác lĩnh vực nói trên, có nhu cầu làm thêm từ 200 đến 300 năm, phải gửi văn xin phép tới Bộ, Ngành Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 11 b Thời làm việc ban đêm : Thời làm việc tính làm việc ban đêm pháp luật lao động nước ta quy định sau: Được tính từ 22 đến Người lao động làm việc vào ban đêm trả thêm 30% tiền lương làm việc vào ban ngày 12 III CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI TRONG LUẬT LAO ĐỘNG THỜI GiỜ NGHỈ NGƠI THỜI GiỜ NGHỈ NGƠI CÓ HƯỞNG LƯƠNG NGHỈ GiỮA CA 13 NGHỈ HÀNG TuẦN NGHỈ LỄ, TẾT THỜI GiỜ NGHỈ NGƠI KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG NGHỈ HÀNG NĂM NGHỈ VỀ ViỆC RIÊNG 1- Thời nghỉ ngơi hưởng lương: a) Thời nghỉ ca Theo quy định pháp luật lao động, thời nghỉ ca tính sau:  - Người lao động làm việc liên tục điều kiện bình thường làm việc giờ, liên tục trường hợp rút ngắn thời làm việc nghỉ nửa (30 phút), tính vào làm việc;  - Người làm ca đêm ( từ 22 đến từ 21 đến giờ) nghỉ ca 45 phút, tính vào làm việc;  - Người lao động làm việc theo ca nghỉ 12 trước chuyển sang ca khác 14 b) Nghỉ hàng tuần Mỗi tuần lễ, người lao động nghỉ ngày (24 liên tục), thường vào ngày chủ nhật Tuy nhiên, quan, xí nghiệp yêu cầu sản xuất, cơng tác phục vụ nhân dân đòi hỏi phải làm việc liên tục tuần, kể chủ nhật người sử dụng lao động xếp ngày nghỉ hàng tuần vào ngày khác tuần cho nhóm người lao động khác Trường hợp chu kỳ lao động nghỉ hàng tuần, người sử dụng lao động phải đảm bảo cho người lao động chế độ nghỉ bù thỏa đáng Tính bình qn tháng, người lao động nghỉ ngày 15 c) Các ngày nghỉ lễ, nghỉ tết Người lao động nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương ngày lễ sau đây:  - Tết dương lịch: ngày (ngày tháng dương lịch)  - Tết âm lịch: 05 ngày  - Ngày Giỗ Tổ Hùng Vương: ngày (ngày 10 tháng âm lịch)  - Ngày Chiến thắng: ngày (ngày 30 tháng dương lịch)  - Ngày Quốc tế lao động: ngày (ngày tháng dương lịch)  - Ngày Quốc khánh: ngày (ngày tháng dương lịch) Nếu ngày nghỉ nói trùng vào ngày nghỉ hàng tuần người lao động nghỉ bù vào ngày Ngoài ra, người lao động người nước ngồi họ nghỉ thêm ngày quốc khánh ngày Tết cổ truyền dân tộc họ (nếu có) 16 d) Nghỉ hàng năm * Điều kiện để nghỉ hàng năm  Người lao động nghỉ hàng năm họ làm việc 12 tháng liên tục doanh nghiệp với người sử dụng lao động  Những người lao động nghỉ việc không đồng ý người sử dụng lao động khơng hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm năm  Nếu lỗi nhẹ người lao động nghỉ ngày bị trừ vào số ngày nghỉ hàng năm năm đó; trường hợp lỗi nặng đến mức bị xử lý đến hình thức kỷ luật, năm người lao động khơng hưởng chế độ nghỉ phép hàng năm  Nếu người lao động có tổng số ngày nghỉ ốm năm cộng lại q tháng khơng hưởng chế độ nghỉ hàng năm 17 * Số ngày nghỉ hàng năm: - 12 ngày làm việc, người làm cơng việc điều kiện bình thường; - 14 ngày làm việc, người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm làm việc nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt người 18 tuổi; - 16 ngày làm việc, người làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; người làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm nơi có điều kiện sinh sống khắc nghiệt cứ năm nghỉ thêm ngày 18 ... việc người lao động ngày đêm  Có hai loại ngày làm việc tiêu chuẩn áp dụng cho đối tượng cụ thể (1) Ngày làm việc bình thường: quy định khơng q ngày, áp dụng chung cho công việc bình thường (hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, LUẬT LAO ĐỘNG QUAN TRỌNG, II. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ THỜI GIỜ LÀM VIỆC TRONG LUẬT LAO ĐỘNG, b. Ngày làm việc không có tiêu chuẩn, III. CHẾ ĐỘ PHÁP LÝ VỀ THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI TRONG LUẬT LAO ĐỘNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay