LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 5XỬ LÝ VPPL VÀ GIẢI QUYẾT

19 28 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP MÔI TRƯỜNG KIỂM TRA, THANH TRA, XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT MÔI TRƯỜNG THS PHAN THỴ TƯỜNG VI Khoa Luật, ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TPHCM NỘI DUNG I Giải tranh chấp môi trường 1.1 Khái niệm tranh chấp môi trường 1.2 Cơ chế giải tranh chấp môi trường II Thanh tra, kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường 2.1 Kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường 2.2 Thanh tra nhà nước lĩnh vực môi trường III Xử lý vi phạm pháp luật môi trường 3.1 Trách nhiệm hành 3.2 Trách nhiệm hình PHAN THỴ TƯỜNG VI I Giải tranh chấp môi trường 1.1 Khái niệm tranh chấp môi trường - Tranh chấp môi trường xung đột chủ thể tham gia quan hệ pháp luật môi trường họ cho quyền lợi ích hợp pháp bị xâm phạm có nguy xâm phạm - Các dạng tranh chấp môi trường: (1) Tranh chấp tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, nhà sản xuất việc khai thác, sử dụng chung nguồn tài nguyên, yếu tố môi trường; PHAN THỴ TƯỜNG VI I Giải tranh chấp môi trường 1.1 Khái niệm tranh chấp môi trường - Các dạng tranh chấp môi trường: (2) Tranh chấp tổ chức, cá nhân, cộng đồng dân cư với tổ chức, cá nhân khác việc đòi bồi thường thiệt hại ô nhiễm môi trường gây nên; (3) Tranh chấp nảy sinh trình tiến hành dự án phát triển gây ảnh hưởng có nguy gây ảnh hưởng đến yếu tố môi trường thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp chủ thể khác; (4) Tranh chấp cá nhân, tổ chức với quan quản lý nhà nước liên quan đến định hành mơi trường PHAN THỴ TƯỜNG VI I Giải tranh chấp môi trường 1.1 Khái niệm tranh chấp môi trường - Các dấu hiệu đặc trưng tranh chấp môi trường: (1) Chủ thể tranh chấp: rộng, đa dạng nhiều loại chủ thể: quốc gia, tổ chức, cá nhân; khó xác định xác, cụ thể (2) Đối tượng tranh chấp: Quyền sống môi trường lành; quyền khai thác, sử dụng thành phần mơi trường vào mục đích theo quy định pháp luật; quyền tác động lên môi trường giới hạn cho phép pháp luật PHAN THỴ TƯỜNG VI I Giải tranh chấp môi trường 1.1 Khái niệm tranh chấp môi trường - Các dấu hiệu đặc trưng tranh chấp môi trường: (3) Thời điểm tranh chấp: nảy sinh từ sớm, khơng xảy quyền lợi ích hợp pháp bị xâm hại thực tế mà quyền lợi ích hợp pháp tình trạng bị đe dọa xâm hại (4) Giá trị thiệt hại: thường lớn, khó xác định: tài sản, tính mạng, sức khỏe người; giá trị mang tính nhân văn yếu tố khác môi trường PHAN THỴ TƯỜNG VI I Giải tranh chấp môi trường 1.1 Khái niệm tranh chấp môi trường - Các dấu hiệu đặc trưng tranh chấp mơi trường: (5) Tính đa dạng lợi ích bị xâm hại khiến cho tranh chấp môi trường không gắn liền với lợi ích riêng biệt chủ thể mà gắn với lợi ích chung xã hội (6) Tranh chấp mơi trường ngồi thiệt hại trực tiếp trước mắt bao gồm thiệt hại gián tiếp thiệt hại lâu dài – loại thiệt hại khó xác định PHAN THỴ TƯỜNG VI I Giải tranh chấp môi trường 1.2 Cơ chế giải tranh chấp môi trường - Nguyên tắc giải tranh chấp mơi trường: (1) Khuyến khích bên tranh chấp tự thương lượng hòa giải sở; (2) Áp dụng nguyên tắc “Người gây ô nhiễm phải trả tiền”: (3) Ưu tiên áp dụng biện pháp nhằm khắc phục tình trạng mơi trường bị suy thoái PHAN THỴ TƯỜNG VI I Giải tranh chấp môi trường 1.2 Cơ chế giải tranh chấp môi trường a) Giải tranh chấp môi trường cá nhân, tổ chức với nhau: (1) Giải yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại hành vi làm ô nhiễm môi trường gây ra; (2) Giải u cầu đòi chấm dứt hành vi gây nhiễm PHAN THỴ TƯỜNG VI Giải yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại hành vi làm ô nhiễm môi trường gây Pháp luật bảo vệ môi trường: Luật BVMT 2014, văn luật chuyên ngành; - Bộ Luật Dân 2005: điều 263, điều 624 Điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại: (1) Có thiệt hại xảy ra; (2) Hành vi gây thiệt hại hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường; (3) Lỗi chủ thể gây thiệt hại (4) Mối quan hệ nhân hành vi vi phạm với thiệt hại - PHAN THỴ TƯỜNG VI Giải yêu cầu đòi chấm dứt hành vi gây ô nhiễm - Luật Khiếu nại, tố cáo Nghị định 179/2013/ NĐ-CP quy định xử phạt vi hành lĩnh vực bảo vệ mơi trường Phương thức: Khiếu nại, tố cáo với quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (UBND cấp, quan quản lý nhà nước môi trường) thông qua hình thức phát giác, kiến nghị, yêu cầu, phản ánh hành vi có biểu vi phạm pháp luật môi trường 10 II Thanh tra, kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường 2.1 Kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường - Kiểm tra nhà nước môi trường hoạt động mang tính tổ chức - quyền lực nhà nước nhằm xem xét việc chấp hành quy định pháp luật môi trường - Kiểm tra nhà nước môi trường bao gồm: (1) Kiểm tra bắt buộc; (2) Kiểm tra thường xuyên PHAN THỴ TƯỜNG VI 11 II Thanh tra, kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường 2.1 Kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường - Đặc điểm kiểm tra nhà nước môi trường: (1) Thực theo ý chí đơn phương bên kiểm tra, không cần đồng ý bên bị kiểm tra; (2) Bên kiểm tra có quyền yêu cầu cung cấp tài liệu, chứng liên quan, bên bị kiểm tra không từ chối, cản trở; (3) Bên kiểm tra có quyền ban hành văn phương hướng biệnpháp nâng cao hiệu bảo vệ môi trường khắc phục sai phạm, bên bị kiểm tra phải chấp hành PHAN THỴ TƯỜNG VI 12 II Thanh tra, kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường 2.1 Kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường - Đặc điểm kiểm tra nhà nước môi trường: (4) Hoạt động kiểm tra nhà nước môi trường ln có đối tượng, phạm vi, mục đích rõ rang, cụ thể; (5) kiểm tra nhà nước môi trường ln tiến hành theo trình tự thủ tục pháp luật quy định PHAN THỴ TƯỜNG VI 13 II Thanh tra, kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường 2.1 Kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường - Chủ thể kiểm tra nhà nước môi trường: + Kiểm tra chấp hành pháp luật BVMT, TN nước, đất, khoáng sản: Cơ quan TN-MT; + Kiểm tra chấp hành pháp luật TN rừng: Cơ quan kiểm lâm; + Kiểm tra chấp hành pháp luật TN thủy sản: Cơ quan NN&PTNT, Cơ quan quản lý thủy sản địa phương; + Kiểm tra chấp hành pháp luật bảo vệ sử dụng di tích, danh lam th ắng cảnh: Cơ quan Văn hóa, thể thao, du lịch PHAN THỴ TƯỜNG VI 14 II Thanh tra, kiểm tra nhà nước lĩnh vực môi trường 2.1 Thanh tra nhà nước lĩnh vực môi trường - Thanh tra nhà nước lĩnh vực môi trường việc xem xét, đánh giá, xử lý quan nhà nước môi trường việc thực quy định pháp luật môi trường - Hệ thống quan tra: (1) Thanh tra chuyên ngành: Cơ quan TN-MT, Cơ quan NN&PTNT, Cơ quan Văn hóa, thể thao, du lịch; (2) Than tra cấp hành chính: Cấp tỉnh, cấp huyện PHAN THỴ TƯỜNG VI 15 III Xử phạt vi phạm pháp luật môi trường 3.1 Trách nhiệm hành - Vi phạm hành lĩnh vực môi trường hành vi vi phạm quy định quản lý nhà nước lĩnh vực môi trường cá nhân, tổ chức thực cách cố ý vô ý tội phạm môi trường - Trách nhiệm hành áp dụng cho trường hợp có hành vi vi phạm pháp luật môi trường chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình PHAN THỴ TƯỜNG VI 16 III Xử phạt vi phạm pháp luật môi trường 3.1 Trách nhiệm hành - Đặc điểm vi phạm hành lĩnh vực môi trường: (1) Hành vi vi phạm quy định cách cố ý vơ ý, có tính chất mức độ thấp tội phạm môi trường (2) Thể dạng hành động không hành động (3) Hậu khó xác định sau vi phạm phải có q trình chuyển hóa (4) Phần lớn, gắn liền với hoạt động sản xuất, kinh doanh (5) Phát thông qua kiểm tra, tra PHAN THỴ TƯỜNG VI 17 III Xử phạt vi phạm pháp luật mơi trường 3.2 Trách nhiệm hình - Trách nhiệm hình quy định Chương XVII, Bộ Luật Hình 1999, bao gồm 10 tội danh sau từ điều 182 - điều 191 + Tội gây ô nhiễm không khí; Tội gây ô nhiễm nguồn nước; Tội gây ô nhiễm đất; + Tội nhập công nghệ, máy móc, thiết bị, phế thải chất không bảo đảm tiêu chuẩn bảo vệ môi trường; + Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người; Tội làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho động vật, thực vật; + Tội hủy hoại nguồn lợi thủy sản; Tội hủy hoại rừng; + Tội vi phạm quy định bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm; Tội vi phạm chế độ bảo vệ đặc biệt khu bảo tồn thiên nhiên PHAN THỴ TƯỜNG VI 18 III Xử phạt vi phạm pháp luật môi trường 3.2 Trách nhiệm hình - Khác thể tội phạm mơi trường: QHXH giữ gìn mơi trường sạch, sử dụng hợp lý tài nguyên thành phần môi trường - Thể hành động không hành động vi phạm quy định quản lý, khác thác bảo vệ môi trường - Tội phạm cấu thành vật chất: chứng minh hậu cụ thể - Hình phạt nghiêm khắc -HẾT PHAN THỴ TƯỜNG VI 19
- Xem thêm -

Xem thêm: LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 5XỬ LÝ VPPL VÀ GIẢI QUYẾT, LUẬT MÔI TRƯỜNG BÀI 5XỬ LÝ VPPL VÀ GIẢI QUYẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay