TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 1 1494

35 21 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

BÀI GIẢNG MÔN TƯ PHÁP QUỐC TẾ Tài liệu tham khảo • Giáo trình trường Đại học Luật Hà Nội 2017 Nhà xuất Tư pháp • Tư pháp quốc tế TS Lê Thị Nam Giang • Tư pháp quốc tế TS Đỗ Văn Đại PGS.TS Mai Hồng Qùy Văn quy phạm pháp luật • Bộ luật dân 2015 • Bộ luật tố tụng dân 2015 • Các Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam với quốc gia khác • Các VBQPPL chuyên ngành Chương trình học Chương 1: Những vấn đề chung Chương 2: Chủ thể TPQT VN Chương 3: Xung đột thẩm quyền xét xử Chương 4: Xung đột pháp luật Chương 5: Công nhận cho thi hành án Tòa án nước ngồi, phán Trọng tài nước Chương 6: Quyền sở hữu TPQT VN Chương 7: Quyền thừa kế TPQT VN Chương 8: Hơn nhân gia đình TPQT VN Chương 1: Những vấn đề chung I II III IV V Đối tượng điều chỉnh TPQT VN Phạm vi điều chỉnh TPQT VN Phương pháp điều chỉnh TPQT VN Tên gọi TPQT Nguồn TPQT VN I Đối tượng điều chỉnh TPQT VN • A công dân VN kết hôn với B công dân VN VN  Luật hôn nhân gia đình Việt Nam • A cơng dân Hoa Kỳ kết hôn với B công dân VN VN  Tư pháp quốc tế I Đối tượng điều chỉnh TPQT VN • A cơng dân VN ký • A cơng dân Việt hợp đồng bán Nam ký hợp đồng nhà Việt Nam bán nhà cho B công dân Pháp cho B công Việt Nam Hợp đồng dân Việt Nam Hợp ký Việt Nam đồng ký Việt Nam  Luật dân Việt  Tư pháp quốc tế Nam I Đối tượng điều chỉnh TPQT VN • A B cơng dân • A B công dân VN du lịch VN cư trú VN, A Anh A gây tai nạn gây tai nạn cho B cho B làm thiệt hại VN làm thiệt hại về tài sản B tài sản B  Tư pháp quốc tế  Luật dân VN I Đối tượng điều chỉnh TPQT VN • A B cơng dân • A B cơng dân VN cư trú VN, A VN, A công tác ký hợp đồng lao Anh tháng, B du động với B để B làm học sinh Anh A việc nhà cho A ký hợp đồng với B để B làm việc nhà cho A  Luật lao động Việt tháng Nam  Tư pháp quốc tế I Đối tượng điều chỉnh TPQT VN • A công dân Việt • A công dân Hà lan Nam qua đời VN qua đời Anh để để lại thừa kế cho B lại thừa kế cho B là công dân VN công dân VN nhà VN nhà Anh  Luật dân Việt  Tư pháp quốc tế Nam Ví dụ Ðiều 67 Cơng ước Viên 1980 HĐ mua bán hàng hóa quốc tế “1.   Khi hợp đồng mua bán quy định việc vận chuyển hàng hóa người bán khơng bị buộc phải giao hàng nơi xác định, rủi ro chuyển sang người mua kể từ lúc hàng giao cho người chuyên chở thứ để chuyển giao cho người mua chiếu theo hợp đồng mua bán… ” Ví dụ Tập quán thương mại quốc tế: điều kiện giao hàng Incoterms •Điều kiện FOB (Free on board): giao lên tàu Rủi ro chuyển từ người bán sang người mua kể từ hàng hóa qua lan can tàu •Điều kiện CPT (Carrige paid to): cước phí trả tới Rủi ro chuyển từ người bán sang người mua hàng giao cho người chuyên chở Cách thức xây dựng quy phạm thực chất • Cách 1: Các quốc gia đơn phương ban hành loại quy phạm hệ thống pháp luật nước • Cách 2: Các quốc gia thỏa thuận xây dựng chúng điều ước quốc tế (quy phạm thực chất thống nhất) • Cách 3: Các quốc gia thừa nhận tập quán quốc tế chứa đựng quy phạm thực chất Đánh giá phương pháp điều chỉnh thực chất • Uư điểm: có hiệu cao trực tiếp điều chỉnh quan hệ TPQT Có thể áp dụng nhanh gọn • Nhược điểm: số lượng so với quan hệ TPQT đa dạng, việc xây dựng quy phạm thực chất khó khăn III.Phương pháp điều chỉnh TPQT VN (2) Quy phạm xung đột gì??? Là loại quy phạm khơng trực tiếp giải quan hệ pháp luật cụ thể mà quy định nguyên tắc chọn lựa hệ thống pháp luật nước hay nước để giải quan hệ TPQT Ví dụ • Điều 680 BLDS 2015 Thừa kế Thừa kế xác định theo pháp luật nước mà người để lại di sản thừa kế có quốc tịch trước chết Việc thực quyền thừa kế bất động sản xác định theo pháp luật nước nơi có bất động sản Ví dụ • Điều 19.1 Hiệp định tương trợ tư pháp Việt Nam Liên bang Nga: Năng lực pháp luật lực hành vi Năng lực hành vi cá nhân xác định theo pháp luật Bên ký kết mà người cơng dân Cách thức xây dựng quy phạm xung đột • Các quốc gia tự ban hành quy phạm xung đột hệ thống pháp luật nước • Các quốc gia ký kết tham gia Điều ước quốc tế có chứa đựng quy phạm xung đột Đánh giá phương pháp điều chỉnh xung đột • Ưu điểm: quy phạm xung đột phong phú, dễ xây dựng, mềm mỏng dễ áp dụng, đáp ứng mối quan hệ TPQT • Nhược điểm: vận dụng phức tạp dẫn chiếu đến pháp luật nước nên đặt yêu cầu cao trình độ người làm cơng tác áp dụng Đánh giá phương pháp điều chỉnh TPQT • Phương pháp xung đột áp dụng nhiều • Phương pháp xung đột phương pháp đặc thù TPQT IV Tên gọi TPQT • Private International Law • Conflict of law V Nguồn TPQT Điều ước quốc tế  Cơ sở pháp lý: Điều 664.1 BLDS 2015  Trường hợp áp dụng ĐUQT: Việt Nam thành viên ĐUQT  Uư tiên áp dụng ĐƯQT: Điều 665.1.2 BLDS 2015 Tập quán quốc tế • Việt Nam thừa nhận cho phép áp dụng tập quán quốc tế • Căn pháp lý: Đ5.1 Bộ luật hàng hải 2015: Các bên tham gia hợp đồng liên quan đến hoạt động hàng hải mà có bên tổ chức cá nhân nước ngồi có quyền thoả thuận áp dụng luật nước tập quán hàng hải quốc tế quan hệ hợp đồng chọn Trọng tài, Toà án hai nước nước thứ ba để giải tranh chấp Các trường hợp áp dụng • Khi bên tham gia quan hệ lựa chọn: Điều 666 BLDS 2015 Pháp luật quốc gia • Trường hợp áp dụng:  Khi bên có thỏa thuận lựa chọn  Khi có dẫn chiếu quy phạm xung đột
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 1 1494, TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 1 1494, Chương 1: Những vấn đề chung, I. Đối tượng điều chỉnh của TPQT VN, Quy định trong BLDS 2015, II. Phạm vi điều chỉnh của Tư pháp quốc tế, III.Phương pháp điều chỉnh của TPQT VN, Đánh giá về phương pháp điều chỉnh thực chất, Đánh giá 2 phương pháp điều chỉnh của TPQT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay