TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 5

28 20 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

Chương 5: Công nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi, Trọng tài nước Việt Nam Nội dung nghiên cứu Khái quát chung Công nhận cho thi hành án, định dân tòa án nước ngồi Việt Nam Cơng nhận cho thi hành phán trọng tài nước Việt Nam Khái qt chung • Cơng nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi, Trọng tài nước ngồi việc Tòa án nước thừa nhận hiệu lực pháp lý án, định Tòa án nước khác định trọng tài nước khác mức độ án tòa án nước cho phép thi hành lãnh thổ nước án, định Cơng nhận cho thi hành án, định dân Tòa án nước ngồi • Cần làm rõ vấn đề:  Thế án, định dân Tòa án nước ngồi? (đối tượng việc cơng nhận cho thi hành)  Phân loại án, định dân tòa án nước ngồi? Thế án, định dân Tòa án nước ngồi? • Bản án, định dân sự, nhân gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động, định tài sản án, định hình sự, hành Tòa án nước Thế án, định dân Tòa án nước ngồi? • Bản án, định dân khác tòa án nước ngồi Thế án, định dân Tòa án nước ngồi? • Quyết định nhân thân, nhân gia đình quan có thẩm quyền nước Thế án, định dân Tòa án nước ngồi? • Căn pháp lý: Điều 423 BLTTDS Cơ sở để Tòa án Việt nam công nhận cho thi hành án, định Tòa án nước ngồi • Các Điều ước quốc tế mà Việt nam thành viên • Pháp luật Việt Nam • Ngun tắc có có lại Phân loại án, định dân tòa án nước ngồi? • Bản án, định • Bản án, định dân Tòa án dân Tòa án nước ngồi (a) nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam (b) a Bản án, định dân Tòa án nước ngồi- Trường hợp u cầu cơng nhận • Có hiệu lực pháp luật án, định dân Tòa án Việt Nam • Được thi hành theo thủ tục thi hành án dân a Bản án, định dân Tòa án nước ngồi- Trường hợp u cầu khơng cơng nhận • Trình tự thủ tục: Điều 444 - 446 BLTTDS Trường hợp không công nhận cho thi hành • Căn pháp lý: Đ439 BLTTDS • Các nguyên nhân từ án  Bản án, định chưa có hiệu lực pháp luật  Hết thời hiệu thi hành án  Nước án, định đình việc thi hành án Trường hợp khơng cơng nhận cho thi hành • Căn pháp lý: Đ439 BLTTDS • Các nguyên nhân từ án  Bản án, định chưa có hiệu lực pháp luật  Hết thời hiệu thi hành án  Nước án, định đình việc thi hành án Trường hợp khơng cơng nhận cho thi hành • Nguyên nhân xuất phát từ pháp luật Việt Nam:  Tòa án án, định khơng có thẩm quyền xét xử vụ việc dân theo pháp luật Việt Nam Trường hợp khơng cơng nhận cho thi hành • Nguyên nhân xuất phát từ pháp luật Việt Nam:  Việc công nhận cho thi hành trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Trường hợp không công nhận cho thi hành  Các nguyên nhân khác: bên không triệu tập hợp lệ, vụ án giải quyết, thụ lý Tòa Việt Nam có án tòa nước ngồi khác cơng nhận Việt Nam b Bản án, định dân Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam • Không phân biệt bên thi hành hay bên thi hành mà có đương • Cũng đặt loại yêu cầu: yêu cầu công nhận u cầu khơng cơng nhận • Tất đương có quyền đặt hai yêu cầu b Bản án, định dân Tòa án nước ngồi khơng có u cầu thi hành Việt Nam • Thủ tục giải yêu cầu công nhận: Điều 432- 438 BLTTDS Công nhận cho thi hành phán trọng tài nước • Khái niệm phán trọng tài nước • Công nhận cho thi hành phán trọng tài nước Việt Nam Khái niệm phán trọng tài nước ngồi • Theo Điều 3.11.12 Luật trọng tài thương mại 2010: 11. Trọng tài nước ngoài là Trọng tài thành lập theo quy định pháp luật trọng tài nước bên thỏa thuận lựa chọn để tiến hành giải tranh chấp lãnh thổ Việt Nam lãnh thổ Việt Nam 12 Phán trọng tài nước ngoài là phán Trọng tài nước tuyên lãnh thổ Việt Nam lãnh thổ Việt Nam để giải tranh chấp bên thỏa thuận lựa chọn Những phán trọng tài nước ngồi đối tượng việc cơng nhận cho thi hành • Cơ sở pháp lý: điều 424 BLTTDS Công nhận cho thi hành phán trọng tài nước ngồi • Cơ quan có thẩm quyền xem xét:  Nộp đơn đến Bộ tư pháp đến Tòa án có thẩm quyền  Tòa án có thẩm quyền xác định theo Điều 39.2.e BLTTDS Công nhận cho thi hành phán trọng tài nước • Trình tự thủ tục: Điều 451- 458 BLTTDS Điều kiện cơng nhận cho thi hành • Khơng rơi vào trường hợp đặt điều 459 BLTTDS
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 5, TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 5, Nội dung nghiên cứu, Công nhận và cho thi hành bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài, Thế nào là bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài?, VD về bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài không có yêu cầu thi hành tại Việt Nam, a. Bản án, quyết định dân sự của Tòa án nước ngoài- Trường hợp yêu cầu không công nhận, Trường hợp không công nhận và cho thi hành, Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay