TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 6 6128 (1)

11 24 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

Chương 6: QUYỀN SỞ HỮU TRONG TƯ PHÁP QUỐC TẾ VIỆT NAM Quyền sở hữu TPQT VN • Khái niệm quyền sở hữu pháp luật quốc gia (1) • Khái niệm quyền sở hữu TPQT VN (2) • Nội dung nghiên cứu TPQT VN quyền sở hữu (3) • Quyền sở hữu người nước Việt Nam (4) Khái niệm quyền sở hữu pháp luật quốc gia • Đ158 BLDS 2015: “Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng quyền định đoạt tài sản chủ sở hữu theo quy định pháp luật”  Chủ thể  Khách thể  Nội dung quyền sở hữu Khái niệm quyền sở hữu TPQT VN • Căn Đ663.2 BLDS 2015 quan hệ dân có yếu tố nước ngồi quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngồi là:  Quan hệ sở hữu có bên tham gia cá nhân, pháp nhân nước  Tài sản liên quan đến quan hệ sở hữu nước  Sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ sở hữu xảy nước tuân theo pháp luật nước Nội dung nghiên cứu TPQT VN quyền sở hữu  Xung đột thẩm quyền xét xử (a)  Xung đột pháp luật (b)  Công nhận cho thi hành án, định Tòa án nước ngoài, phán Trọng tài nước (c) b Xung đột pháp luật quan hệ sở hữu • Quy định pháp luật nước • Quy định PLVN:  Về xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu tài sản, nội dung quyền sở hữu tài sản: Đ678 BLDS: “Việc xác lập, thực hiện, thay đổi, chấm dứt quyền sở hữu quyền khác tài sản xác định theo pháp luật nước nơi có tài sản đó…”  Về định danh tài sản: Đ677 BLDS: “Việc phân loại tài sản động sản bất động sản xác định theo pháp luật nước nơi có tài sản” Nhận xét  Nguyên tắc áp dụng rộng rãi quốc gia việc giải xung đột pháp luật quan hệ sở hữu nguyên tắc Luật nơi có vật (Lex rei sitae)  Lex rei sitae áp dụng triệt để vấn đề liên quan đến quyền sở hữu bất động sản  PL Việt Nam thừa nhận áp dụng Lex rei sitae vấn đề liên quan đến quan hệ sở hữu có yếu tố nước ngồi Các trường hợp ngoại lệ không áp dụng Lex rei sitae Quan hệ tài sản liên quan đến tài sản Quốc gia nước Đối với tàu bay, tàu biển: Đ3.1 Bộ luật hàng hải 2005, Đ4.1 Luật hàng không dân dụng 2006 Quan hệ sở hữu đối tượng sở hữu trí tuệ Quan hệ tài sản pháp nhân trường hợp tổ chức lại hoạt động hay chấm dứt hoạt động nước Đối với tài sản đường vận chuyển Đ678.2 BLDS: “Quyền sở hữu quyền khác tài sản động sản đường vận chuyển xác định theo pháp luật nước nơi động sản chuyển đến, thỏa thuận khác”  PLVN thừa nhận áp dụng nguyên tắc Lex loci destinationis Lex voluntatis Quyền sở hữu người nước ngồi Việt Nam • Quyền sở hữu người nước động sản Việt Nam: Áp dụng quy định BLDS 2015 Quyền sở hữu người nước Việt Nam • Đối với bất động sản: Luật nhà 2014 ...Quyền sở hữu TPQT VN • Khái niệm quyền sở hữu pháp luật quốc gia (1) • Khái niệm quyền sở hữu TPQT VN (2) • Nội dung nghiên cứu TPQT VN quyền sở hữu (3) • Quyền
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 6 6128 (1), TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 6 6128 (1), Quyền sở hữu trong TPQT VN, b. Xung đột pháp luật trong quan hệ sở hữu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay