TƯ PHÁP QUỐC TẾ QUAN TRỌNG

48 68 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

Chương 4: Xung đột pháp luật Khái niệm xung đột pháp luật Nguyên nhân phát sinh xung đột pháp luật Phương pháp giải xung đột pháp luật Quy phạm xung đột Một số kiểu hệ thuộc luật xung đột Áp dụng pháp luật nước ngồi Các trường hợp khơng áp dụng pháp luật nước Khái niệm xung đột pháp luật VD1: anh A (VN) kết hôn với anh B (Thụy Điển) PLVN không cho phép, PL Thụy Điển cho phép VD2: Bà A (Mỹ) để lại tồn tài sản cho chó Mỹ dù người thân VN PLVN khơng cho phép, PL Mỹ cho phép Định nghĩa xung đột pháp luật Hiện tượng hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác áp dụng để điều chỉnh quan hệ dân có yếu tố nước ngồi Vấn đề cần ý phạm vi xung đột pháp luật • Hệ thống pháp luật quốc gia đơn • Hệ thống pháp luật quốc gia liên bang Nguyên nhân làm phát sinh xung đột pháp luật • Xuất phát từ tính chất đặc thù quan hệ thuộc đối tượng điều chỉnh TPQT ( nguyên nhân 1) • Xuất phát từ khác nội dung hệ thống pháp luật giải vấn đề cụ thể ( nguyên nhân 2) Phương pháp giải xung đột pháp luật • Phương pháp thực chất • Phương pháp xung đột Quy phạm xung đột • Định nghĩa: loại quy phạm pháp luật có chức dẫn chiếu đến việc áp dụng pháp luật quốc gia điều chỉnh quan hệ dân có yếu tố nước ngồi Chức dẫn chiếu quy phạm xung đột • VD: hình thức hợp đồng tuân theo pháp luật nước nơi hợp đồng ký kết khả dẫn chiếu: đến quy phạm pháp luật cụ thể hay đến toàn hệ thống pháp luật quốc gia? Cơ cấu quy phạm xung đột • Phần phạm vi • Phần hệ thuộc Phân loại quy phạm xung đột • Theo hình thức dẫn chiếu: quy phạm xung đột chiều quy phạm xung đột hai chiều Phân biệt quy phạm xung đột chiều quy phạm thực chất Áp dụng pháp luật nước • Khái niệm: ADPLNN việc quan có thẩm quyền quốc gia phải vận dụng áp dụng quy định cụ thể hệ thống pháp luật quốc gia khác để giải quan hệ cụ thể hay vấn đề pháp lý cụ thể TPQT Sự cần thiết phải áp dụng pháp luật nước Việc ADPLNN cần thiết nhằm bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp bên đương quyền lợi ích hình thành sở pháp luật nước thừa nhận nước Điều kiện áp dụng pháp luật nước ngồi • Khi có ĐUQT dẫn chiếu đến • Khi có quy phạm xung đột PLVN dẫn chiếu đến • Khi bên quan hệ thỏa thuận lựa chọn áp dụng pháp luật nước Nguyên tắc áp dụng pháp luật nước ngồi • Giải thích pháp luật nước ngồi • Sự áp dụng đầy đủ tồn vẹn pháp luật nước ngồi • Việc áp dụng hậu việc áp dụng không trái với nguyên tắc pháp luật quốc gia sở Quy định BLDS 2015 • ĐiỀU 667: Áp dụng pháp luật nước Trường hợp pháp luật nước ngồi áp dụng có cách hiểu khác việc áp dụng phải theo giải thích quan có thẩm quyền nước Quy định BLDS 2015 • Điều 669: trường hợp pháp luật nước có nhiều hệ thống pháp luật dẫn chiếu đến pháp luật áp dụng xác định theo nguyên tắc pháp luật nước quy định Quy định BLDS 2015 • Điều 481 BLTTDS 2015 nghĩa vụ cung cấp pháp luật nước ngồi Các trường hợp khơng áp dụng pháp luật nước ngồi • Bảo lưu trật tự cơng cộng • Hiện tượng dẫn chiếu ngược • (Hiện tượng dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ ba) Bảo lưu trật tự cơng cộng • Là trường hợp quan có thẩm quyền nước từ chối áp dụng pháp luật nước đáng nhẽ áp dụng thấy việc áp dụng trái với trật tự cơng cộng nước Hiện tượng dẫn chiếu ngược • Là tượng theo quy phạm xung đột mà quan có thẩm quyền áp dụng PLNN cần áp dụng PLNN có quy phạm xung đột quy định, mối quan hệ cụ thể này, pháp luật nước có quan có thẩm quyền cần áp dụng Sự thừa nhận tượng dẫn chiếu ngược trở lại • Điều 668.1,2 BLDS 2015 Hiện tượng dẫn chiếu đến pl nước thứ • Là tượng, theo quy phạm xung đột nước có quan giải tranh chấp pháp luật nước phải áp dụng pháp luật nước ngồi có quy phạm xung đột quy định, cần phải áp dụng pháp luật nước thứ ba Nguyên nhân tượng dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ • Xuất phát từ khác quy tắc chọn luật nước điều chỉnh quan hệ cụ thể Quy định PLVN • Điều 668.3 BLDS 2015 thừa nhận tượng dẫn chiếu đến pháp luật nước thứ Các trường hợp không áp dụng pháp luật nước ngồi theo BLDS 2015 • Điều 670 BLDS quy định khơng áp dụng pháp luật nước ngồi Hậu việc áp dụng pháp luật nước trái với nguyên tắc pháp luật Việt Nam Nội dung pháp luật nước ngồi khơng xác định áp dụng biện pháp cần thiết theo quy định luật tố tụng
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ PHÁP QUỐC TẾ QUAN TRỌNG, TƯ PHÁP QUỐC TẾ QUAN TRỌNG, Khái niệm về xung đột pháp luật, Vấn đề cần chú ý về phạm vi của xung đột pháp luật, Phương pháp giải quyết xung đột pháp luật, Theo ý chí của nhà lập pháp, Một số kiểu hệ thuộc luật cơ bản, Kiểu hệ thuộc luật tòa án (Lex fori), Áp dụng pháp luật nước ngoài, Nguyên tắc áp dụng pháp luật nước ngoài, Các trường hợp không áp dụng pháp luật nước ngoài

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay