TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 8

13 19 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:24

Chương 8: Quan hệ nhân gia đình Tư pháp quốc tế Việt Nam I II Khái niệm Nội dung quan hệ nhân gia đình III Phạm vi nghiên cứu TPQT quan hệ nhân gia đình I Khái niệm (Điều 3.25 Luật HNGĐ 2014) • Quan hệ nhân gia đình có yếu tố nước ngồi là quan hệ nhân gia đình mà:  bên tham gia người nước ngoài, người Việt Nam định cư nước ngồi;  quan hệ nhân gia đình bên tham gia cơng dân Việt Nam để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ theo pháp luật nước ngồi, phát sinh nước  tài sản liên quan đến quan hệ nước ngồi II Nội dung quan hệ nhân gia đình • • • • • • • Kết hôn Ly hôn Quan hệ nhân thân vợ chồng Quan hệ tài sản vợ chồng Quan hệ cha mẹ Quan hệ nuôi nuôi Giám hộ III Phạm vi nghiên cứu TPQT quan hệ hôn nhân gia đình Giải xung đột thẩm quyền xét xử Giải xung đột pháp luật Công nhận cho thi hành án, định tòa án nước ngồi Giải xung đột pháp luật • VỀ KẾT HƠN Điều 126 Luật HNGĐ 2014: Kết có yếu tố nước ngồi Người nước ngồi kết với cơng dân Việt Nam Việt Nam Người nước thường trú Việt Nam kết hôn với Việt Nam =>áp dụng hệ thuộc luật lex patriae kết hợp với lex loci celebrationis điều kiện kết hôn =>áp dụng lex loci celebrationis hình thức kết Điều 36.1.a Nghị định 126/2014 VỀ LY HƠN • Điều 127 Luật HNGĐ 2014 Ly có yếu tố nước ngồi Người nước ngồi người VN thường trú VN xin ly hôn VN: áp dụng PLVN Người nước người VN không thường trú Việt Nam xin ly hôn VN: áp dụng luật nước nơi hai vợ chồng thường trú chung Nếu ko có nơi thường trú chung áp dụng PLVN Giải bất động sản sau ly hôn tuân theo hệ thuộc luật nơi có vật Lex rei sitae VỀ QUAN HỆ NHÂN THÂN, QUAN HỆ TÀI SẢN GIỮA VỢ VÀ CHỒNG THEO THỎA THUẬN • Luật nhân gia đình quy định áp dụng PLVN để giải trường hợp vụ việc đặt trước quan có thẩm quyền Việt Nam (Đ130) VỀ QUAN HỆ GIỮA CHA MẸ VÀ CON • Xác định cha mẹ cho con:áp dụng PLVN vụ việc đặt trước quan có thẩm quyền VN (Đ122.1) CẤP DƯỠNG • Áp dụng pháp luật nước mà người yêu cầu cấp dưỡng có quốc tịch, người cư trú Việt nam áp dụng pháp luật Việt nam (Điều 129 Luật nhân gia đình 2014) VỀ NI CON NI • Người nước người VN định cư nước ngồi nhận trẻ em VN làm ni cần tuân theo pháp luật VN pháp luật nơi người thường trú • Người VN nhận trẻ em nước ngồi làm ni cần tn theo pháp luật VN pháp luật nước nơi nuôi thường trú (theo Luật ni ni 2010) VỀ GIÁM HỘ • Điều 682 BLDS 2015 Giám hộ xác định theo pháp luật nước nơi người giám hộ cư trú Công nhận cho thi hành án, định tòa án nước ngồi • Đối với việc kết tiến hành nước ngồi cần công nhận Việt Nam: làm thủ tục ghi vào sổ đăng ký kết • Đối với việc ly có u cầu cơng nhận mà ko có yêu cầu thi hành VN: thủ tục ghi vào sổ hộ tịch (theo nghị định 126/2014 hướng dẫn thi hành Luật nhân gia đình 2014)
- Xem thêm -

Xem thêm: TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 8, TƯ PHÁP QUỐC TẾ chuong 8, Chương 8: Quan hệ hôn nhân và gia đình trong Tư pháp quốc tế Việt Nam, Giải quyết xung đột pháp luật

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay