SKKN Tiếng anh 11: Một số biện pháp giúp nâng cao khả năng thuyết trình tiếng anh cho học sinh lớp 11

16 40 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:22

Trong những năm gần đây, tính chủ động và khả năng tự học của học sinh được đặc biệt nhấn mạnh thông qua hình thức áp dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm. Bên cạnh đó, trong việc dạy và học tiếng Anh, khả năng sử dụng tiếng Anh để giao tiếp tốt cũng là một trong những mục tiêu được đặt lên hàng đầu. Để nâng cao khả năng tự học, giao tiếp tốt và tính chủ động của học sinh PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Trong năm gần đây, tính chủ động khả tự học học sinh đặc biệt nhấn mạnh thơng qua hình thức áp dụng phương pháp dạy học lấy người học làm trung tâm Bên cạnh đó, việc dạy học tiếng Anh, khả sử dụng tiếng Anh để giao tiếp tốt mục tiêu đặt lên hàng đầu Để nâng cao khả tự học, giao tiếp tốt tính chủ động học sinh, trường THPT có trường THPT số Bảo Yên áp dụng phương thức kiểm tra, đánh giá – mơn tiếng Anh học sinh thực hành thuyết trình trước lớp số chủ đề liên quan đến học Ưu điểm phương pháp giúp cho học sinh quen dần với cách làm việc chủ động, tự giác Quan trọng hơn, với phương pháp này, học sinh hoàn thiện kỹ từ việc tổ chức nhóm, phân chia nhiệm vụ, thu thập, tóm tắt tài liệu liên quan đến chủ đề, thảo luận, chia sẻ kiến thức, khả thuyết trình… Kết học sinh tăng cường đồn kết, gắn bó thành viên nhóm, lớp; phát huy kỹ năng, động lực học tập, tính tự giác lực xã hội; tăng cường hiệu học tập, nghiên cứu quan trọng phát triển kĩ giao tiếp Do nghiên cứu áp dụng sáng kiến “Một số biện pháp giúp nâng cao khả thuyết trình tiếng anh cho học sinh lớp 11A2 trường THPT số Bảo Yên” nhằm giúp em học sinh học tập có hiệu cao với hình thức kiểm tra đánh giá Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghên cứu kĩ thuyết trình khả làm việc theo nhóm học sinh lớp 11A2 trường THPT số Bảo Yên Tóm tắt nhiệm vụ nghiên cứu Để thực tốt đề tài nghiên cứu, người thực đề tài cần phải thực nhiệm vụ sau 1- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn tiếng Anh, kỹ thuật dạy thuyết trình 2- Thao giảng, dạy thử nghiệm 3- Dự đồng nghiệp , trao đổi, rút kinh nghiệm 4- Kiểm tra, đánh giá kết việc nắm học sinh để từ có điều chỉnh, bổ sung hợp lý Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát: Người thực đề tài tự tìm tòi nghiên cứu, tiến hành dự thăm lớp đồng nghiệp Phương pháp trao đổi, thảo luận: Sau dự đồng nghiệp, đồng nghiệp dự người thực đề tài, đồng nghiệp người thực đề tài tiến hành trao đổi, thảo luận để từ rút kinh nghiệm cho tiết dạy Phương pháp thực nghiệm: Giáo viên tiến hành dạy thể nghiệm theo mục đích yêu cầu cụ thể số tiết dạy nghe Phương pháp điều tra: Giáo viên đặt câu hỏi để kiểm tra đánh giá việc nắm nội dung học học sinh Đối tượng nghiên cứu Đề tài xoay quanh việc nâng caothuyết trình làm việc theo nhóm học sinh lớp 11A2 trường THPT số Bảo Yên Thời gian nghiên cứu: Năm học 2015-2016 trường THPT số Bảo Yên PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sở lý luận đề tài 2.1.1 Phương pháp giao tiếp Trong phương pháp giao tiếp, việc học ngơn ngữ phát huy tích cực nhờ hoạt động giao tiếp thiết thực có ý nghĩa người học Theo Hymes (1971), mục đích phương pháp giao tiếp phát triển lực giao tiếp người họclớp học thực theo phương pháp trở thành môi trường để người học tham gia vào việc sử dụng ngơn ngữ học để giao tiếp Vai trò người giáo viên phương pháp giao tiếp thay đổi Giáo viên khơng người kiểm sốt mà người hướng dẫn cho q trình học tự học học sinh 2.1.2 Khái niệm thuyết trình Theo Wikipedia, thuyết trình trình trình bày nội dung chủ đề cho người nghe Những dụng cụ trực quan sử dụng để minh họa cho nội dung nói Theo Byrne (1989), thuyết trình hoạt động giáo viên tổ chức nhằm yêu cầu học sinh thể khả giao tiếp tốt 2.1.3 Vai trò việc làm thuyết trình trình học tập học sinh a, Tăng cường lực sáng tạo học sinh việc học b, Giúp học sinh trở nên chủ động, tự tin c, Phát triển bốn kĩ năng: nghe, nói, đọc, viết d, Nâng cao khả sử dụng tiếng Anh cho học sinh e, Hình thành kĩ làm việc theo nhóm f, Tăng mức độ hứng thú việc học g, Hình thành thói quen tự học 2.1.4 Những kĩ cần thiết thuyết trình a, Kĩ làm việc nhóm b, Kĩ giao tiếp c, Kĩ tổ chức: nắm rõ cấu trúc thuyết trình để tổ chức, xếp thuyết trình logic, rõ ràng mang tính thuyết phục cao d, Tư phản biện e, Khả thiết kế sử dụng dụng cụ trực quan hỗ trợ cho thuyết trình f, Khả sử dụng ngơn ngữ hình thể thuyết trình 2.2 Thực trạng vấn đề: 2.2.1 Ưu điểm Mặc dù có điều kiện khách quan chủ quan ảnh hưởng trực tiếp trình giảng dạy chúng tơi biết khắc phục vượt kên khó khăn trược mắt, bước nâng cao chất lượng thuyết trình tiếng Anh nhằm đáp ứng mục đích việc kiểm tra đánh giá a Về phía giáo viên - Chủ động việc chuẩn bị cho thuyết trình: chọn chủ đề, làm việc theo nhóm bước cần có thuyết trình - Có khả thiết kế sử dụng dụng cụ trực quan hỗ trợ cho thuyết trình - Sử dụng vận hành trang thiết bị dạy học đại phục vụ tốt cho trình hướng dẫn học sinh b Về phía học sinh - Bước đầu tiếp cận với thuyết trìnhhọc trước - Nhiều học sinhkhả việc làm việc theo nhóm có kĩ việc thuyết trình trước đám đơng - Một số học sinhkhả sử dụng ngơn ngữ hình thể thuyết trình 2.2.2 Tồn a Giáo viên - Vẫn số giáo viên gặp khó khăn việc thực hướng dẫn học sinh chuẩn bị cho thuyết trình b Học sinh - Một số em học sinh có hội tiếp cận cơng nghệ thơng tin - Một số em nhút nhát chưa thể làm việc theo nhóm - Một số em ngại sử dụng kĩ nghe nói đọc viết, sợ sai, sợ phát âm không chuẩn c Phương tiện đồ dùng dạy học - Một số học sinh máy tính cá nhân nên khó khăn việc tự chuẩn bị nhà - Một số học sinh chưa thành thạo việc tìm kiếm thơng tin internet d Điều tra cụ thể - Trong trình giảng dạy, thân tơi đảm nhận khối 10 11 Với ý thức vừa nghiên cứu đặc điểm tình hình học tập mơn học sinh vừa tiến hành, rút kinh nghiệm Ngay từ đầu năm học tơi định hướng cho kế hoạch phương pháp cụ thể để chủ động điều tra tình hình học tập học sinh lớp phụ trách Cụ thể lớp 11A2: Vào đầu năm học tơi chia lớp thành nhóm nhỏ nhóm học sinh yêu cầu nhóm tự chuẩn bị thuyết trình với chủ đề “Our Earth” thuyết trình sau tuần Qua thuyết trình này, tơi nhận khả thuyết trình, làm việc theo nhóm sử dụng cơng nghệ thơng tin hạn chế Cụ thể sau KẾT QUẢ BÀI THUYẾT TRÌNH LỚP 11A2 CHỦ ĐỂ “OUR EARTH” Group Power point (2 đ) Content (nội dung) (3 đ) Pronunciation (phát âm) (1đ) Fluency (trơi chảy) (1đ) Process (q trình) (1,5 đ) Body language (1,0 đ) Ques (0,5 đ) Total (10đ) 1,25 1,5 0,75 1,5 1,5 1,75 1,25 1,5 1,5 2, 25 0,5 0,5 0,5 0,75 0,5 0,75 0,25 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,25 1 1,5 0 0,25 0,25 0,25 0,5 0 0 0,5 3,75 4,75 5,5 6,5 Tổng : 36 học sinh Giỏi: hs = 0% Khá hs = 17% TB 12 hs = 33 % Dưới TB: 18 hs = 50% Như vậy, giáo viên mặt cần củng cố kiến thức ngữ pháp từ vựng cho học sinh mặt khác cần tạo hứng thú cho học sinh hình thức làm việc theo nhóm, sử dụng cơng nghệ thơng tin việc thuyết trình, đặc biệt giúp em thấy hoạt động tiết chuẩn bị hấp dẫn hiệu Sau xin đưa bước thực số hoạt động cụ thể giúp cho học sinh nâng cao khả thuyết trình 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 2.3.1 Cách thức tổ chức thuyết trình Ngay từ đầu năm học nhóm chun mơn tiếng Anh trường THPT số Bảo Yên rà soát xây dựng kế hoạch giáo dục, có phần đổi kiểm tra đánh giá lồng ghép tiết thuyết trình vào chương trình học đánh giá điểm tiết hệ số Thời lượng gồm có tiết: tiết chuẩn bị tiết thuyết trình Có thể thấy thời gian cho việc giáo viên hướng dẫn cho học sinh chuẩn bị cho thuyết trình tiết lớp ngắn thời gian cho học sinh làm việc theo nhóm chuẩn bị thông tin phù hợp (2 tuần) nên tiết Practical test giới thiệu cho học sinh nội dung cần có bào thuyết trình, chủ đề thuyết trình nhóm, tài liệu liên quan, cách thức phân chia nhóm, thuyết trình đánh giá kết quả, để học sinh chủ động việc tổ chức nhóm, bốc thăm chủ đề, tìm kiếm tài liệu liên quan, phân chia cơng việc cho thành viên Các yêu cầu cơng việc nhóm sau: Bước 1: Chia nhóm: Căn vào số lượng lớp để chia nhóm, số lượng thành viên số lẻ 5,7 tùy theo số lượng học sinh lớp Việc phân chia thành viên ngẫu nhiên điều giúp cho học sinh nâng cao tinh thần đoàn kết, phối hợp với để đạt mục tiêu chung nhóm, nhóm có học sinh học lực khá, giỏi trung bình, yếu Đối với lớp 11A2, số lượng học sinh 36 học sinh, tơi chia thành nhóm: nhóm học sinh nhóm học sinh Sau tơi chọn học sinh học tốt lớp làm nhóm trưởng nhóm, học sinh lại bốc thăm ngẫu nhiên Bước 2: Chủ đề thuyết trình:(mỗi nhóm có 15 phút để thuyết trình) Để cho thuyết trình thêm hứng thú, nhóm tự chọn chủ đề mà nhóm cảm thấy tự tin hứng thú sau trình bày với giáo viên chủ đề nhóm nói (nội dung chính, mục cần có) Việc chia nhóm chọn chủ đề thuyết trình thực tiết Practical test Bước 3: Nội dung thuyết trình: Tương ứng với chủ đề giáo viên đưa nội dung cần trình bày chủ đề, tài liệu tham khảo liên quan, nhóm phải trình bày kết file Word tóm tắt file Power Point, để thuyết trình có u cầu Trong q trình thực nhóm liên hệ giáo viên qua mail, trực tiếp gặp giáo viên để trao đổi nội dung liên quan đến chủ đề Đối với bước việc làm việc theo nhóm cần phải có hiệu quả, nhóm trưởng nhóm cần phải bao quát nội dung thuyết trình, sau giao cho thành viên nội dung để thành viên tự chuẩn bị Sau thành viên tập hợp lại cho nhóm trưởng, thành viên sửa cho bạn để có nội dung thống sau nhóm làm phần power point tập thuyết trình sửa lỗi cho Bước 4: Thuyết trình lớp: + Trước buổi thuyết trình, giáo viên yêu cầu nhóm gửi kết làm gồm file Word file Power Point để đánh giá, giáo viên bốc thăm nhóm số nhóm chuẩn bị để thuyết trình, nhóm lại đặt câu hỏi cho nhóm trình bày, nhóm khác đặt câu hỏi cho nhóm chuẩn bị + Kết thúc buổi thuyết trình, giáo viên đưa nhận xét, góp ý chuẩn bị nhóm, tổng hợp nội dung + Một số hình thức thuyết trình * Poster * Power point * Magazines Bước 4: Đánh giá kết thuyết trình: Kết nhóm đánh giá dựa theo tiêu chí: nội dung bài, powerpoint, khả thu hút trình trình bày chủ đề, nội dung phương pháp thuyết trình, trơi chảy, phát âm cuối trả lời câu hỏi Để đảm bảo thành viên nhóm tham gia vào q trình làm việc nhóm, tất thành viên nhóm tham gia thuyết trình trả lời câu hỏi KẾT QUẢ BÀI THUYẾT TRÌNH CUỐI NĂM LỚP 11A2 Group Power point (2 đ) Content (nội dung) (3 đ) Pronunciation (phát âm) (1đ) Fluency (trơi chảy) (1đ) Process (q trình) (1,5 đ) Body language (1,0 đ) Ques (0,5 đ) Total (10đ) 1,75 1,75 1,5 1,75 1,5 1,75 2,5 2,75 1,75 1,75 1,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 0,5 0,5 0,5 0,75 0,75 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,25 0,5 0,5 0,25 0,25 0,5 7,5 6,75 6,75 Tổng : 36 học sinh Giỏi: 14 hs = 39% Khá 22 hs = 61% TB hs = % Dưới TB: hs = 0% 2.3.2 Giải pháp a Về phía học sinh: + Nâng cao nhận thức học sinh vai trò thuyết trình nhóm học tập nghiên cứu: Thơng qua buổi semina, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm chủ đề liên quan đến thuyết trình nhóm Đây hội tốt học sinh nói lên suy nghĩ, hiểu biết, quan điểm, cách tiếp cận khác mình, chia sẻ kinh nghiệm thân giúp cho học sinh làm sáng rõ nhiều vấn đề, mở rộng tầm hiểu biết học hỏi nhiều kinh nghiệm hay + Học sinh phải thường xuyên chủ động trao đổi với giáo viên vấn đề liên quan tới chủ đề nhóm, để giáo viên có hỗ trợ cần thiết tài liệu, nội dung trình bày gợi ý vê tổ chức điều hành, thuyết trình nhóm + Xây dựng thực quy trình hoạt động nhóm nhóm hiệu quả: Hiện nay, học sinh nhiều hạn chế tổ chức hoạt động thuyết trình nhóm Chính cần phải xây dựng quy trình hoạt động nhóm cách cụ thể, khoa học logic nhằm giúp cho thành viên định hướng mục tiêu chung, nhiệm vụ cụ thể người Điều giúp học sinh tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao chất lượng hiệu thuyết trình nhóm Quy trình hoạt động nhóm thực qua bước sau: Lập kế hoạch Xây dựng nội quy Phân Phân công công nhiệm vụ Thảo luận, trao đổi Nghiên cứu tài liệu Chia sẻ thông tin Kiểm tra, tổng hợp thông tin + Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động học tập theo nhóm: Với thành tựu công nghệ thống tin, hỗ trợ nhiều việc học tập theo nhóm Nó giúp tiết kiệm thời gian, công sức, nâng cao chất lượng hiệu học tập theo nhóm thơng qua ứng dụng như: Cơng cụ tìm kiếm dịch tài liệu Google, yahoo, bing… hộp thư nhóm googlegroups, 10 facebook, chat-room Tuy nhiên ứng dụng công cụ yêu cầu bắt buộc với thành viên nhóm tập trung, tinh thần kỷ luật cao, phương tiện cần thiết (máy tính, mạng internet…) kỹ sử dụng máy tính, khai thác thơng tin… b Về phía giáo viên: + Lựa chọn nhóm trưởng: Đây việc quan trọng hình thành nhóm học tập nhóm trưởng có vị trí vai trò lớn hoạt động nhóm Một người nhóm trưởng có lực, động, linh hoạt góp phần khơng nhỏ đưa đến thành cơng cho nhóm Khi lựa chọn nhóm trưởng cần phải vào lực thực tế người, phù hợp với yêu cầu công việc + Không ngừng cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ nhằm đáp ứng ngày cao chương trình đào tạo học sinh + Bố trí thời gian thực tế doanh nghiệp từ liên hệ lý thuyết thực tế tính nhóm, nhằm gia tăng hứng thú học sinh với chủ đề, học sinh thấy vị trí, vai trò mơn học nghề nghiệp + Sắp xếp thời gian hợp lý để thường xuyên theo dõi hỗ trợ nhóm trình tìm hiểu vấn đề nội dung phương pháp thuyết trình + Tìm kiếm thêm tài liệu liên quan đến môn học, hỗ trợ học sinh trình nghiên cứu, học tập 2.4 Hiệu SKKN Qua tiết kiểm tra thuyết trình học sinh, nhận thấy sau + Học sinh nhận thấy vai trò ý nghĩa phương pháp thuyết trình nhóm việc học tập nghiên cứu nội dung môn học Một số học sinh chủ động, tìm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng buổi học nhóm + Qua việc học tập theo nhóm thành viên thấy vai trò tập thể, bước đầu thành thạo nhiều kỹ năng, như: tìm kiếm tài liệu 11 Internet, thư viện, tạp chí chuyên ngành…, tóm tắt nội dung, trình bày vấn đề + Thuyết trình nhóm tạo hội cho thành viên thể nên bạn trở nên mạnh dạn hơn, có trách nhiệm với tập thể tự tin trình bày, trao đổi bảo vệ quan điểm, ký kiến + Thuyết trình nhóm tăng cường gắn kết thành viên lớp hơn, thành viên chia sẻ kiến thức tìm hiểu, thảo luận, đặt câu hỏi, trả lời trình bày quan điểm với hỗ trợ giáo viên từ giúp học sinh hiểu rõ vấn đề + Phát huy vai trò sáng tạo học sinh q trình học tập, sử dụng phương pháp trình bày vấn đế nghiên cứu linh hoạt, hấp dẫn, thu hút người nghe 12 PHẦN III KẾT LUẬN Trên vài kinh nghiệm thân việc nâng cao khả thut trình cho học sinh Tơi tự nhận thấy hoạt động đổi bước đầu có hiệu định Tuy nhiên thiết kế khơng khỏi có hạn chế Rất mong đóng góp ý xây dựng để tơi thực tốt Bảo Yên, ngày 20 tháng năm 2016 Người viết sáng kiến 13 TÀI LIỆU THAM KHẢO http:// www.kynang.edu.vn/ Wallace, M J (2014), Study Skills in English, Cambridge Press Hymes, D (1971), Competence and performance in linguistic theory, in R Huxley & E Ingram (Eds), Language Acquisition: Models and Method, Academic Press, London Mục lục 14 Nội dung Trang Đặt vấn đề 1.2 Tóm tắt nhiệm vụ nghiên cứu: 1.3 Mục đích nghiên cứu: 1.4 Phương pháp nghiên cứu: 1.5 Đối tượng nghiên cứu: 1.6 Thời gian nghiên cứu: 2 Giải vấn đề 2.1.Cơ sở lý luận đề tài: 2.1.1 Phương pháp giao tiếp 2.1.2 Khái niệm thuyết trình 2.1.3 Vai trò việc làm thuyết trình q trình học tập học sinh 2.1.4 Những kĩ cần thiết thuyết trình 2.2 Thực trạng vấn đề 2.2.1 Ưu điểm 2.2.2 Tồn 2.3 Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 2.3.1 Cách thức tổ chức thuyết trình 2.3.2 Giải pháp 10 2.4 Hiệu SKKN 12 Kết luận 12 TÀI LIỆU THAM KHẢO 13 Ý KIẾN NHẬN XÉT: …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… 15 …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………… 16 ... nhóm, nhóm có học sinh học lực khá, giỏi trung bình, yếu Đối với lớp 11A2, số lượng học sinh 36 học sinh, tơi chia thành nhóm: nhóm học sinh nhóm học sinh Sau tơi chọn học sinh học tốt lớp làm nhóm... môn học, hỗ trợ học sinh trình nghiên cứu, học tập 2.4 Hiệu SKKN Qua tiết kiểm tra thuyết trình học sinh, nhận thấy sau + Học sinh nhận thấy vai trò ý nghĩa phương pháp thuyết trình nhóm việc học. .. tin việc thuyết trình, đặc biệt giúp em thấy hoạt động tiết chuẩn bị hấp dẫn hiệu Sau xin đưa bước thực số hoạt động cụ thể giúp cho học sinh nâng cao khả thuyết trình 2.3 Các biện pháp tiến
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Tiếng anh 11: Một số biện pháp giúp nâng cao khả năng thuyết trình tiếng anh cho học sinh lớp 11, SKKN Tiếng anh 11: Một số biện pháp giúp nâng cao khả năng thuyết trình tiếng anh cho học sinh lớp 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay