Ve sinh an toan thuc pham tiet 41 ( thi GVG)

48 22 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:13

Tiết 41 Bài 16:VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM(tiết2) • II/ An toàn thực phẩm : • II/ An toàn thực phẩm : An toàn thực phẩm mua sắm Kể tên loại thực phẩm mà gia đình em thường mua sắm ? 2/ Các biện pháp phòng tránh nhiễm trùng, nhiễm độc thực phẩm : a/ Phòng tránh nhiễm trùng : Thảo luận nhóm hoàn thành phiều hoc tập: Em đề biện pháp phòng tránh nhiễm trùng thực phẩm gia đình mình? b/ Phòng tránh nhiễm độc : Để phòng tránh nhiễm độc thực phẩm, ta cần có biện pháp ? DẶN DỊ - Về học - Tham khảo mục Có thể em chưa biết - Xem trước 17 : Bảo quản chất dinh dưỡng chế biến ăn SGK/81  84 ...Tiết 41 Bài 16:VỆ SINH AN TỒN THỰC PHẨM(tiết2) • II/ An tồn thực phẩm : • II/ An tồn thực phẩm : An toàn thực phẩm mua sắm Kể tên loại thực phẩm mà... nhiễm độc thực phẩm : Những nguyên nhân dẫn đến ngộ độc thức ăn ? Ngộ độc thức ăn nhiễm vi sinh vật độc tố vi sinh vật Ngộ độc thức ăn bị biến chất Ngộ độc thân thức ăn có sẵn chất độc ... loại thực phẩm mà gia đình em thường mua sắm ? Không để lẫn thực phẩm sống với đồ ăn chín 2/ An toàn thực phẩm chế biến bảo quản : Thực phẩm thường chế biến đâu ? Vi khuẩn xâm nhập vào thức
- Xem thêm -

Xem thêm: Ve sinh an toan thuc pham tiet 41 ( thi GVG), Ve sinh an toan thuc pham tiet 41 ( thi GVG)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay