Đồ án quá trình thiết bị Sấy thùng quay Cuo năng suất 7,89 tấn

86 99 1
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:08

Đồ án: Sấy thùng quay CuO GVHD: PGS.Nguyễn Thế Hữu MỤC LỤC ĐỒ ÁN MƠN HỌC Q TRÌNH THIẾT BỊ CHƯƠNG : GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu chung kỹ thuật sấy 1.2 Giới thiệu máy sấy thùng quay .15 1.3 Giới thiệu vật liệu sấy Đồng(II) oxit .17 1.4 Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống sấy thùng quay .19 CHƯƠNG 22 TÍNH TỐN VÀ LỰA CHỌN NHIÊN LIỆU .22 2.1 Thông số ban đầu .22 2.2.Tính tốn thơng số nhiên liệu 24 CHƯƠNG 36 TÍNH TỐN THIẾT BỊ CHÍNH 36 3.1 Cân vật liệu .36 3.2 Các thông số thùng sấy 36 3.2.4 Số vòng quay thùng .38 3.3 Quá trình sấy lý thuyết .41 3.4 Quá trình sấy thực tế 43 CHƯƠNG .57 TÍNH TỐN CƠ KHÍ .57 4.1 Tính tốn hệ thống dẫn động 57 4.1.1 Tính tốn lựa chọn động 57 4.1.2 Tính tốn động học hệ thống dẫn động khí 58 4.2 Tính tốn truyền động bánh .60 4.2.1 Chọn vật liệu 60 4.2.2 Xác định ứng suất cho phép 61 4.2.3 Các thông số truyền 63 4.3 Kiểm tra độ bền thân thùng 72 4.3.1 Trọng lượng vật liệu thùng .72 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hà Khoa: CN Hóa Đồ án: Sấy thùng quay CuO GVHD: PGS.Nguyễn Thế Hữu 4.3.2 Trọng lượng thùng rỗng 72 4.3.3 Trọng lượng bánh vòng 73 4.3.4 Trọng lượng cánh xới 74 4.3.5 Trọng lượng vành đai 74 4.3.6 Khoảng cách hai vành đai .75 4.3.7 Tải trọng đơn vị chiều dài thùng khơng kể bánh vòng75 4.3.8 Momen uốn tải trọng gây 75 4.3.9 Momen uốn bánh vòng gây 75 4.3.10 Momen chống uốn 76 4.3.11 Ứng suất thân thùng 76 4.4 Tính tốn vành đai 76 4.4.1 Tải trọng vành đai 76 4.4.2 Phản lực lăn .77 4.4.3 Bề rộng vành đai 77 4.4.4 Bề dày vành đai 77 4.4.5 Momen uốn .78 4.4.6 Momen chống uốn 78 4.4.7 Các thông số vành đai 79 4.5 Tính tốn lăn đỡ 79 4.5.1 Bề rộng lăn 79 4.5.2 Đường kính lăn 79 4.5.3 Ứng suất tiếp xúc 80 4.5.4 Các thông số lăn đỡ 81 4.6 Tính toán lăn chặn 81 4.6.1 Lực lớn tác dụng lên lăn chặn 81 4.6.2 Xác định bán kính lăn chặn 81 4.6.3 Kiểm tra độ bền lăn chặn 82 4.6.4 Các thông số lăn chặn 83 CHƯƠNG 83 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hà Khoa: CN Hóa Đồ án: Sấy thùng quay CuO GVHD: PGS.Nguyễn Thế Hữu TÍNH TỐN THIẾT BỊ PHỤ 83 5.1 Tính tốn buồng đốt 83 5.1.1 Diện tích bề mặt ghi lò 83 5.1.2 Thể tích buồng đốt 84 5.1.3 Chiều cao buồng đốt 84 5.1.5 Tỉ lệ mắt ghi: f/F .85 5.2 Tính tốn chọn quạt 85 5.2.1 Năng suất quạt 85 5.2.2 Công suất quạt 86 5.2.3 Chọn quạt 88 TÀI LIỆU THAM KHẢO .92 Kết luận: 93 SVTH: Nguyễn Thị Thu Hà Khoa: CN Hóa Đồ án: Sấy thùng quay CuO BỘ CƠNG THƯƠNG GVHD: PGS.Nguyễn Thế Hữu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP NỘI Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ Họ tên SV :Nguyễn Thị Thu Hà Mã SV: 1041120164 Lớp: ĐH Cơng nghệ hóa Khố: 10 Khoa:Cơng nghệ kĩ thuật Hố học Giáo viên hướng dẫn : PGS.Nguyễn Thế Hữu NỘI DUNG Thiết kế hệ thống máy sấy thùng quay dùng để sấy Đồng(II)oxit CuO suất 7,89 tấn/giờ Các số liệu ban đầu: - Độ ẩm đầu vật liệu: 8,79% - Độ ẩm cuối vật liệu: 1,1% - Nhiệt độ khơng khívào :2790C - Nhiệt độ khơng khíra :800 Phần thuyết minh 1.Mở đầu 2.Vẽ thuyết minh dây chuyền SVTH: Nguyễn Thị Thu Hà Khoa: CN Hóa Đồ án: Sấy thùng quay CuO GVHD: PGS.Nguyễn Thế Hữu 3.Tính tốn thiết bị 4.Tính tốn chọn thiết bị phụ 5.Tính tốn khí 6.Kết luận SVTH: Nguyễn Thị Thu Hà Khoa: CN Hóa ST T SLỜ Tên vẽ Khổ giấy Số lượng I Vẽ dây chuyền sản xuất A4 01 Vẽ máy sấy thùng quay A0 01 MỞ ĐẦU trình cơng nghệ sử dụng nhiều thực tế sản xuất Trong nghành cơng nghiệp hóa chất, thực phẩm ,chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, đồ gốm….Kỹ thuật sấy đóng vai trò quan trọng dây chuyền sản xuất.Trong nghành hóa chất vật liệu xây dựng, trình sấy dùng để tách nước nước khỏi nguyên liệu sản phẩm đólàm nâng cao chất lượng sản phẩm Đồ án nội dung Sấy tập lớn nằm chương trình mơn Q trình thiết bị cơng nghệ hóa chất thực phẩm thuộc khoa Cơng nghệ kĩ thuật hố học trường Đại học Cơng Nghiệp Hà Nội, giúp cho sinh viên có kĩ q trình tra cứu số liệu, tính tốn, đồng thời nắm vững cơng nghệ sấy nói riêng q trình cơng nghệ Hố học nói chung Được giáo() giao nhiêm vụ: “Tính tốn thiết kế hệ thốngmáysấy thùng quay để sấy Đồng(II) oxit với suất 7,89 tấn/giờ” Dựa kiến thức học với hướng dẫn tận tình em hồn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn cô ( ) thầy cô khoa Cơng Nghệ Hố bảo, giúp đỡ tận tình em suốt thời gian em thực đồ án Do hạn chế tài liệu tham khảo kiến thức nên đồ án chắn khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý, sửa chữa thầy để làm Em xin chân thành cảm ơn! em hoàn thiện Sinh viên thực hiện:Nguyễn ThịThu Hà Lớp : ĐH Hoá3—K10 CHƯƠNG : GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Giới thiệu chung kỹ thuật sấy 1.1.1 Khái niệm sấy Sấy trình dùng nhiệt để làm bay nước khỏi vật liệu Quá trình sấy tiến hành tự nhiên lượng tự nhiên lượng mặt trời , lượng gió…(gọi q trình phơi hay sây tự nhiên).Dùng phương pháp đỡ tốn nhiệt không chủ động diều chỉnh vận tốc trình theo yêu cầu kĩ thuật sấy, suất thấp … Bởi ngành công nghiệp người ta thường tiến hành trình sấy nhân tạo nguồn lượng người tạo Quá trình sấy thực sau: Vật thể gia nhiệt để đưa nhiệt độ lên đến nhiệt độ bão hòa ứng với áp suất nước bề mặt vật thể Vật thể cấp nhiệt để làm bay ẩm sau ngồi mơi trường Tóm lại, q trình sấy xảy q trình trao đổi nhiệt trao đổi chất cụ thể trình truyền nhiệt từ chất tải nhiệt cho vật sấy, trình truyền ẩm từ vật sấy ngồi bề mặt sấy, q trình truyền ẩm từ bề mặt vật sấy ngồi mơi trường Các q trình truyền nhiệt, chuyển khối xảy đồng thời vật sấy chúng có quan hệ qua lại lẫn 1.1.2 Phương pháp sấy Có nhiều cách để phân loại phương pháp sấy Thông thường, người ta thường chia thành phương pháp sau: a.Dựa vào tác nhân sấy: - Sấy khói lò - Sấy khơng khí nóng - Sấy tia hồng ngoại : Là phương pháp sấy dùng lượng tia hồng ngoại để làm khô vật liệu - Sấy dòng điện cao tần : Là phương pháp sấy dùng lượng điện trường để đốt nóng toàn chiều dày vật liệu b Dựa vào phương pháp cung cấp nhiệt cho trình sấy - Sấy đối lưu : Là phương pháp sấy cho tiếp xúc trực tiếp vật liệu sấy với tác nhân sấy - Sấy tiếp xúc : Là phương pháp sấy mà tác nhân sấy tiếp xúc gián tiếp với vật liệu sấy qua vách ngăn - Sấy thăng hoa : Là phương pháp sấy mơi trường có độ chân không cao, nhiệt độ thấp nên ẩm vật liệu đóng băng bay từ trạng thái rắn thành trạng thái khí Trong cơng nghiệp hóa chất thực phẩm, công nghệ thiết bị sấy đôi lưu sử dụng phổ biến c Dựa vào phương pháp làm việc - Máy sấy liên tục - Máy sấy gián đoạn d Dựa vào áp suất làm việc - Sấy chân không - Sấy áp suất thường e Dựa vào cấu tạo thiết bị - Thiết bị sấy buồng - Thiết bị sấy hầm - Thiết bị sấy tháp - Thiết bị sấy phun - Thiết bị sấy thùng quay 1.1.3 Một số yếu tố ảnh hưởng tới tốc độ sấy a Ảnh hưởng nhiệt độ khơng khí Trong điều kiện khác khơng đổi độ ẩm khơng khí, tốc độ gió…, việc nâng cao nhiệt độ làm tăng nhanh tốc độ làm khô lượng nước nguyên liệu giảm xuống nhiều Nhưng tăng nhiệt độ giới hạn cho phép nhiệt độ làm khơ cao làm ảnh hưởng lớn đến chất lượng sản phẩm, dễ làm cho nguyên liệu bị chín gây nên tạo màng cứng lớp bề cản trở tới chuyển động nước từ lớp bên bề mặt ngồi Nhưng với nhiệt độ làm khơ q thấp, giới hạn cho phép trình làm khô chậm lại dẫn đến thối rữa, hủy hoại nguyên liệu Nhiệt độ sấy thích hợp xác định phụ thuộc vào độ dày bán thành phẩm, kết cấu tổ chức thịt nhân tố khác Khi sấy nhiệt độ khác ngun liệu có biến đổi khác ví dụ: nhiệt độ sản phẩm q trình sấy cao 600 protein bị biến tính, 900 fructaza bắt đầu caramen hóa phản ứng tạo melanoidin tạo polyme cao phân tử chứa N khơng chứa N, có màu mùi thơm xảy mạnh mẽ Nếu nhiệt độ cao nguyên liệu bị cháy làm giá trị dinh dưỡng giá trị cảm quan sản phẩm Q trình làm khơ tiến triển, cân khuếch tán nội khuếch tán ngoại bị phá vỡ, tốc độ khuếch tán ngoại lớn tốc độ khuếch tán nội chậm lại dẫn đến tượng tạo vỏ cứng ảnh hưởng đến trình làm khơ b.Ảnh hưởng tốc độ chuyển động khơng khí Tốc độ chuyển động khơng khí có ảnh hưởng lớn đến q trình sấy, tốc độ gió q lớn q nhỏ khơng có lợi cho q trình sấy Vì tốc độ chuyển động khơng khí q lớn khó giữ nhiệt lượng nguyên liệu để cân tŕnh sấy, tốc độ nhỏ làm cho trình sấy chậm lại Vì vậy, cần phải có tốc độ gió thích hợp, giai đoạn đầu q trình làm khơ Hướng gió ảnh hưởng lớn đến tŕnh làm khô, hướng gió song song với bề mặt nguyên liệu tốc độ làm khơ nhanh Nếu hướng gió thổi tới ngun liệu với góc 45oC tốc độ làm khơ tương đối chậm, thổi thẳng vng góc với ngun liệu tốc độ làm khơ chậm c Ảnh hưởng độ ẩm tương đối không khí Độ ẩm tương đối khơng khí nhân tố ảnh hưởng định đến trình làm khơ, độ ẩm khơng khí lớn q trình làm khô chậm lại Các nhà bác học Liên Xô nước khác chứng minh rằng: độ ẩm tương đối khơng khí lớn 65% q trình sấy chậm lại rõ rệt, độ ẩm tương đối khơng khí khoảng 80% trở lên q trình làm khơ dừng lại bắt đầu xảy tượng ngược lại, tức nguyên liệu hút ẩm trở lại Để cân ẩm, khuếch tán nội phù hợp với khuếch tán ngoại tránh tượng tạo màng cứng, người ta áp dụng phương pháp làm khô gián đoạn tức vừa sấy vừa ủ Làm khơ điều tự nhiên khó đạt độ ẩm tương đối khơng khí 50% đến 60% nước ta khí hậu nhiệt đới thường có độ ẩm cao Do đó, Đường kính : Dt = 1,3 ( m ) Bề dày vành đai h = 0,1 ( m ) Bề rộng vành đai : B = 0,1 ( m ) Vật liệu làm vành đai Thép CT3 4.5 Tính tốn lăn đỡ Con lăn đỡ tiếp nhận tất trọng lượng thùng quay vật liệu thùng Các gối đỡ lăn phải lắp đặt cho lăn di chuyển theo phương thẳng góc với trục thùng xoay xung quanh tâm thùng để thay đổi góc nghiêng thùng 4.5.1 Bề rộng lăn b = B + = 10 + = 13 ( cm ) 4.5.2 Đường kính lăn dc  Dd ÷ Dd (cm ) ( 86 – TTTKMHCT1 ) ( cm ); Chọn dc = 50 ( cm ) 4.5.3 Ứng suất tiếp xúc  max  0, 418 P.E Rr R.r ( N/cm2 ) ( 10.27 – 86 – TTTKMHCT1 ) Trong : P : Lực tác dụng đơn vị chiều dài tiếp xúc; P T B ( N/cm ) ( 86 – TTTKMHCT1 ) (N/cm) E : Hệ số mô men đàn hồi vật liệu Theo 92 – TTTKMHCT1 ta có E = 1,75.107 Đường kính ngồi vành đai D= Dv +2.h=1,6+2.0,1=1,8 (m) R : Bán kính ngồi vành đai: R = (cm) r : Bán kính lăn đỡ; r = ( cm)  max  0, 418 P.E Rr R.r ( N/cm2 ) Ta thấy σmax < [σ]CT5 = 60000 (N/cm2) Vậy độ bền đảm bảo 4.5.4 Các thơng số lăn đỡ Đường kính lăn đỡ dc = 0,5 ( m ) Bề rộng lăn đỡ b = 0,13 ( m ) Vật liệu làm lăn đỡ thép CT5 4.6 Tính toán lăn chặn Thùng đặt nghiêng so với mặt phẳng ngang góc α có xu hướng tụt xuống tác dụng trọng lực Vì cần có lăn chặn để ngăn cho thùng khơng tụt xuống Con lăn chặn hình cầu hình nón Trong trường hợp lựa chọn lăn chặn hình nón 4.6.1 Lực lớn tác dụng lên lăn chặn Umax = G.( sinα + f ) ( N ) ( 10.31 – 86 – TTTKMHCT1 ) Trong : G : Trọng lượng tồn phần thùng; G = 82538,189 ( N ) α : Góc nghiêng thùng; α = 3o f : Hệ số ma sát vành đai lăn chặn; f = 0,1 → Umax = 82538,189.( sin3o + 0,1 ) = 12573,534 ( N ) 4.6.2 Xác định bán kính lăn chặn Bố trí trục lăn chặn vng góc với trục thùng quay Khi đó, góc đỉnh nón tính theo cơng thức : tg   r R ( 19.29 – 87 – TTTKMHCT1 ) Trong : r : Bán kính lăn chặn β : Góc đỉnh nón; Chọn β = 10o R : Bán kính vành đai; R = 90 ( cm ) → r = tan100.90 = 15,8 ( cm ); Chọn r = 16 ( cm ) 4.6.3 Kiểm tra độ bền lăn chặn ( N/cm2 ) ( 10.33 – 88 – TTTKMHCT1 ) Trong : P : Lực tác dụng lên đơn vị chiều dài tiếp xúc; P U max l ( N ) ( 88 – TTTKMHCT1 ) Với l chiều dài tiếp xúc; chọn l = 40 ( cm ) ( N/cm ) ( N/m2 ) Ta thấy σmax < [σ]CT5 = 60000 ( N/cm2 ) Vậy độ bền đảm bảo 4.6.4 Các thông số lăn chặn Loại lăn : Con lăn chặn hình nón Cách bố trí : Bố trí trục lăn vng góc với trục thùng quay Bán kính lăn chặn : r =16 ( cm ) Góc đỉnh nón : β = 10o CHƯƠNG TÍNH TỐN THIẾT BỊ PHỤ 5.1 Tính tốn buồng đốt Để đốt cháy nhiên liệu tạo khói cho thùng sấy người ta thường sử dụng thiết bị gọi thiết bị đốt Thiết bị đốt cần đảm bảo đốt cháy nhiên liệu cách hiệu quả, mặt khác phải đơn giản kết cấu, dễ sử dụng Để đốt nhiên liệu than đá người ta sử dụng thiết bị đốt gọi buồng đốt 5.1.1 Diện tích bề mặt ghi lò F 0, 28.B.Qt r ( m2 ) ( 3-2 – 105 – Lò cơng nghiệp ) Trong : B : Lượng than đá cần đốt 1h; B =84,671 ( kg ) Qt : Nhiệt trị thấp than; Qth = 26805,914( kJ/kg ) r : Cường độ nhiệt ghi; ta có : r = (348÷1744).103 (w/m2) (Theo bảng 3-3 – 105 – Lò cơng nghiệp) Ta chọn r = 450.103 ( W/m2 ) ( m2 ) 5.1.2 Thể tích buồng đốt V Qt B q ( m3 ) ( 3-3 – 105 – Lò cơng nghiệp ) Trong : q : Mật độ nhiệt thể tích buồng đốt; ta có : q = 340.103 ( W/m3 ) ( Theo bảng 3-4 – 106 – Lò cơng nghiệp) ( Theo bảng 3-4 – 106 – Lò cơng nghiệp) ( m3 ) 5.1.3 Chiều cao buồng đốt H V F ( m ) ( 3-4 – 106 – Lò cơng nghiệp ) ( m ) 5.1.4 Số ghi lò Chọn loại ghi lò có kích thước ( 340×45 ) mm Vậy, số ghi : n = Chọn số ghi 93 5.1.5 Tỉ lệ mắt ghi: f/F Căn vào loại than , cỡ hạt than mà chọn tỉ lệ mắt ghi, diện tích mặt ghi lò cho phù hợp Với loại than đá ta chọn tỉ lệ f/F =20÷30% 5.2 Tính tốn chọn quạt 5.2.1 Năng suất quạt V = L.v ( 17.34 – 333 – TTTKHTS ) Trong : L : Lượng khói cần thiết cho thùng; L = 8404,799 kg/h ) v : Thể tích khơng khí ẩm kg khói Theo PL5 – 349 – Tính tốn thiết kế hệ thống sấy : nhiệt độ trung bình khói thùng 179,5oC độ ẩm khói vào thùng 0,044% ta có v = 1,3085( m3/kg ) → V = 8404,799 1,3085 = 10997,679( m3/h ) 5.2.2 Công suất quạt N V H 3600.102. ( kW ) (Bơm – Máy nén – Quạt) Trong : V : Năng suất quạt; V = 10997,679( m3/h ) η : Hiệu suất thủy lực; η = ( 0,4÷0,6) Chọn η = 0,6 H : Tổng trở lực cần khắc phục ( mmHg ); H  �Pi  P1  P2  P3 ( mmHg )  Tính ∆P1 : � B � P1  m � � 150.F � � Trong đó: m : Hệ số phụ thuộc vào hàm lượng tro loại ghi lò; chọn m = 40 B : Lượng than cần đốt 1h; B =84,671 ( kg/h ) F : Diện tích ghi lò; F = 1,412 ( m2 ) ( mmHg )  Tính ∆P2 : ∆P2 trở lực lớp than trở lực ghi lò; chọn ∆P2 = 120 ( mmHg )  Tính ∆P3 : �.l �v  P3  �    1� �d �2.g ( mmHg ) Với : ρ : Khối lượng riêng không khí; ρ = 1,2 ( kg/m3 ) l : Chiều dài đường ống dẫn khói từ quạt đến buồng đốt; l = ( m ) v : Vận tốc khí ống; v = 20 ( m/s )  : Hệ số trở lực van đường ống;  = 0,32 λ : Hệ số ma sát phụ thuộc vào chuẩn số Re Chuẩn số Re : Re  v.d   Tính đường kính ống : ( m ) Theo bảng I.255 – 318 – STT1 ta có độ nhớt khói 179,5oC : μ = 25,2810-6 ( Ns/m2 ) ( mmHg ) → H = 6,393 + 120 + 33,814 = 160,207 ( mmHg ) N V H 3600.102. ( kW ) 5.2.3 Chọn quạt Chọn vận tốc khói thùng ( m/s ) Với tổn thất áp suất 160,207 ( mmHg ) suất quạt 10997,679 ( kW) theo hình 15- TKHTTBS ta chọn quạt số hiệu quạt ly tâm II - - 70 - N o7 ; BẢNG PHỤ LỤC STT Tên chi tiết Ký hiệu Đơn vị Kích thước Chiều dài thùng Lt m 6,5 Đường kính Dt m 1,424 Vt m3 8,6 Thể tích thùng Bề dày thùng m 0,01 Góc nghiêng độ nt vg/ph 2,3 thùng Vòng quay thùng Khoảng cách trục aw mm 912 Đường kính đỉnh da1 mm 108 da2 mm 1764 Đường kính đáy df1 mm 84 df2 mm 1710 Chiều rộng vành bw mm 364,8 Dv m 1,6 bv m 0,2 10 11 Đường kính vành đai 12 Bề rộng vành đai 13 Khoảng cách hai Ld m 3,089 B cm 10 độ vành đai 14 Chọn bề rộng vành đai 15 Góc nghiêng thùng 16 Phản lực lăn T N 23794,069 17 Tải trọng Q’ N 41212,537 vành đai 18 Bề dày vành đai h cm 10 19 Bề rộng lăn b cm 13 dc cm 50 R cm 80 r cm 25 l cm 40 đỡ 20 Đường kính lăn đỡ 21 Bán kính vành đai 22 Bán kính lăn đỡ 23 Chọn chiều dài tiếp xúc 24 Diện tích ghi lò F 25 Cơng suất quạt N kW 6,797 26 Đường kính d m 0,441 ống 1,412 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tính tốn q trình thiết bị cơng nghệ hóa chất thực phẩm tâp1,2 2.Q trình thiết bị cơng nghệ hóa chất thực phẩm tập 3,4 3.Tính tốn thiết kế hệ thống sấy; Tác giả Trần Văn Phú; NXB Giáo Dục 4.Kỹ thuật sấy; Tác giả Hoàng Văn Chước; NXB Khoa Học Và Kỹ Thuật Hà Nội 5.Sổ tay trình thiết bị tập 1,2; Tác giả Nguyễn Bin; NXB Khoa Học Kỹ Thuật Hà Nội 6.Tính tốn hệ thống dẫn động khí tập 1; Tác giả Trịnh Chất – Lê Văn Uyển; NXB Giáo Dục 7.Bơm – Máy nén – Quạt; TS Lê Xuân Hòa – ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc Trường ĐHSPKT TP HCM 8.Lò cơng nghiệp 9.Cơ sở thiết kế máy hóa chất; Tác giả Hồ Lê Viên; NXB Đại học Bách Khoa Hà Nội 10.Thiết kế hệ thống thiết bị sấy;Tác giả Hoàng Văn Trước Kết luận: Qua thời gian thực thực đồ án giúp đỡ tận tình thầy giáo Nguyễn Văn Hồn thầy khoa, em hoàn thành đồ án với nội dung tính tốn thiết kế hệ thống sấy thùng quay sấy xỉ than làm việc xuôi chiều với suất 7890 kg/h Các số liệu tra cứu nhiều tài liệu khác ví dụ sách tâp 1,2,3 … trình thiết bị ,sổ tay tập tập 2, hệ dẫn động khí tâp1 …nên công thức tra cứu theo quy định, đảm bảo việc tính tốn xác hợp lý Tuy vậy, tập đồ án giải số điểm trọng tâm hệ thống sấy mà chưa đủ khả triển khai thực tế Một số phần hệ thống cần tính tốn kĩ lưỡng để không đạt yêu cầu chất lượng mà kinh tế sản xuất Việc làm đồ án môn học dã thực đem lại hiệu cho em nói riêng cho sinh viên nghành nói chung Riêng cá nhân em qua đồ án lần giúp em:  Nâng cao kĩ tính tốn;  Tích lũy thêm kiến thức thiết bị sấy công nghiệp ;  Biết cách sử dụng, tra cứu, tìm tài liệu, biết quy cách thực hiện, trình bày đồ án;  Đặc biệt giúp em tính toán, thiết kế phần dây chuyền sấy Và em nắm nguyên lý thiết kế thiết bị sấy sau: Trước hết, ta có vật liệu sấy ( rắn, nhão, lỏng…), suất, độ ẩm đầu, độ ẩm cuối vật liệu, nhiệt độ giới hạn lớn nhất, độ ẩm tốc độ tác nhân sấy, thời gian sấy, ta tiến hành sau: Vẽ sơ đồ hệ thống thiết bị, vẽ quy trình sản xuất, chọn kiểu thiết bị phù hợp tính chất nguyên liệu điều kiện sản xuất Tính cân vật liệu, xác định số lượng kích thước thiết bị Tính cân nhiệt lượng để tính lượng nhiệt tiêu thụ lượng tác nhân sấy cần thiết Đối với thiết bị làm việc áp suất khác áp suất khí cần phải tính độ bền Tính xong ta chọn thiết bị phụ hệ thống: phận cấp nhiệt, phận vận chuyển, quạt, động điện Nghiên cứu sơ đồ dụng cụ đo lường kiểm tra nghiên cứu tự động hóa q trình Bài đồ án kết nỗ lực cố gắng em suốt thời gian qua hướng dẫn thầy Nguyễn Thế Hữu, lần em xin chân thành cảm ơn thầy số thầy cô khác khoa giúp em hoàn thành đồ án Em xin chân thành cảm ơn! ... Hình 1: Máy sấy thùng quay trình sản xuất thực tế Cấu tạo máy sấy thùng quay gồm phần chính: - Buồng đốt - Thùng quay để trao đổi nhiệt liên tục với vật liệu sấy - Hệ thống thơng gió thu hồi bụi... cho trình sấy - Sấy đối lưu : Là phương pháp sấy cho tiếp xúc trực tiếp vật liệu sấy với tác nhân sấy - Sấy tiếp xúc : Là phương pháp sấy mà tác nhân sấy tiếp xúc gián tiếp với vật liệu sấy qua... hóa  Các chất bảo quản gỗ có thành phần chủ yếu từ CuO 1.4 Sơ đồ nguyên lý hoạt động hệ thống sấy thùng quay 4.1.1 Sơ đồ cơng nghệ Hình 2:Máy sấy thùng quay 1.Thùngquay 2.Vànhđaiđỡ 3.ConLănđỡ 4.Bánhrăng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án quá trình thiết bị Sấy thùng quay Cuo năng suất 7,89 tấn, Đồ án quá trình thiết bị Sấy thùng quay Cuo năng suất 7,89 tấn, TÍNH TOÁN VÀ LỰA CHỌN NHIÊN LIỆU, TÍNH TOÁN THIẾT BỊ CHÍNH, Công suất cần thiết để quay thùng là : Pt = Nt = 2,72 ( kW ), b. Đường kính đỉnh răng, Khi làm việc bánh răng có thể bị quá tải với hệ số quá tải là Kqt = Tmax/T,, ( N/cm ) ( 90 – TTTKMHCT1 )., Để đốt cháy nhiên liệu tạo khói cho thùng sấy người ta thường sử dụng thiết bị gọi là thiết bị đốt. Thiết bị đốt cần đảm bảo đốt cháy nhiên liệu một cách hiệu quả, mặt khác phải đơn giản về kết cấu, dễ sử dụng., Để đốt nhiên liệu là than đá người ta sử dụng thiết bị đốt gọi là buồng đốt., TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay