VĂN HÓA ĐÀM PHÁN PHƯƠNG TÂY

4 110 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:06

Chúng ta nhận thấy rằng, văn hóa khác giới ln tồn khác biệt Chính việc thấu hiểu khác biệt giúp cho doanh nhân nhiều việc ký kết hợp đồng có lợi Phong cách doanh nhân phương Tây giao tiếp kinh doanh thường mang tính mạnh mẽ, cạnh tranh, thúc giục, nguyên tắc, tôn trọng đối tác, trung thực, cởi mở Đối với doanh nhân châu Á, phong cách bị hiểu “hung hăng" khiến họ sợ hãi Tuy nhiên, phương Tây, “hung hăng" kinh doanh coi bình thường Đó kích thích, khả dẫn dắt, lượng ý chí hướng đến chiến thắng chấp nhận thất bại lẫn khả tự phê bình thân Các doanh nhân châu Á thường bị sốc trước yếu tố này, doanh nhân châu Âu chưa hiểu đối tác lại ngẩn ngơ Đây nguyên nhân dẫn đến thất bại thương thảo, đàm phán: hăng hái cởi mở có phần thái doanh nhân phương Tây nhiều khơng thể phá vỡ tính khiêm tốn có phần khép kín doanh nhân châu Á Chiến thuật doanh nhân phương Tây tập trung vào chi tiết, giải tất vấn đề theo trình tự nhanh chóng dứt khốt để sau khơng cần phải quay lại lần Tất chi tiết cần phải thể hợp đồng chỗ, khơng đơn dự định Mục đích việc xác nhận vấn đề thấu hiểu hai bên Do đó, việc nắm vững nét khác biệt văn hóa Đơng - Tây giúp doanh nghiệp thành công đàm phán với đối tác nước Vậy đặc trưng mấu chốt văn hóa đàm phán phương Tây gì? • Doanh nhân châu Âu thường thích đàm phán ngắn gọn, rõ ràng chi tiết Đối với họ, cc đàm phán phải có tham gia người định, có quyền hạn việc ký kết hợp đồng Tất đàm phán khơng cần đến nghi thức, giải trí, hay tiệc tùng, ăn uống, mà diễn ngắn gọn, xác với mục tiêu ký kết hợp đồng Các đại diện phương Tây biết rõ quyền hạn mình, nhận thức rõ giới hạn cho thỏa hiệp • Trong văn hóa kinh doanh phương Tây tồn câu trả lời hai phương diện – có, khơng, văn hóa kinh doanh người châu Á lại rõ ràng • Độc lập hay nhóm? Trong văn hóa người phương Tây, độc lập cá nhân đánh giá cao Các doanh nhân Âu-Mỹ người có tính cách mạnh mẽ, tự tin, thẳng thắn đề cao chủ nghĩa cá nhân, thế, ký hợp đồng nên đảm bảo họp có tham gia người định Họ ghét nghe câu “Để xin ý kiến cấp đã" • Doanh nhân Âu-Mỹ quý trọng thời gian, thế, tránh nói chuyện vòng vo, dài dòng nên thẳng vào trọng tâm vấn đề cách nhanh chóng • Nên thảo luận hợp đồng thật chi tiết thực xác điều khoản Đừng nên thay đổi hợp đồng thỏa thuận • Tuyệt đối nên tránh nói vấn đề liên quan đến trị, tơn giáo tín ngưỡng hay sắc tộc • Doanh nhân Âu-Mỹ thường khơng thích khoảng lặng quấ trình đàm phán, thế, nên tránh tạo khoảng lặng • Khi đàm phán, bạn nên chuẩn bị thuyết trình chi tiết, bìa Các doanh nhân Âu-Mỹ khơng cần số xác, thứ phải theo trình tự định, rõ ràng • Doanh nhân Âu-Mỹ sẵn sàng chấp nhận việc thỏa hiệp giá nhượng đối tác, lại đòi hỏi đối tác phải thực thi xác điều khoản mà hai bên thỏa thuận • Vì nên cố gắng tuân thủ nguyên tắc đàm phán • Cùng thắng thắng – thua? Người phương Tây thẳng thắn việc biểu bề ngồi, lòng buồn bề ngồi biểu nỗi buồn Cạnh tranh kinh doanh không thiết thắng - thua (win-lose), nhiều trường hợp tình thắng (win-win) Đây khái niệm mà nhiều doanh nghiệp Mỹ sử dụng: Từ cạnh tranh đối đầu sang cạnh tranh hợp tác Khác biệt văn hóa phương Đơng phương Tây: Vấn đề Phương Tây Phương Đơng Phong tục tập quán Chú trọng tới quyền, mục đích, ý muốn riêng người Chú trọng tới tính cộng đồng, riêng coi phần chung Đổi Coi trọng ý nghĩ mới, cách thực Coi trọng phong tục, tính kế thừa tốt cơng việc làm trì cấu trúc xã hội Năng động Cĩ tính động cao Khơng cần thiết phải cĩ mối quan hệ cá nhân đậm đà vững coi tiền đề cho giao dịch Ít động Những người đồng kinh doanh cĩ khuynh hướng buơn bán với lâu dài thường khoan dung cho khuyết điểm người (ở mức độ định) Diễn cảm Mạnh dạn biểu cảm xúc Thường hay bộc lộ cảm xúc mạnh nơi cách tự nhiên cơng cộng Đối chất Việc thách thức, đối chất ngạo Hợp tác đạt mục tiêu chung tránh mạn điều thuộc hành vi làm mặt chất nhiều mối quan hệ Mất uy tín Sau thua trận ( uy tín), “Mất mặt” điều xấu tổn cĩ thể hành động bình thường hại tới cơng việc sau Quan Việc định cĩ khuynh hướng Việc định có xu hướng vào trực điểm đối dựa vào tính hợp lý dựa giác với số sở số liệu tổng quát liệu Cách suy Bắt đầu từ việc quan sát vật nghĩ xung quanh thận trọng rút nguyên lý hành động cho tình cụ thể Đĩ kiểu suy nghĩ “từ lên” Bắt đầu với nguyên lý chung hành động gắn vào tình Đĩ kiểu suy nghĩ “ từ xuống” Người Người đàm phán thường đàm phán ủy viên điều hành cơng ty Người chủ công ty thường người đàm phán Tập trung Một nhà kinh doanh thường có Hướng suy nghĩ vào mục tiêu việc khác đầu Họ nghĩ giao dịch kết hợp với việc đàm phán Thời gian Thời gian mối bận tâm chủ Cơng việc đạt kết mỹ mãn có yếu giá trị công việc thực tiến độ Luật Tơn trọng luật pháp Hợp đồng Sống theo đạo dức Cảm giác tín nhiệm pháp đạo đức ... nghiệp Mỹ sử dụng: Từ cạnh tranh đối đầu sang cạnh tranh hợp tác Khác biệt văn hóa phương Đơng phương Tây: Vấn đề Phương Tây Phương Đơng Phong tục tập quán Chú trọng tới quyền, mục đích, ý muốn riêng... gắn vào tình Đĩ kiểu suy nghĩ “ từ xuống” Người Người đàm phán thường đàm phán ủy viên điều hành cơng ty Người chủ công ty thường người đàm phán Tập trung Một nhà kinh doanh thường có Hướng suy... hay sắc tộc • Doanh nhân Âu-Mỹ thường khơng thích khoảng lặng quấ trình đàm phán, thế, nên tránh tạo khoảng lặng • Khi đàm phán, bạn nên chuẩn bị thuyết trình chi tiết, bìa Các doanh nhân Âu-Mỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: VĂN HÓA ĐÀM PHÁN PHƯƠNG TÂY, VĂN HÓA ĐÀM PHÁN PHƯƠNG TÂY

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay