Khao sat su hai long bn noi tru nop TV

70 58 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 22:01

SỞ Y TẾ BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Cấp quản lý sở KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH TP CẦN THƠ Cần Thơ - 2017 ĐẶT VẤN ĐỀ Sự hài lòng người bệnh tiêu chí quan trọng dùng để đo lường đáp ứng sở y tế mong đợi người bệnh dịch vụ y tế Sự hài lòng người bệnh có mối quan hệ nhân với khiếu kiện nguyên nhân thúc đẩy ý định khiếu kiện Ngày với phát triển khoa học kỹ thuật, ngành y tế Việt Nam mang lại cho bệnh nhân hội hưởng thành tựu phát triển ngành y học giới nước Tuy nhiên chất lượng chăm sóc khơng phụ thuộc vào máy móc, trang thiết bị mà phụ thuộc vào nhiều yếu tố chủ quan khách quan kiến thức, kỹ tay nghề, tính hợp lý quy trình chăm sóc tinh thần thái độ cán y tế Cùng với phát triển dân trí, nhu cầu người vật chất tình thần ngày cao Vì vậy, lĩnh vực đời sống phải nâng lên để đáp ứng nâng cao chất lượng sống Nhằm có sở khoa học chứng để lãnh đạo có kế hoạch cụ thể cải tiến phương cách phục vụ nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo sở để cán y tế thay đổi phong cách, thái độ phục vụ người bệnh nhằm tăng uy tín, thương hiệu, chất lượng dịch vụ tình cảm người bệnh dành cho bệnh viện, tiến hành thực đề tài nghiên cứu khoa học “Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Bệnh viện Tim Mạch năm 2017” nhằm mục đích: Xác định mức độ hài lòng người bệnh điều trị nội trú hoạt động Bệnh viện Tim Mạch TP Cần Thơ Tìm hiểu số yếu tố liên quan đến hài lòng người bệnh điều trị nội trú hoạt động Bệnh viện Tim Mạch TP Cần Thơ Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 HỆ THỐNG BỆNH VIỆN Ở VIỆT NAM 1.1.1 Khái niệm bệnh viện Theo định nghĩa Tổ chức Y tế giới - WHO (TCYTTG): “Bệnh viện phận tách rời số tổ chức xã hội y tế, chức CSSK tồn diện cho nhân dân, phòng bệnh chữa bệnh, dịch vụ ngoại trú bệnh viện phải vươn tới gia đình mơi trường cư trú Bệnh viện trung tâm đào tạo cán nghiên cứu sinh xã hội học” [38] Bệnh viện sở y tế khu vực dân cư bao gồm giường bệnh, đội ngũ cán có trình độ kĩ thuật lực quản lí, có trang thiết bị, sở hạ tầng để phục vụ bệnh nhân Theo quan điểm đại: Bệnh viện hệ thống, phức hợp tổ chức động [3] - Bệnh viện hệ thống lớn bao gồm: Ban giám đốc, phòng chức năng, khoa lâm sàng cận lâm sàng - Bệnh viện phức hợp bao gồm nhiều yếu tố có liên quan chằng chịt từ khám bệnh, người bệnh vào viện, chẩn đốn, điều trị, chăm sóc… - Bệnh viện tổ chức hoạt động bao gồm đầu vào người bệnh, cán y tế (CBYT), trang thiết bị, thuốc cần có để chẩn đốn điều trị Đầu người bệnh khỏi bệnh viện phục hồi sức khỏe NB tử vong [1] 1.1.2 Vai trò bệnh viện hệ thống Y tế - Bệnh viện mặt ngành Y tế, giữ vai trò quan trọng hệ thống y tế quốc gia lĩnh vực khám, chữa bệnh, làm giảm thiếu hụt lao động đau ốm, giúp phục hồi sức khỏe bệnh tật - Thực công CSSK nhân dân Thông qua hệ thống bệnh viện, Nhà nước đảm bảo cho người CSSK có chất lượng, phù hợp với khả kinh tế, xã hội đất nước - Bệnh viện với trang thiết bị đại, trung tâm chẩn đoán điều trị kĩ thuật chuyên sâu, giải cho người mắc bệnh nặng vượt lực tuyến CSSK ban đầu - Bệnh viện nơi KCB, trung tâm nghiên cứu phương pháp chẩn đoán, điều trị phổ biến kĩ thuật y học phù hợp với cộng đồng - Bệnh viện trung tâm đào tạo cán cho ngành Y tế, sở thực hành giảng dạy - Bệnh viện chỗ dựa kĩ thuật, phòng bệnh CSSK ban đầu cho cộng đồng, tuyến y tế cộng đồng 1.1.3 Hệ thống bệnh viện Việt Nam 1.1.3.1 Ở Việt Nam, hệ thống bệnh viện chia làm tuyến - Tuyến trung ương gồm bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc Bộ Y tế có chức điều trị tuyến cuối với can thiệp, chuyên khoa sâu với kĩ thuật phức tạp đại - Tuyến tỉnh gồm bệnh viện đa khoa, chuyên khoa thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, có số bệnh viện đóng vai trò bệnh viện tuyến cuối khu vực Các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh chủ yếu bệnh viện lao, tâm thần, y học cổ truyền, phụ sản, nhi, số bệnh viện phong, điều dưỡng phục hồi chức năng… - Tuyến huyện gồm bệnh viện quận, huyện, thị xã bệnh viện đa khoa đa khoa khu vực liên huyện thuộc tuyến hệ thống bệnh viện, đóng vai trò chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân khu vực Ngồi có bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành khác phục vụ công tác KCB cho cán bộ, công chức, viên chức ngành đồng thời kết hợp phục vụ nhân dân… Các bệnh viện ngồi cơng lập (tư nhân, dân lập, vốn đầu tư nước ngoài…) phát triển mạnh thành phố tỉnh lớn, nơi có điều kiện kinh tế, xã hội thuật lợi người dân có khả chi trả [1] 1.1.3.2 Theo quy chế Bệnh viện Bộ Y tế, bệnh viện chia làm 04 hạng: • Bệnh viện hạng đặc biệt sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, với chuyên khoa đầu ngành trang bị thiết bị y tế máy móc đại, với đội ngũ cán chuyên khoa có trình độ chun mơn sâu có trang bị thích hợp đủ khả hỗ trợ cho bệnh viện hạng I • Bệnh viện hạng I sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ngành, có đội ngũ cán chuyên khoa có trình độ chun mơn sâu có trang thiết bị thích hợp đủ khả hỗ trợ cho bệnh viện hạng II • Bệnh viện hạng II sở khám bệnh, chữa bệnh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khu vực quận, huyện tỉnh ngành, có đội ngũ cán chun mơn có trình độ chun mơn sâu có trang bị thích hợp đủ khả hỗ trợ cho bệnh viện hạng III • Bệnh viện hạng III sở khám bệnh, chữa bệnh quận, huyện trực thuộc sở Y tế, thành phố trực thuộc Trung ương 1.1.4 Chức nhiệm vụ bệnh viện Theo niên giám thống kê y tế 2014, nước có 13.725 sở KCB, sở tuyến Trung ương 48, tuyến tỉnh 458, tuyến huyện 1.191, tuyến xã 11.101, y tế ngành 758, Bệnh viện tư nhân bán công 169 [9] Trong hệ thống y tế quốc gia, bệnh viện hạng I giữ vai trò quan trọng việc cung cấp dịch vụ kỹ thuật KCB địa phương, đặc biệt tỉnh Đối với người dân thành phố, bệnh viện tỉnh sở y tế gần cung cấp dịch vụ điều trị nội trú ngoại trú với chi phí thấp bệnh viện tuyến [1] Bệnh viện có chức nhiệm vụ chính: khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, đạo tuyến, phòng bệnh, hợp tác quốc tế quản lý kinh tế bệnh viện [1] Bệnh viện chuyên khoa hạng II (hai), vị trí chức năng, nhiệm vụ: Bệnh viện chuyên khoa hạng II cở sở khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa trực thuộc sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Ngành, có trách nhiệm khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa khư vực bao gồm nhiều tỉnh, thành phố Bệnh viện có đội ngũ cán chuyên khoa, trang bị thích hợp sở hạ tầng phù hợp [1] Chức năng, nhiệm vụ: + Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh - Tiếp nhận trường hợp người bệnh thuộc chuyên khoa bệnh viện để khám bệnh, chữa bệnh nội trú ngoại trú - Giải hầu hết bệnh thuộc chuyên khoa địa phương - Tham gia khám giám định sức khoẻ khám giám định pháp y hội đồng giám định y khoa trung ương quan bảo vệ pháp luật trưng cầu + Đào tạo cán - Bệnh viện sở thực hành để đào tạo cán y tế chuyên khoa bậc đại học trung học, đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa bậc đại học trung học - Tổ chức đào tạo liên tục cho thành viên bệnh viện tuyến để nâng cao trình độ chuyên khoa + Nghiên cứu khoa học y học - Tổ chức thực đề tài nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học chuyên khoa cấp nhà nước, cấp Bộ cấp sở, trọng nghiên cứu y học cổ truyền kết hợp với y học đại phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc - Nghiên cứu, triển khai dịch tễ học cộng đồng thuộc lĩnh vực chuyên khoa để phục vụ công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu + Chỉ đạo tuyến chuyên môn kỹ thuật - Lập kế hoạch tổ chức thực việc đạo chuyên khoa thuyến người hành nghề chuyên khoa địa bàn Sở Y tế phân công để phát triển kĩ thuật chuyên khoa nâng cao chất lượng cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa - Kết hợp với sở y tế thực chương trình chăm sóc sức khoẻ ban đầu chương trình hoạt động chuyên khoa cộng đồng khu vực phân cơng + Phòng bệnh Phối hợp với sở y tế dự phòng thực thường xun cơng tác phòng bệnh, phòng dịch + Hợp tác quốc tế Hợp tác với tổ chức cá nhân nước theo dúng quy định Nhà nước + Quản lí kinh tế - Có kế hoạch sử dụng hiệu cao ngân sách nhà nước cấp - Thực nghiêm chỉnh quy định Nhà nước thu chi ngân sách bệnh viện bước thực hạch tốn chi phí khám bệnh, chữa bệnh - Tạo thêm nguồn kinh phí từ dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước tổ chức kinh tế khác Đến ngày 01 tháng 12 năm 2015 Trung tâm chẩn đoán Y khoa TP Cần Thơ đổi thành Bệnh viện Tim Mạch TP Cần Thơ hạng II 1.2 CHẤT LƯỢNG KHÁM CHỮA BỆNH TẠI BỆNH VIỆN 1.2.1 Khái niệm Tùy theo quan điểm người mà chất lượng hiểu theo cách khác tùy thuộc vào việc họ hệ thống y tế Chất lượng - từ góc độ người bệnh hay khách hàng - liên quan đến loại hình tính hiệu chăm sóc, trọng vào tính tiện dụng (đạo đức) thái độ thân thiện, đối xử tôn trọng, thoải mái, tính sẵn có nhiều dịch vụ đáng giá với số tiền Mặt khác nhân viên y tế sở y tế lại quan tâm nhiều đến qui trình khoa học KCB, khả chẩn đoán điều trị ca bệnh mà để ý tính tiện lợi tập trung vào khía cạnh chăm sóc Nhà quản lý có quan điểm khác chất lượng Họ cho chất lượng tiếp cận, hiệu suất, tính phù hợp, khả chấp nhận hiệu cung ứng dịch vụ KCB Đối với nhà quản lý chi phí đươc trọng [4] 1.2.2 Khái niệm chất lượng chăm sóc y tế Theo ý kiến Hội nghị bàn tròn Quốc gia Chất lượng bệnh viện, Viện Y Khoa Masachusett, Hoa Kỳ “Chất lượng chăm sóc Y tế mức độ mà nhờ DVYT cho cá nhân công chúng làm tăng khả đạt kết sức khỏe mong đợi phù hợp với kiến thức chuyên môn tại” [6] Theo TCYTTG: chất lượng bao gồm hai nội dung: “Sự gắn bó chặt chẽ hướng dẫn dựa chứng khuyến cáo thực hành, hiệu việc cải thiện kết sức khỏe trình (hiệu lực, lúc phối hợp) chăm sóc y tế” Chất lượng làm việc đắn từ lần làm điều tốt lần Chất lượng lấy khách hàng làm trọng tâm, đáp ứng nhu cầu mong đợi khách hàng mục đích chất lượng [4] Trong lĩnh vực y tế, người sử dụng người nhận dịch vụ bệnh nhân, nhà cung cấp chủ yếu sở y tế Vì vậy, mục tiêu nhà cung cấp dịch vụ y tế tìm phương thức, phương pháp để đáp ứng mong đợi khác hàng đáp ứng nhu cầu họ Do đó, để nâng cao chất lượng dịch vụ CSSK cho bệnh nhân, ngày bệnh viện thực chăm sóc tồn diện (Holistic care, total care) Quy chế bệnh viện (1997) nêu rõ: Chăm sóc tồn diện chăm sóc điều trị BS (bác sĩ) điều dưỡng (ĐD) nhằm đáp ứng nhu cầu người bệnh thể chất tinh thần thời gian điều trị bệnh viện Gia đình người bệnh tham gia chăm sóc BS điều trị yêu cầu ĐD hướng dẫn [1] Một định nghĩa khác chăm sóc toàn diện theo lý thuyết hệ thống (Systems theory) chủ nghĩa nhân văn (Humanism) bao gồm hoạt động điều trị, theo dõi chăm sóc nhằm đáp ứng nhu cầu người bệnh thể chất tinh thần thời gian điều trị bệnh viện Một cách khác, chăm sóc người bệnh tồn diện kết hợp hài hòa hoạt động thầy thuốc, ĐD hoạt động hỗ trợ khác nhằm đáp ứng nhu cầu vật chất tinh thần người bệnh [4] 1.2.3 Tầm quan trọng chất lượng chăm sóc sức khỏe bệnh viện Trong bệnh viện, chất lượng CSSK người bệnh có ý nghĩa quan trọng nhất, định tồn bệnh viện Chất lượng CSSK tốt làm tăng tính hiệu hoạt động bệnh viện, tiết kiệm chi phí, ngược lại, chất lượng dẫn đến tăng tỉ lệ bệnh tật tử vong, tăng chi phí KCB Ngày người bệnh ngày trở lên quan tâm sức khỏe họ với dịch vụ chăm sóc nhận Vì thế, người bệnh bắt đầu đòi hỏi chăm sóc tốt dịch vụ hoàn hảo [8] Người bệnh khơng đến bệnh viện họ khơng hài lòng dịch vụ CSSK chất lượng Chính người bệnh tạo áp lực đòi hỏi tổ chức phải cải thiện dịch vụ có hệ thống CSSK có chất lượng Chất lượng tạo cải thiện thường xuyên Việc không ngừng nâng cao chất lượng đặc điểm hoạt động hệ thống tổ chức có chất lượng Vì thế, khơng ngừng nâng cao chất lượng đòi hỏi tổ chức cá nhân phải đầu tư nỗ lực cải thiện chất lượng nhằm hướng tới kết đầu tốt Chất lượng tạo cạnh tranh sở y tế, bệnh viện Đặc biệt thời kỳ kinh tế thị trường Người bệnh tự lựa chọn sở KCB mà họ cảm thấy tin tưởng chấp nhận Sự cạnh tranh thúc đẩy nhu cầu chất lượng, đồng thời khuyến khích tổ chức tăng cường hoạt động nâng cao chất lượng tổ chức Chất lượng tạo diễn đàn hội cho tổ chức xác định quy trình kĩ thuật vượt trội Căn vào nhà quản lý chuẩn hóa quy trình CSSK tổ chức mình, tăng cường nỗ lực nâng cao chất lượng dịch vụ Chất lượng tác động trực tiếp tới y đức người làm công tác y tế Trên thực tế, người CBYT có nghĩa vụ đạo đức y đức phải cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt cho người bệnh Nghĩa vụ khiến họ phải làm 10 22 Hồ Bạch Nhật (2013), “sự hài lòng bệnh nhân nội trú chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh bệnh viện thành phố long xuyên” Tạp chí khoa học 2015, vol (2), tr.111-119 23 Phạm Thị Nhuyên (2012), “Đánh giá hài lòng NB điều trị nội trú Bệnh viện Phổi trung ương” Y học thực hành (873), số 6/2013 tr.80-83 24 Ngơ Thị Ngỗn VÀ CỘNG SỰ (2002) “Kết nghiên cứu hài lòng người bệnh khoa khám bệnh bệnh viện khu vực Hà Nội tỉnh”, Kỷ yếu đề tài nghiên cứu Hội nghị khoa học Điều dưỡng tồn quốc lần thứ I, Hơi Điều dưỡng việt Nam tr.20-22 Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ, D31 (2014), tr.8-16 25 Lê Thị Kim Ngân (2013), “Đánh giá mức độ hài lòng bệnh nhân điều trị nội trú chất lượng dịch vụ bệnh viện ĐKTW Cần thơ” 26 Phòng quản lý chất lượng (2017)” báo cáo kết khảo sát hài lòng người bệnh nội trú quý năm 2017”, BVĐK khu vực Hóc Mơn 27 Phòng quản lý chất lượng (2017), báo cáo kết khảo sát hài lòng người bệnh tháng đầu năm 2017, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk 28 Nguyễn Ngọc Phước Cộng Sự (2014), “Đánh giá hài lòng người bệnh nội trú người nhà người bệnh chất lượng dịch vụ y tế Viện Tim mạch – Bệnh viện Bạch Mai năm 2014”, đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng, Bệnh viện Bạch Mai 2014 29 Sở Y Tế Tp HCM (2016), “nghiên cứu hài lòng người bệnh nội trú khám, chữa bệnh bệnh viện đa khoa thuộc sở y tế thành phố Hồ Chí Minh hiệu số biện pháp can thiệp” 30 Nguyễn Đức Thành (2006), nghiên cứu hài lòng người bệnh nội trú chất lượng chăm sóc sức khỏe Bệnh viện tỉnh Hòa Bình, trường Đại học y tế cơng cộng, Hà Nội 31 Trần Sỹ Thắng (2014), “Khảo sát hài lòng bệnh nhân nội trú phục vụ điều dưỡng BVĐK tỉnh Hà Tĩnh”, BVĐK tỉnh Hà Tĩnh 32 Phan Thị Thanh Thủy (2012), “Khảo sát mức độ hài lòng người bệnh nội trú Bệnh viện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2012”, đề tài nghiên cứu khoa học, TTYT huyện Nam Đông tỉnh Thừa thiên Huế 2012 33 Thái Thị Thanh Thủy (2016), “khảo sát hài lòng người bệnh nhân viên y tế năm 2016” báo cáo kết khảo sát hài lòng người bệnh năm 2016, Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng 34 Nguyễn Quốc Tuấn (2012),” Nghiên cứu thực trạng hoạt động khám chữa bệnh hài lòng bệnh nhân điều trị nội trú bệnh viện đa khoa huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”, y học thực hành (880)- Hơi nghị khoa học bệnh viện thủ Đức Tp Hồ Chí Minh 2012 35 Lê Nữ Thanh Uyên (2005), “Mức độ hài lòng bệnh nhân dịch vụ y tế bệnh viện bến lức - huyện bến lức-tỉnh long an, tháng năm 2005” Y Học TP Hồ Chí Minh, Tập 10, Phụ số 1.2006 tr 43 36 Nguyễn Đình Vinh (2015), “Nghiên cứu hài lòng số yếu tố liên quan bệnh nhân nội trú Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương năm 2015” Bệnh viện ĐK tỉnh Hải Dương Tiếng anh 37 Al-Doghaither A.H (2004), "Inpatient satisfaction with physician services at King Khalid University Hospital, Riyadh, Saudi Arabia",10(3), pp.358364 38 Tengilimoglu, D., Kisa, A & Dziegielewski, S F (2001), "Measurement of patient satisfaction in a public hospital in Ankara", Health Services Management Research, 14, pp.27-35 World Heath Organization (2010), “A Global Survey Monitoring Progress in Nursing and Midwifery, Nursing & Midwifery Human Resources for Health” (WHO/HRH/HPN/10.4), pp.1-23 SỞ Y TẾ BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỀ TÀI NCKH KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH TP CẦN THƠ (từ tháng 05/2017 đến 08/2017) Mã số: Cấp quản lý sở Chủ nhiệm đề tài: CNĐD Đoàn Thị Hường Cộng sự: BSCKI Nguyễn Thanh Luân CNĐD Lê Li Ly CNĐD Nguyễn Phương Thúy Ngọc Cần Thơ - 2017 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan đề tài “Khảo sát hài lòng người bệnh nội trú Bệnh viện Tim Mạch năm 2017” đề tài tự thân thực Các số liệu đề tài hồn tồn trung thực, chưa cơng bố Bệnh viện Tim Mạch TP Cần Thơ Xin trân trọng cảm ơn Cần thơ, Ngày 30 tháng năm 2017 Chủ nhiệm đề tài CNĐD Đoàn Thị Hường CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHYT Bảo hiểm y tế BS Bác sĩ BYT Bộ Y Tế BV Bênh viện BVĐK Bệnh viện đa khoa BVTMTPCT Bệnh viện tim mạch TP Cần Thơ CBYT Cán y tế CSSK Chăm sóc sức khỏe ĐD Điều dưỡng DVYT Dịch vụ y tế KCB Khám chữa bệnh KTV Kỹ thuật viên HSTC Hồi sức tích cực GDSK Giáo dục sức khỏe NB Người bệnh NV Nhân viên NVYT Nhân viên y tế QLCL Quản lý chất lượng SHL Sự hài lòng TCYTTG Tổ chức Y tế giới MỤC LỤC PHỤ LỤC MỤC LỤC BẢNG MỤC LỤC BIỂU ĐỒ Phụ lục SỞ Y TẾ Số nhập viện: BVTMTP Cần Thơ PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ Nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đáp ứng hài lòng người bệnh, Bệnh viện tổ chức khảo sát để tìm hiểu nguyện vọng người bệnh Các ý kiến quý báu giúp ngành y tế khắc phục khó khăn, bước cải tiến chất lượng để phục vụ người dân tốt Bệnh viện bảo đảm giữ bí mật thông tin không ảnh hưởng đến việc điều trị Xin trân trọng cảm ơn! Tên bệnh nhân: …………………………… Ngày điền phiếu………… Tên khoa nằm điều trị trước viện.……… Nằm viện lần thứ ……… THÔNG TIN NGƯỜI BỆNH A1 Giới Nam Nữ A2 Tuổi …… tính: A3 Số di động: ………………… A4 Tổng số ngày nằm viện …ngày A5 Ơng/Bà có sử dụng thẻ BHYT cho lần điều trị Có Không không? ĐÁNH GIÁ VIỆC SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ Ông/Bà đánh dấu gạch chéo vào số từ đến 5, tương ứng với mức độ hài lòng nhận xét từ đến tốt cho câu hỏi đây: là: là: là: là: là: Rất không hài Không hài lòng Bình thường Hài lòng Rất hài lòng lòng hoặc: Kém hoặc: Trung hoặc: Tốt hoặc: Rất tốt hoặc: Rất bình A Khả tiếp cận A1 A2 A3 A4 A5 Các sơ đồ, biển báo dẫn đường đến khoa, phòng bệnh viện rõ ràng, dễ hiểu, dễ tìm Thời gian vào thăm người bệnh thông báo rõ ràng 4 Các khối nhà, cầu thang, buồng bệnh đánh số rõ ràng, dễ tìm Các lối bệnh viện, hành lang phẳng, dễ Người bệnh hỏi gọi nhân viên y tế cần thiết 4 5 5 5 5 5 B Sự minh bạch thông tin thủ tục khám bệnh, điều trị B1 Quy trình, thủ tục nhập viện rõ ràng, công khai, thuận B2 tiện Được phổ biến nội quy thông tin cần thiết B3 nằm viện rõ ràng, đầy đủ Được giải thích tình trạng bệnh, phương pháp thời B4 gian dự kiến điều trị rõ ràng, đầy đủ Được giải thích, tư vấn trước yêu cầu làm xét B5 nghiệm, thăm dò, kỹ thuật cao rõ ràng, đầy đủ Được công khai cập nhật thông tin dùng thuốc chi phí điều trị C Cơ sở vật chất phương tiện phục vụ người bệnh C1 Buồng bệnh nằm điều trị khang trang, sẽ, có đầy đủ thiết bị điều chỉnh nhiệt độ phù hợp quạt, máy C2 C3 C4 C5 sưởi, điều hòa Giường bệnh, ga, gối đầy đủ cho người giường, an toàn, chắn, sử dụng tốt Nhà vệ sinh, nhà tắm thuận tiện, sẽ, sử dụng tốt Được bảo đảm an tồn, an ninh, trật tự, phòng ngừa trộm cắp, yên tâm nằm viện Được cung cấp quần áo đầy đủ, Được cung cấp đầy đủ nước uống nóng, lạnh C6 C7 Được bảo đảm riêng tư nằm viện thay quần áo, 5 5 5 khám bệnh, vệ sinh giường… có rèm che, vách C8 ngăn nằm riêng Căng-tin bệnh viện phục vụ ăn uống nhu cầu sinh hoạt C9 thiết yếu đầy đủ chất lượng Môi trường khuôn viên bệnh viện xanh, sạch, đẹp D Thái độ ứng xử, lực chuyên môn nhân viên y tế D1 Bác sỹ, điều dưỡng có lời nói, thái độ, giao tiếp D2 mực Nhân viên phục vụ (hộ lý, bảo vệ, kế tốn…) có lời nói, D3 thái độ, giao tiếp mực Được nhân viên y tế tôn trọng, đối xử công bằng, quan D4 tâm, giúp đỡ Bác sỹ, điều dưỡng hợp tác tốt xử lý công việc thành thạo, kịp thời Được bác sỹ thăm khám, động viên phòng điều trị Được tư vấn chế độ ăn, vận động, theo dõi phòng ngừa 4 biến chứng Nhân viên y tế khơng có biểu gợi ý bồi dưỡng D5 D6 D7 E Kết cung cấp dịch vụ E1 Cấp phát thuốc hướng dẫn sử dụng thuốc đầy đủ, chất E2 lượng Trang thiết bị, vật tư y tế đầy đủ, đại, đáp ứng nguyện vọng Kết điều trị đáp ứng nguyện vọng Ông/Bà đánh giá mức độ tin tưởng chất lượng dịch vụ 2 4 E3 E4 E5 G1 y tế Ơng/Bà đánh giá mức độ hài lòng giá dịch vụ y tế Đánh giá chung, bệnh viện đáp ứng % so với mong đợi Ông/Bà trước nằm viện? (điền số từ 0% đến 100% điền 100% ………… % 5 bệnh viện điều trị tốt, vượt q mong đợi Ơng/Bà) G2 Nếu có nhu cầu Chắc chắn không quay lại khám, chữa Khơng muốn quay lại có lựa chọn bệnh tương tự, khác Ơng/Bà có quay trở Muốn chuyển tuyến sang bệnh viện khác lại giới thiệu Có thể quay lại cho người khác đến không? Chắc chắn quay lại giới thiệu cho người khác Khác (ghi rõ)…………………………… H Ơng/Bà có ý kiến khác, xin ghi rõ? XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN ÔNG/BÀ! Xin cám ơn Anh/chị dành thời gian trả lời câu hỏi ! SỞ Y TẾ BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ HỘI ĐỒNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ Cấp quản lý sở KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN TIM MẠCH TP CẦN THƠ Cần Thơ - 2017 ... trung ương quan bảo vệ pháp luật trưng cầu + Đào tạo cán - Bệnh viện sở thực hành để đào tạo cán y tế chuyên khoa bậc đại học trung học, đồng thời tham gia giảng dạy chuyên khoa bậc đại học trung... Biểu đồ 3.1 Số lần nằm viện điều trị Nhận xét: Trong nghiên cứu BN nằm viện điều trị lần đầu 142 BN chiếm 71%, nằm viện lần có 47 BN chiếm 23,5% 3.1.4 Sử dụng thẻ bảo hiểm y tế cho điều trị Bảng... trực thuộc sở Y tế, thành phố trực thuộc Trung ương 1.1.4 Chức nhiệm vụ bệnh viện Theo niên giám thống kê y tế 2014, nước có 13.725 sở KCB, sở tuyến Trung ương 48, tuyến tỉnh 458, tuyến huyện
- Xem thêm -

Xem thêm: Khao sat su hai long bn noi tru nop TV, Khao sat su hai long bn noi tru nop TV, TỔNG QUAN TÀI LIỆU, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, 1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CÁC ĐỐI TƯỢNG, 3 CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ HÀI LÒNG CỦA NB

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay