Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Long Anh

117 36 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:59

Lời nói đầu Trong điều kiện kinh tế thị trờng nay, với cạnh tranh doanh nghiệp, tổ chức, công ty, chuyên kinh doanh sản xuất loại mặt hàng tơng tự diễn gay gắt.Hơn Việt Nam vừa gia nhập tổ chức thơng mại quốc tế WTO, cạnh tranh lúc không doanh nghiệp nội mà nhiều đối thủ từ nớc dành giật thị phần Chính thị trờng vấn đề sống doanh nghiệp, hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp phải gắn liền với thị trờng thân doanh nghiệp phải tự tìm nguồn mua tiêu thụ hàng hoá họ để tồn phát triển Kinh doanh chế thị trờng gắn trực tiếp với mục tiêu lợi nhuận Vì vậy, điều kiện cạnh tranh thực sách bán hàng tổ chức công tác kế toán bán hàng ảnh hởng lớn đến doanh số bán lợi nhuận doanh nghiệp Nó cung cấp thông tin kịp thời, xác cho hoạt động bán hàng Tổ chức kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh doanh nghiệp ý nghĩa quan trọng Quan tâm tới vấn đề đợc giúp đỡ công ty CPTM tổng hợp Long Anh nơi em thực tập, em chọn đề tài: Kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty CPTM dịch vụ tổng hợp long Anh làm chuyên đề thực tập Nguyễn Văn Tùng Lớp : C2TH1 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài Mục tiêu chuyên đề tìm hiểu công tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty Trên sở đối chiếu với chế độ kế toán Việt nam từ rút u điểm hạn chế tổ chức hoạt động kế toán bán hàng Bài viết em bao gồm phần chính: Chơng I: lý ln chung vỊ tỉ chøc kÕ to¸n b¸n hàng xác định kết kinh doanh Chơng II: Tình hình thực tế công tác kế toán bán hàng công ty Chơng III: Một số ý kiến nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng công ty Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài Chơng I: Lý luận chung tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh I Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thơng mại Đặc điểm hoạt động kinh doanh thơng mại Kinh doanh thơng mại khác với hoạt động sản xuất, thực chức cầu nối sản xuất với tiêu dùng, nhằm đa sản phẩm tới tay ngời tiêu dùng, phục vụ nhu cầu sản xuất,tiêu dùng nh xuất họ Do đó, đối tợng kinh doanh thơng mại hàng hóa - sản phẩm lao động đợc doanh nghiệp doanh nghiệp thơng mại mua để bán vốn hàng hoá doanh nghiệp thơng mại vốn chủ yếu Thơng mại đợc hiểu buôn bán, tức mua hàng hóa để bán nhằm kiếm lời, thu tiền lại tiếp tục mua hàng hoá, bán với số lợng nhiều Nh vậy, hoạt động thơng mại bao gồm trình mua hàng, dự trữ hàng, trao đổi bán hàng hoá thị trờng không liên quan đến trình sản xuất sản phẩm sao, sản phẩm đợc sản xuất đâu Quá trình đợc gọi trình lu chuyển hàng hoá hay lu thông hàng hoá Trong kinh tế thị trờng, hoạt động thơng mại bao trùm lên tất lĩnh vực sống, việc mua bán hàng hoá đợc dựa thoả thuận giá ngời mua ngời bán Các doanh nghiệp kinh doanh thơng mại Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài bán dợc hàng hoá thông qua thị trờng.Thị trờng nơi kiểm nghiệm, thớc đo cho tất mặt hàng kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thơng mại.Do đó, việc đáp ứng đúng, kịp thời đầy đủ nhu cầu thị trờng mục tiêu hàng đầu doanh nghiệp thơng mại Hoạt động kinh doanh thơng mại ảnh hởng trực tiếp tới sản xuất thực tế ảnh hởng đến tất chØ tiªu kinh tÕ chđ u cđa mét doanh nghiƯp Bởi hàng hoá doanh nghiệp không tiêu thụ, không lu thông trao đổi đợc thị trờng doanh nghiệp không thu hồi đợc vốn, vốn để quay vòng nh doanh nghiệp không tồn phát triển đợc Nh vậy, doanh nghiệp thơng mại chủ yếu hai hoạt động mua bán ta quan tâm đến công tác bán hàng hoạt động hoạt động tạo lợi nhuận cho doanh nghiệp thơng mại.Các doanh nghiệp thơng mại sử dụng lợi nhuận để bù đắp chí phí tiếp tục công việc kinh doanh họ Trong thời đại , xu hớng quốc tế hoá toàn cầu hoá kinh tế giới ngày trở nên phổ biến, quốc gia trở thành mắt xích quan trọng hệ thống kinh tế đó.Trong trình này, hoạt động thơng mại quốc tế trở thành lĩnh vực kinh tế quan trọng, thông qua thơng mại quốc tế, mối liên hệ kinh tế đợc thiết lập đợc thực sở phát huy tiềm mạnh nớc Hoạt dộng thơng mại quốc tế xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hoá, dịch vụ quốc gia thông qua mua bán phạm vi toàn giới Thông qua xuất nhập khẩu, hàng hoá đợc lu thông quốc gia đáp ứng nhu cầu tiêu dùng cho nớc qua nớc phát huy đợc tiềm mạnh Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài Xuất nhập hình thức mua bán hàng hoá phổ biến đợc nhiều quốc gia trọng phát triển Việt nam nay, doanh nghiệp thơng mại không kinh doanh mua bán hàng hoá nớc mà DN bắt đầu tìm kiếm mở rộng thị trờng sang quốc gia giới Đối tợng xuất nhập phong phú, mặt hàng tiêu dùng, phơng tiện máy móc, dịch vụ Với xuất khẩu, mặt hàng lợi thế, dồi tiềm năng, khả cạnh tranh xuất ý nghĩa Tóm lại, hoạt động thơng mại khâu trung gian sản xuất tiêu dùng.Hoạt động thơng mại làm cho kinh tế sôi động hơn, tốc độ chu chuyển hàng hoá, tiền tệ nhanh chón góp phần thúc đẩy phát triển phồn thịnh quốc gia.Và hoạt động phải tuân thủ pháp luật quản lý chặt chẽ quan nhà nớc Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết a Vai trò kế toán bán hàng Trong kinh tế bao cấp sản phẩm xã hội đợc phân phối công cho tất ngời Mọi sản phẩm làm xã hội phải nộp lại cho nhà nớc Nhà nớc phân phối lại cho ngời dân Trong kinh tế này, sản phẩm làm không đủ để đáp ứng nhu cầu ngời, công tác bán hàng không dợc coi trọng Nhng kinh tế thị trờng sản phẩm sản xuất d thừa, cung vợt cầu nhiều doanh nghiệp bắt đầu thấy rõ vai trò công tác bán hàng Với sách bán hàng hợp lý giúp cho doanh nghiệp tiêu thụ đợc nhiều sản phẩm hàng hoá giúp doanh nghiệp thu hồi vốn nhanh, tăng vòng vốn kinh doanh, Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài đảm bảo bù đắp đợc chi phí, phần cho tích luỹ để tái sản xuất mở rộng hoạt động kinh doanh Hơn nữa, cạnh tranh kinh doanh diễn vô gay gắt thơng trờng đợc coi chiến trờng Doanh nghiệp mạnh chiến thắng doanh nghiệp yếu bị loại bỏ mà tiêu để đánh giá doanh nghiệp mạnh yếu khả tiêu thụ sản phẩm thị trờng hay nói cách khác khả chiếm lĩnh thị trờng Vì vậy, doanh nghiệp muốn tồn phải quan tâm đến việc tổ chức công tác kế toán bán hàng cho hiệu để giải đầu cho sản phẩm hàng hoá Nh vậy, kế toán bán hàng vai trò quan trọng doanh nghiệp Tổ chức công tác kế toán bán hàng vai trò quan trọng nh vậy, nhng mối quan tâm không dừng lại mà xác định kết việc tổ chức thực công tác Đây quy luật tất yếu sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp muốn biết thu đợc thu dợc sau hàng loạt hành vi tác nghiệp Kế toán xác định kết cung cấp thông tin cho nhà quản lý Kết hoạt động kinh doanh mà chủ yếu thu từ bán hàng nguồn lợi nhn chÝnh, lµ sè tiỊn mµ doanh nghiƯp sÏ thu Kết đánh giá cuối hiệu trình hoạt động doanh nghiệp Nếu doanh nghiệp kinh doanh hiệu lãi tức số tiền thu không bù đắp đợc chi phí mà thừa để tái đầu t doanh nghiệp kinh doanh không hiệu số tiền thu không đủ bù đắp chi phí gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp tình trạng kéo dài doanh nghiệp bị phá sản Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài Từ thông tin mà kế toán cung cấp, nhà quản trị doanh nghiệp tiến hành phân tích, đánh giá hoạch định kế hoạch phát triển cho thêi kú tiÕp theo b NhiƯm vơ cđa kÕ to¸n bán hàng xác định kết Để tạo điều kiện cung cấp thông tin kịp thời, xác đầy đủ cho nhà quản lý định đắn hữu hiệu đánh giá đợc chất lợng kinh doanh doanh nghiệp, kế toán bán hàng xác định kết phải thực nhiệm vụ sau: - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời, xác tình hình tình hình biến động loại sản phẩm, hàng hoá theo tiêu số lợng, chất lợng, chủng loại giá trị - Phản ánh ghi chép đầy đủ, kịp thời xác khoản doanh thu, khoản giảm trừ doanh thu chi phí hoạt động doanh nghiệp Đồng thời theo dõi đôn đốc khoản phải thu khách hàng - Phản ánh tính toán xác kết hoạt động, giám sát tình hình thực nghĩa vụ nhà nớc tình hình phân phối kết hoạt động - Cung cấp thông tin kế toán phục vụ cho việc lập báo cáo tài định kỳ phân tích hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định kết kinh doanh 3.Sự cần thiết yêu cầu quản lý kế toán bán hàng xác định kết Bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh thơng mại hay sản xuất kế toán bán hàng xác định Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài kết kinh doanh cần thiết, định phát triển hay phá sản doanh nghiệp Nh biết mục tiêu cuối doanh nghiệp tối đa hoá lợi nhuận Lợi nhuận kết tài cuối cùng, tiêu đánh giá hiệu kinh tế hoạt động kinh doanh doanh nghiệp.Kết bán hàng số chênh lệch doanh thu bán hàng khoản chi phí chi để đợc doanh thu đó.Do đó, kết bán hàng ảnh hởng lớn đến tình hình tài doanh nghiệp Nếu trình tiêu thụ gặp khó khăn, doanh nghiệp thua lỗ nguồn vốn để tiếp tục trình kinh doanh tiếp theo, tÊt u sÏ dÉn doanh nghiƯp ®Õn bê vùc phá sản Còn trình tiêu thụ thuận lợi đơng nhiên doanh nghiệp nguồn thu để tiếp tục kinh doanh mở rộng lĩnh vực hoạt động kinh doanh Trong doanh nghiệp, kế toán công cụ sắc bén hiệu để phản ánh giám đốc toàn diện hoạt động sản xuất kinh doanh Công tác bán hàng xác định kết nội dung chủ yếu công tác kế toán để phản ánh hiệu qu¶ s¶n xt kinh doanh cđa mét doanh nghiƯp thời kỳ Tuy nhiên, vấn đề đặt để đợc thông tin kịp thời, đầy đủ xác Muốn kế toán bán hàng xác định kết phải đảm bảo yêu cầu sau: - Tổ chức chứng từ ghi chép ban đầu trình tự luân chuyển chứng từ hợp lý Các chứng từ ban đầu phải đầy đủ, hợp pháp, luân chuyển khoa học, tránh bỏ sót, tránh ghi chép trùng lắp, không phức tạp mà đảm bảo yêu càu quản lý - Xác định thời điểm hàng hoá đợc coi tiêu thụ để kịp thời ghi nhận doanh thu lập báo cáo bán hàng báo cao thờng xuyên, kịp thời tình hình bán hàng Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài toán với khách hàng chi tiêt theo loại hàng,tng hợp đồng kinh tế - Xác định tập hợp đầy đủ chi phí phát sinh đặc biệt chi phi bán hàng phát sinh trình tiêu thụ hàng hoá, phân bổ chi phí lại cuối kỳ kết chuyển chi phí cho hàng tiêu thụ kỳ để xác định kết kinh doanh II Những lý luận bán hàng xác định kết Kế toán nhiệm vụ bán hàng Bán hàng việc chuyển quyền sở hữu sản phẩm, hàng hoá gắn với phần lớn lợi ích rủi ro cho khách hàng, đồng thời đợc khách hàng toán chấp nhận toán Quá trình bán hàng trình chuyển hoá vốn từ hình thái vật sang hình thái giá trị "tiền tệ" 1.1 Các phơng thức bán hàng Trong điều kiện kinh tế thị trờng nay, việc lựa chọn áp dụng phơng thức bán hàng sách khuyến khích tiêu thu góp phần quan trọng vào việc thực kế hoạch tiêu thụ hàng hoá, đồng thời giúp cho doanh nghiƯp cã c¬ së më réng, chiÕm lÜnh thị trờng, Phơng thức bán hàngcó ảnh hởng trực tiếp đến việc sử dụng tài khoản kế toán phản ánh tình hình xuất kho hàng hoá Đồng thời tính định việc xác định thời điểm bán hàng, hình thành doanh thu bán hàng tiết kiệm chi phí bán hàng để tăng lợi nhuận Hiện nay, doanh nghiệp sản xuất thờng sử dụng phơng thức bán hàng sau: Bán hàng theo phơng thức gửi hàng : Theo phơng này, định kỳ doanh nghiệp gửi hàng cho khách hàngcơ sở thoả thuận hợp đồng mua bán Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài hai bên giao hàng địa điểm ®· quy íc hỵp ®ång Khi xt kho gưi hàng đi, hàng thuộc quyền sở hữu doanh nghiệp nên cha xác định tiêu thụ cha đợc hạch toán vào doanh thu, hạch toán váo doanh thu khi: + Doanh nghiệp nhận đợc tiền hàng khách hàng trả( tiền mặt, giấy báo ngân hàng, séc toán ) + Khách hàng nhận đợc hàng chấp nhận toán + Khách hàng ứng trớc tiền mua hàng số hàng gửi bán + Số hàng gửi bán áp dụng phơng thức toán theo kế hoạch thông qua ngân hàng Bán hàng theo phơng thức giao hàng trực tiếp : Theo phong thức bên khách hàng uỷ quyền cho cán nghiệp vụ đến nhận hàng kho doanh nghiệp Khi nhận hàng xong, Ngời nhận ký vào hoá đơn bán hàng Khi hàng đợc doanh nghiệp coi tiêu thụ hạch toán vào doanh thu Bán hàng giao thẳng không qua nhập kho : Theo phơng thức bán hàng này, doanh nghiệp mua hàng ngời cung cấp bán thẳng cho khách hàng không qua kho cđa daonh nghiƯp Nh vËy, nghiƯp vơ mua b¸n diễn đồng thời Phơng thức đợc chia làm hai trờng hợp : - Mua hàng giao bán thẳng cho ngời mua - Bán hàng giao tay ba - bên cung cấp, doanh nghiệp ngời mua giao nhận hàng Trờng hợp bên mua nhận hàng xác nhận vào hoá đơn bán hàng hàng đợc xác nhận tiêu thụ Phơng thức chủ yếu áp dụng doanh nghiệp thơng mại Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài Thủ trởng đơn vị Kế to¸n trëng Ngêi lËp phiÕu Thđ q Ngêi nhËn tiỊn (ký tên, đóng dấu) (Ký,họ tên) (ký,họ tên) (ký,họ tên) + giá Tỷ ngoại tệ( vàng (ký,họ tên) bạc, đá quü): + Sè tiÒn quy ®ỉi: Cuối kỳ kế toán tập hợp kết chuyển chi phí khác sang TK 911 Nợ TK 911 25.678.980 TK 811 25.678.980 Vậy kết hoạt động khác = 39.548.120 25.678.980 =13.869.140 lãi từ hoạt động kinh doanh = 2.796.387.367 + 13.869.140 = 2.810.256507 Sau ®ã, kế toán ghi vào sổ nhật ký chung ,sổ TK 911 Bảng số 18: Bộ (Sở) : Đơn vị : Công ty Long Anh Phòng tài vụ trích nhật ký chung Tháng 12/2006 Tên tài khoản :Xác định kÕt qu¶ kinh doanh Sè hiƯu : TK 911 ctõ diễn giải Đoàn Thị Xuân Nga ghi TK ĐƯ số PS Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài sổ Nợ Tháng 12/2005 25/1 Kết chuyển doanh 511 thu bán hàng 26/1 Kết chuyển giá vốn 632 8.180.769.64 hàng bán 27/1 Kết chuyÓn chi phÝ 641 3.246.517.81 642 1.652.264.14 bán hàng 28/1 Kết chuyển CPQLDN 29/1 Kết chun chi phÝ 635 tµi chÝnh 29/1 KÕt chun doanh 52.345.170 515 thu tµi chÝnh 30/1 KÕt chun chi phÝ kh¸c 30/1 KÕt chun 10.707.231.08 72.385.160 811 25.678 980 thu 711 nhËp kh¸c 31/1 KÕt chun l·i 39.548 120 421 tỉng sè PS 2.810.256 507 15.967.832.2 10.819.163.36 59 : Ngày 31.Tháng12.Năm06 Ngời ghi sổ Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn) ( Ký, hä tªn, đóng dấu) Bảng số 19 Bộ (Sở) : Đơn vị : Công ty Long Anh Phòng tài vụ Sổ Tháng 12/2006 Tên tài khoản :Xác định kết kinh doanh Số hiệu : TK 911 Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá diễn giải ctừ Học viện tài TK ĐƯ 25/1 Tháng 12/2005 Kết chuyển doanh 26/1 thu bán hàng Kết chuyển 27/1 vốn hàng bán Kết chuyển số PS Nợ 511 10.707.231.08 gi¸ 632 8.180.769.64 chi 641 3.246.517.81 28/1 phí bán hàng Kết chuyển 642 1.652.264.14 29/1 CPQLDN KÕt chuyÓn 635 52.345.170 29/1 phÝ tµi chÝnh KÕt chun doanh 30/1 thu tµi chÝnh KÕt chun 30/1 phÝ kh¸c KÕt chun 31/1 nhËp kh¸c KÕt chun l·i chi chi 515 72.385.160 811 25.678 980 thu Tỉng sè ph¸t sinh 711 39.548 120 421 2.810.25650 15.967.832.2 10.819.163.36 59 : Ngày31.Th áng12Năm06 Ngời ghi sổ Kế toán trởng Thủ trởng đơn vị ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên) ( Ký, họ tên, đóng dấu) công ty Long Anh, lãi lỗ đợc hạch toán vào cuối tháng nhng cuối quý, dựa vào sổ sách lập kế toán tổng hợp lập báo cáo kết kinh doanh quý IV/ 2006 Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài Chơng III: Một số ý kiến nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty CPTM dịch vụ tổng hợp long anh Nhận xét chung tình hình kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty 1.1.Ưu điểm a V cụng tác quản lý: Trong năm hoạt động với động máy quản lý, với nỗ nực tồn cơng nhân viên Cơng ty đến ngày phát triển, số lượng đơn đặt hàng tăng lên Sản phẩm cuản Công ty đạt chất lượng tốt, mẫu mã sản phẩm phù hợp tới thị hiếu khách hàng nước, khách hàng ngày lòng tin với Cơng ty Đối vơí máy quản lý nên để phó giám đốc kiểm ln cơng việc sản xuất kỹ thuật, phó giám đốc lại với giám đốc phát triển kinh doanh, khai thác thị trường Tách phòng kế tốn kinh tế thành phòng kế tốn phòng kinh doanh, phòng kinh doanh phó giám đốc lại phụ trách Trong q trình sản xuất kinh doanh Công ty không ngừng nâng cao trình độ quản lý sản xuất, quản lý cơng nghệ, mở rộng quy mô sản xuất quy mô tiêu thụ sản phẩm, ln tìm tòi nghiên cứu cải tiến hợp lý hố sản xuất quy trình cơng nghệ sản phẩm Thực tế sản phẩm Công ty đáp ứng chiếm lĩnh lòng tin khách hàng nhiều đơn đặt hàng sản xuất sản phẩm tiêu thụ sản phẩm, nhờ đời sống 600 cán công nhân viên ngày nâng cao, phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi cán công nhân viên Công ty năm qua Cùng với nhịp độ phát triển đất nước, Công ty không ngừng lớn mạnh sở vật chất kỹ thuật uy tín sản phẩm vớí khách hàng, với thị trường, đóng góp phần đáng kể cho doanh nghiệp nước Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài cng nh xut khu nước ngoài, hoàn thành nhiệm vụ sản xuất khía cạnh kinh tế xã hội nguyên tắc đảm bảo nâng cao chất lượng sản phẩm Cơng ty ln tìm kiếm bạn hàng mới, đầu tư thêm dây chuyền công nghệ để đáp ứng sản phẩm mà khách hàng yêu cầu, phận quản lý kinh doanh bước vào hoàn thiện để phù hợp với chế, cách thức quản lý đại Vận hành trơng chế thị trường, thành lập nhiều bỡ ngỡ khó khăn chế quản lý mới, song với nhạy bén động chế thị trường thúc đẩy Công ty linh hoạt sản xuất kinh doanh, đặc biệt phải kể đến chuyển biến máy quản lý kinh tế góp phần khơng nhỏ vào kết chung cùa tồn Cơng ty Nó trở thành cánh tay đắc lực thúc đẩy trình phát triển Cơng ty việc vận dụng sáng tạo quy luật kinh tế thị trường kết hợp với chủ trương sách Nhà nước b Về Cơng tác kế tốn: Nhận thức cách đắn vai trò to lớn tổ chức cơng tác kế tốn cơng tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh Kế tốn khơng đảm bảo tính xác thơng tin tác dụng cố nề nếp sản xuất kinh doanh đưa giải pháp phù hợp tình hình đại tiến hành sở phân tích hoạt động kinh tế Qua đánh giá cách đầy đủ khách quan tình hình quản lý kinh tế Công ty mà nội dung chủ yếu cơng tác kế tốn, kế tốn tập hợp chi phí phần hành kế tốn quan trọng nhất, ln đổi hồn thiện Do Cơng ty ln quan tâm đến việc nghiên cứu tìm biện pháp cụ thể để quản lý chi phí sản xuất nhằm đảm bảo phù hợp biện pháp quản lý với tình hình thực tế Cơng ty u cầu chế độ quản lý kinh tế  Về máy kế tốn: Nhìn chung việc tổ chức máy kế toán tương đối chặt chẽ phù hợp với nhiệm vụ thực tế, đặc điểm Công ty quy Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài mụ hot ng, v loại hình hoạt động sản xuất kinh doanh Hiện phòng kế tốn người, phần hành kế toán đảm trách với kế toán viên riêng biệt phần hành khác Với đội ngũ cán nhân viên lực, nhiệt tình cơng việc lại bố trí hợp lý, phù hợp với trình độ khả người, thơng tin kế tốn ln đảm bảo cung cấp kịp thời, xác Do nói máy kế tốn tổ chức hồn chỉnh gọn nhẹ Cần bổ sung kế toán chuyên tính giá thành, tách kế tốn tiền lương thủ quỹ, nên để kế tốn tốn kiêm ln kế toán tiền lương Thủ quỹ tập trung vào việc theo dõi kiểm tiền tránh nhầm lẫn  Về hình thức sổ kế tốn: Hiện Cơng ty áp dụng hình thức “Nhật ký chung”, việc lựa chọn hình thức khoa học Đây hình thức kế tốn với mẫu sổ đơn giản, quy trình ghi sổ phù hợp với doanh nghiệp vừa nhỏ  Về phương pháp hạch toán hàng tồn kho: Phương pháp hạch toán hàng tồn kho sử dụng Công ty phương pháp khai thường xuyên Phương pháp tương đối phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh yêu cầu quản lý Cơng ty Nó cho phép phản ánh kịp thời thường xun tình hình sản xuất kinh doanh Cơng ty, cung cấp đẩy đủ thông tin cho nhà quản lý - Về hệ thống chứng từ kế toán: Nhìn chung, hệ thống chứng từ Cơng ty tổ chức đẩy đủ, hợp lệ, theo quy chế tài ban hành Cơng ty quan tâm tổ chức thực tương đối tốt công tác kế tốn từ việc kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ chứng từ tới việc phản ánh ghi chép vào sổ kế toán chi tiết tổng hợp c.Về công tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt dộng kinh doanh - Kế toán khoản toán với khách hàng: Công ty sử dụng linh hoạt phơng thức toán phù hợp với khách hàng, giúp việc bán hàng đợc nhanh chóng Do Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài đó,đối với khách hàng thờng xuyên bạn hàng lâu năm công ty bán chịu cho họ.Trong công ty, khoản bán chịu đợc kế toán theo dõi khoa học chi tiết thuận lợi cho việc đòi nợ công ty - Kế toán xác định kết tiêu thụ: Kết tiêu thụ hàng hóa đợc kế toán tính đơn giản, dễ hiểu - Đội ngũ cán kế toán giàu kinh nghiệm, nhiệt tình tinh thần trách nhiệm cao công việc Những u điểm giúp cho công ty hàng năm tiêu thu khối lợng hàng hoá làm cho tốc độ chu chuyển vốn diễn nhanh Đó yếu tố quan trọng công ty thơng mại 1.2.Nhợc điểm Bên cạnh u điểm kể trên, tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết bất cập mà công ty nên nghiên cứu, khắc phục để hoàn thiện đáp ứng tốt yêu cầu công tác quản lý - Hiện nay, Công ty công ty chưa áp dụng phần mềm kế tốn để hạch tốn dẫn đến cơng việc cần nhiều kế toán phụ trách, hoá đơn chứng từ phát sinh thường xuyên nên chưa cập nhật kịp thời ảnh hưởng đến tính kịp thời thơng tin kế tốn - Mét sè ®iĨm bán hàng nhỏ lẻ , công ty cha hình thức bán hàng đại lý - Mặc dù công ty sử dụng nhiều phơng thức bán hàng khác, song phần lớn phơng thức bán chịu( chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu) nên khó đảm bảo nguồn thu vốn công ty bị ứ đọng - Công ty không tính riêng lãi cho mặt hàng - Về khoản chiết khấu thơng mại, giảm giá hàng bán, công ty không mở tài khoản riêng để theo dõi nên khó xác định khoản phát sinh để kế hoạch cho kỳ tới Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài - Công ty cha thực trích lập khoản dự phòng nh dự phòng khoản phải thu khó đòi, dự phòng giảm giá hàng tồn kho Nh công ty bỏ qua nguyên tắc thận trọng kế toán - Việc ứng dụng tin học phận kế toán hạn chế nên ảnh hởng đến việc xử lý cung cấp thông tin kế toán, làm giảm hiệu công việc 2.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty Long Anh Với kiến thức học nhà trờng qua thời gian thực tập công ty, xin đóng góp số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty 2.1.Công ty nên mở rộng thêm mạng lới đại lý bán hàng Với phơng châm thoả mãn tốt nhu cầu khách hàng sản phẩm hàng hoá mình, công ty cần phải tạo hệ thống sở để cung cấp hàng hoá tới tay khách hàng cách thn tiƯn nhÊt HiƯn c«ng ty míi chØ cã hình thức bán hàng công ty bán buôn, bán lẻ qua kho công ty đặt địa điểm khác số cửa hàng kinh doanh nhng công ty cha hình thức bán đại lý Trong khối lợng kinh doanh hàng hoá công ty lớn, để đạt đợc mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận công ty nên mở rộng phơng thức tiêu thụ mà cụ thể công ty nên mở thêm số đại lý bán hàng khu vực thích hợp Công ty thăm dò thị trờng mở thêm đại lý tỉnh thành phố miền bắc, trung miền nam Công ty giảm đợc chi phí Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài thuê kho bãi mà lại điều kiện đa hàng hoá tới tay khách hàng cách nhanh Thực đợc điều không giúp công ty nâng cao khả tiêu thụ, tránh tình trạng hàng tồn kho nhiều mà giúp công ty mở rộng thị trờng tăng thêm thị phần nớc 2.2.Công ty nên trích lập dự phòng khoản phải thu khó đòi Lập dự phòng phải thu khó đòi việc doanh nghiệp tính trớc vào chi phí doanh nghiệpmột khoản chi để khoản nợ khó đòi, không đòi đợc tình hình tài doanh nghiệp không bị ảnh hëng HiƯn c«ng ty Long Anh kh«ng trÝch lËp dự phòng khoản phải thu khó đòi Điều không phù hợp với doanh nghiệp thơng mại nh công ty Long Anh với phơng thức toán tiền hàng hàng chủ yếu toán chậm Thực tế : nh quý IV năm 2006 tổng doanh thu bán chịu chiếm 65% tổng doanh thu Tình trạng gây thất thoát vốn, doanh nghiệp khó bảo toàn vốn ảnh hởng đến kêt kinh doanh công ty Để đề phòng tổn thất hạn chế đến mức tối thiểu đột biến kết kinh doanh kỳ hạch toán cuối kỳ kế toán năm, kế toán nên lập dự phòng cho khoản phải thu khó đòi Căn vào việc phân loại nợ việc xác định khoản nợ phải thu đợc xác định không chắn thu đợc, kế toán tính toán xác định số dự phòng phải thu khó đòi cần trích lập Khi trích lập dự phòng kế toán ghi: Nợ TK 642 - Chi phí quản lý doanh nghiệp TK 139 - Dự phòng phải thu khó đòi Sang niên độ kế toán tiếp theo, số dự phòng pahỉ thu khó đòi năm lớn số d khoản dự phòng phải Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài thu khó đòi trích lập cuối niên độ trớc, số chênh lệch lớn đợc hạch toán vào chi phí , ghi: Nợ TK 642 TK 139 Nếu số dự phoàng phải thu khó đòi cần trích lập năm nhỏ số d khoản dự phòng phải thu khó đòi ®· trÝch lËp ë ci niªn ®é tríc cha sư dụng hết, số chênh lệch đợc hoàn nhập ghi giảm chi phí, ghi: Nợ TK 139 TK 642 (Chi tiết hoàn nhập dự phòng phải thu khó đòi) Các khoản nợ phải thu khó đòi xác định thực không đòi đợc đợc phép xoá nợ Việc xoá nợ khoản phải thu khó đòi phải theo chế độ tài hành Căn vào định xoá nợ phải thi khó đòi, ghi: Nợ TK 139 TK 131 Đồng thời ghi đơn vào bên Nợ TK 004 - " Nợ khó đòi xử lý" Đối với khoản phải thu khó đòi đợc xử lý xoá nợ, sau thu hồi đợc, kế toán vào giá trị thực tế khoản nợ thu hồi đợc, ghi: Nợ TK 111, 112 Cã TK 711 - Thu nhËp kh¸c Đồng thời ghi vào bên TK 004 Công ty Long Anh công ty kinh doanh lớn lợng hàng hoá bán mà cụ thể bán chịu tơng đối lớn.Vì công ty nên lập dự phòng phải thu khó đòi giúp công ty hoạt động đợc ổn định thời buổi kinh doanh khó khăn nh việc trích lập dự phòng công ty nên vào doanh thu bán chịu năm để mức trích lập phù hợp Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài Để kinh doanh hiệu công ty nên thu hệp hình thức bán hàng trả ch 2.3 Công ty nên hạch toán riêng khoản chiết khấu giảm giá hàng bán Hiện công ty không hạch toán riêng khoản làm giảm doanh thu nh : chiết khấu , giảm giá hàng báncông ty giảm giá hoá đơn GTGT Nên công ty không nắm đợc khoản làm giảm doanh thu kỳ, từ không đề biện pháp hạn chế khuyết điểm Vì công ty nên hạch toán riêng khoản để đạt hiệu kinh tế cao cho công ty Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài kết luận Trong trình chuyển đổi kinh tế từ chế kế hoạch hoá tập trung sang chế thị trờng quản lý Nhà nớc, tiêu thụ hàng hoá trở thành vấn đề đóng vai trò định sống trình phát triển doanh nghiệp thơng mại nói chung, với Công ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long anh nói riêng Do việc hoàn thiện công tác tổ chức kế toán bán hàng trở thành yêu cầu tất yếu điều kiện Nó trở lên quan träng h¬n c¬ héi héi nhËp quèc tÕ đến , đồng nghĩa với việc chuẩn hoá công tác kế toán theo nguyên tắc kế toán quốc tế Với chức cung cấp thông tin kiểm tra kiểm soát hoạt động kinh doanh công ty, kế toán bán hàng thực công cụ đắc lực việc phản ánh với giám đốc cách chặt chẽ tình hình bán hàng phục vụ cho lãnh đạo quản lý điều hành hoạt động chung toàn công ty Hiện nay, quy định hạch toán trình bán hàng doanh nghiệp thơng mại đợc Bộ Tài sửa đổi, bổ xung nhằm đáp ứng tốt yêu cầu quản lý nhiệm vụ hạch toán bán hàng kinh tế thị trờng Trong nội dung báo cáo tốt nghiệp này, em sâu nghiên cứu số vấn đề công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp thơng mại phơng diện lý luận phản ánh cách đầy đủ, trung thực công tác kế toán bán hàng công ty Long Anh Qua em xin đề xuất số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng Công ty Tuy nhiên, điều kiện thời gian nghiên cứu hạn nên báo cáo tốt nghiệp em không tránh khỏi thiếu sót Em mong đợc ý kiến đóng cóp thầy giáo bạn đọc để báo cáo tốt nghiệp em đợc đầy đủ hoàn thiện Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài Lời nói đầu Ch¬ng I: Lý ln chung vỊ tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh I Sự cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thơng mại Đặc điểm hoạt động kinh doanh thơng mại .3 Vai trò, nhiệm vụ kế toán bán hàng xác định kết II Nh÷ng lý luËn bán hàng xác định kết Kế toán nhiệm vụ bán hàng .7 1.1 Các phơng thức bán hàng 1.2 Kế toán doanh thu bán hàng .11 1.2.1.kế toán doanh thu bán hàng .11 1.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 16 1.2.3 Kế toán khoản thuế phải nộp nhà nớc 17 1.3 Kế toán giá vốn hàng bán 18 1.3.1 Các phơng pháp xác định trị giá vốn hàng xuất kho để bán .18 1.3.2 Kế toán giá vốn hàng bán phơng thức bán hàng 19 Kế toán chi phí bán hàng 23 3.Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiƯp 25 kÕ to¸n chi phÝ doanh thu hoạt động tài .27 4.1.Chi phí tài chÝnh .27 4.2Doanh thu tµi chÝnh 30 KÕ to¸n chi phÝ,thu nhËp kh¸c .32 5.1 Chi phÝ kh¸c .32 5.2 Thu nhËp kh¸c: 33 6.Kế toán xác định kết kinh doanh 33 7.Sổ kế toán bán hàng xác định kết .35 Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài Chơng II: Thực tế công tác kế toán bán hàng 37 xác định kết kinh doanh công ty CPTM dịch vụ tổng hợp long anh .37 I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY .37 Lịch sử hình thành v phỏt trin ca Cụng ty CPTM dịch vụ tỉng hỵp long Anh 37 Đặc điểm tổ chức Bộ máy quản lý Công ty 38 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh quy trình cơng nghệ sản xuất sản phẩm 41 Tæ chøc bé máy kế toán tài vụ công ty .43 II Tình hình thực tế công tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh công ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh 48 Đặc điểm tiêu thụ công ty: 48 2.Các phơng thức bán hàng toán tiền hàngcông ty áp dụng: 48 3.Kế toán nhiệm vụ bán hàng công ty CPTM dịch vụ tổng hợp Long Anh: 51 3.1 Kế toán doanh thu bán hàng : .51 3.2.Kế toán khoản giảm trừ doanh thu bán hàng khoản phải thu khách hàng: 60 3.4.Kế toán giá vốn bán hàng: 69 Kế toán chi phí bán hàng 75 5.Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiƯp 78 Kế toán xác định kết bán hàng 82 6.2 Kế toán xác định kết hoạt động khác 83 Chơng III: Một số ý kiến nhận xét kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng 88 xác định kết bán hàng công ty 88 CPTM dịch vụ tổng hợp long anh 88 Nhận xét chung tình hình kế toán bán hàng xác định kết bán hàng công ty 88 1.1.Ưu điểm .88 Đoàn Thị Xuân Nga Lớp : K40/21.02 Chuyên đề cuối khoá Học viện tài 2.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng xác định kết bán hàng c«ng ty Long Anh 92 kÕt luËn 95 Đoàn Thị Xuân Nga Líp : K40/21.02 ... cần thiết tổ chức công tác kế toán bán hàng xác định kết kinh doanh doanh nghiệp kinh doanh thơng mại Đặc điểm hoạt động kinh doanh thơng mại Kinh doanh thơng mại khác với hoạt động sản xuất, thực... hoạt động kinh tế liên quan đến trình bán hàng, xác định kết kinh doanh 3.Sự cần thiết yêu cầu quản lý kế toán bán hàng xác định kết Bất kỳ doanh nghiệp kinh doanh thơng mại hay sản xuất kế toán. .. đề tìm hiểu công tác kế toán bán hàng xác định kết hoạt động kinh doanh Công ty Trên sở đối chiếu với chế độ kế toán Việt nam từ rút u điểm hạn chế tổ chức hoạt động kế toán bán hàng Bài viết
- Xem thêm -

Xem thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Long Anh, Kế toán bán hàng và xác định kết quả hoạt động kinh doanh ở Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ tổng hợp Long Anh, Thuế suất GTGT : 5% Tiền thuế GTGT 86325000, Chương I: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh, Vai trò, nhiệm vụ của kế toán bán hàng và xác định kết quả, 1 Các phương thức bán hàng, Trị giá vốn thực tế = Số lượng hàng hoá x Đơn giá bình quân, Kế toán chi phí bán hàng, kế toán chi phí doanh thu hoạt động tài chính, 5 . Kế toán chi phí,thu nhập khác, Kế toán xác định kết quả kinh doanh, và xác định kết quả kinh doanh ở công ty CPTM và dịch vụ tổng hợp long anh, c im t chc B mỏy qun lý ca Cụng ty, Tổ chức bộ máy kế toán tài vụ của công ty., Biu 05: TRèNH T GHI S K TON THEO HèNH THC NHT Kí CHUNG, Các phương thức bán hàng và thanh toán tiền hàng mà công ty đang áp dụng:, Kế toán nhiệm vụ bán hàng ở công ty CPTM và dịch vụ tổng hợp Long Anh:, 2 Kế toán xác định kết quả hoạt động khác, CPTM và dịch vụ tổng hợp long anh, Nhận xét chung tình hình kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại công ty, Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng ở công ty Long Anh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay