BÀI TẬP THẤU KÍNH VẬT LÝ 11

2 58 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:47

CHUN ĐỀ: THẤU KÍNH A.LÝ THUYẾT CẦN NHỚ 1.Cơng thức cần nhớ d d  1 d  f d f   / suy f  Cơng thức thấu kính ; d ; d  d  d f d d d  f d f Cơng thức dùng cho thấu kính hội tụ thấu kính phân kì Độ phóng đại ảnh Độ phóng đại ảnh tỉ số chiều cao ảnh chiều cao vật: A' B' d f f d  f k     d d f f d f AB * k > : Ảnh chiều với vật * k < : Ảnh ngược chiều với vật Giá trị tuyệt đối k cho biết độ lớn tỉ đối ảnh so với vật 2.Tính chất ảnh vật qua thấu kính +TKPK: Vật thật ln ln cho ảnh ảo chiều nhỏ vật +TKHT: Vật thật có d < f ln ln cho ảnh ảo chiều lớn vật, d > f cho ảnh thật ngược chiều với vật +Ảnh vật ln chuyển động chiều trục thấu kính 3.Vật nằm trục thấu kính dao động điều hòa a.Vật dao động điều hòa theo phương vu ơng góc với trục thấu kính +d < f: Vật thật ln ln cho ảnh ảo chiều lớn vật  vật -A' d' ảnh ln dao động điều hòa tần số, khác biên độ pha A d F'  x  A cos(t   )   O F -A  x'  A' cos(t   ) A' +d > f: Vật thật luôn cho ảnh thật ngược chiều với vật  vật ảnh ln dao động điều hòa tần số, khác biên độ ngược pha  x  A cos(t   )    x'  A' cos(t     ) A' +Độ phóng đại tỉ số biên độ ảnh biên độ vật: k  A b.Vật dao động điều hòa theo phương trùng với trục thấu kính -Vì ảnh vật ln ln chuyển động chiều  vật ảnh ln dao động điều hòa tần số,  x  A cos(t   ) d2 khác biên độ pha   x '  A ' cos(  t   ) d1  F' d1 f  d  d1 A'  -A A F O d'1 -A' A   d1  d1 '  d  f   -Khi vật biên :  d'2 d2 f d '  d1 ' d  d '   A'   d2  f  BÀI TẬP VẬN DỤNG Bài Hai lắc đơn L1 L2 dao động điều hòa hai mặt phẳng thẳng đứng song song với chu kì T = 1(s) Con lắc L1 có nguồn sáng điểm S, lắc L2 mang thấu kính hội tụ L Khi hai lắc vị trí cân S cách quang tâm O thấu kính 50cm theo phương nằm ngang vng góc với mặt phẳng dao động S qua thấu kính L tạo ảnh thật A E đặt cách O đoạn 150cm (hình vẽ) a.Cho L1 dao động điều hòa, L2 đứng yên Điểm sáng S dao động theo với biên độ 1cm Lập phương trình chuyển động S A Chọn trục tọa độ riêng O1 x1 O2 x2 trùng với phương dao động S A, chiều dương hướng lên, gốc tọa độ O1 O2 trùng với vị trí cân chúng, gốc thời gian lúc S vị trí biên dương b.Cho L2 dao động điều hòa, L1 đứng yên Quang tâm O dao động theo với biên độ 1cm Lập phương trình chuyển động O A Chọn trục tọa độ riêng O1 x1 O2 x2 trùng với phương dao động O A, chiều dương hướng lên, gốc tọa độ O1 O2 trùng với vị trí cân chúng, gốc thời gian lúc O vị trí biên dương c.Cho L1 L2 dao động điều hòa đồng thời với biên độ 10cm Hãy viết phương trình chuy ển động A trường hợp: -Hai lắc dao động pha -Hai lắc dao động ngược pha  -Con lắc L2 dao động sớm pha lắc L1 góc L2 L1 E A S O TRẮC NGHIỆM VẬN DỤNG Câu 1: Một điểm sáng S nằm trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 10 cm, cách thấu kính 15 cm Cho điểm sáng S dao động điều hoà với chu kỳ giây trục Ox, theo phương vng góc với trục thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ cm Gọi S’ ảnh S qua thấu kính Tốc độ trung bình S’ thời gian chu kỳ dao động A 25cm/s B 16cm/s C 15cm/s D 32 cm/s Câu 2: Điểm sáng S trục thấu kính hội tụ có tiêu cự f=10cm cách thấu kính 15cm Cho S dao động điều hòa với chu kỳ T=2s trục Ox vng góc với trục thấu kính quanh vị trí ban đầu Biên độ dao động A=3cm Tốc độ trung bình ảnh S' trình dao động là: A 8cm/s B 4cm/s C 6cm/s D 12 cm/s Câu 3: Một điểm sáng S nằm trục thấu kính hội tụ có tiêu cự 10cm, cách thấu kính 15cm Cho điểm sáng S dao động điều hòa với chu kỳ giây trục Ox theo phương vng góc với trục thấu kính quanh vị trí ban đầu với biên độ 4cm Gọi S’ ánh S qua thấu kính Tốc độ trung bình S’ thời gian chu kỳ dao động bằng: A.25cm/s B.16cm/s C.15cm/s D.32cm/s Câu 4: (ĐH-2016)Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 15 cm M điểm nằm trục thấu kính, P chất điểm dao động điều hòa quanh vị trí cân trùng với M Gọi P’ ảnh P qua thấu kính Khi P dao động theo phương vng góc với trục chính, biên độ cm P’ ảnh ảo dao động với biên độ 10 cm Nếu P dao động dọc theo trục với tần số Hz, biên độ 2,5 cm P’ có tốc độ trung bình khoảng thời gian 0,2 s A 1,5 m/s B 1,25 m/s C 2,25 m/s D 1,0 m/s
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP THẤU KÍNH VẬT LÝ 11, BÀI TẬP THẤU KÍNH VẬT LÝ 11

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay