TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ SỐ LẦN VẬT ĐI QUA VỊ TRÍ X0

4 42 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:46

Tìm Số Lần Vật Đi Qua Vị Trí Nhất Định với Cơng cụ Máy tính Cầm tay Dương Trác Việt Bài viết hướng dẫn ngắn cách khai thác chế độ biểu bảng máy CASIO fx-570VN Plus VINACAL 570ES Plus II nhằm giải tốn tìm số lần vật dao động qua vị trí x khoảng thời gian từ t đến t Ví dụ minh họa Các ví dụ sau trích dẫn từ nghiên cứu [1, tr 39–41] tác giả Chu Văn Biên 1.1 Không xét chiều chuyển động π (cm) (t đo giây) Trong khoảng thời gian từ thời điểm t = 0, (s) đến thời điểm t = 2, (s) vật qua vị trí x = 3, cm lần? A 13 lần B 12 lần C 11 lần D lần Ví dụ Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = cos 5πt + Lời giải Chọn đáp án A Chu kỳ T = T 2/5 2π 2π = = Suy bước nhảy Step = = = 0.1 ω 5π 4 Vào w7, nhập f (X ) = cos 5πX + π − 3.6 Bỏ qua g (X ), chọn Start = 0.4, End = 1.9, Step = 0.1, máy Bảng Trong Bảng có lần F (X ) đổi dấu X 10 11 12 13 14 15 16 17 F (X ) 0.4 1.5961 0.5 -6.6 0.6 -8.796 0.7 -0.6 0.8 1.5961 0.9 -6.6 -8.796 1.1 -0.6 1.2 1.5961 1.3 -6.6 1.4 -8.796 1.5 -0.6 1.6 1.5961 1.7 -6.6 1.8 -8.796 1.9 -0.6 Bảng 1: Dò lần thứ Tiếp tục dò với Start = 1.9, End = 2.9, Step = 0.1, máy Bảng Trong Bảng 2, có lần F (X ) đổi dấu Vậy đáp số tốn + = 13 lần Ví dụ (A-2008) Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = sin 5πt + π (cm) (x tính cm t tính giây) Trong giây từ thời điểm t = 0, chất điểm qua vị trí có li độ x = +1 cm A lần B lần C lần D lần Lời giải Chọn đáp án D Chu kỳ T = 2π 2π T 2/5 = = Suy bước nhảy Step = = = 0.1 ω 5π 4 Vào w7, nhập f (X ) = sin 5πX + π −1 Bỏ qua g (X ), chọn Start = 0, End = 1, Step = 0.1 Trong Bảng kết có lần F (X ) đổi dấu X 10 11 12 F (X ) 1.9 -0.6 1.5961 2.1 -6.6 2.2 -8.796 2.3 -0.6 2.4 1.5961 2.5 -6.6 2.6 -8.796 2.7 -0.6 2.8 1.5961 2.9 -6.6 Bảng 2: Dò lần thứ hai 1.2 Xét chiều chuyển động Ví dụ Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = 10 cos 5πt − π (cm) (t tính s) Sau khoảng thời gian 4, s kể từ t = chất điểm qua vị trí có li độ −5 cm theo chiều dương lần? A 20 lần B 10 lần C 21 lần D 11 lần Lời giải Chọn đáp án B Chu kỳ T = 2π 2π T 2/5 = = Suy bước nhảy Step = = = 0.1 ω 5π 4 Vào w7, nhập f (X ) = 10 cos 5πX − π − −5 3 Dò kết (bỏ qua g (X )) • Chọn Start = 0, End = 1, Step = 0.1, bảng kết có lần F (X ) đổi dấu từ âm sang dương • Chọn Start = 1, End = 2, Step = 0.1, bảng kết có lần F (X ) đổi dấu từ âm sang dương • Chọn Start = 2, End = 3, Step = 0.1, bảng kết có lần F (X ) đổi dấu từ âm sang dương • Chọn Start = 3, End = 4.2, Step = 0.1, bảng kết có lần F (X ) đổi dấu từ âm sang dương Vậy đáp số toán + + + = 10 π π t+ (cm) (t đo 2 giây) Từ thời điểm t = (s) đến thời điểm t = (s) vật qua vị trí x = −2 cm Ví dụ Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = cos A lần lần theo chiều dương lần theo chiều âm B lần lần theo chiều dương lần theo chiều âm C lần lần theo chiều dương lần theo chiều âm D lần lần theo chiều dương lần theo chiều âm Lời giải Chọn đáp án B Chu kỳ T = 2π T 2π = = Suy bước nhảy Step = = = ω π/2 4 Vào w7, nhập f (X ) = cos π π X+ − −2 2 Chọn Start = 0, End = 5, Step = 1, bảng kết có lần F (X ) đổi dấu, có lần đổi dấu từ âm sang dương lần đổi dấu từ dương sang âm Vậy vật qua vị trí lần, có lần theo chiều dương lần theo chiều âm Kết luận Sử dụng w7 hướng tiếp cận trực quan giúp giải nhanh tốn tìm số lần vật qua vị trí định khoảng thời gian cho trước Tài liệu [1] Chu Văn Biên (2016), Bí Luyện thi THPT Quốc gia mơn Vật Lí, tập 1, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ SỐ LẦN VẬT ĐI QUA VỊ TRÍ X0, TỔNG HỢP BÀI TẬP DAO ĐỘNG CƠ SỐ LẦN VẬT ĐI QUA VỊ TRÍ X0

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay