PHƯƠNG PHÁP THUẬN NGHỊCH TRONG VẬT LÝ

4 41 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:45

Thầy Hiểu - Bộ môn Vật lý - Trường THPT Nam Khoái Châu PHƯƠNG PHÁP THUẬN - NGHỊCH Xem Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=cY_Uz8JcEmQ Hoặc vào google search: "PHƯƠNG PHÁP THUẬN - NGHỊCH" I – ĐẶT VẤN ĐỀ – Bài toán Một lò xo có độ cứng k mắc với vật nặng m1 có chu kì dao động T1 = 3s Nếu mắc lò xo với vật nặng m2 chu kì dao động T2 = 4s Tìm chu kì dao động vật có khối lượng : a, m = m1 + m2 b, m = 2m1 - m2 c, m = 3m1 + m2 Hướng dẫn m1 kT12 T1 = 2π → m1 = k 4π m2 kT22 T2 = 2π → m2 = k 4π kT m T = 2π →m= k 4π Ta có: a, (1) (2) (3) m = m1 + m2 (*) Thay (1), (2), (3) vào (*) ta được: kT kT12 kT22 = + → T = T12 + T22 → T = + = 5( s ) 2 4π 4π 4π b, m = 2m1 - m2 (**) Thay (1), (2), (3) vào (**) ta được: kT12 kT22 kT = − → T = 2T12 − T22 → T = 2.3 − = ( s ) 2 4π 4π 4π c, m = 3m1 + m2 (***) Thay (1), (2), (3) vào (**) ta được: kT12 kT22 kT = + → T = 3T12 + 5T22 → T = 3.3 + = 7( s) 4π 4π 4π Nhận xét: m = 2m1 - m2 → T = 2T12 − T22 T = 2π – Phương pháp T ~ m m → k m ~ T nên vị trí m thay T2 Thầy Hiểu - Bộ mơn Vật lý - Trường THPT Nam Khối Châu - Là phương pháp đánh giá mối quan hệ hai đại lượng vật lý, từ hốn đổi đại lượng cho phương trình - Bước 1: Tìm biểu thức có liên hệ đại lượng VD: T = 2π m ; k f = 2π P k = I 10 L ; T = 2π LC ; I = 4πR m - Bước 2: Tìm tính chất thuận nghịch đại lượng  T~  m  k → VD: T = 2π k k ~  T2 - Bước 3: Thay đại lượng tương ứng vào toán VD : m = m1 + m2 → T = T12 + T22 II – BÀI TẬP ÁP DỤNG Câu Hai lò xo có chiều dài độ cứng tương ứng k 1, k2 Khi mắc vật m vào lò xo k1, vật m dao động với chu kì T1 = 0,6s Khi mắc vật m vào lò xo k 2, vật m dao động với chu kì T2 = 0,8s Khi mắc vật m vào hệ hai lò xo k song song với k2 chu kì dao động m a) 0,48s b) 0,7s c) 1,00s d) 1,4s HD: k1 → T1 = 0,6 s  Tóm tắt: k → T2 = 0,8s k // k → T = ? //  + Ta có:  T~  m  k T = 2π → k k ~  T2 1 1 ↔ = + = + → T// = 0,48s T // T1 T2 0,6 0,8 + k// = k1 + k2 Câu 2: Cho vật nặng có khối lượng m gắn vào hệ (k1 // k2) vật dao động điều hoà với tần số 10Hz, gắn vào hệ (k1 nt k2) dao động điều hồ với tần số 4,8Hz, biết k > k2 Nếu gắn vật m vào riêng lò xo k1, k2 dao động động với tần số A f1 = 6Hz; f2 = 8Hz B f1 = 8Hz; f2 = 6Hz C f1 = 5Hz; f2 = 2,4Hz D f1 = 20Hz; f2 = 9,6Hz Câu 3: (CĐ 2013)Tại vị trí Trái Đất, lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa với chu kì T1; lắc đơn có chiều dài l ( l < l ) dao động điều hòa với chu kì T2 Cũng vị trí đó, lắc đơn có chiều dài l - l dao động điều hòa với chu kì Thầy Hiểu - Bộ mơn Vật lý - Trường THPT Nam Khối Châu A T1T2 T1 + T2 B T12 − T22 C T1T2 T1 − T2 D T12 + T22 Câu 4: (CĐ 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi Khi C = C tần số dao động riêng mạch 7,5MHz C = C2 tần số dao động riêng mạch 10MHz Nếu C = C + C2 tần số dao động riêng mạch A 12,5MHz B 2,5MHz C 17,5MHz D 6,0MHz Câu 5: (ĐH 2014) Một tụ điện có điện dung C tích điện Q o Nếu nối tụ điện với cuộn cảm có độ tự cảm L1 với cuộn cảm có độ tự cảm L2 mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại 20 mA 10 mA Nếu nối tụ điện với cuộn cảm có độ tự cảm L3 = (9L1 + 4L2) mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện cực đại A mA B mA C 10 mA D mA Câu 6: (ĐH 2013) Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm xác định tụ điện tụ xoay, có điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay α linh động Khi α = 00, tần số dao động riêng mạch MHz Khi α =1200, tần số dao động riêng mạch 1MHz Để mạch có tần số dao động riêng 1,5 MHz α A 300 B 450 C 600 D.900 HD: α = → f = 3Hz  Tóm tắt: α = 120 → f = 1Hz α = ? → f = 1,5 Hz  Ta có: Với tụ xoay có điện dung thay đổi theo quy luật hàm số bậc góc xoay α linh động thì: C = C1 + k α C − C1 C − C1 C −C C − C1 C − C1 = ↔ 10 = →α = 120 0 α − α1 α − α1 C − C1 120 − α −0 1  1 f ~ − −  2 f f1 C  1,5 → →α = 120 = 120 = 45 Mà: f = 1 1 2π LC C ~ − − f 22 f12 12 f2  Nên: Câu 7: (ĐH 2011): Một lắc đơn treo vào trần thang máy Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên nhanh dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 2,52s Khi thang máy chuyển động thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn a chu kì dao động điều hòa lắc 3,15s Khi thang máy đứng yên chu kì dao động điều hòa lắc A 2,96 s B 2,84 s C 2,61 s D 2,78 s Câu 8: (ĐH 2010) Ba điểm O, A, B nằm nửa đường thẳng xuất phát từ O Tại O đặt nguồn điểm phát sóng âm đẳng hướng khơng gian, môi trường không hấp thụ âm Mức cường độ âm A 60dB, B 20dB Mức cường độ âm trung điểm M đoạn AB Thầy Hiểu - Bộ môn Vật lý - Trường THPT Nam Khoái Châu A 26dB B 17dB C 34dB D 40dB
- Xem thêm -

Xem thêm: PHƯƠNG PHÁP THUẬN NGHỊCH TRONG VẬT LÝ , PHƯƠNG PHÁP THUẬN NGHỊCH TRONG VẬT LÝ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay