BÀI TOÁN CẮT GHÉP LÒ XO VẬT LÝ 12

16 106 3
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:44

Dạng tốn: Cắt ghép lò xo giữ điểm lò xo (Bổ trợ 8-9-10) Dạng Bài Tốn Liên Quan Đến Căt Ghép Lò Xo Cắt ghép lò xo Phương pháp giải Gỉa sử lò xo có cấu tạo đồng đều, chiều dài tự nhiên l0, độ cứng k0, cắt thành lò xo khác k l  k1l2  k 2l2   k n ln S k  E  kl  ES  const   0 l  l0  l1  l2   ln l0   k  k l *Nếu căt lò xo thành lò xo thì: k 0l0  k1l1  k 2l   k1  k l0 l1  Nếu lò cắt thành n phần   T  2 l0  l1  l2   ln   k1  k   nk  n f   2 m k f k 1/ n  k n  T / k m a Lò xo ghép song song k2 k1 m k2 m  Tss2  T12  T22 1 T k     Khi lò xo ghép song song 1 1 f2 k k ss k1 k f  f  f 2  ss 1 b Lò xo ghép nối tiếp k1 k2 1    2   Tnt T1 T2 Khi lò xo ghép nối tiếp k nt  k1  k   f2 f2 f2  nt k T2 k f2 Facebook: https://www.facebook.com/dieuhs?ref=bookmarks ĐT: 0909.928.109 http://thuvienvatly.com/u/315963 l Giữ điểm lò xo l2 l1 k l1 l  l2 Ta có: kl  k1l1  k 2l2    k1 l l l Thế bị nhốt: Wn  kx l Cơ lại là: l l  l2 l2 l  l2 1 k l k k1A12  kA2  kx  A12   x  A12   x 2 l k1 l k1 l l l l2 , gọi phần trăm chiều dài lò xo bị nhốt l Nếu điểm giữ có: x  nA *Đặt m   A12  1  m   m 1  m  n A  A1  A 1  m   mn  (1) Bình luận: Cơng thức (1) kết đẹp khéo léo đặt m , n cách phù phù hợp, có tính bao qt giải tốn có liên quan đến điểm giữ lò xo Các ví dụ minh họa a Cắt lò xo Ví dụ 1: Con lắc lò xo gồm vật nặng treo lò xo dài, có chu kỳ dao động T Nếu lò xo bị cắt bớt nửa chu kỳ dao động lắc T T A B 2T C T D 2 Hướng dẫn l k T2  l2 T22 T    T2   Chọn D l1 T1 Ví dụ 2: Một lắc lò xo gồm vật có khối lượng m lò xo có độ cứng k, dao động điều hòa Nếu cắt bớt nửa chiều dài lò xo giảm khối lượng m lần chu kì dao động vật A tăng lần B giảm lần C giảm lần D tăng lần Hướng dẫn l l k Ta có: l2     l1 k 2 T  2 T m2 k1 T m 1      T2   Giảm lần Chọn C k T1 m1 k 4 Dạng toán: Cắt ghép lò xo giữ điểm lò xo (Bổ trợ 8-9-10) Ví dụ 3: Biết độ dài tự nhiên lò xo treo vật nặng 25cm Nếu cắt bỏ cm lò xo chu kì dao động riêng lắc A Giảm 25% B Giảm 20% C Giảm 80% D Tăng 20% Hướng dẫn Cắt bỏ 9cm tức chiều dài lúc sau lò xo 16cm T  2 m  T2 k k l T22 l2 16 T T      0,8  %  80% l1 25 T1 T1 T1 Chu kì lại chiếm 80% tức chu kì giảm 100%-80% = 20% Chọn B b Cắt - Gép lò xo Ví dụ 1: Một lò xo chiều dài tự nhiên l0 = 45cm độ cứng k0 = 12N/m cắt thành lò xo có chiều dài 18cm 27cm, sau ghép chúng song song với đầu cố định đầu gắn vật m = 100g chu kỳ dao động hệ A 5,5s B 0,28 s C 2,55 s D 55  s Hướng dẫn  k  30N / m l0 k  l1k1  l2 k  45.12  18.k1  27.k   k  20N / m *Khi ghép song song độ cứng tương đương hệ k ss  k1  k  30  20  50N / m  T  2 m 0,1  2  0,28s  Chọn B k ss 50 Ví dụ 2: Treo nặng m vào lò xo thứ ,thì lắc tương ứng dao động với chu kì 0,24s.nếu treo nặng vào lò xo thứ hai ,thì lắc tương ứng dao động với chu kì 0,32s Nếu mắc song song hai lò xo gắn nặng m lắc tương ứng dao động với chu kì A 0,192s B 0,56s C 0,4s D.0,08s Hướng dẫn k T  k ss  k1  k  1 1 1  2     Tss  0,192s 2 Tss T1 T2 Tss 0, 24 0,322 Chọn A Ví dụ Khi treo vật có khối lượng m vào lò xo tần số dao động lắc lò xo tương ứng Hz Hz Nối lò xo với thành lò xo treo vật nặng m tần số dao động A 5,0 Hz B 2,2 Hz C 2,3 Hz D 2,4 Hz Hướng dẫn 1 f k 1 1 1           f nt  2,4Hz Chọn D k nt k1 k f nt f1 f f nt Facebook: https://www.facebook.com/dieuhs?ref=bookmarks ĐT: 0909.928.109 http://thuvienvatly.com/u/315963 Ví dụ 2: Một lắc lò xo có chiều dài tự nhiên lo, độ cứng k, vật nhỏ khối lượng m, có chu kì 2s Nếu cắt bớt lò xo 20cm cho lắc dao động điều hòa chu kì (s) Hỏi cắt bớt lò xo 40cm cho lắc dao động điều hòa chu kì ? Biết độ cứng tỉ lệ nghịch với chiều dài lò xo A 1s B 1,41s C 0,85s D 1,55s Hướng dẫn m Chiều dài lò xo Chu kì dao động  T2 l0  T l0 l0 2s k k l – 20 4√5 l0 l  20 l0  40 𝑠   2 T 4 5 l0-40 T=?     20 SHIFT SOLVE   T  2, 4s  T  1,55s  Chọn D  25  3,  T Ví dụ 3: (Đề thi thức Bộ QG 2015) Một lò xo đồng chất tiết diện cắt thành ba lò xo có chiều dài tự nhiên l cm; l – 10 cm l – 20 cm Lần lượt gắn lò xo (theo thứ tự trên) với vật nhỏ khối lượng m ba lắc lò xo có chu kì dao động riêng tương ứng s; s T Biết độ cứng lò xo tỉ lệ nghịch với chiều dài tự nhiên Giá trị T A 1,00 s B 1,28 s C 1,41 s D 1,50 s Hướng dẫn T  2 Chiều dài xò xo l l -10 Chu kì dao động 2s l -20 T 3s Theo giả thiết ta có độ cứng lò xo tỉ l nghịch với chiều dài nên k (1) l m 1 k T2 l k T2 l Tiến hành lập tỉ số ta thu T  2 l l  10 l  20 10    10   T  2s  1,41s  Chọn C 2 2 T  T   c Giữ điểm lò xo Ví dụ 1: Hai đầu A B lò xo gắn hai vật nhỏ có khối lượng m 3m Hệ dao động không ma sát mặt phẳng ngang Khi giữ cố định điểm C lò Dạng tốn: Cắt ghép lò xo giữ điểm lò xo (Bổ trợ 8-9-10) xo chu kì dao động hai vật Tính tỉ số CB/AB lò xo không biến dạng A B 1/3 C 0,25 D Hướng dẫn A T  2 m  T2 k C m k l   T2 k ml  B TAC AC mAC AC  1 CB TCB CB mAB CB   Chọn A AB Ví dụ 1: Con lắc lò xo dao động điều hồ theo phương ngang với biên độ A Đúng lúc lò xo giãn nhiều người ta giữ cố định điểm lò xo lắc dao động với biên độ A’ Tỉ số A’/A AC  3CB  AB  CB  3CB  A / C / B 1/2 D Hướng dẫn Giữ điểm lò xo nên  n 1 A' x  A    1  0,5  0,5.12   Chọn B     l2  0,5l m  0,5 A Ví dụ 2: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Đúng lúc lắc qua vị trí có động giãn người ta cố định điểm lò xo, kết làm lắc dao động điều hòa với biên độ A’ Tỉ lệ biên độ A’ biên độ A  A B A  C 0,5 D Hướng dẫn   Wd  Wt  x  A A' 1     1  m   mn  1  0,5  1  0,5   n  A 2   l2  0,5  m  l Chọn B Ví dụ (Minh họa lần Bộ Giáo Dục năm học 2016-2017) Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ cm chu kì 0,5 s mặt phẳng nằm ngang Khi vật nhỏ lắc có tốc độ v người ta giữ chặt điểm lò xo, vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 2,25 cm chu kì 0,25 s Giá trị v gần với giá trị sau đây?   Facebook: https://www.facebook.com/dieuhs?ref=bookmarks ĐT: 0909.928.109 A 50 cm/s http://thuvienvatly.com/u/315963 B 60 cm/s C 70 cm/s Hướng dẫn D 40 cm/s Cách 1: Cách giải truyền thống T1 l k l     l1  T k1 l l l2 l1 *Gọi x li độ vật bắt đầu giữ điểm lò xo l  l1 Ta bị nhốt lắc lò xo Wnhot  k .x l Cơ lại: 1 l  l1 k k l  l1 k1A12  kA  k .x  A12  A  x 2 l k1 k1 l Wconlai  A12  Wtnhot l1 l1 l  l1 1 57 A  x  2, 252  52  x  x  cm l l l 4  v   A2  x   57  2 52    54,3 cm / s  Chọn A   0,5   Cách Dùng cơng thức “Độc” *Gọi T chu kì lúc chưa giữ điểm lò xo T1 chu kì lắc giữ T l l l k điểm lò xo:         m  0,75 T k1 l l l  A1  A 1  m   mn     2, 25  1  0, 75   0, 75.n  n  57 15  57  57 2 x  nA  x   v   A2  x  52     54,3 cm / s 15 0,5   57 /3 Chọn A Ví dụ (Thi thử chuyên Vinh – 2015) Một lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 100gam gắn vào lò xo có độ cứng 100N/m đặt nằm ngang Từ vị trí cân truyền cho vật vận tốc 40  cm / s  dọc theo trục lò xo cho vật dao động , chọn gốc thời gian lúc truyền vận tốc, bỏ qua ma sát, lấy π2 = 10 Tại thời điểm t = 0,15s giữ cố định điểm lò xo sau vật tiếp tục dao động với biên độ A 2cm B 4cm C 2 cm D cm Hướng dẫn: Dạng tốn: Cắt ghép lò xo giữ điểm lò xo (Bổ trợ 8-9-10) v k 100 40   10  A  max    cm  2 m  10  100.10 T T T 0,2s t  0,15s  t    x  A  x  A t l2 0,5l *Phần trăm chiều dài lò xo bị nhốt: m    0,5 l l *Điểm giữ lò xo là: x  A  1.A (Với n = 1) *Ta có :    *Biên độ mới: A1  A 1  m   mn  4 1  0,5 1  0,5.1 O  A t0  2cm Chọn A Ví dụ (Thi thử THPT Anh Sơn – Nghệ An – 2016) Một CLLX đặt ngang có độ cứng k = 18 N/m vật nặng có khơi lượng m =200g Đưa vật đến vị trí lò xo dãn 10cm thả nhẹ cho vật dao động điều hòa Sau vật cm giữ cố định lò xo điểm C cách đầu cố định đoạn 1/4 chiều dài lò xo vật tiếp tục dao động với biên độ A1 Sau khoảng thời gian vật qua vị trí có động lần lò xo dãn thả điểm cố định C vật dao động điều hòa với biên độ A2 Giá trị A1 A2 là: A cm 10 cm B cm 9,93 cm C cm 9,1 cm D cm 10 cm Hương dẫn: Phần trăm chiều dài lò xo bị giữ: l l2 l l1 m    0,25 l Vị trí lò xo bị giữ: x  A   10    0,8.Acm n Biên độ lại sau giữ điểm C là:     A1  A 1  m   mn  10 1  0, 25   0, 25.0,82  7cm *Sau thả điểm C lượng sau hệ lượng ban đầu hệ nên: A  A  10cm  Chọn A Ví dụ Con lắc lò xo co k= 60N/m , chiều dài tự nhiên 40cm, treo thẳng đứng đầu gắn vào điểm C cố định , đầu gắn vật m=300g , vật dao động điều hòa với A=5cm lò xo có chiều dài lớn giữ cố định điểm M lò xo cách C 20cm , lấy g =10m/s2 Khi hệ A 0,08J B 0,045J C 0,18J D 0,245J Hướng dẫn mg 0,3.10 l0    0,05m  5cm k 60 Facebook: https://www.facebook.com/dieuhs?ref=bookmarks ĐT: 0909.928.109 http://thuvienvatly.com/u/315963 *Khi lò xo có chiều dài lớn tức vật vị trí thấp Chiều dài lo xo lúc lmax  l0  l0  A  40    50cm MC 20    m     lmax 50  A1  A 1  m   mn  1  1  12   3cm     x  A  n     Lúc hệ dao động với lò xo có độ cứng k1 l k 50 lmax k  l1k1  k1  max  60  100 N/ m  W1  k1A12  0,045J Chọn B l1 30 Ví dụ 6: Một lắc lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên l0 = 40cm, treo thẳng đứng, có k = 100N/m, nặng có khối lượng m=100g.Chọn Ox trùng với trục lò xo, chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ O trùng với vị trí cân vật Kích thích cho vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ 2 cm, lấy g = 10m/s2 Lúc vật qua vị trí có tọa độ x = -1cm, người ta giữ cố định lò xo điểm B cách điểm treo cố định 20cm Độ lớn lực đàn hồi cực đại tác dụng lên vật sau lò xo bị giữ gần đáp án sau đây? A 500N B 5N C 6N D 3,8N Hướng dẫn mg Độ giãn VTCB l0   1cm k l2 l2 20   x  1  l0  l  l0  m  l  l  40  0,5   A 2  x  nA  1  n    n2   2   Biên độ lại A1  A 1  m   mn  2 k 0l0  k1l1  k1  1  0,5 1  0,5  1 15   8 l0 mg  5.103 m  0,5cm k  200N / m l01  k1 l1  15  2  Fmax  k1  l01  A   200  0,5   10  4,87N  Chọn B    d Một sơ tốn nâng cao ghép lò xo a Phương pháp: Đối với dạng tốn thơng thường sử dụng hai phương trình cốt lõi để tìm thơng số khác Một phương trình áp dụng điều kiện cân lực vật vị trí cân thêm phương trình độ biến dạng lò xo b Ví dụ minh họa Ví dụ 1* Cho hệ hình vẽ Chiều dài tự nhiên lò xo l01 = 30cm l02 Dạng tốn: Cắt ghép lò xo giữ điểm lò xo (Bổ trợ 8-9-10) = 20cm Lò xo có độ cứng k1 = 300N/m, k2 = 100N/m Vật vị trí cân hình vễ, kéo vật dọc theo trục x đến lò xo L1 khơng biến dạng thả nhẹ cho dao động Bỏ qua ma sát Chiều dài lò vật vị trí cân A 25cm B 26cm C 27,5cm D 24cm Hướng dẫn *Ở VTCB ta kéo vật để đến vị trí lò khơng biến dạng chứng tỏ lúc ghép hệ VTCB lò xo bị nén (do lò xo bị giãn để thỏa mãn điều kiện cân bằng) l02 O Do kho VTCB ta có SHIFT SOLVE k1x  k  l01  l02  x  1  300x  100 10  x   x  2,5cm Chiều dài lò xo kho VTCB l  l01  x  30  2,5  27,5cm  Chọn C Chú ý: Do cân hai vế nên đơn vị độ dài biểu thức (1) không cần đổi đơn vị chuẩn mà mét Ví dụ 2*: Một hệ gồm lò xo L1, L2 có độ cứng k1 = 60 N/m, k2 = 40 N/m đầu gắn cố định, đầu lại gắn vào vật m dao động điều hồ theo phương ngang hình vẽ Khi trạng thái cân lò xo L1 bị nén cm Chọn gốc tọa độ lại vị trí cân Lực đàn hồi lò xo L2 tác dụng vào m vật có li độ cm A 1,6 N B 2,2 N C 0,8 N D 1,0 N Hướng dẫn *Khi vị trí cân tổng hợp lực tác dụng lên vật khơng Lò xo bị nén, lò xo phải giãn để thõa mãn điều kiện cân lực k L 60.2 k1L1  k L2  L2  1   3cm  Lò xo giãn 2cm k2 40 *Khi lực đàn hồi lò xo L2 tác dụng vào m vật có li độ cm F  k  L2  x   40.0,04  1,6N  Chọn A Ví dụ 3: Một lò xo nhẹ có độ cứng 120 N/m cắt làm đơi sau gắn vật m theo phương nằm ngang hai đầu gắn cố định A B vị trí cân hai lò xo dãn 10 cm Kích thích để m dao động nhỏ theo trục Ox Facebook: https://www.facebook.com/dieuhs?ref=bookmarks ĐT: 0909.928.109 http://thuvienvatly.com/u/315963 trùng với trục lò xo Gốc O vị trí cân chiều dương từ A đến B Tính độ lớn lực tác dụng vào A m có li độ cm A 19,2 N B 3,6 N C 9,6 N D 2,4 N Hướng dẫn A O B 10  5cm Khi cắt làm đơi ta có độ cứng lò xo lúc k1 k2 với k1= k2 kl Do k1l2  k 2l2  k 0l0  k1  k  0  2.120  240 N/ m l1 *Ở vị trí cân hai lò xo giãn đoạn l01  l02  Hợp lực tác dụng vào A có độ lớn lực đàn hồi, phương ngược chiều F  k  l01  x   240   3 102  19, 2N  Chọn A Ví dụ 4: Một lò xo có chiều dài tự nhiên 25 cm, có khối lượng khơng đáng kể, dùng để treo vật, khối lượng m = 200 g vào điểm A Khi cân lò xo dài 33cm, g = 10 m/s2 Dùng hai lò xo để móc vật m vào đầu lò xo, đầu lại lò xo cố định vào hai diểm A B nằm đường thẳng đứng, cách 72 cm Biết cân hai lò xo giãn Vị trí cân O vật cách A đoạn A 30 cm B 35 cm C 40 cm D 50 cm Hướng dẫn *Khi dùng lò xo để treo vật m độ giãn lò xo VTCB mg A l0  0,33  0,25  0,08m  k   25N / m l0 *Khi VTCB O tổng độ giãn hai lò xo l01  l02  72  2.25  22cm  0, 22m (1) k *Theo điều kiện cân ta có kl01  mg  kl02  l01  l02  mg  0,08 (2) k O 72cm l0   l  l02  0, 22  l01  0,15m  Từ (1) (2) ta có  01   l01  l02  0,08  l02  0,07m OA  l0  l0  25  15  40cm  Chọn C 10 k B Dạng tốn: Cắt ghép lò xo giữ điểm lò xo (Bổ trợ 8-9-10) Trắc nghiệm luyện tập a Trắc nghiệm Câu Một lò xo có chiều dài l0 , độ cứng k0  30 N / m Cắt lò xo làm đoạn dài l1 l2 với l1  l2 Độ cứng k2 đoạn l2 A 42N/m B 18N/m C 24N/m D 36N/m Câu Hai lò xo nhẹ k1, k2 độ dài treo thẳng đứng, đầu cố định, đầu có treo vật m1 m2 (m1 = 4m2) Cho m1 m2 dao động với biên độ nhỏ theo phương thẳng đứng, chu kì dao động chúng T1 = 0,6s T2 = 0,4s Mắc hai lò xo k1 k2 thành lò xo dài gấp đơi, đầu cố định, đầu treo vật m2 Tần số dao động m2 A 2,4Hz B 2Hz C 1Hz D 0,5Hz Câu Cho lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l 0, vật nặng dao động điều hòa theo phương ngang với biên đô ̣ A Khi chiều dài lo xo l0 + A/2, người ta giữ chă ̣t lò xo ta ̣i trung điểm của lò xo Biên ̣ A’ của lắc lò xo bây giờ là A A/3 B A C A D 7A Câu 4: Một lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với biên độ A.Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân giữ cố định điểm I lò xo cách điểm cố định lò xo đoạn b sau vật tiếp tục dao động điều hòa với biên độ 0,5A Chiều dài tự nhiên lò xo lúc đầu A 4b/3 B.4b C.2b D.3b Câu Một lắc lò xo có độ cứng k , chiều dài l , đầu gắn cố định, đầu gắn vào vật có khối lượng m.Kích thích cho lò xo dao động điều hòa với biên độ A  mặt phẳng ngang khơng ma sát Khi lò xo dao động bị dãn cực đại , tiến hành giữ chặt lò xo vị trí cách vật đoạn l, tốc độ dao đơng cực đại vật A k m B k 6m C k 2.m D k 3.m Câu Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với tốc độ cực đại 14 m / s Khi vật qua vị trí có li độ nửa biên độ người ta giữ cố định điểm lò xo lại Tốc độ cực đại vật lúc sau m/s Câu 7: Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang với biên độ A Đúng lúc lắc qua vị trí có động ba lần lò xo dãn A 14 m/s B m/s C 3,5 m/s D Facebook: https://www.facebook.com/dieuhs?ref=bookmarks ĐT: 0909.928.109 http://thuvienvatly.com/u/315963 người ta cố định điểm lò xo Kết lắc dao động với biên độ A  Tỉ số A A A B C 2 D.1/2 Câu Một lắc lò xo dao động điều hòa mặt phẳng ngang gồm lò xo có độ cứng 100 N/m vật dao động nặng 0,1 kg Khi t = vật qua vị trí cân với tốc độ 40 (cm/s) Đến thời điểm t = 1/30 s người ta giữ cố định điểm lò xo Lấy   10 Biên độ dao động vật A cm B cm C cm D 2 cm Câu Một lò xo có chiều dài tự nhiên 25 cm, có khối lượng khơng đáng kể, dùng để treo vật, khối lượng m = 400 g vào điểm A Khi cân lò xo dài 65cm, g = 10 m/s2 Dùng hai lò xo để móc vật m vào đầu lò xo, đầu lại lò xo cố định vào hai diểm A B nằm đường thẳng đứng, cách 72 cm Biết cân lò xo gắn vào đầu B bị nén Vị trí cân O vật cách A đoạn A 30 cm B 35 cm C 40 cm D 56 cm HẾT Bảng đáp án 1A 6C 2B 7D 3C 8A 4B 9D 5B b Hướng dẫn giải Câu l  l0 l2  l2 k 0l0  k 2l2  30l0  k 2l2   30  l1  l2   k 2l2  30   1  k  l2  l1  l2 l    k  30.  1  42N / m  Chọn A  l2  Câu T  2 m  T2 k T2 m k k m 0, 42 k 16  22      k m1 k1 k1 k1 T1 0,6 k 16  kk 16 k1 k nt  k2 *Khi hai lò xo mắc nối tiếp: k nt   k1  k 25 k nt f2   2 m 2 12 16 k2 4 25  f2   2Hz  Chọn B m 5 0, Dạng tốn: Cắt ghép lò xo giữ điểm lò xo (Bổ trợ 8-9-10) Câu *Giữ chặt trung điểm nên m = 0,5 *Khi chiều dài lò xo l0 + 0,5A tức li độ lúc giữ x  0,5A  x  0,5 A'  A 1  m  1  mn   A 1  0,5 1  0,5.0,5   A  Chọn C Câu x   n  m = b   0,5A  A 1  m   m.02  m  0,25  m  l2  0,25  l  4l  4b l Chọn B Câu Khi lò xo dãn cực đại x  A  n  lúc chiều dài lò xo l 3l lmax  l  A  l   2 Khi tiến hành giữ điểm cách vật l tức l1 = l l2=0,5l chiều dài lò xo lúc lmax = 1,5l Do m  l2 lmax  0,5l l    A 0,5l   A1  A 1  1  12   A  A1  3l 3    Mặt khác ta có   v1max  A11  k  2 m k 12 lmax 3     1    l l1 2  k m l k k A  Chọn B m 6m Câu *Gọi biên độ, độ cứng tần số góc trước giữ A, k,  Sau giữ A1, k1 1 m  0,5  A1  A 1  m   mn  A 1  0,5   0,5.0,52  A   n  0,5 v  A 12 l 14 2 k       1max  1  2 l l  v A  4  max   v 2max  v max    14 14  14   3,5m / s  Chọn C 4 Câu Wd  3Wt  x   A Facebook: https://www.facebook.com/dieuhs?ref=bookmarks ĐT: 0909.928.109 http://thuvienvatly.com/u/315963 A   x   n 1/2   A1  A 1  m   mn  0,5A  Chọn D  m  0,5 l  l  2 Câu  T  2  v m 0,1 40  2  0,2s    10  A  max   4cm k 100  10 ;   A x  T x  t0   t   t  t0  30  v  v0     3  n      5cm  Chọn A   A1  1  0,5   0,5   m  0,5      Câu *Khi dùng lò xo để treo vật m độ giãn lò xo VTCB l0  0,65  0, 25  0, 4m *Khi VTCB O tổng độ giãn hai lò xo l01  l02  72  2.25  22cm  0, 22m (1) A l01 *Theo điều kiện cân ta có mg  kl01  kl02  l01  l02  72cm mg  0,4 (2) k l0 Từ (1) (2) ta có   l01  l02  0, 22  l01  0,31m    l02  0,09m  l01  l02  0, OA  l0  l0  25  31  56cm  Chọn D 14 l02 B Dạng tốn: Cắt ghép lò xo giữ điểm lò xo (Bổ trợ 8-9-10) ĐĨN ĐỌC: 1.TUYỆT PHẨM CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ TẬP Điện Xoay Chiều (đã phát hành toàn quốc) Tác giả: Hoàng Sư Điểu ( Chủ biên) Đoàn Văn lượng – Th.S Nguyễn Thị Tường Vi (Sách Gv Hs yêu thích thuộc sách bán chạy nhà sách Khang Việt) https://khangvietbook.com.vn/tuyet-pham-cac-chuyen-de-vat-li-tap-1dien-xoay-chieu-p-25639.html Thủ thuật Casio giải nhanh trắc nghiệm vật lý 12 (Phát hành cỡ tháng 9-10) Tác giả: Hoàng Sư Điểu 3.TUYỆT PHẨM CÁC CHUYÊN ĐỀ VẬT LÍ TẬP Dao Động Cơ (sẽ phát hành năm 2017) Tác giả: Hoàng Sư Điểu Nhà sách Khang Việt phát hành Website: WWW.nhasachkhangviet.vn Nguyên tắc thành công: Suy nghĩ tích cực; Cảm nhận đam mê; Hành động kiên trì ! Chúc em học sinh THÀNH CƠNG học tập! GV: HOÀNG SƯ ĐIỂU, TT LUYỆN THI 91A NGUYỄN CHÍ THANH TP HUẾ  Email: dieusply1024@gmail.com  ĐT: 0909.928.109 – 0976.735.109 Thường xuyên khai giảng lớp luyện thi với mục tiêu điểm số khác kì thi Quốc gia đặc biệt lớp 8-9-10 TT 91A NGUYỄN CHÍ THANH TP HUẾ Phụ huynh em học sinh liên hệ qua SĐT để đăng kí sớm Lưu ý: Có làm test trước xếp lớp GV dạy offline muốn đăng kí nhận tài liệu luyện thi Quốc Gia từ thầy Hoàng Sư Điểu suốt năm xin vui lòng liên hệ 0909.928.109 Lưu ý: Chỉ nhận gọi lúc 7h-8h30 sáng (không nhắn tin) Facebook: https://www.facebook.com/dieuhs?ref=bookmarks ĐT: 0909.928.109 16 http://thuvienvatly.com/u/315963
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TOÁN CẮT GHÉP LÒ XO VẬT LÝ 12, BÀI TOÁN CẮT GHÉP LÒ XO VẬT LÝ 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay