ĐỀ ÔN DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2

4 13 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:44

ThS Vật Lý: Tuấn Thư Trung tâm BDVH – luyện thi ĐH, CĐ T&T ĐỀ ƠN DAO ĐỘNG ĐIỀU HỒ Câu 1: (Chuyên KHTN – HN) Một lắc lò xo treo thẳng đứng, lò xo có khối lượng không đáng kể, k  50 N/m, m  200 g Vật nằm yên vị trí cân kéo thẳng đứng xuống để lò xo dãn 12 cm thả cho dao động điều hòa Lấy g   m/s2 Thời gian lực đàn hồi tác dụng vào vật ngược chiều với lực phục hồi chu kì A s 15 B s 30 C s 10 D s 15 Câu 2: (Quốc Học Huế) Hai chất điểm xuất phát từ vị trí cân bằng, bắt đầu chuyển động theo hướng dao động điều hòa với biên độ trục Ox Chu kì dao động hai chất điểm T1 T2  1,5T1 Tỉ số độ lớn vận tốc hai vật gặp A B C D Câu 3: (Chuyên Vĩnh Phúc) Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm cầu nhỏ có khối lượng m  150 g lò xo có độ cứng k  60 N/m Người ta đưa cầu đến vị trí lò xo khơng bị biến dạng m/s theo phương thẳng đứng hướng xuống Sau truyền vận tốc lắc dao động điều hòa Lúc t  lúc cầu truyền vận tốc, lấy g  10 m/s Thời gian ngắn tính từ lúc t  đến lúc lực đàn hồi tác dụng lên vật có độ lớn 3N     A s B s C s D s 60 20 30 truyền cho vận tốc ban đầu v  Câu 4: (THPT Ngọc Tảo) Một lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g  10 m/s , đầu lò xo gắn cố định, đầu gắn với vật nặng có khối lượng m Kích thích cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với chu kì T Khoảng thời gian lò xo bị nén T Tại thời điểm vật qua vị trí lò xo khơng bị biến dạng tốc độ vật B 0,2s C 0,6s D 0, 4s 10 3 cm/s Lấy 2  10 chu kì dao động lắc A 0,5s chu kì Câu 5: (Chuyên Lương Thế Vinh) Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A theo phương nằm ngang, vừa qua khỏi vị trí cân đoạn S động chất điểm 91 mJ Đi tiếp đoạn S động 64 mJ Nếu tiếp đoạn S động chất điểm lại Biết A  3S A 33mJ B 42mJ C 10mJ D 19mJ Câu 6: (Đào Duy Từ - Thái Nguyên) Hai chất điểm dao động điều hòa hai đường thẳng song song với trục Ox, vị trí cân hai chất điểm nằng đường thẳng qua O vng góc với Ox Hai chất điểm dao động với biên độ, chu kì dao động chúng T1  0, 6s T2  0,8s Tại thời điểm t = 0, hai chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Sau khoảng thời gian ngắn bao nhiêu, kể từ thời điểm t = hai chất điểm trục Ox gặp nhau? A 0, 252s B 0,243s C 0,171s D 0,225s Câu 7: (Chuyên Bắc Ninh) Cho hai chất điểm dao động điều hòa tần số hai đường thẳng song song với trục Ox có phương trình x1  A1 cos  t  1  x  A cos  t  2  Biết giá trị lớn tổng li độ dao động hai vật hai lần khoảng cách cực đại hai vật theo phương Ox độ lệch pha dao động so với dao động nhỏ 90 Độ lệch pha cực đại x1 x2 gần giá trị sau đây? A 36,870 B 53,140 C 87,320 D 44,150 Câu 8: (Chuyên Nghệ An) Một lắc lò xo dao động trục Ox, gọi Δt khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật có động Tại thời điểm t vật qua vị trí có tốc độ 15 cm/s với độ lớn gia tốc 22,5 m/s , sau khoảng thời gian Δt vật qua vị trí có độ lớn vận tốc 45π cm/s Lấy 2  10 Biên độ dao động vật A 2cm B 3cm C 3cm D 8cm Câu 9: (THPT Ngơ Sỹ Liên) Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng khối lượng 100 g, tích điện q  5.106 C lò xo có độ cứng k  10 N/m Khi vật vị trí cân bằng, người ta kích thích Trang ThS Vật Lý: Tuấn Thư Trung tâm BDVH – luyện thi ĐH, CĐ T&T dao động cách tạo điện trường theo phương nằm ngang dọc theo trục lò xo có cường độ E  104 V/m khoảng thời gian t  0,05 s ngắt điện trường Bỏ qua ma sát Tính lượng dao động lắc ngắt điện trường A 0,5 J B 0,0375 J C 0,025 J D 0,0125 J Câu 10: (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh) Trong thang máy có treo lắc lò xo với độ cứng 25 N/m, vật nặng có khối lượng 400 g Khi thang máy đứng yên ta cho lắc dao động điều hòa, chiều dài lắc thay đổi từ 32 cm đến 48 cm Tại thời điểm mà vật vị trí thấp cho thang máy xuống nhanh dần với gia tốc a  g Lấy g   m/s2 Biên độ dao động vật 10 trường hợp là: A 17 cm B 19,2 cm C 8,5 cm D 9,6 cm Câu 11: (THPT Hậu Lộc – Thanh Hóa) Một lắc đơn có khối lượng cầu 200 g, dao động điều hòa với biên độ nhỏ có chu kì T0, nơi có gia tốc g  10 m/s2, tích điện cho cầu q  4.104 C cho dao động điều hòa điện trường theo phương thẳng đứng thấy chu kì lắc tăng lên gấp lần Vecto cường độ điện trường có A chiều hướng xuống E  7, 5.103 V/m B chiều hướng lên E  7, 5.103 V/m C chiều hướng xuống E  3, 75.103 V/m D chiều hướng lên E  3, 75.103 V/m Câu 12: (Chuyên KHTN – Hà Nội) Một lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu lò xo treo vật nhỏ khối lượng m Từ vị trí cân O, kéo vật thẳng đứng xuống đến vị trí B thả khơng vận tốc đầu Gọi M vị trí nằm OB, thời gian ngắn để vật từ B đến M từ O đến M gấp hai lần Biết tốc độ trung bình vật quãng đường chênh lệch 60 cm/s Tốc độ cực đại vật có giá trị xấp xỉ bao nhiêu? A 62,8 cm/s B 40,0 cm/s C 20,0 cm/s D 125,7 cm/s Câu 13: (THPT Lý Thái Tổ - Bắc Ninh) Cho ba vật dao động điều hòa với biên độ A  cm tần số khác Biết thời điểm li độ vận tốc vật liên hệ với hệ thức x1 x x   Tại thời điểm t, vật cách vị trí cân chúng cm, cm v1 v v x3 Giá trị x3 gần giá trị sau nhất? A cm B cm C cm D cm Câu 14: (THPT Triệu Sơn – Thanh Hóa) Một lắc đơn có chiều dài l  m, vật nặng có khối lượng m  100 g, tích điện q  105 C Treo lắc đơn điện trường có phương  vng góc với vecto g độ lớn E  105 V/m Kéo vật theo chiều vecto cường độ điện trường  cho góc tạo dây treo vecto g 750 thả nhẹ để vật chuyển động Lấy g  10 m/s2 Lực căng cực đại dây treo là: A 3,17 N B 2,14 N C 1,54 N D 5,54 N Câu 15: (THPT Nam Đàn – Nghệ An) Một vật có khối lượng khơng đổi, thực đồng thời hai dao động điều hòa có phương trình dao động x1  8cos  t    cm 2    cm phương trình dao động tổng hợp x  A cos  t   cm Để lượng x  A cos  2t    2   dao động đạt giá trị cực đại biên độ dao động A2 phải có giá trị A cm B cm C 16 cm D 16cm Câu 16: (THPT Thanh Hóa) Một lắc đơn gồm dây treo dài l  m gắn đầu với vật khối lượng m Lấy g   m/s2, người ta đem lắc đơn nói gắn vào trần ô tô lên dốc chậm dần với gia tốc m/s2 Biết dốc nghiêng góc 30 so với phương ngang Chu kì dao động lắc là: A 2,000s B 2,135s C 1,925s D 2,425s Câu 17: (THPT Thanh Hóa) Lần lượt treo vật nặng m1 m  1, 5m1 vào đầu tự lò xo chiều dài lò xo 21 cm 21,5 cm Treo đồng thời m1 m2 vào lò xo kích thích cho chúng dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A  A2  16,875cm2  , Trang ThS Vật Lý: Tuấn Thư Trung tâm BDVH – luyện thi ĐH, CĐ T&T lấy g  10 m/s2 Khi hai vật xuống vị trí cân vật m2 tuột khỏi vật m1 Khoảng cách hai vật thời điểm gần mà lò xo dài gần giá trị sau đây? A 10,2 cm B 7,2 cm C 4,2 cm D 3,0 cm Câu 18: (THPT Thực Hành – SP HCM – 2017) Một vật có khối lượng m1  1, 25 kg mắc vào lò xo nhẹ có độ cứng k  200 N/m, đầu lò xo gắn chặt vào tường Vật lò xo đặt mặt phẳng nằm ngang có ma sát khơng đáng kể Đặt vật thứ hai có khối lượng m  3, 75 kg sát với vật thứ đẩy chậm hai vật cho lò xo bị nén lại cm Khi thả nhẹ chúng ra, lò xo đẩy hai vật chuyển động phía Lấy 2  10 , lò xo giãn cực đại lần hai vật cách xa đoạn A 2  cm B 16 cm C 4  cm D 4  cm Câu 19: (Chuyên Phan Bội Châu – 2017) Một lắc lò xo nằm ngang, lò xo có độ cứng 40 N/m, vật nhỏ có khối lượng 100 g Hệ số ma sát vật mặt bàn 0,2 Lấy g = 10 m/s2 Ban đầu giữ cho vật cho bị nén cm thả nhẹ, lắc dao động tắt dần Quãng đường mà vật từ lúc thả vật đến lúc gia tốc đổi chiều lần thứ A 18,5 cm B 19,0 cm C 21,0 cm D 12,5 cm Câu 20: (Chuyên Phan Bộ Châu – 2017) Một lắc lò xo treo thẳng đứng, vị trí cân lò xo dãn cm Bỏ qua lực cản khơng khí Lấy g  2  10 m/s2 Kích thích cho vật dao động điều hồ theo phương thẳng đứng, chu kì thời gian lực đàn hồi ngược chiều lực kéo s Tốc 15 độ cực đại vật nặng gần với giá trị sau đây? A 120 cm/s B 100 cm/s C 75 cm/s D 65 cm/s Câu 21: (Chuyên KHTN – 2017) Một vật thực đồng thời ba dao động điều hòa phương, tần số tương ứng (1), (2), (3) Dao động (1) ngược pha có lượng gấp đơi dao động (2) Dao động tổng hợp (13) có lượng 3W Dao động tổng hợp (23) có lượng W vng pha với dao động (1) Dao động tổng hợp vật có lượng gần với giá trị sau đây? A 2,7W B 3,3W C 2,3W D 1,7W Câu 22: (Chuyên KHTN – 2017) Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật nặng m  kg, nối 2 với lò xo có độ cứng k  100 N/m Đầu lò xo gắn với điểm cố định Từ vị trí cân bằng, đẩy vật cho lò xo nén cm bng nhẹ Khi vật qua vị trí cân lần tác dụng lên vật lực F khơng đổi chiều với vận tốc có độ lớn F  N, vật dao động với biên độ A1 Biết lực F xuất s sau lực F ngừng tác dụng, vật dao 30 động điều hòa với biên độ A2 Biết q trình dao động, lò xo nằm giới hạn đàn hồi Bỏ qua ma sát Tỉ số A1 A A2 B C D Câu 23: (Chuyên KHTN – 2017) Hai chất điểm M N có khối lượng, dao động điều hòa tần số dọc theo hai đường thẳng song song kề song song với trục Ox Vị trí cân M N nằm đường thẳng qua gốc tọa độ vng góc với Ox Biên độ M cm, N cm Trong trình dao động, khoảng cách lớn M N theo phương Ox 10 cm Mốc vị trí cân Ở thời điểm mà M có động ba lần tỉ số động M N A B 16 C 27 16 D Câu 24: (Chuyên KHTN – 2017) Hai điểm sáng M N dao động điều hòa biên độ trục Ox, thời điểm ban đầu hai chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương Chu kì dao động M gấp lần chu kì dao động N Khi hai chất điểm ngang lần thứ M 10 cm Quãng đường N khoảng thời gian A 25 cm B 50 cm C 40 cm D 30 cm Câu 25: (Huỳnh Thúc Kháng – 2017) Con lắc lò xo treo thẳng đứng nơi có gia tốc trọng trường g, vật vị trí cân lò xo có chiều dài 34 cm Nếu đưa vật đến vị trí lò xo có chiều dài 30 cm thả nhẹ vật dao động điều hòa với độ lớn gia tốc cực đại g Nếu đưa vật đến vị trí lò Trang ThS Vật Lý: Tuấn Thư Trung tâm BDVH – luyện thi ĐH, CĐ T&T xo có chiều dài 31 cm đồng thời cung cấp tốc độ 63,25 cm/s (lấy gần 20 10 cm/s) dọc theo trục lò xo lắc dao động điều hòa với chiều dài lớn lò xo L0 Biết g  10 m/s2 L0 có giá trị là: A 40 cm B 38 cm C 39 cm D 41 cm Câu 26: (Huỳnh Thúc Kháng – 2017) Trên mặt phẳng nằm ngang nhẵn có hai lắc lò xo Các lò xo có độ cứng k  50 N/m Các vật nhỏ A B có khối lượng m 4m Ban đầu, A B giữ vị trí cho hai lò xo bị dãn cm Đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động điều hòa hai đường thẳng vng góc với qua giá I cố định (hình vẽ) Trong trình dao động, lực đàn hồi tác dụng lên giá I có độ lớn nhỏ A 1,8 N B 2,0 N C 1,0 N D 2,6 N Câu 27: (Chuyên Vĩnh Phúc – 2017) Một vật nhỏ có khối lượng M  0,9 kg, gắn lò xo nhẹ thẳng đứng có độ cứng 25 N/m đầu lò xo cố định Một vật nhỏ có khối lượng m  0,1 kg chuyển động theo phương thẳng đứng với tốc độ 0, 2 m/s đến va chạm mềm với M Sau va chạm hai vật dính vào dao động điều hòa theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Lấy gia tốc trọng trường g  10 m/s2 Biên độ dao động là: A cm B 4,5 cm C cm D cm Câu 28: (Phan Bội Châu – 2017) Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo nhẹ khơng dẫn điện có độ cứng k  40 N/m, qủa cầu nhỏ có khối lượng m  160 g Bỏ qua ma sát, lấy g  10   m/s2 Quả cầu tích điện q  8.105 C Hệ đứng yên người ta thiết lập điện trường theo hướng dọc theo trục lò xo theo chiều giãn lò xo, vecto cường độ điện trường với độ lớn E, có đặc điểm sau s lại tăng đột ngột lên thành 2E, 3E, 4E… với E  2.104 V/m Sau 5s kể từ lúc bắt đầu chuyển động, vật quãng đường S gần với giá trị sau đây? A 125 cm B 165 cm C 195 cm D 245 cm Câu 29: (Sư Phạm HN – 2017) Hai chất điểm A B dao động hai trục hệ trục tọa độ Oxy  (O vị trí cân vật) với phương trình là: x A  cos  10 t   cm  6   x B  4cos  10t   cm Khoảng cách lớn A B là: 3  A 5,86 cm B 5,26 cm C 5,46 cm D 5,66 cm Câu 30: (Sư Phạm HN – 2017) Một lò xo lý tưởng có độ cứng k  100 N/m Một đầu gắn vào điểm I cố định, đầu đỡ vật nặng M  200 g, lấy g  10 m/s2, bỏ qua ma sát sức cản, Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ cm quanh vị trí cân theo phương thẳng đứng Khi vật M lên tới điểm cao người ta đặt thêm vật m  100 g lên vật M Dao động hệ sau có biên độ A cm B cm C cm D cm Câu 31: (Chuyên Lê Khiết – 2017) Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm : lò xo nhẹ có độ cứng k  60 N/m, cầu nhỏ khối lượng m  150g mang điện tích q  6.105 C Coi cầu nhỏ hệ cô lập điện Lấy g  10 m/s2 Đưa cầu nhỏ theo phương dọc trục lò xo đến vị trí lò xo khơng biến dạng truyền cho vận tốc ban đầu có độ lớn v  m/s theo phương thẳng đứng hướng xuống, lắc dao động điều hòa Chọn gốc thời gian lúc cầu nhỏ truyền vận tốc Mốc vị trí cân Sau khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu cầu nhỏ qua vị trí có động ba lần năng, điện trường thiết lập có hướng thẳng đứng xuống có độ lớn E  2.10 V/m Sau đó, cầu nhỏ dao động điều hòa với biên độ ? A 19 cm B 20 cm C 21 cm D 18 cm Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ ÔN DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2, ĐỀ ÔN DAO ĐỘNG ĐIỀU HOÀ 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay