CAO BÁ QUÁT NGUYỄN CÔNG TRỨ NHÀ NHO TÀI TỬ

10 56 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:28

CAO QUÁT-NGUYỄN CÔNG TRỨ NHÀ NHO TÀI TỬ I KHÁI NIỆM Khái niệm loại hình tác giả − Theo từ điển tiếng việt loại hình tập hợp vật, tượng có chung đặc trưng − Trong nghiên cứu văn học, bên cạnh nghiên cứu riêng tác giả văn học, thường thấy phạm trù loại hình tác giả nhấn mạnh, loại hình nhà nho hành đạo, loại hình nhà nho tài tử văn học Trung đại Việt Nam, loại hình nghệ sĩ ẩn dật văn học Nhật Bản v.v.), với cách loại hình chủ thể thẩm mỹ, hình thành sản phẩm xã hội, lịch sử, văn hóa cụ thể Những loại hình tác giả văn học thường có dấu hiệu chung cách nhìn cách lựa chọn thái độ sống, ứng xử, quan điểm thẩm mỹ, xu hướng nghệ thuật v.v Nhà nho tài tử quan niện nghiên cứu Khái niệm “Nhà nho tài tử” khái niệm then chốt tiểu luận nho giáo văn học trung cận đại Việt Nam Trần Đình Hượu như: Vấn đề xuất xử nhà nho phát triển thơ Tam Nguyên Yên Đổ; Văn chương Ông già Bến Ngự; Tản Đà – đấng “trích tiên”, Trang Tử đa dục chán đời lạc lõng xã hội sản; Về nội dung tính giáo thời nghiên cứu sáng tác Tản Đà; Quan niệm văn học Tản Đà(1)… Khái niệm kế thừa từ người thầy ông nhà nghiên cứu Nguyễn Bách Khoa – Trương Tửu Nguyễn Bách Khoa cơng trình Tâm lí tưởng Nguyễn Cơng Trứ (Tạp chí Văn mới, Hà Nội, 1944) lần dùng khái niệm “người tài tử”, “nhà nho tài tử” Ông viết: “Quan niệm “cầm kỳ thi tửu” quan niệm tài tử Có thể chia nhà nho thành hai loại đối lập nhau: 1) Nhà nho thống (hành đạo ẩn dật) thể văn học gọi người quân tử/ kẻ sĩ quân tử tác phẩm Nguyễn Trãi, Nguyễn Bỉnh Khiêm – tác gia tiêu biểu văn học Trung kỳ trung đại 2) Nhà nho phi thống thể văn học thành người tài tử/ nhà nho tài tử tác phẩm Nguyễn Gia Thiều, Nguyễn Du, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ, Cao Quát… Nhà nho tài tử lich sử Khái niệm “Tài tử” xuất phát từ Trung Quốc.Từ điển Từ nguyên giải thích: “Tài tử từ người giỏi tài hoa” (Ưu tài hoa giả chi xưng) Dẫn Văn tuyển, Phan Nhạc Tây chinh phú: “Giả Sinh, Lạc Dương chi tài tử” (Gi ả Sinh người tài tử Lạc Dương) Từ điển Từ hải giải thích khác chút: “Gọi người có tài tài tử” (Ưu tài giả xưng tài tử) Từ hải cho biết từ “Tài tử” có từ sách Tả truyện thời Chiến quốc: Tả truyện, Văn thập bát niên viết: “Họ Cao Dương có người tài tử”.Vào đời Đường, từ “tài tử” xuất phổ biến hơn.Trong Đường thư, Nguyên Chẩn truyện có viết: “Nguyên Chẩn giỏi làm thơ, thường sáng tác nhạc phủ, cung người ta gọi ông Nguyên Tài Tử”.Trong lịch sử Trung Quốc, từ “tài tử” dùng nhiều, từ đời Đường trở Ở Việt Nam, chưa có điều kiện khảo sát đầy đủ xem chữ “Tài tử” xuất hi ện l ần sách nào, theo đoán của: thơ văn Lý Trần chưa thể xuất khái niệm “tài tử”, khái niệm xuất loại sách có tính chất tiểu thuyết kiểu Truyền kỳ mạn lục (thế kỷ XVI) hay tác phẩm sớm chút.Tuy nhiên thời đại từ “Tài tử” Hậu kỳ trung đại, t ức từ kỷ XVIII trở Tài tử thường gắn với loại tác giả thích cầm kỳ thi họa, sống ngồi vòng cương tỏa, ngơng nghênh “khinh ngạo vật” II NỘI DUNG TÁC GIẢ NGUYỄN CÔNG TRỨ a Thân thời đại Trên lam thủy, hồng sơn Nơi đọc sách, gảy đờn, nhà anh − − − − − − − Nguyễn Công Trứ tên tục Củng, tự Tồn Chất, hiệu Ngộ Trai, biệt hiệu Hy Văn, sinh ngày 01 tháng 11 năm Mậu Tuất, niên hiệu Cảnh Hưng thứ 39, tức ngày 19 tháng 12 năm 1778; người làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Thuở thiếu thời Nguyễn Công heo nghiệp nho, lúc nhỏ học với cha, lớn lên học với danh nho, tài nảy nở sớm thời không ổn định:Triều Lê Trịnh sụp đổ triều Tây Sơn chóng tàn, triều Nguyễn Gia Long thiết lập.Tuổi trẻ Nguyễn Công Trứ phải trải qua nhiều biến thiên dội.Ơng trơng thấy nếp trải đủ thứ mùi đời cảnh bể dâu Hơn nửa đời, kể từ lúc sinh thi đậu, bổ làm quan, ông sống cảnh nghèo túng bần bách suốt 42 năm.Do vốn sống , lĩnh khơng phải bắt nguồn từ sách thánh hiền, từ giáo điều Nho gia mà từ sống phong phú, đa dạng vô sôi động thời Lê Mạc-Nguyễn Sơ Cuộc đời làm quan: Nguyễn Công Trứ viên quan liêm tiếng triều ngồi nội, ln xông xáo lĩnh vực, văn võ.Nhiều lần ông bị giáng chức, cách chức với lí phi lí.Có thể nói đời làm quan Nguyễn Cơng Trứ có hai việc đáng ý dẹp giặc khẩn hoang Lòng yêu nước, ghét ngoại xâm năm 1858, triều Tự Đức, giặc Pháp đặt chân lên biển Đà Nẵng lấn chiếm Nam Kì, triều thần định cử ơng cầm qn nhưn Tự Đức lưỡng lự ơng tuổi cao, ông liền dâng sớ tấu bày “thân già thở ngày xin hiến cho nước ngày ấy.” Nguyễn Cơng Trứ người có cá tính độc đáo b Thơ văn Nguyễn Công Trứ Nguyễn Công Trứ khơng có văn tập thi tập để lai Văn ơng sưu tậm tấu sớ số phú câu đố Thơ Ông sáng tác hầu hết chữ Nôm (trên 50 thơ, 60 hát nói, phú Nơm Hàn Nho phong vị phú) Nguyễn Công Trứ nhà thơ có vị trí đáng kể văn học Việt Nam Thơ văn ông mang màu sắc thời đại rõ rệt Nhìn tổng qt thơ văn Nguyễn Cơng Trứ tập trung vào ba chủ đề chính: + Những thơ xoay quanh chí nam nhi Đây lý tưởng sống nhà thơ Nguyễn Cơng Trứ đầu xanh tuổi trẻ.Nói tồn đời, Nguyễn Công Trứ viết: “Thiên phú ngô, địa tái ngô Thiên địa sinh ngô nguyên hữu ý” Con người sinh “hữu ý” trời đất.Nguyễn Công Trứ “tiêu lưng ba vạn sáu” Ông đặt vấn đề sống đời phải làm việc có ích: − “Đã mang tiếng trời đất, Phái có danh với núi sơng” Nguyễn Cơng Trứ hay nói đến cơng danh: “Tang bồng hồ thỉ nam nhi trái, Cái công danh nợ lần” Quan niệm ông sống xã hội phải chiếm lấy địa vị để làm việc “trí quân trạch dân”; công danh Nguyễn Công Trứ thường gắn liền quan niệm trung hiếu, quân thân: “Đường trung hiếu, chữ quân thân gánh vác” Trong thơ LUẬN KẺ SỸ ơng nói rõ “Đem qch sở tồn làm sở dụng, Trong lăng miếu tài lương đống Ngoài biên thuỳ rạch mũi can tương, Sĩ làm cho bách lưu phương, Trước sĩ sau khanh tướng” Nguyễn Công Trứ đằng sau ý thức bổn phận, vai trò cá nhân đề cao: “ Cũng có lúc mưa tn sóng vỗ, Chí toan xẻ núi lấp sông Làm nên đấng anh hùng tỏ” Nguyễn Công Trứ hồn thơ lạc quan, bay bổng Sống hoàn cảnh nghèo khổ đến cay đắng mà ơng tin tưởng: “ Còn trời, đất, non nước, Có lẽ đâu ta này” Đi thi nhiều lần không đậu, ông không chút bi quan, chán nản: “ Đã tắm gội ơn mưa móc, Cũng phải xênh xang hội gió mây Hãy phen xem thử đã, Song tuổi trẻ chịu đâu ngay.” Ơng tự tin mình, tự động viên: “Có tầng gian hiểm trí” Ơng viết lời châm ngơn: “Hữu chí cánh thành”.Ưu điểm quan niệm chí nam nhi Nguyễn Cơng Trứ khẳng định cách dứt khốt vai trò tích cực người xã hội Những vần thơ đầy lạc quan tin tưởng nhà thơ vang lên khơng khí xã hội triều Nguyễn, cho dù có hạn chế nào, có ý nghĩa + Những thơ xoay quanh cảnh nghèo thái nhân tình Nguyễn Cơng Trứ người theo tinh thần Nho giáo tích c ực, ông quan liêm, ý đến vấn đề nhân sinh xã hội Văn Thơ Nguy ễn Cơng Tr ứ có ghi l ại tình cảnh nghèo khổ thân ông, nho sỹ đương thời: “ Kìa ai, bốn vách tường mo, ba gian nhà cỏ, Đầu kèo mọt tạc vẻ sao, trước cửa nhện giăng gió Phên trúc ngăn nửa bếp nửa buồng Ống nứa đựng đầu kê đầu đỗ Đầu giường tre mối dũi quanh co, Góc tường đất trùn lên lố nhố, Bóng nắng dọi trứng gà bên vách, thằng bé tri trô, Hạt mưa soi hang chuột nhà, mèo ngấp ngó, Trong cũi lợn nằm gặm máng, đói chẳng muốn kêu, Đầu giàn chuột lóc khua niêu, buồn thơi lại bỏ Ngày ba bữa vỗ bụng rau bình bịch, quân tử ăn chẳng cần no, Đêm năm canh an giấc ngáy kho kho, đời thái bình cổng thường bỏ ngỏ ” (Hàn Nho phong vị phú) Có lúc nhiều chua chát: “ Nói phơ nghe giỏi trai, Vì nỗi khơng tiền hố dở ngài ” Hay: “ Nợ có chết đâu, đòi mà chi, trả mà chi, cha cóc! Trời để tao sống mãi, tiền có, bạc có, mẹ bò ” Trong nhìn khỏe khoắn, Nguyễn Cơng Tr ứ khơng muốn nói nhi ều đến x ấu, tiêu cực Ơng giải thích “người giỏi thường nghèo” hay “ vốn anh hùng m ới có nghèo ” Nhưng thiện chí nhà thơ khơng bù đắp lại, sống tàn b ạo c xã hội liên tiếp công ông, phải thời gian, nhà th m ới nhìn “thế thái nhân tình” thời buổi Cảm xúc nhà thơ ch ủ đề thấm đượm sâu sắc người trải Ơng thấm thía tình c ảnh c người lép vế xã hội: “ Ăn cho trải đời Vừa lòng khó há chơi Nghe chọc ruột tai làm điếc, Giận căm gan miệng mỉm cười ” Ông thấy rõ đạo đức bọn giàu có “ Khơn khéo chẳng qua thằng có của, u đâu đến đứa khơng nhà ” Quan lại triều bất tài, hại người: “Tuổi tác già xốp xáp, Ruột gan chẳng có có gai chơng.” Ơng nhận thức thái nhân tình qua nhận thức vai trò c đồng ti ền, thước đo giá trị tình cảm, quan hệ, đánh đổ nhân nghĩa: “ Tiền tài hai chữ son khuyên ngược, Nhân nghĩa đôi đường nước chảy xuôi ” Trong VỊNH TIỀN, nhà thơ hình dung đồng tiền tóm thâu trời đất: “ Đủ vng tròn tượng đất tượng trời, Khẳm hoạ phúc nguy yên tử hoạt ” Tác hại đồng tiền ghê gớm: “ Đương om sòm chớp giật sấm ran, Nghe xóc xách lại gió hồ mưa ” Tiếng thơ Nguyễn Cơng Trứ đề tài có yếu tố nhân dân + Những thơ xoay quanh triết lý cầu nhàn, hưởng lạc Từ hành động đến hưởng lạc, ông xuất phát từ động t tưởng thể nhân sinh quan hồn chình ơng.Ơng xem hành động nh h ưởng lạc trách nhiệm, quyền lợi người Nguyễn Công Trứ say mê thú ả đào lúc ông d ừng lại câu ca tiếng hát, mà đắm chìm vào thú vui vật dục …Thú tiêu sầu rượu rót thơ đề, Có yến yến hường hường thú! Khi đắc ý mắt mày lại, … Nghệ Thuật + Thơ Nguyễn Công Trứ chủ yếu viết thơ chữ Nơm giản dị, dễ nhớ, dễ thuộc + Thơ ngồi phóng khống hào rắn rỏi, minh xác, nghệ thuật tả cảnh, tả cảnh tả tình đáng ghi nhận + Nguyễn Cơng Trứ nhà thơ có cơng lớn nâng thể hát nói thành thể tài thi ca CAO QUÁT a Thân thời đại − Cao Quát (1809? – 1855), tên tự Chu Thần, hiệu Cúc Đường, biệt hiệu Mẫn Hiên Ông lãnh tụ khởi nghĩa Mỹ Lương (nay thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội), nhà thơ danh kỷ 19 văn học Việt Nam − Thuở nhỏ, Cao Quát sống cảnh nghèo khó, tiếng trẻ thông minh, chăm văn hay chữ tốt − Ơng nhà thơ có tài lĩnh người đương thời gọi thánh Quát − Ông khởi nghĩa chống lại chế độ phong kiến nhà Nguyễn Thơ văn Cao Quát − Tác phẩm 1353 thơ 21 văn xuôi, gồm 11 vi ết theo thể ký luận văn 10 truyện ngắn viết theo thể truyền kỳ Trong số chữ Nơm, có số hát nói, thơ Đường luật phú Tài tử đa (Bậc tài tử cảnh khốn cùng) Về chữ Hán, khối lượng thơ nhiều hơn, tập hợp tập:Cao Quát thi tập,Cao Chu Thần di thảo,Cao Chu Thần thi tập,Mẫn Hiên thi tập − Thơ ông chứa đựng nội dung thực phong phú − b Thơ văn Cao Quát thuộc khuynh hướng phê phán thực, mặt xã hội đương thời phản ánh rộng rãi, đa dạng phong phú tác phẩm ông Chẳng hạn qua thơ văn ơng người ta thấy sống thiếu thốn, vất vả nhà nho nghèo có hồi bão, tâm huyết đến sống kẻ bị tội oan uổng; sức ép tàn bạo ngục tù, roi đòn nhà Nguyễn người có tài năng, có tưởng tiến đời quẫn nhân dân lao động xã hội đương thời Cũng bao nhà thơ tiến khác, Cao Quát vấn đề cá nhân để đến vấn đề có tính xã hội sau thơ văn ơng giàu tính thực.Từ chi tiết mang tính thực ta thấy lên mặt chế độ già cỗi, tàn bạo, bất nhân đáng nguyền rủa đáng bị tiêu diệt − Thơ Cao Quát chứa đựng nhiều tình cảm tốt đẹp, nhiều tưởng tiến + Lòng yêu nước tự hào dân tộc Khâm phục ngưỡng mộ người anh hùng cứu nước, ông viết thơ Vịnh Phù Ðổng Thiên Vương, Vịnh Trần Hưng Ðạo Qua việc ca ngợi người anh hùng Cao Quát bộc lộ ước muốn cứu dân, cứu nước mình.Ơng tìm thấy tiếp sức từ lịch sử dân tộc.Ðây điểm khác biệt thơ vịnh lịch sử ông nhà thơ khác (họ vịnh lịch sử để quay lưng với thực sống) Cao Quát người say mê với cảnh đẹp non sông đất nước, ông ca ngợi cảch đẹp Hầu hết danh lam thắng cảnh miền Bắc, ông có đến thăm đề thơ ngâm vịnh như: núi Ba Vì, hồ Tây, núi Thúy Dục, sơng Hương Nét đặc sắc nhà thơ miêu tả cảnh chỗ ông không miêu t ả theo lối ẩn sĩ du ngoạn để chữa bệnh tinh thần mà lại kèm theo hào khí dân tộc Dải sơng Hương mềm mại đến mà lên thơ ông mang hào khí hùng tráng: Trường giang kiếm lập thiên (Con sông dài kiếm dựng trời xanh) (Buổi sáng qua sông Hương) Núi Dục Thúy, núi Tản Viên, hồ Tây từ lâu trở thành niềm tự hào đất nước đặc biệt là hình tượng núi Tản tượng trưng cho khí phách hào hùng dân tộc ta Và thơ Cao Quát nét đặc sắc câu tự vấn tác giả: Non sơng thế, đây? đứng trước thắng cảnh Tình cảm ơng tình cảm hai chiều: Yêu thương trách nhiệm Ðây điều dễ tìm thấy nhà thơ đương thời.Ðặc biệt thời đại sống Cao Quát ý thức, băn khoăn cho số mệnh đất nước trước hi ểm họa xâm lăng từ phương Tây + Lòng yêu thương người nghèo khổ, bất hạnh Ðây nét đặc sắc bật nhất, phân cách gi ữa Cao Quát nhà th đ ương thời Cao Quát có ý thức dân thực sự, ơng đ ứng v ề phía qu ần chúng lao động để thơng cảm với nỗi khổ đói cơm, rách áo họ.Nhà th th ực s ự xúc động trước tình cảnh đói cơm, rách áo người dân nghèo: Lủi thủi Áo rách nón khơng ngun vẹn Chợt từ phía nam lại Ðến trước mặt ta than thở Hỏi ơng có lo buồn Nói gặp khó khăn hồi Nhà nghèo làm nghề thuốc, nghề bói quẻ Tơi tìm đến kinh Ở kinh khơng có người bệnh Thầy thuốc mọc nhiều gò đống Cơ đơn khơng nơi nương tựa, ngóng đường Nhìn mút mắt xa thăm thẳm mây mênh mang Ngày thứ hai đem cầm tráp rỗng Ngày thứ ba nhịn ăn bữa sáng bữa trưa Gặp người mừng hụt Muốn nói thêm nghẹn lời Thơi, ơng đừng khóc Một bữa ăn đây, ông vui Ðời người quán trọ Trăm năm ung dung Hãy thong thả, đừng vội nuốt (Ðang đói) ăn nhanh đầy bụng khơng tốt đâu Cao Quát nhìn thấy nguyên nhân đói kh ổ c qu ần chúng lao động áp bức, bóc lột giai cấp thống tr ị Vì th ế nhà th h ết s ức căm giận trực tiếp phê phán sách cai trị hà khắc c tri ều đình nhà Nguy ễn Lòng u thương quần chúng Cao Quát bi ến thành trách nhi ệm, nét đặc sắc tác giả Ông băn khoăn, day d ứt v ề trách nhi ệm c dân Có lúc ơng tỏ bực tức thấy già, bất l ực: Lòng thẹn với lòng hóa lão Cúi đầu dựa bên tường + Thơ ơng chứa đựng nhiều tình cảm đậm đà, chung thủy quan hệ bè bạn, gia đình, làng xóm.Thời kỳ bị giam, nhà thơ vi ết nhi ều thơ thể lòng thương vợ, nhớ con, nhớ quê hương, bạn bè da diết.Ở thơ Ti ếp thư vợ gửi áo rét, bút vài thứ nhà thơ viết câu thơ thật xúc động: Trước đèn thư mở lệ muôn hàng Hồn gửi phòng the luống vấn vương Bài Mộng vong nữ (Chiêm bao thấy gái mất) tiếng nói yêu thương, đau xót thể tâm hồn giàu chất nhân văn nhà thơ Tronh m ông th người gái trở với quần áo mong manh, rách nát, sắc diện thê thiết Bài Trả lời người bạn hỏi thăm viết bị thải nhà: Chợt nghĩ tới ruột gan khúc Nhớ bạn ngày tính đến trăm lần + − Nghệ Thuật Sáng tác ơng mang tính chất phóng túng: Tiêu biểu thơ chữ Hán, ơng sử dụng nhiều hình tượng mẻ, có nhiều tứ thơ đột xuất Nói tới hoa mai, nhà thơ xưa thường ca ngợi trắng tinh khiết Cao Quát ca ngợi tinh khiết, trắng hoa mai thiết thực ơng muốn tự tay gieo lên núi rừng mai để xuân đến mai xanh tươi điểm tô cho bầu trời, mai trở thành tranh tuyệt tác cho đời xem chung (Tài mai) Nói đến dòng sơng Hương Huế, người ta thường nghĩ tới dòng sơng hiền hòa mềm mại, mắt Cao Qt sơng Hương lại giống kiếm dựng đứng trời xanh Bài phú Tài tử đa tượng đặc biệt Do tính chất biền ngẫu câu văn nên phú thường có gò bó đọc phú Cao Qt ta thấy ngòi bút ơng phóng túng Ơng diễn tả cách sôi háo hức tuổi trẻ Trong phú ông dùng nhiều động từ diễn tả hành động mạnh bạo để thể tưởng lành mạnh, tiến + Thơ Cao Quát kết hợp nhuần nhuyễn cảm xúc suy nghĩ, tình cảm lí trí Lí trí làm cho tình cảm nhà thơ trở nên sâu sắc hơn, đậm đà ngược lại tình cảm làm cho suy nghĩ nhà thơ trở nên đắn Ơng ln băn khoăn đường mình, trách nhiệm nhà nho nhân dân + Hiện thực thơ ông nôm na mà bay bổng (chất thơ) để nói rõ vi ệc Cao Quát không ngại vào chi tiết chân thực sống 10 ... hát nói, phú Nôm Hàn Nho phong vị phú) Nguyễn Công Trứ nhà thơ có vị trí đáng kể văn học Việt Nam Thơ văn ông mang màu sắc thời đại rõ rệt Nhìn tổng quát thơ văn Nguyễn Công Trứ tập trung vào ba... lưỡng lự ơng tuổi cao, ơng liền dâng sớ tấu bày “thân già thở ngày xin hiến cho nước ngày ấy.” Nguyễn Công Trứ người có cá tính độc đáo b Thơ văn Nguyễn Cơng Trứ Nguyễn Cơng Trứ khơng có văn tập... sống nhà thơ Nguyễn Cơng Trứ đầu xanh tuổi trẻ.Nói tồn đời, Nguyễn Cơng Trứ viết: “Thiên phú ngô, địa tái ngô Thiên địa sinh ngô nguyên hữu ý” Con người sinh “hữu ý” trời đất .Nguyễn Công Trứ “tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: CAO BÁ QUÁT NGUYỄN CÔNG TRỨ NHÀ NHO TÀI TỬ, CAO BÁ QUÁT NGUYỄN CÔNG TRỨ NHÀ NHO TÀI TỬ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay