SKKN: Đổi mới kiểm tra miệng trong các tiết dạy môn Tiếng Anh lớp 11

18 54 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:21

Việc kiểm tra miệng trong các tiết học Tiếng Anh hiện nay còn nhiều bất cập do áp lực của lượng kiến thức, kỹ năng cần phải tải trong mỗi tiết dạy nên thời gian dành cho việc kiểm tra miệng hầu như rất ít. Bên cạnh đó phần lớn học sinh rất thụ động, học chỉ để đối phó thậm chí một số em do mất kiến thức căn bản nên lười nhác trong việc học bài cũ. Để giúp các em chủ động hơn trong học tập, tích luỹ kiến thức, kỹ năng đồng thời tạo không khí sinh động trong các giờ học, tôi chọn “Đổi mới kiểm tra miệng trong các tiết dạy môn Tiếng Anh lớp 11 PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Đổi phương pháp dạy học đổi kiểm tra đánh giá Bộ Giáo dục Đào tạo xác định nhiệm vụ thiết yếu giáo dục nhằm nâng cao chất lượng giaó dục, đáp ứng yêu cầu đổi phát huy tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo học sinh Từ nhiều năm trường học Phổ thơng có chuyển biến tích cực đổi phương pháp dạy học Nhiều hội thảo trao đổi chuyên đề giáo viên tích cực tham gia tạo khơng khí dạy - học sôi tiết học Đổi phương pháp dạy học “cần” đổi kiểm tra đánh giá “đủ” có nâng cao chất lượng dạy học Đổi phương pháp dạy học đổi kiểm tra đánh giá hai mặt quan trọng có quan hệ mật thiết khơng thể tách rời Có phương pháp dạy tốt kiểm tra - đánh giá khơng tốt kết giáo dục không đạt hiệu ngược lại kiểm tra - đánh giá tốt phương pháp dạy học không tốt - học sinh học không hiểu bài, không làm hiệu khơng Nếu kết kiểm tra đánh giá không phản ánh với lực học tập học sinh, không thấy nỗ lực cố gắng vươn lên em, vơ tình người thầy khơng không động viên học sinh vươn lên học tập mà chí làm giảm sức phấn đấu, cố gắng, niềm tin của em đường lĩnh hội tri thức Đổi kiểm tra cũ (kiểm tra miệng) khâu quan trọng đổi kiểm tra đánh giá hoạt động diễn thường xuyên liên tục Tuy nhiên lượng kiến thức cần dạy tiết học nhiều, giáo viên bỏ qua khâu kiểm tra cũ buổi dạy, học sinh dần qn thói quen học q trình tiếp thu kiến thức học sinh bị gián đoạn, em bị hổng kiến thức kỹ cần có tiết học Việc kiểm tra miệng tiết học Tiếng Anh nhiều bất cập áp lực lượng kiến thức, kỹ cần phải tải tiết dạy nên thời gian dành cho việc kiểm tra miệng Bên cạnh phần lớn học sinh thụ động, học để đối phó chí số em kiến thức nên lười nhác việc học cũ Để giúp em chủ động học tập, tích luỹ kiến thức, kỹ đồng thời tạo khơng khí sinh động học, chọn “Đổi kiểm tra miệng tiết dạy môn Tiếng Anh lớp 11 trường THPT số Bảo Yên” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài xác định sở lí luận hình thức kiểm tra miệng môn Tiếng Anh THPT nhằm đánh giá lực học tập học sinh, giúp học sinh nhận tiến khuyến khích, động viên việc học tập em, đồng thời đưa cơng tác dạy học vào thực chất có chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học sinh, góp phần nâng cao chất lượng dạy học mơn Tiếng Anh Giúp cho giáo viên có sở thực tế để nhận điểm mạnh điểm yếu mình, tự hồn thiện hoạt động dạy, phân đấu không ngừng nâng cao chất lượng hiệu dạy học Tóm tắt nhiệm vụ nghiên cứu Để thực tốt đề tài nghiên cứu, người thực đề tài cần phải thực nhiệm vụ sau: 1- Nghiên cứu tài liệu hướng dẫn hình thức kiểm tra cũ 2- Thao giảng, kiểm tra thử nghiệm 3- Dự đồng nghiệp, trao đổi, rút kinh nghiệm 4- Kiểm tra, đánh giá kết việc nắm học sinh, rút kinh nghiệm thiết thực hoạt động đổi kiểm tra – đánh giá để từ có điều chỉnh, bổ sung hợp lý Phương pháp nghiên cứu Sử dụng kết hợp phương pháp 1- Phương pháp nghiên cứu lí thuyết: - Tổng hợp, phân tích lí thuyết sở lí luận kiểm tra đánh giá - Nghiên cứu tài liệu: Tâm lí học - Nghiên cứu tài liệu gây hứng thú dạy học Tiếng Anh - Nghiên cứu tài liệu về“ Phương pháp dạy học Tiếng Anh”, tài liệu chuyên đề kiểm tra đánh giá đặc biệt tài liệu hướng dẫn hình thức kiểm tra cũ - Sách giáo khoa, sách giáo viên 2- Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Phương pháp quan sát: Dự tiết học giáo viên Tiếng Anh có kinh nghiệm có sử dụng hình thức kiểm tra miệng phối hợp phương pháp dạy họctích cực khác - Phương pháp vấn, phương pháp tham khảo ý kiến đóng góp số giáo viên có kinh nghiệm - Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Trực tiếp dạy học số tiết có sử dụng hình thức kiểm tra miệng phối hợp phương pháp dạy học tích cực khác - Phương pháp điều tra: Giáo viên kiểm tra đánh giá việc nắm nội dung học học sinh sau vận dụng phương pháp kiểm tra miệng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Học sinh trung học phổ thông - Lớp thực nghiệm: Học sinh lớp 11A1 trường THPT số Bảo Yên - Lớp đối chứng: Học sinh lớp 11A8 trường THPT số Bảo Yên Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tiến hành nghiên cứu phạm vi cấp học THPT đơn vị công tác Thời gian nghiên cứu Năm học 2015-2016 trường THPT số Bảo Yên PHẦN II GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Cơ sở lý luận vấn đề Qua thực tế giảng dạy thấy kiểm tra, đánh giá khâu thiếu q trình giáo dục, cơng cụ quan trọng, chủ yếu để xác định lực, nhận thức người học, để điều chỉnh trình dạy học, động lực đổi phương pháp, góp phần cải thiện, nâng cao chất lượng giáo dục Việc đổi kiểm tra miệng giáo viên không kiểm tra đầu tiết học mà diễn xuyên suốt tiết học, làm giảm áp lực cho học sinh vào đầu tiết học, tạo cho em tâm lý học tập thoải mái, tự nhiên Đổi kiểm tra miệng không tạo khơng khí học tập sinh động mà giúp học sinh tránh lối học vẹt, học thụ động, học đối phó, phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo cho học sinh, khuyến khích học sinh vận dụng linh hoạt đơn vị kiến thức, kĩ học vào tình thực tế đem lại hiệu cao giảng dạy học tập Thực trạng vấn đề Trong xu hội nhập nay, việc dạy học ngoại ngữ mà đặc biệt Tiếng Anh mối quan tâm hàng đầu giáo dục nước nhà nhằm đáp ứng phát triển xã hội Song thực tế cho thấy việc dạy học ngoại ngữ gặp nhiều khó khăn, đặc biệt trường miền núi Trường THPT số Bảo Yên nơi dạy học trường miền núi nên phần lớn học sinh trường gặp nhiều khó khăn việc học Tiếng Anh Trong thực tế, để học tốt Tiếng Anh, em cần phải có nhiều thời gian để học bài, luyện kỹ nghe, viết… dành thời gian đọc sách, báo nâng cao vốn từ vựng cho Tuy nhiên, học sinh trường Bảo Yên 1, có nhiều em sinh gia đình có hồn cảnh khó khăn, đơng anh chị em, nên sau thời gian học trường, trở nhà em dành phần lớn thời gian để giúp đỡ gia đình, khơng có thời gian để học tập Lâu dần thế, nhiều em không nắm kiến thức bản, dẫn đến việc em sợ học khơng u thích mơn Tiếng Anh Những điều dẫn đến ý thức tự giác học tập học sinh chưa cao, để đối phó với việc kiểm tra giáo viên,các em thường chép tập hay sử dụng sách “Học tốt Tiếng Anh” mà khơng chịu khó học từ vựng, làm tập hay thực hành kỹ Không học, không thực hành, không nhớ dẫn đến kiến thức em không khắc sâu, em mau quên kiến thức học, nên áp dụng vào kiểm tra kết làm thấp Nhằm khơi dậy hứng thú học em đánh giá lực học tập em, giúp nhận em tiến mình, khuyến khích, động viên việc học tập em để em phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo học tập, áp dụng đổi cách kiểm tra miệng tiết dạy Tiếng Anh Việc kiểm tra cũ truyền thống thường gọi học sinh lên bảng trả lời câu hỏi Việc vừa tốn nhiều thời gian, nhàm chán lại gây tâm lý căng thẳng cho học sinh lại kiểm tra nhiều em lúc Có thể em cố gắng học thuộc chuẩn bị để xung phong lên bảng cho có điểm miệng, lần sau khơng cần phải học nữa, Vì khơng thể đánh giá khả học sinh, làm cho học sinh lười nhác, thụ động học tập, chất lượng dạy học không cao Đổi cách kiểm tra miệng tiết dạy Tiếng Anh suốt q trình dạy mới, giáo viên đưa câu hỏi phát vấn trao đổi với học sinh xem hình thức kiểm tra miệng tích cực, khuyến khích cho điểm học trò có câu trả lời hay, sáng tạo hay em có biểu cố gắng việc trả lời câu hỏi… Bằng cách khuyến khích học sinh tham gia xây dựng , tạo môi trường học tập cho em, giúp em bước tự tin việc học môn Tiếng Anh Đổi kiểm tra miệng giúp cho giáo viên có sở thực tế để nhận điểm mạnh điểm yếu mình, tự hồn thiện hoạt động dạy, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng hiệu dạy học Muốn thực việc kiểm tra miệng đạt kết quả, công tác chuẩn bị giáo viên quan trọng, đặc biệt chuẩn bị soạn Bài soạn phải khơi dậy sáng tạo học sinh Giáo viên phải lựa chọn nội dung, tình có vấn đề khơng dừng lại kiến thức có SGK mà phải lựa chọn nội dung, tình cho phù hợp với khả tự phát huy tính tích cực học sinh Học sinh phải huy động vốn tri thức có, vận dụng phương pháp tư lơgic để giải vấn đề Hệ thống câu hỏi cần xác, rõ ràng để tránh cho học sinh hiểu nhầm dẫn đến việc trả lời lạc đề gây hứng thú cho em Mặc dù câu hỏi cách giải vấn đề giáo viên chuẩn bị trước, tùy theo tình hình học tập học sinh buổi học, tùy theo lực học sinh mà giáo viên thay đổi câu hỏi cách giải vấn đề cho phù hợp, khuyến khích tất đối tượng học sinh tham gia trả lời câu hỏi Đổi kiểm tra miệng yêu cầu học sinh sau học nhà cần học cũ để nắm trọng tâm học, làm tập SGK, sách tập, tài liệu tham khảo có Đồng thời em phải chuẩn bị cách đọc lướt qua nội dung học mới, xác định nội dung tập trả lời câu hỏi SGK Các biện pháp tiến hành để giải vấn đề 3.1 Kiểm tra miệng truyền thống Giáo viên thường tiến hành đầu tiết học, trước bắt đầu Kiểm tra nội dung học vừa học tiết học trước mơn học Học sinh mang ghi, tập lên bảng, giáo viên đặt câu hỏi, học sinh trả lời theo yêu cầu, GV nhận xét cho điểm củng cố cũ, giới thiệu 3.2 Đổi kiểm tra miệng theo hướng tiếp cận lực học sinh Giáo viên thực nhiều thời điểm khác tiết học đầu tiết học để kiểm tra học cũ, việc chuẩn bị kiểm tra kiến thức cũ có liên quan đến mới, đặt câu hỏi phát vấn trình dạy, hay củng cố nội dung học… Phạm vi kiểm tra miệng theo hướng đổi rộng hơn, chí lớp dưới, cấp học dưới, có tính hệ thống, liên quan đến nội dung học Giáo viên khai thác ưu trực quan phương tiện, thiết bị dạy học đại máy chiếu… để áp dụng hình thức kiểm tra trắc nghiệm khách quan, xem băng đĩa nhận xét hay thơng qua trò chơi, đóng kịch Thực đổi kiểm tra để lấy điểm miệng không thực vào đầu tiết học với câu hỏi phát vấn bám sát vào nội dung kiến thức học trước mà tùy theo kỹ năng, kiến thức thực việc kiểm tra vào đầu, hay cuối tiết học Nếu giáo viên muốn việc kiểm tra miệng đạt kết cần có chuẩn bị chu đáo cho tiết dạy sau: Với giáo viên * Việc chuẩn bị cho kiểm tra miệng Yêu cầu giáo viên phải bám sát mục tiêu học chuẩn kiến thức, kĩ cần đánh giá Xác định thật xác cần kiểm tra gì, xác định mức độ tối thiểu kiến thức kỹ mà học sinh cần đạt trình học tập Cần đưa câu hỏi xác, rõ ràng để học sinh khơng trả lời lạc đề Trong tiết dạy giáo viên thiết kế lại yêu cầu ,bài tập sách giáo khoa hay tập tương tự phù hợp với đối tượng học sinh lớp để đánh giá học sinh cấp độ nhận biết, thông hiểu vận dung Phần chuẩn bị giáo viên tránh cho em phụ thuộc vào lời giải sách “Hướng dẫn học tốt” đáp án điền vào từ trước nhằm đối phó với giáo viên Giáo viên cần đa dạng hố hình thức kiểm tra, kết hợp linh hoạt dạng kiểm tra tự luận truyền thống với dạng kiểm tra khác để tăng cường tính xác, khách quan đánh giá kết học tập học sinh Tránh cho học sinh cảm giác nhàm chán với hình thức kiểm tra lặp lặp lại * Xây dựng môi trường tốt cho học sinh tham gia kiểm tra miệng Đổi tra kiểm tra miệng, yêu cầu người giáo viên phải tạo điều kiện thuận lợi để học sinh q trình tham gia kiểm tra bộc lộ cách tự nhiên đầy đủ hiểu biết em Giáo viên dựa vào câu trả lời miệng hoạt động thực hành học sinh mà hiểu rõ kiến thức kỹ thật học sinh Trong đổi kiểm tra miệng thái độ cách đối xử giáo viên với học sinh đóng vai trò quan trọng Giáo viên cần biết lắng nghe câu trả lời, hiểu biết cá tính học sinh Trong q trình học sinh trả lời câu hỏi học sinh có thiếu sót sai, giáo viên khơng nên ngắt lời học sinh, mà nên xem xét sai sót cần sửa cho em sai sót ơn bỏ qua nhằm giúp em tự tin học tập Giáo viên nên thường xuyên khen ngợi, khích lệ cố gắng, tiến học sinh trình tham gia kiểm tra Sự tế nhị lời động viên kịp thời giáo viên giúp cho học sinh thiếu tự tin dần mạnh dạn hơn, làm cho q trình kiểm tra khơng gò ép cứng nhắc nữa, em tự giác, tích cực tham gia vào trình kiểm tra miệng tiết học Giáo viên nên phối hợp linh hoạt cách kiểm tra, giáo viên sử dụng câu hỏi phụ trình kiểm tra miệng để hình dung chất lượng kiến thức thật học sinh Với học sinh Chủ động tích cực tham gia vào trình kiểm tra Thường xuyên học cũ, làm tập SGK theo yêu cầu giáo viên Chuẩn bị tốt cho học cách xác định nội dung bài, tìm hiểu thơng tin có liên quan đến nội dung học cố gắng trả lời cho câu hỏi SGK 3.3 Các cách đổi kiểm tra miệng Như ta biết, đổi kiểm tra miệng hoạt động diễn thường xuyên, liên tục tiết dạyđòi hỏi hoạt động phải đa dạng, linh hoạt tránh nhàm chán đơn điệu, tạo khơng khí học tập tự nhiên, sinh động lớp học giúp cho trình lĩnh hội tri thức học sinh học tập có hiệu Chương trình Tiếng Anh lớp11 dạy theo kỹ năng, tuỳ theo tiết học tuỳ theo yêu cầu kiểm tra kiến thức, kỹ mà giáo viên áp dụng cách kiểm tra miệng khác cho phù hợp để huy động nhiều học sinh tham gia vào trình kiểm tra - Cách 1: Trả lời câu hỏi nội dung học trước, sau dạy - Cách 2: Kiểm tra miệng giấy: Cho học sinh làm nhanh giấy không 5'.Tất em phải làm, giáo viên thu lại, chấm điểm nhà, ghi điểm cho em - Cách 3: Kiểm tra miệng lúc giảng mới, có kiến thức cần cho em khắc sâu, giáo viên đưa câu hỏi câu hỏi cho cá nhân trả lời, cặp, hoạt động nhóm Giáo viên kiểm tra câu hỏi trắc nghiệm tự luận Giáo viên cho điểm tiết dạy a Đối với việc kiểm tra từ vựng Cách ( Kiểm tra đầu phần giới thiệu từ vựng): GV chuẩn bị tranh (máy chiếu) - Hs nhìn tranh trả lời theo yêu cầu câu hỏi Ví dụ: Kiểm tra từ vựng tiết Reading Unit 12- English 11 Questions: Give the names of these sports basketball volleyball fencing weightlifting Cách 2: (GV kiểm tra vào đầu học sau phần giới thiệu từ vựng) Gọi hs: hs đọc từ liên quan đến học tiếng Việt, 1hs khác nói từ tiếng Anh Hs thứ lại nói từ khác tiếng Anh, Hs thứ nói tiếng Việt Ví dụ:Kiểm tra từ vựng tiết Reading Unit 3- English 11 Hs 1: bữa tiệc, nến, bánh sinh nhật, quà, đám cưới vàng Hs 2: party, candles, birthday cake, present/ gift, golden anniversary Cách 3: (Kiểm tra đầu trước/ sau phần daỵ từ vựng) GV gọi lượt học sinh lên bảng đưa câu hỏi chung cho tất cả, học sinh trả lời trước giáo viên cho phép trả lời Các học sinh lại trả lời câu hỏi phụ bổ sung cho bạn trả lời trước Ví dụ Kiểm tra từ vựng tiết Reading Unit 2- English 11 GV gọi hs đưa yêu cầu: “Write a word in English that means: lòng trung thành HS 1: đưa từ (loyal) HS 2: xác định từ loại (adjective) HS 3: Viết câu hồn chỉnh có chứa từ VD: Two friends must be loyal to each other Ví dụ 2.Kiểm tra từ vựng tiết Listening Unit 11- English 11 GV gọi hs đưa yêu cầu: “Write a word in English that means: thay HS 1: đưa từ (renewable) HS 2: xác định từ loại (adjective) HS 3: đưa từ trái nghĩa (nonrenewable) HS 4: Viết câu hồn chỉnh có chứa từ VD: Water power is a renewable resource Cách (Kiểm tra đầu trước/ sau phần daỵ từ vựng): Gọi học sinh lên ngồi dãy bàn đầu, học sinh mang theo tờ giấy có đánh số thứ tự từ đến 10, học sinh lớp lại dùng nháp để ghi từ giáo viên yêu cầu GV đọc từ từ đến 10 tiếng Việt yêu cầu học sinh ghi từ tương ứng tiếng Anh Sau thu em vài em ngồi bên để chấm điểm Mỗi từ tương ứng với điểm GV áp dụng cách cho phần kiểm tra Pronunciation học sinh, GV phát handouts có số từ yêu cầu học sinh chọn từ có phần gạch chân đọc khác với từ lại b Đối với tiết học Reading Cách 1: (Kiểm tra đầu - để dẫn vào nội dung học): Ví dụ: Tiết Reading Unit 8- English 11 GV chuẩn bị tranh (máy chiếu) hình ảnh hoạt động ngày tết - Hs nhìn tranh trả lời câu hỏi - phút (Hs làm theo cặp: Hỏi - Đáp) What are they doing? What you often at Tet? Cách 2: GV kiểm tra để lấy điểm miệng hoạt động While- Reading Ví dụ 1: Reading -Unit – English 11: T- F statements 10 - Giáo viên phát handouts, học sinh làm theo cá nhân, đọc text tập khoảng phút Sau khoảng thời gian qui định, giáo viên thu số em, Gọi học sinh trả lời chấm điểm lớp - Exercise :Decide whether the statements are true (T) or false(F) Thanh Ba Post Office opens at 7.30 a.m every day You can send a parcel which is less than 31.5 kg There are only two different ways of sending a letter 4.You can make a phone call at Thanh Ba Post Office at 10 p.m everyday The post office offers a special mail service which is particular fast Ví dụ 2: Reading -Unit - English 11: Multiple choice: - Giáo viên phát handouts, học sinh làm theo cá nhân, đọc text làm tập phút Sau khoảng thời gian qui định, giáo viên thu số em, yêu cầu học sinh trả lời chấm điểm lớp - Exercise: Choose the best option: Today Linda is…… year old A six B seven C eight D nine Linda …… toys, clothes from her family and friends on her birthday A receives B gives C lends D borrow In American ,many people over 30 don’t like to talk about their……… A children B age C families D jobs Husbands and wives give flowers or gifts to each other at the 50 th wedding anniversaries and they are called………….anniversaries A.silver B bronze C.gold D glass Ví dụ : Reading -Unit - English 11: Answer the questions Đây hình thức kiểm tra miệng giấy: Cho học sinh trả lời câu hỏi SGK câu hỏi giáo viên chuẩn bị (4 câu hỏi), Tất em phải làm nhanh giấy, thời gian không phút, giáo viên thu lại, yêu cầu học sinh trả lời câu hỏi, kiểm tra GV chấm điểm nhà, ghi điểm cho em, hình thức kiểm tra tránh việc em có điểm lười học chuẩn bị -Task 3: Answer the questions What is the first quality for true friendship and what does it tell you? Why are changeable and uncertain people incapable of true friendship? What are the third quality for true friendship and what does it tell you? Why must there be a mutual between friends? Cách 3: Cách kiểm tra yêu cầu cao, hs cần phải có khả ghi nhớ, phân tích, tổng hợp, nên hình thức kiểm tra tơi gọi em học 11 sinh để hỏi trả lời nội dung đọc mà em học tiết trước (Không sử dụng SGK) Hs thứ đặt câu hỏi nội dung gọi hs thứ hai trả lời câu hỏi, Hs thứ sau trả lời câu hỏi đặt câu hỏi để hs thứ ba Hs thứ trả lời câu hỏi hs thứ đặt câu hỏi để hs thứ trả lời Cách kiểm tra phát huy tính chủ động sáng tạo học sinh, tạo điều kiện để kích thích tư duy, tính động hoạt động lớp theo hướng “lấy học sinh trung tâm” Với cách kiểm tra đổi giáo viên phải linh hoạt, gợi ý cho học sinh đặt câu hỏi cho phù hợp với nội dung cần kiểm tra, để không bị lạc đề đỡ tốn thời gian Cách kiểm tra để tự học sinh đặt câu hỏi áp dụng với tiết Listening, Language Focus Ví dụ : Reading -Unit 10 - English 11: Answer the questions What are the four ways by which human beings are changing the world? 2.What are the serious consequences of people’s interference with the environment? What has been done to protect the environment? c Đối với tiết học Speaking Trong học ngoại ngữ nói chung Tiếng Anh nói riêng Speaking kỹ quan trọng học sinh thường ngại nói dạy kỹ này, phần vốn từ em hạn chế, phần em sợ nói sai Giáo viên tùy theo đối tượng hs mà nên có yêu cầu phù hợp nhằm khuyến khích động viên em mạnh dạn tham gia tiết thực hành nói Tùy theo yêu cầu task mà em thực hành theo cặp, nhóm cá nhân Để khuyến khích em tham gia thực hành tơi có thưởng thêm điểm cho em xung phong thực hành trước lớp theo cặp nhóm, đặc biệt em học yếu, nhút nhát, rụt rè… Với học sinh yêu cầu phần kiểm tra miệng em cần thực hành nói câu ngắn, đơn giản, lỗi nhỏ bỏ qua Ví dụ 1: Unit 13 : Speaking -Task 1( English 11) - Với hs rụt rè, nhút nhát em cần thực hành nói theo mẫu câu đơn giản: I would like to… because it is…, but I wouldn’t like to… because it is… Với em hs khác thực hành theo cặp yêu cầu task S1: Which of the hobbies would you like to do? S2: … I like it best because I find it …… A: And which one wouldn’t you like to do? B: … because……………………… 12 Ví dụ 1: Unit 3: Speaking -Task 1( English 11) Giáo viên yêu cầu hs đọc kỹ phần yêu cầu task 2, đồng thời khuyến khích hs lớp làm mẫu thực hành (cho điểm thực hành tốt ) Hs thực hành theo cặp ( Hs yếu cần chọn việc/hoạt động mà muốn nói tới) Giáo viên quan sát giúp đỡ hs cần Mời vài cặp thực hành trước lớp Giáo viên hs khác nhận xét, chấm điểm phần thực hành em 1.Whose pary was it? It was Nhung’s birthday party What activities did you there? I danced with some my frends and played games 3.Where was the party? It was held in her sittingroom and it was decorated by balloons and flowers … Ví dụ 2: Unit : Speaking -Task 2( English 11) Hs đọc kỹ yêu cầu task Giáo viên yêu cầu hs ý phần thực hành mẫu giáo viên hs lớp hs lớp (Cho điểm hs làm tốt) Hs lớp thực hành theo cặp Giáo viên quan sát giúp đỡ hs cần Một vài cặp thực hành trước lớp Giáo viên hs khác nhận xét, chấm điểm phần thực hành em Task 2: Work in pairs Practise the dialogue and make similar conversation, using the activities that follow A.What kind of volunteer work are you participating in ? B We are taking part in directing the traffic A What exactly are you doing? B We’re helping old people and young children to cross the road or directing vehicles at the intersections A Do you enjoy the work ? B Yes I like helping people It is very interesting Nếu học sinh thực tốt việc kiểm tra miệng học sinh kỹ này, có tác dụng lớn đối việc khuyến khích em học môn Tiếng Anh d Đối với tiết học Listening Một kỹ mà người học tiếng Anh nói chung, học sinh THPT nói chung nói riêng, thường gặp khó khăn định q trình học kỹ nghe Trên thực tế để có kỹ nghe tiếng Anh người học ngoại ngữ phải có q trình luyện tập nghe thường xuyên, lâu dài với hình thức nội dung nghe khác Việc dạy học nghe môn tiếng Anh khơng mẽ khó tất giáo viên học sinh bậc THPT 13 Tôi kiểm tra miệng em vào đầu tiết học sau thơng qua hình thức vấn đáp để vừa kiểm tra kỹ nghe, nói vừa kiểm tra kiến thức mà em tiếp thu từ cũ Kiểm tra miệng kỹ nghe kiểm tra yêu cầu cao, học sinh cần phải có kỹ nghe, nói khả phân tích, tổng hợp nên tơi thường gọi học sinh để trả lời câu hỏi mà em học củng cố kỹ tiết trước Ví dụ 1: Listening Unit 13- English 11 Các câu hỏi dùng để kiểm tra miệng (đã hỏi - đáp nhấn mạnh tiết dạy trước) What is the writer’s hobby? 2.When did the writer start his hobby? Why does the writer read books? …… Ví dụ 2: Listening Unit 6- English 11 Các câu hỏi để kiểm tra miệng GV nhấn mạnh học trước Is the Boston Marathon held every year in the USA? 2.When did the Boston Marathon begin? 3.Who won the first Boston Marathon in the USA? 4.Were women officially allowed to participate in the races? How many countries joined the Boston Marathon in 1984? e Đối với tiết học Writing Hình thức kiểm tra miệng nhằm cung cấp thêm vốn từ vựng cho em kỹ viết Để giúp em tích cực việc học kỹ viết, giáo viên thiết kế lại số nội dung viết để phù hợp với đối tượng hs lớp mình, đồng thời tránh tình trạng học sinh sử dụng sách tham khảo để đối phó Gv đưa gợi ý, hs chuẩn bị giấy - làm theo nhóm cặp, giáo viên thu số bài, sửa cho điểm số cặp cho điểm theo nhóm Ví dụ: Writing Unit 12- English 11: Using suggested words to write complete sentences Gv đưa từ gợi ý để trả lời cho câu hỏi task 3, yêu cầu hs viết thành câu đầy đủ , hs chọn câu - phút, sau hs làm việc theo cặp/nhóm hồn thiện phần viết Gv thu số để chấm lớp - sửa sai cho hs, yêu cầu hs dựa vào thư mẫu, viết thành thư mời hoàn chỉnh I / organise / Vietnamese women Day party / next Saturday It / at home / 8.00 / this coming next Saturday I /invite / 10 people 14 people / play cards/ sing karaoke competition/ nice prizes for the winners pizzas and Coca-Cola / serve / at the party … Ví dụ 2: Writing Unit 12- English 11: Guided sentence building We / have / a lot/ things/ do/ prepare/ coming Asian Games We/ build/ one / National stadium/ sports building/ car park We/ widen/ training areas/ roads / sports buildings We/ equip/ hotels/ guest houses/ modern facilities We/ promote/ advertise/ preparations / the Asian Games / the radio/ TV We/ hold / competition / choose an offcial song We/ recruit/ volunteers/ be/ good/ English/ serve the Games F Đối với tiết học ngữ pháp ( Language Focus) Đối với tiết học mới, thiết kế lại số tập sách giáo khoa để phù hợp với đối tượng hs lớp, đồng thời thêm số tập để củng cố thêm kiến thức cho hs Hs làm theo yêu cầu, Gv gọi học sinh lên bảng làm tập để lấy điểm, Gv thu số em lớp để nhà chấm Ví dụ 1: Tiết Language Focus -Unit –English 11: Tôi cho thêm tập để củng cố phần danh động từ động từ nguyên thể có to Exercise: Complete the sentences with the correct form, gerund or infinitive, using the words in brackets My uncle enjoys ( listen)……………………to classical music He want ( buy) ……………… a new washing machine Many children like ( eat) …………………… ice-creams We refused ( help) …………………that man Please go on ( call ) ………… me I don’t mind ( wait)…………… Mr Hung gave up ( smoke)………………… years ago He decided ( hire)…………… a taxi because it was too late We love (fish)……… at weekend Ví dụ 2: Tiết Language Focus -Unit 16 –English 11: Exercise: Choose the best option: 1.The prisoner …….to have escaped by climbing over the wall a is thought b are thought c think d thought By the end of this month , Thao …………in this company for years a will work b work c will have worked d have worked By the time they got home, their children ………out a went b have gone c had gone d has gone 15 Two people ……… to have been seriously injured in the accident a are reported b is reported c reported d report We ……… our decision as soon as we come back a will make b make c made d would make Tom and Ann haven’t met her since she ……………school a has left b left c leave d am leaving Ví dụ 3: Tiết Language Focus -Unit –English 11: Choose the underlined part that needs correcting When I find my purse , someone had taken the money out of it A B C D The statue was broken while it was moved to another room A B C D 3.When they got home , their son has left the house A B C D …………… Hiệu sáng kiến Qua việc vận dụng sáng kiến kinh nghiệm vào trình giảng dạy thân đạt số kết khả quan Những kinh nghiệm phù hợp với chương trình SGK mới, tơi thấy tỷ lệ kiểm kiểm tra miệng trung bình cao hơn, ý thức học tập học sinh tiến rõ rệt, học sinh chăm học, chịu khó nghe giảng trước Ngoài kiến thức giáo viên ghi bảng, em biết chọn lựa ghi kiến thức mà giáo viên nhấn mạnh lúc dạy để học đầy đủ hơn, phong phú So với cách dạy trước kết học tập nâng cao rõ rệt Tỉ lệ học sinh khá, giỏi nhiều hơn, em biết đặt nhiều câu hỏi nhằm tìm hiểu vấn đề sâu hơn, rõ Học sinh có hứng thú học tập hơn, tích cực chủ động sáng tạo để mở rộng vốn hiểu biết, đồng thời linh hoạt việc thực nhiệm vụ lĩnh hội kiến thức phát triển kỹ Không khí học tập sơi nhẹ nhàng Học sinh có hội để khẳng định mình, khơng lúng túng, lo ngại bước vào học Đây yếu tố đến kết tương đối khả quan lớp 11A1 mà áp dụng phương pháp kiểm tra này, cụ thể là: Lớp TSHS 11A1 11A8 Giỏi T.Bình Khá Yếu Kém SL % SL % SL % SL % SL % 28 17,9 14 50 25 7,1 0 33 0 15,2 24 72,7 12,1 0 16 PHẦN III KẾT LUẬN Từ nhận thức vấn đề đổi phương pháp giáo dục phải gắn liền với đổi kiểm tra đánh giá, mà khâu đổi kiểm tra miệng vơ quan trọng mang tính cấp bách mà giáo viên phải thực thường xuyên để nâng cao chất lượng giáo dục phát huy tính tích cực chủ động học sinh trình lĩnh hội kiến thức Sau thời gian áp dụng đề tài này, tơi nhận thấy khơng khí lớp học sinh động hẳn, tạo môi trường ngoại ngữ học, thái độ học tập em mang tính tự giác cao, em khơng tư tưởng học để đối phó Hơn kết học tập học sinh cải thiện đáng kể Chính điều động lực giúp giáo viên nhiệt tình, phấn chấn dạy Thơng qua hình thức kiểm tra miệng thường xuyên này, giáo viên phát khả học sinh biết em yếu để kịp thời giúp đỡ em bổ sung kiến thức kỹ Ngồi giúp giáo viên điều chỉnh trình dạy học cho phù hợp với trình độ hiểu biết, nhận thức học sinh Trên số kinh nghiệm việc đổi kiểm tra miệng nhằm góp phần đổi kiểm tra, đánh giá thu vài kết chưa nhiều bước đầu có tính tích cực định dạy học Tuy nhiên lực kinh nghiệm thân nhiều hạn chế nên đề tài tơi viết chưa trở thành sáng kiến kinh nghiệm hồn thiện Vì tơi mong nhận đóng góp chân tình thầy cô bạn đồng nghiệp để đề tài tơi hồn thiện Tơi xin trân thành cảm ơn! Bảo Yên, ngày tháng năm 2016 Người viết sáng kiến Lý Thị Nga 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ GD ĐT, Vụ GD Trung học, Tài liệu tập huấn giáo viên dạy học, kiểm tra đánh giá theo chuẩn KTKN chương trình GD phổ thông năm 2010 Quy chế 40 đánh giá xếp loại học sinh THCS-THPT SGK ,SGV môn Tiếng Anh SGD& ĐT Thanh Hoá: Tài liệu hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra xây dựng câu hỏi tập cấp THPT, tháng 3- 2011 Nguyễn Thị Phương Hoa – Lý luận dạy học đại Thái Duy Tuyên – Phương pháp dạy học truyền thống đổi NXB Giáo dục 2008 18 ... học tập, chất lượng dạy học không cao Đổi cách kiểm tra miệng tiết dạy Tiếng Anh suốt trình dạy mới, giáo viên đưa câu hỏi phát vấn trao đổi với học sinh xem hình thức kiểm tra miệng tích cực, khuyến... viên kiểm tra câu hỏi trắc nghiệm tự luận Giáo viên cho điểm tiết dạy a Đối với việc kiểm tra từ vựng Cách ( Kiểm tra đầu phần giới thiệu từ vựng): GV chuẩn bị tranh (máy chiếu) - Hs nhìn tranh... THPT 13 Tôi kiểm tra miệng em vào đầu tiết học sau thơng qua hình thức vấn đáp để vừa kiểm tra kỹ nghe, nói vừa kiểm tra kiến thức mà em tiếp thu từ cũ Kiểm tra miệng kỹ nghe kiểm tra yêu cầu
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN: Đổi mới kiểm tra miệng trong các tiết dạy môn Tiếng Anh lớp 11, SKKN: Đổi mới kiểm tra miệng trong các tiết dạy môn Tiếng Anh lớp 11

Từ khóa liên quan

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay