SKKN Sinh học 10 “Nâng cao kĩ năng suy luận cho học sinh qua thiết kế một số tình huống dạy học gắn liền với thực tiễn trong dạy học phần Vi sinh vật sinh học 10”

40 33 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:08

Trong môn Sinh học nói chung và Phần Sinh học Vi sinh vật nói riêng, nội dung kiến thức bao gồm các khái niệm có mối liên hệ chặt chẽ được hình thành và phát triển theo một trình tự logic. Đây là một phần kiến thức mới và khó thường hay gặp trong các kì thi học sinh giỏi các cấp. Do vậy việc thiết kế, đưa ra các bài tập tình huống để vừa giảng dạy kiến thức vừa rèn luyện kỹ năng suy luận cho học sinh học tập là một vấn đề cần thiết. Từ những lý do nêu trên, tôi mạnh dạn đưa ra sáng kiến: “Nâng cao kĩ năng suy luận cho học sinh qua thiết kế một số tình huống dạy học gắn liền với thực tiễn trong dạy học phần Vi sinh vật sinh học 10” MỤC LỤC MỤC LỤC 1 ĐẶT VẤN ĐỀ 2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sởluận 2.1.1 Tình tình dạy học gắn với thực tiễn 2.1.1.1 Tình .3 2.1.1.2 Tình dạy học, tập tình gắn với thực tiễn 2.1.2 Dạy học tình gắn với thực tiễn 2.1.2.1 Đặc điểm dạy - học tình gắn với thực tiễn 2.1.2.2 Ưu - nhược điểm dạy - học tình gắn với thực tiễn 2.1.3 Kỹ học tập học sinh 2.1.3.1 Khái niệm kỹ 2.1.3.2 Kỹ học tập 2.1.3.3 Kỹ suy luận .5 2.2 Thực trạng vấn đề 2.2.1 Thực trạng sử dụng tập tình gắn với thực tiễn đời sống dạy phần ba Sinh học Vi sinh vật .6 2.2.2 Thực trạng sử dụng tập tình gắn với thực tiễn để rèn luyện suy luận học sinh .8 2.3 Thiết kế số tập tình gắn với thực tiễn để nâng cao kỹ suy luận cho học sinh dạy học phần ba sinh học vi sinh vật 10 2.3.1 Mục tiêu cấu trúc nội dung phần ba Sinh học Vi sinh vật 10 2.3.1.1 Mục tiêu phần ba Sinh học Vi sinh vật 10 ( Theo chuẩn kiến thức, kỹ năng) 2.3.1.2 Phân tích cấu trúc, nội dung phần ba Sinh học Vi sinh vật 10 .10 2.3.2 Quy trình thiết kế tập tình 11 2.3.3 Thiết “Hệ thống tập tình gắn với thực tiễn để nâng cao kỹ suy luận cho HS dạy học phần ba Sinh học Vi sinh vật” .11 3.4 Quy trình rèn luyện 33 2.3.5 Vận dụng qui trình để rèn luyện suy luận cho HS tập tình .34 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 35 2.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 35 2.4.2 Mục đích nghiên cứu .35 2.4.3 Nhiệm vụ nghiên cứu 35 2.4.4 Giả thuyết khoa học 35 2.4.5 Phương pháp nghiên cứu 35 2.4.6 Kết nghiên cứu .36 2.4.6.1 Kết định lượng 36 2.4.6.2 Kết định tính 38 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 38 3.1 Kết luận .38 3.2 Kiến nghị .39 TÀI LIỆU THAM KHẢO .40 1 ĐẶT VẤN ĐỀ Hiện ngành Giáo dục Đào tạo tập trung vào việc đổi phương pháp cấp bậc học Nghị quyết Trung Ương 2, khóa VIII rõ: “Đổi mạnh mẽ phương pháp giáo dục đào tạo, khắc phục lối truyền thụ chiều, rèn luyện thành nếp tư sáng tạo cho người học” Phong trào đổi phương pháp dạy học trở thành phong trào trội mà tất người làm cơng tác giáo dục hưởng ứng cách tích cực Bản thân người xã hội tôn vinh “Kĩ sư tâm hồn”, ơm ấp biết ước mơ góp phần đào tạo thế hệ trẻ động, sáng tạo, thành thục sống, đáp ứng với yêu cầu xã hội Với mơn sinh họctính thực nghiệm gắn liền với giảng hàng ngày việc định hướng đổi phương pháp dạy học phải có khác biệt nhiều so với mơn học khác Ngồi phương pháp dạy học tích cực sử dụng thường xuyên như: Thảo luận nhóm, Nêu vấn đề Nhằm nâng cao khả tiếp thu, tính chủ động, sáng tạo học tập môn Sinh học học sinh việc gắn kiến thức, ứng dụng thực tế môn vào giảng hàng ngày giảng dạy Sinh học trường THPT trọng, nếu khơng nói bỏ quên Đối với môn Sinh học : khái niệm, quy luật, tượng… nhiều trìu tượng, khó hiểu, khơ cứng làm học sinh khó tiếp thu, dễ nhàm chán, đặc biệt với học sinh có tư khơng tốt có xu hướng dẫn đến sợ môn Sinh học Xuất phát từ thực tế với kinh nghiệm giảng dạy môn sinh học, nhận thấy để nâng cao hứng thú học môn Sinh học học sinh, từ dần nâng cao chất lượng mơn Sinh học trường phổ thông nay, người giáo viên phát huy tốt phương pháp dạy học tích cực cần khai thác thêm tượng, ứng dụng thực tiễn đời sống đưa vào giảng nhiều hình thức khác nhằm phát huy tính tích cực, sáng tạo học sinh, tạo niềm tin, niềm vui, hứng thú học tập môn Trong mơn Sinh học nói chung Phần Sinh học Vi sinh vật nói riêng, nội dung kiến thức bao gồm khái niệm có mối liên hệ chặt chẽ hình thành phát triển theo trình tự logic Đây phần kiến thức khó thường hay gặp thi học sinh giỏi cấp Do việc thiết kế, đưa tập tình để vừa giảng dạy kiến thức vừa rèn luyện kỹ suy luận cho học sinh học tập vấn đề cần thiết Từ lý nêu trên, mạnh dạn đưa sáng kiến: “Nâng cao suy luận cho học sinh qua thiết kế số tình dạy học gắn liền với thực tiễn dạy học phần Vi sinh vật sinh học 10” 2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sởluận 2.1.1 Tình tình dạy học gắn với thực tiễn 2.1.1.1 Tình Có nhiều quan niệm khác đề cập đến khái niệm chất tình : Theo quan niệm triết học: “Tình tổ hợp mối quan hệ xã hội cụ thể, thời điểm định liên kết người với môi trường anh ta, lúc biến thành chủ thể hoạt động có đối tượng nhằm đạt mục tiêu định” Xét mặt tâm lý học:" Tình hệ thống điều kiện bên quan hệ với chủ thể, điều kiện tác động cách gián tiếp lên tính tích cực chủ thể đó” Theo Boehrer “Tình câu chuyện, có cốt chuyện nhân vật, liên hệ đến hồn cảnh cụ thể, từ góc độ cá nhân hay nhóm, thường hành động chưa hồn chỉnh Đó câu chuyện cụ thể chi tiết, chuyển nét sống động phức tạp đời thực vào lớp học” Nói cách khái quát hơn: "Tình tồn thể việc xảy nơi, thời gian, buộc người ta phải suy nghĩ, hành động, đối phó, chịu đựng" Người ta phân biệt tình thành dạng chính: tình xảy (là khả xảy tích lũy lại vốn tri thức lồi người) tình xảy (dự kiến chủ quan) Như tình kiện có thực đời sống xã hội, cá nhân xã hội ln ln sống tình định, thường xuyên phải đối mặt chịu tác động Để tồn phát triển cá nhân, xã hội phải liên tục tìm cách giải qút tình từ tình đơn giản đến tình phức tạp 2.1.1.2 Tình dạy học, tập tình gắn với thực tiễn Xét mặt khách quan, tình dạy học tổ hợp mối quan hệ xã hội cụ thể hình thành trình dạy học, mà HS trở thành chủ thể hoạt động với đối tượng nhận thức môi trường dạy học, nhằm mục đích dạy học cụ thể BTTH tình xảy trình dạy học cấu trúc dạng tập Trong dạy học mơn học, tình đưa tình giả định hay tình thực xảy thực tiễn dạy học môn học trường phổ thơng HS giải qút tình trên, mặt vừa giúp hình thành kiến thức mới,vừa cố khắc sâu kiến thức Trong rèn luyện dạy học, BTTH vừa phương tiện, vừa công cụ, vừa cầu nối giao tiếp GV HS dụ tình dạy học Sau nghiên cứu kiểu dinh dưỡng vi sinh vật giáo viên yêu cầu học sinh lấy dụ minh họa kiểu dinh dưỡng học Bạn Hương lấy dụ sau: Quang tự dưỡng: Vi khuẩn lam sống bề mặt nước ao hồ, ruộng Hóa tự dưỡng: Vi khuẩn oxihóa lưu huỳnh sống đáy biển Quang di dưỡng: Vi khuẩn không chứa lưu huỳnh màu lục sống bùn lầy Hóa di dưỡng : Vi khuẩn lactic sống dưa muối, sữa chua Theo em dụ bạn Hương đưa chưa? Hãy giải thích ? 2.1.2 Dạy học tình gắn với thực tiễn Phương pháp dạy học tình phương pháp dạy học mà giáo viên đặt học sinh vào trạng thái tâm lý đặc biệt họ gặp mâu thuẫn khách quan toán nhận thức biết phải tìm, tự họ chấp nhận có nhu cầu, có khả giải qút mâu thuẫn tìm tòi, tích cực, sáng tạo, kết họ giành kiến thức giải pháp giành kiến thức 2.1.2.1 Đặc điểm dạy - học tình gắn với thực tiễn * Dựa vào tình gắn với thực tiễn để thực chương trình học * Những tình có cấu trúc thực phức tạp, khơng phải có giải pháp cho tình (tình chứa biến sư phạm) * Bản thân tình mang tính chất gợi vấn đề * HS hướng dẫn cách tiếp cận với tình chứ khơng có cơng thức giúp HS tiếp cận với tình * Việc đánh giá dựa hành động thực tiễn 2.1.2.2 Ưu - nhược điểm dạy - học tình gắn với thực tiễn a, Ưu điểm Có thể nói phương pháp kích thích mức cao tham gia tích cực HS vào q trình học tập; phát triển học tập, giải quyết vấn đề, đánh giá, dự đoán kết quả, giao tiếp nghe, nói, trình bày HS; tăng cường khả suy nghĩ độc lập, tính sáng tạo, tiếp cận tình nhiều góc độ; cho phép phát giải pháp cho tình phức tạp; chủ động điều chỉnh nhận thức, hành vi, HS Phương pháp có thế mạnh đào tạo nhận thức bậc cao b, Nhược điểm Phương pháp dạy học tình gắn với thực tiễn đòi hỏi tinh thần tự học, thái độ làm việc nghiêm túc khả tư độc lập, sáng tạo, động “ Phương pháp dạy học tình tốn nhiều thời gian người dạy” Phương pháp dạy học tình đòi hỏi kỹ phức tạp giảng dạy đòi hỏi GV bỏ nhiều thời gian cơng sức Đồng thời GV cần phải có kiến thức, kinh nghiệm sâu, rộng; có kích thích, phối hợp tốt trình dẫn dắt, tổ chức thảo luận giải đáp để giúp HS tiếp cận kiến thức, Đây thật thách thức lớn giáo viên trình ứng dụng phương pháp 2.1.3 Kỹ học tập học sinh 2.1.3.1 Khái niệm kỹ Theo Trần Bá Hoành: “Kỹ khả vận dụng tri thức thu nhận lĩnh vực vào thực tiễn đạt tới mức hết sức thành thạo, khéo léo trở thành kỹ xảo” 2.1.3.2 Kỹ học tập Theo nhà tâm lý học, kỹ học tập khả người thực có kết hành động học tập phù hợp với điều kiện hoàn cảnh định, nhằm đạt mục đích, nhiệm vụ đề 2.1.3.3 Kỹ suy luận a) Khái niệm suy luận - Định nghĩa Suy luận hình thức tư phản ánh mối liên hệ phức tạp (so với phán đoán) thực khách quan Về thực chất, suy luận thao tác lơgíc mà nhờ tri thức rút từ tri thức biết - Cấu tạo suy luận - Mọi suy luận gồm có ba phận : Tiền đề, kết luận lập luận Tiền đề tri thức biết, làm sở rút kết luận Những tri thức biết nhờ quan sát trực tiếp; nhờ tiếp thu, kế thừa tri thức thế hệ trước thông qua học tập giao tiếp xã hội kết suy luận trước Kết luận tri thức (phán đốn mới) thu từ tiền đề hệ chúng Lập luận (cơ sở lôgic) quy luật quy tắc mà việc tuân thủ chúng đảm bảo rút kết luận chân thực từ tiền đề chân thực Giữa tiền đề kết luận mối quan hệ kéo theo lôgic làm cho chuyển từ sang Chính có mối liên hệ xác định chúng với nếu thừa nhận tiền đề đó, muốn hay khơng buộc phải thừa nhận kết luận Kết luận chân thực có hai điều kiện tiền đề chân thực nội dung suy luận tuân theo quy tắc (đúng hình thức) 2.2 Thực trạng vấn đề 2.2.1 Thực trạng sử dụng tập tình gắn với thực tiễn đời sống dạy phần ba Sinh học Vi sinh vật Chương trình Sinh học trung học phổ thông nước ta (thể thông qua nội dung sách giáo khoa lớp 10, 11 12) bao gồm nhiều phần khác như: Di truyền học, tế bào học, sinh học vi sinh vật … Mỗi phần thể nhiều đơn vị kiến thức khác nhau, tương ứng với cách tiếp cận kiến thức khác Những tưởng rằng, với khối lượng kiến thức đồ sộ vậy, thực tế sống em vô phong phú, em hồn tồn có khả làm chủ kiến thức mình, việc vận dụng kiến thức em đời sống thức tế gia đình mình, việc giải thích tượng xảy hàng ngày xung quanh em “vấn đề đơn giản” Nhưng điều khơng diễn thực tế mong đợi Sau học xong chương trình sinh học 10, nhiều học sinh ngỡ ngàng ăn sữa chua, em khơng biết quy trình làm thế nào, chí nhiều em chưa biết thành phần tác dụng Với kiến thức sinh học phân tử, sinh học tế bào, sinh học vi sinh vật, lớp em mơ tả cách đầy đủ xác Cấu trúc axit nucleotit, cấu trúc protein, cấu trúc virut, nêu định nghĩa, khái niệm sinh trưởng vi sinh vật, cấu trúc loại virut, bệnh truyền nhiễm Thế nhưng, với câu hỏi như: “Lấy thêm số thí dụ ứng dụng thực tế phân giải vi sinh vật, bệnh virut ”, thực làm cho em lúng túng Nhiều học sinh khơng thể giải thích tượng rần gần gũi với đời sống: Tại muối dưa, cà nếu không để nước trước muối dưa dễ bị váng? hay virut HIV lây từ người sang người khác mà không lây sang vật nuôi? Các kiến thức sinh học vi sinh vật lẽ phải sở tốt để em vận dụng vào thực tiễn, điều dường “xa vời” em Quan sát bao bì loại bột giặt thấy thành phần có chứa enzim, hẳn “điều lạ” phận học sinh nay! Tương tự thế, hẳn kiến thức quy luật, khái niệm học sinh phổ thơng có lẽ nội dung khái niệm, cách giải tập, chúng “nằm yên” cách khiêm tốn trang vở, tơi có cảm giác thiếu để “đánh thức” chúng dậy, làm cho chúng trở thành hành trang tốt sống học sinh Trăn trở với thực trạng đáng buồn trên, tơi thử tìm đâu ngun nhân vấn đề nguyên nhân bộc lộ hình thức nào? Theo tơi, ngun nhân nguyên nhân khách quan phải kể đến, tải chương trình Nội dung kiến thức phần lớn học q nhiều, khơng thích ứng với thời gian quy định tiết học Thực tế giảng dạy cho thấy, với thời gian 45 phút tiết học, nếu sử dụng cách “tiết kiệm” nhất: phút để ổn định lớp, phút để kiểm tra cũ (chủ yếu kiểm tra kiến thức bản), phút để củng cố (thực chất đủ để nhắc lại kiến thức vào cuối tiết học) thời gian lại 35 phút dành cho thầy trò tiến hành hoạt động nhận thức học Trong khoảng thời gian này, với nội dung kiến thức tương đối nhiều, việc làm cho học sinh hiểu kiến thức học thơi khó khăn, giáo viên khơng đủ thời gian để liên hệ kiến thức mà học sinh vừa lĩnh hội với thực tế đời sống, nếu có liên hệ hình thức liệt tên gọi vật, tượng mà Nguyên nhân thứ hai việc giảng dạy kiến thức cho học sinh nói chung kiến thức sinh học nói riêng nhiều trường tiến hành theo lối “thơng báo - tái hiện” Do khó khăn định kinh phí, sở vật chất, thiết bị mà nhiều trường trung học phổ thơng chưa khún khích giáo viên đổi phương pháp dạy học, không tạo cho họ điều kiện tốt để sử dụng hình thức dạy học tiên tiến (sử dụng phương tiện dạy học tranh ảnh tự làm, tự sưu tầm, máy tính, thực tiết học giảng điện tử, dã ngoại ) lối “dạy chay” cách dạy học ngự trị nhiều trường trung học phổ thông Nguyên nhân thứ ba thuộc chủ quan giáo viên đứng lớp, nhiều giáo viên chưa có chuẩn bị tốt cho giảng, giáo án thiên cung cấp kiến thức giáo khoa cách túy, chưa coi trọng việc soạn sử dụng giảng theo hướng tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh, điều làm cho học sinh thụ động việc lĩnh hội vận dụng kiến thức Nguyên nhân thứ tư không nhắc tới cách kiểm tra đánh giá Nội dung thi kiểm tra nhiều trường phổ thông chủ yếu tập trung vào nội dung kiến thức mà chưa có câu hỏi mang tính vận dụng kiến thức vào thực tiễn, “khe hở” rộng, nguyên nhân rõ để giải thích cho thực trạng nêu Mặt khác học sinh THPT học tập mang tính thực dụng, tức em tập trung học môn phục vụ cho khối thi Đại học- cao đẳng Do xu thế xã hội khả hội việc làm nên vùng miền núi khó khăn trường THPT số Bảo Yên số lượng học sinh theo khối B ít, chủ yếu em học môn sinh để thi hai khối 2.2.2 Thực trạng sử dụng tập tình gắn với thực tiễn để rèn luyện suy luận học sinh Để có sở thực tiễn sang kiến, tiến hành điều tra thực trạng dạy học sinh học GV lực suy luận HS quan sát, trao đổi trực tiếp, sử dụng phiếu thăm dò ý kiến HS GV Qua việc dự kiểm tra hồ giáo án đồng nghiệp trường việc sử dụng phương pháp để rèn luyện kỹ suy luận cho HS thu kết thể bảng 1.1 Bảng Kết điều tra thực trạng thiết kế giáo án có sử dụng tập tình để rèn luyện kỹ suy luận cho HS dạy học Sinh học Thiết kế thường xuyên Số lượng Tỉ lệ (%) Có không thường xuyên Số lượng Tỉ lệ (%) Chưa thiết kế Số lượng Tỉ lệ (%) 0% 25% 75% Qua số liệu cho thấy qua trình dạy học sinh nói chung phần Vi sinh vật nói riêng thực trạng thiết kế giáo án có sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS chưa GV thực quan tâm Đặc biệt việc thiết kế giảng dạy phần Vi sinh vật tập tình để rèn luyện kỹ suy luận cho HS chưa GV sử dụng nhiều nhiều lí do, đó, có lý phần Vi sinh vật kiến thức mới, trừu tượng, khó dạy Lý khác thiết kế tập tình khó thực nhiều thời gian khó làm Tuy nhiên, đa số ý kiến cho việc thiết kế sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS dạy học phần Vi sinh vật cần thiết Giải quyết thực trạng thế nào? vấn đề khó Như nêu trên, Tôi xin đưa số giải pháp mang tính đơn lẻ, mong giải pháp giúp ích cho cải thiện nhiều thực trạng trên, nhằm giúp học sinh hứng thú học tập thông qua thực tế mơn 2.3 Thiết kế số tập tình gắn với thực tiễn để nâng cao kỹ suy luận cho học sinh dạy học phần ba sinh học vi sinh vật 10 2.3.1 Mục tiêu cấu trúc nội dung phần ba Sinh học Vi sinh vật 10 2.3.1.1 Mục tiêu phần ba Sinh học Vi sinh vật 10 ( Theo chuẩn kiến thức, kỹ năng) a) Mục tiêu kiến thức - Nêu khái niệm vi sinh vật đặc điểm chung vi sinh vật - Trình bày kiểu chuyển hoá vật chất lượng vi sinh vật dựa vào nguồn lượng nguồn Các bon mà vi sinh vật sử dụng - Phân biệt kiểu hơ hấp hiếu khí , hơ hấp kị khí lên men - Nêu đặc điểm chung trình tổng hợp phân giải chủ yếu vi sinh vật ứng dụng trình đời sống sản xuất - Trình bày đặc điểm chung sinh trưởng vi sinh vật giải thích sinh trưởng chúng điều kiện nuôi cấy liên tục không liên tục - Phân biệt kiểu sinh sản vi sinh vật - Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật ứng dụng chúng - Trình bày khái niệm cấu tạo virut, nêu tóm tắt chu kỳ nhân lên virut tế bào chủ - Nêu tác hại virut, cách phòng tránh Một số ứng dụng virut - Trình bày số khái niệm bệnh truyền nhiễm, miễn dịch, inteferon, phương thức lây truyền bệnh truyền nhiễm cách phòng tránh b) Mục tiêu kỹ - Biết làm số sản phẩm lên men (sữa chua, muối dưa lên men rượu) - Nhuộm đơn, quan sát số loại vi sinh vật quan sát số tiêu bào tử vi sinh vật Tìm hiểu số bệnh truyền nhiễm thường gặp người, động vật thực vật địa phương c) Mục tiêu thái độ - Cũng cố niềm tin học sinh vào khoa học đại việc nhận thức vi sinh vật - Hình thành cho em ý thức vận dụng tri thức, kỹ học vào sống, lao động học tập 2.3.1.2 Phân tích cấu trúc, nội dung phần ba Sinh học Vi sinh vật 10 Trong sách giáo khoa sinh học10 ( nâng cao bản) kiến thức vi sinh vật trình bày lơgic đầy đủ phần ba: Sinh học vi sinh vật Phần vi sinh vật 10 hành bao gồm chương: Chương I: Chuyển hoá vật chất lượng vi sinh vật Chương gồm có nội dung sau - Nêu khái niệm vi sinh vật đặc điểm vi sinh vật - Nêu loại môi trường nuôi cấy vi sinh vật : Môi trường tự nhiên, môi trường tổng hợp mơi trường bán tổng hợp - Trình bày kiểu dinh dưỡng vi sinh vật dựa vào nguồn lượng nguồn cacbon: quang tự dưỡng,quang dị dưỡng, hố tự dưỡng, hố dị dưỡng - Trình bày kiểu chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật: Hơ hấp hiếu khí, hơ hấp kị khí, lên men - Nêu đặc điểm chung qúa trình tổng hợp phân giải vi sinh vật ứng dụng trình đời sống sản xuất Chương II Sinh trưởng sinh sản vi sinh vật Chương gồm có nội dung sau - Nêu khái niệm sinh trưởng quần thể vi sinh vật - Nêu đặc điểm chung sinh trưởng vi sinh vật môi trường nuôi cấy không liên tục môi trường nuôi cấy liên tục - Trình bày kiểu sinh sản vi sinh vật nhân sinh sản vi sinh vật nhân thực - Trình bày yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng vi sinh vật ứng dụng chúng Chương III Virut bệnh truyền nhiễm Chương gồm nội dung sau: - Nêu khái niệm , cấu tạo cấu trúc loại virut - Trình bày nhân lên virut tế bào chủ - Tìm hiểu Virut gây bệnh ứng dụng virut thực tiễn - Tìm hiểu bệnh truyền nhiễm miễn dịch, intefron, phương thức lây truyền cách phòng tránh Như qua phân tích đặc điểm cấu trúc, nội dung phần Vi sinh vật lớp 10 THPT định hướng cho thiết kế BTTH để tổ chức cho HS học tập, giúp em nhận thức, lĩnh hội kiến thức tốt hơn, rèn luyện cho HS kỹ học tập 10 BTTH 40 : Nuôi cấy vi khuẩn E.coli mơi trường có fructozo sobitol nguồn cacbon theo em sinh trưởng vi sinh vật thế ? Đây tượng ? BTTH 41: Bạn Nam ni cấy vi khuẩn uốn ván ống nghiệm chứa 10ml nước thịt với thời gian 15 ngày nhiệt độ 30-35 độ C, sau đun nóng 80 độ C 10 phút Lấy dịch nuôi cấy trang đĩa thạch thấy vi khuẩn uốn ván xuất Bạn Nam lấy làm ngạc nhiên khơng giải thích sao? Em giúp bạn giải thích cho bạn Nam hiểu? BTTH 42: Có ý kiến cho "đồ hộp thức ăn bị nhiễm trùng, dù đun sơi bị nhiễm độc" Em có đồng ý với ý kiến khơng ? 26 Giải thích: - Lúc đầu vi khuẩn tổng hợp enzim để phân giải hợp chất dễ đồng hóa fructozơ Sau đó, fructozơ cạn , vi khuẩn lại sobitol cảm ứng để tổng hợp enzim phân giải sobitol - Đồ thi có pha tiềm phát pha lũy thừa.Sau kết thúc pha lũy thừa thứ lại mở đầu pha tiềm phát thứ tiếp đến pha lũy thừa thứ 2.Đây tượng sinh trưởng kép Giải thích: - Vi khuẩn uốn ván có khả sinh nội bào tử Khi nhiệt độ cao loại vi khuẩn hình thành nội bào tử trang đĩa thạch có điều kiện thuận lợi lại phát triển thành khuẩn lạc Giải thích: Đồng ý với ý kiến đun sơi, bào tử nấm vi khuẩn không bị tiêu diệt Nếu loại nguy hiểm, sau lọt vào thể chúng phát triển gây bệnh Tuy nhiên phần lớn loài vi khuẩn virut gây bệnh đường ruột khơng có bào tử bị chết dễ dàng đun sôi thức ăn BTTH 43: Để kiểm tra số thực phẩm có chứa Triptophan hay khơng ? có ý kiến cho : "nên dùng vi sinh vật khuyết dưỡng E.coli trip- " Em có đồng ý với ý kiến hay khơng? giải thích? BTTH 44: Khi tìm hiểu chất ức chế sinh trưởng vi sinh vậthọc sinh tranh cãi nhau: -Bạn A cho "Xà phòng chất diệt khuẩn" Người ta thường quảng cáo ti vi xà phòng thơm diệt 90% vi khuẩn -Bạn B cho "xà phòng khơng phải chất diệt khuẩn" Theo em ý kiến bạn ? bạn sai ? Áp dụng: Giáo viên đặt câu hỏi cho phần liên hệ thực tế “Ảnh hưởng yếu tố hóa học đến sinh trưởng vi sinh vật” BTTH 45: Có ý kiến cho vi khuẩn gây viêm loét dày vi khuẩn ưa xit chúng sống mơi trường có độ PH thấp PH = 2-3) Em có đồng ý với ý kiến hay khơng ? giải thích ? 27 Giải thích: Đồng ý nếu nuôi vi khuẩn khuyết dưỡng trip- thực phẩm nếu chủng vi khuẩn sinh trưởng phát triển tốt thực phẩm có triptophan Và ngược lại Giải thích: Bạn B xà phòng có tác dụng tạo bọt để làm trơi vi khuẩn chứ khơng phải chất diệt khuẩn Do thơng tin quảng cáo mang tính chất quảng bá Giải thích: Ý kiến sai vi khuẩn chịu axit loại vi khuẩn Helicobacter pylori có khả trung hòa axit dày cục vị trí , cách tiết bicacbonat ureaza (enzim chuyển hóa ure thành amoniac) tạo chất kiềm làm trung hòa axit dày BTTH 46: Có ý kiến cho "Có thể ni cấy virut môi trường giống môi trường nuôi cấy vi khuẩn" Theo em ý kiến hay sai ? giải thích Giải thích: Ý kiến sai vi rut dạng sống đơn giản chúng nhân lên biểu đặc trưng sống sinh tế bào sống sử dụng máy di truyền vật chủ, khơng thể ni cấy virut môi trường môi trường nuôi cấy vi khuẩn BTTH 47: Giải thích: Khi nghiên cứu thí nghiệm virut lai có phần lõi ( ARN) Franken-conrat Một bạn học sinh chủng thắc mắc "Vì virut phân lập khơng phải virut chủng B" ? V- Chủ Em giúp bạn giải thích thắc mắc đề BTTH 48: Giải thích: Virut Người ta tiến hành thí nghiệm với a, virut lai xâm nhập vào hai chủng virut A B sau: Lấy vật chủ virut A vỏ virut lai vỏ capsit virut A trộn với lõi axit chứathụ thể virut A mà không nucleic virut B tạo virut lai chứa thụ thể virut B Biết loại virut sinh b, Sau nhân lên, virut loại vật chủ tạo giống với virut B chúng a Virut lai xâm nhập vào vật tổng hợp từ gen virut B, chủ ? virut xâm nhiễm b Sau xâm nhập virut lai nhân vào vật chủ virut B lên taọ thành virut mới, virut xâm nhập vào vật chủ ? Đọc tập bạn Nam lúng túng chưa tìm câu trả lời Em giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề 28 BTTH 49: Tại virut sinh thực vật khơng có khả tự nhiễm vào tế bào thực vật mà phải nhờ côn trùng qua vết xước? Áp dụng: Giáo viên đặt câu hỏi cho phần đặt vấn đề liên hệ thực tế “ Viruts gây bệnh ứng dụng virut thực tiễn” BTTH 50: Thuốc trừ sâu sinh học có chứa virut dựa sở khoa học nào? Áp dụng: Giáo viên đặt câu hỏi cho phần đặt vấn đề liên hệ thực tế mục “Ứng dụng virut thực tiễn” Giải thích: Virut sinh thực vật khơng có khả tự nhiễm vào tế bào thực vật mà phải nhờ côn trùng qua vết xước, vì: thành tế bào thực vật dày khơng có thụ thể nên đa số virut xâm nhập vào tế bào thực vật nhờ côn trùng (chúng ăn lá, hút nhựa bị bệnh truyền sang lành); số virut khác xâm nhập qua vết xước Giải thích: Một số loại virut sinh gây bệnh cho côn trùng số vi sinh vật gây hại cho trồng Do có tính đặc hiệu cao nên số loại virut gây hại cho số sâu bệnh định mà không gây độc cho người, động vật trùng có ích Nhờ tính chất mà số loại virut sử dụng để sản xuất chế phẩm sinh học có tác dụng thuốc trừ sâu để tiêu diệt sâu bệnh, bảo vệ mùa màng BTTH 51: Giảithích: Lấy dụ số bệnh truyền - Bệnh cúm virut cúm gây ra, lây nhiễm vi sinh vật gây truyền qua đường hô hấp thể người? - Bệnh AIDS virut HIV gây nên, lây truyền qua đường máu, đường tình dục hoặctruyền từ mẹ sang - Bệnh tả, lị vi khuẩn gây ra, lây truyền qua đường tiêu hóa - Bệnh quai bị bệnh virus quai bị gây ra, lây truyền chủ yếu chất tiết đường hô hấp - Bệnh lao vi khuẩn lao gây ra, lây truyền qua đường hô hấp 29 BTTH 52: Dựa vào đường lây nhiễm muốn phòng tránh bệnh virut phải thực biện pháp gì? Áp dụng: Giáo viên đặt câu hỏi cho phần liên hệ thực tế “ Bệnh truyền nhiễm miễn dịch” BTTH 53: Một bạn học sinh thắc măc "vì virut viêm gan B xâm nhập vào tế bào gan Còn HIV xâm nhập vào tế bào bạch cầu" Em giúp bạn làm sáng tỏ vấn đề Giải thích: Phòng tránh bệnh virut: Tiêm phòng vacxin; kiểm sốt vật trung gian truyền bệnh; vệ sinh cá nhân môi trường sống BTTH 54: Có số loại vi rut gây bệnh người, người tạo vacxin phòng chống Khi tranh cãi loại vi rut có A nucleic loại ? - Bạn A: Cho loại virut có vật chất di truyền ADN - Bạn B: Cho loại có vật chất di truyền ARN Theo em bạn có ý kiến ? Hãy giải thích ? BTTH 55: Trong năm gần , phương tiện thông tin đại chúng thông báo nhiều bệnh lạ người động vật gây nên loại Virut Em giải thích nguyên nhân dẫn đến việc xuất bệnh virut lạ ? Giải thích: Bạn B virut có vật chất di truyền ARN dễ phát sinh đột biến virut có vật chất di truyền ADN ADN có cấu trúc bền vững ARN vậy, virut ARN nhanh chóng thay đổi tính kháng ngun làm cho hệ miễn dịch người khơng kịp đối phó kịp nên người ta khơng thể taọ vacxin phòng chống chúng Giải thích: + Do virut có sẵn bị đột biến thành virut khác + Do chuyển đổi virut từ vật chủ sang vật chủ khác 30 Giải thích: tế bào gan có thụ thể thích hợp với thụ thể virut viêm gan B , tế bào bạch cầu có thụ thể phù hợp với thụ thể HIV BTTH 56: Có nhận xét : "Virut cúm có tốc độ biến đổi cao Nếu dùng vacxin năm trước để tiêm phòng chống dịch cúm năm sau phải cẩn thận" ? Hãy giải thích sở nhận định Giải thích: vật chất di truyền virut cúm ARN vật chất di truyền nhân nhờ ARN polimeraza phụ thuộc ARN ( Dùng ARN làm khuôn để tổng hợp nên ADN- gọi chép ngược.Enzim chép ngược khơng có khả tự sữa chữa nên vật chất di truyền virut dễ bị đột biến - Để xác định có dùng vacxin cúm năm trước cho năm sau hay không cần phải xác định xem vụ dịch cúm năm sau chủng virut gây nếu trùng năm trước dùng nếu đổi vacxin BTTH 57 : Giải thích: Nhiều bạn học sinh băn khoăn "Tại chúng có khả gây nhiễm nói HIV gây hội chứng suy giảm phá hủy số tế bào hệ thống miễn dịch người" Em giải tỏa miễn dịch (tế bào limpho T4) nỗi băn khoăn bạn giảm số lượng tế bào làm khả miễn dịch thể BTTH 58: Một bạn học sinh băn khoăn "vì virut sinh thực vật khơng tự xâm nhập vào tế bào mà phải nhờ tác nhân trung gian" Em giúp bạn giải tỏa băn khoăn BTTH 59: Có ý kiến cho "trong suốt trình từ nhiễm phage đến giai đoạn tổng hợp tất thành phần phage, người ta khơng tìm thấy phage tế bào vi khuẩn" Ý kiến hay sai ? giải thích 31 Giải thích: thành tế bào thực vật dày khơng có thụ thể Giải thích: Ý kiến gen phage xâm nhập vào tế bào chủ vỏ để lại ngồi Nhờ vào nguồn nguyên liệu tế bào chủ mà axit nucleic phage nhân lên tổng hợp vỏ Chỉ sau có láp ráp vỏ lõi ta quan sát thấy phage BTTH 60: Có ý kiến cho "Bệnh virut gây thường nguy hiểm bệnh tác nhân khác" Theo em ý kiến hay sai, giải thích ? Giải thích:Ý kiến vì: - virut sinh bên tế bào nên hệ thống miễn dịch tế bào phát huy tác động - Khi xâm nhập vào tế bào chủ, virut điều khiển toàn hệ thống sinh tổng hợp tế bào chủ chuyển sang tổng hợp thành phần vi rut làm rối loạn hoạt động sống tế bào, dẫn tới phá hủy tế bào - Virut có phương thức sinh sản đặc biên nên nhân lên nhanh chóng lây lan nhanh - Virut dễ phát sinh biến dị làm xuất chủng virut việc sản xuất vavxin ln theo sau xuất chủng virut BTTH 61: Giải thích: Một bạn học sinh thắc mắc "xung thể có hệ thống miễn quanh ta có nhiều vi sinh vật gây dịch chống lại tác nhân gây bệnh bệnh đa số sống khỏe mạnh" Em giúp bạn giải quyết thắc mắc BTTH 62 : Giải thích: Có nhiều ý kiến cho "Cho trẻ Ý kiến sữa mẹ có bú nhiều sữa mẹ giúp trẻ có khả nhiều kháng thể chống nhiễm trùng tốt hơn" Theo em ý kiến hay sai ? Hãy giải thích BTTH 63: Có ý kiến cho "virut ơn hòa chuyển thành virut độc" Theo em ý kiến hay sai? Hãy giải thích ? BTTH 64: 32 Giải thích: Ý kiến tế bào virut ơn hòa xuất số loại protein ức chế virut Hơn hệ gen virut ơn hòa gắn vào hệ gen tế bào vật chủ Chỉ trường hợp đặc biệt tách trở thành virut độc Giải thích: Khi trẻ bị quai bị hay lên Tại trẻ em bị quai bị hay lên sởi lần cúm bị mắc lại nhiều lần Áp dụng: Giáo viên đặt câu hỏi cho phần liên hệ thực tế “ Bệnh truyền nhiễm miễn dịch” BTTH 65: Có thời gian vùng trồng vải thiều, trẻ em hay bị viêm não người ta đổ cho vãi thiều Em có ý kiến điều này? Áp dụng: Giáo viên đặt câu hỏi cho phần liên hệ thực tế “ Vi rút gây bệnh, ứng dụng virut” sởi thể tiết loại kháng thể đặc hiệu để đáp lại xâm nhập kháng nguyên gây bệnh quai bị sởi Giải thích: Vải thiều ổ chứa virut gây bệnh, mà vải chín có lồi chim trùng ăn, loài mang virut Muỗi hút máu loài đốt vào người gây bệnh 3.4 Quy trình rèn luyện Theo quan điểm nhiều tác giả, tơi cho qui trình rèn luyện kỹ suy luận cho HS gồm bước sau: đồ Qui trình rèn luyện suy luận GV giới thiệu ý nghĩa, chất, yêu cầu suy luận GV làm mẫu, HS quan sát Tổ chức hoạt động để HS thực suy luận HS thảo luận, thực suy luận GV kết luận, xác hoá kiến thức, đánh giá rèn luyện HS tự lực làm lại hoàn thiện 33 2.3.5 Vận dụng qui trình để rèn luyện suy luận cho HS tập tình Tổ chức cho HS rèn luyện suy luận diễn dịch (hoặc suy luận quy nạp) thông qua giải tập tình *Bước 1: GV giới thiệu ý nghĩa, chất, yêu cầu suy luận * Bước 2: GV làm mẫu thông qua giải tập tình sau: Bài tập tình huống: Có ý kiến cho “có thể ni cấy virut môi trường nuôi cấy giống vi khuẩn ” Theo em ý kiến hay sai? giải thích Với kiến thức biết (tiền đề): - Môi trường ni cấy vi khuẩn mơi trường vơ sinh (có chứa chất vô hữu cơ) chứ không chứa tế bào sống phân bào - Virut sống sinh nội bào bắt buộc, chúng nhân lên biểu đặc tính sống tế bào sống Ta suy ra: Không thể nuôi cấy virut môi trường nuôi cấy vi khuẩn Kết luận: Ý kiến sai Với cách giải HS vận dụng gặp trường hợp tương tự dù câu hỏi có thay đổi thế * Bước 3: Để rèn luyện năng, tơi cho HS làm BTTH sau Có bạn học sinh thắc mắc “vì virut viêm gan B xâm nhập vào tế bào gan mà khơng xâm nhập v tế bào bạch cầu, HIV xâm nhập vào tế bào bạch cầu mà không xâm nhập vào tế bào gan” Em giúp bạn hóa giải thắc mắc * Bước 4: HS tự lực làm việc * Bước 5: Thảo luận, kết Sau HS nghiên cứu, trao đổi để giải BTTH, tơi tổ chức phân tích thảo luận tồn lớp tiền đề xuất phát, lập luận kết luận - Tiền đề xuất phát: Theo kiến thức học 30: Sự nhân lên virut tế bào chủ ta biết loại virut có gai glicoprotein protein bề mặt đặc hiệu với thụ thể bề mặt loại tế bào Lập luận: Ta có:- Vi rut viêm gan B có protein đặc hiệu với thụ thể bề mặt tế bào gan không thích hợp với thụ thể bề mặt tế bào bạch cầu Còn HIV có gai glicoprotein thích hợp với thụ thể bề mặt tế bào bạch cầu mà khơng thích hợp với tế bào gan 34 Kết luận: Virut viêm gan B xâm nhập vào tế bào gan HIV xâm nhập vào tế bào bạch cầu HS xem lại cách lập luận thân, đối chiếu với hướng dẫn giải GV, phân tích điểm đạt, chưa đạt, tự lực làm lại hoàn thiện suy luận HS giải tập khác tương tự Khi HS thành thạo bỏ qua bước 2 HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM 2.4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 2.4.1.1 Đối tượng nghiên cứu HS lớp 10 A8 10 A9 trường THPT số Bảo Yên năm học 2015 – 2016 HS lớp 10 A8 10 A9 đối tượng học sinhhọc lực trung bình – khá, 70% người dân tộc chủ yếu xã vùng ba đặc biệt khó khăn 2.4.1.2 Phạm vi nghiên cứu - TN thức tiến hành trường THPT số Bảo Yên HKII năm học 2015- 2016 - Thời gian: từ tháng 01/ 2016 đến tháng 4/ 2016 2.4.2 Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu thiết kế sử dụng tập tình ( BTTH ) dạy học phần Vi sinh vật Sinh học 10 để góp phần rèn luyện cho học sinh kỹ suy luận nhằm nâng cao chất lượng dạy học môn Sinh học Vận dụng hệ thống tượng, ứng dụng thực tế sống xây dựng để dạy học Sinh học nhằm giáo dục ý thức tăng hứng thú học tập môn cho học sinh 2.4.3 Nhiệm vụ nghiên cứu - Điều tra thực trạng việc thiết kế sử dụng BTTH - Thiết kế số BTTH nhằm rèn luyện kỹ suy luận cho học sinh phần Vi sinh vật Sinh học 10 Sử dụng tình giảng dạy - Khảo sát kỹ suy luận học sinh việc sử dụng BTTH 2.4.4 Giả thuyết khoa học Nếu thiết kế sử dụng BTTH hợp lý, phù hợp với nội dung lực học sinh góp phần rèn luyện cho học sinh kỹ suy luận, nâng cao chất lượng dạy học phần Vi sinh vật Sinh học 10 2.4.5 Phương pháp nghiên cứu - Nghiên cứu tài liệu 35 - Qua tiết thực nghiệm lớp: Tiến hành theo phương pháp thực nghiệm chéo: + Lớp thực nghiệm (TN) – Lớp 10A8 : giáo án thiết kế theo hướng sử dụng BTTH + Lớp đối chứng (ĐC)- Lớp 10A9: giáo án thiết kế theo phương pháp thuyết trình - Tái thông báo - Điều tra hiệu phương pháp qua chất lượng học tập học sinh Bố trí thí nghiệm : - Các lớp ĐC TN có chế độ kiểm tra đánh giá giống nội dung, số lần kiểm tra biểu điểm - Tôi chọn dạy lý thuyết lớp tiến hành kiểm tra ba 15 phút sau dạy xong Bài Tên Số tiết 22 Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật 29 Cấu trúc loại virut 32 Bệnh truyền nhiễm miễn dịch - Trong sử dụng hệ thống BTTH thiết kế kết hợp với hoạt động nhằm phát huy tính tích cực học tập rèn luyện kỹ suy luận HS - Trong TN tiến hành kiểm tra 15 phút sau dạy xong Bài 15 phút số kiểm tra sau dạy xong 22: Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất lượng vi sinh vật, kiểm tra 15 phút số tiến hành dạy xong 29: Cấu trúc loại virut, kiểm tra 15 phút số tiến hành dạy xong 30: Sự nhân lên virut tế bào chủ 2.4.6 Kết nghiên cứu 2.4.6.1 Kết định lượng Bảng Bảng tần suất hội tụ điểm kiểm tra sau thực nghiệm Phương Số Tỉ lệ (%) HS đạt điểm Xi trở xuống 10 (n) ĐC 120 2,5 9,17 23,33 42,5 65,83 82.5 95 99,17 100 TN 120 0,83 7,5 19,17 40 63,3 81,67 92,5 100 Từ bảng 3, vẽ đồ thị tần suất hội tụ lớp TN ĐC sau: (Trục tung án tỉ lệ (%) HS đạt điểm Xi trở xuống, trục hoành điểm số Xi) 36 Hình 1: Đồ thị biểu diễn tần suất hội tụ điểm lần kiểm tra TN Qua kết thực nghiệm tơi có số nhận xét sau: - Điểm số lớp TN cao so với lớp ĐC, kết lớp TN ổn định, chắn lớp ĐC - Số HS xếp loại trung bình lớp TN (7,5%) chiếm tỉ lệ thấp lớp ĐC (23,3%) Trong tỉ lệ HS đạt giỏi lớp TN (36,6%) lớn so với lớp ĐC (17,5%) - Đồ thị tần suất hội tụ ứng với lớp TN nằm phía bên phải phía so với lớp ĐC Ngồi chất lượng mơn Sinh học hai lớp phân công giảng dạy học kỳ II năm học 2015-2016 sau: Lớp Lớp 10A9 (ĐC) Lớp 10A8 (TN) Giỏi Khá 8,33% 22,22% 16,67% 41,67% T.Bình 50,70% 36,16% Yếu 18,75% 5,50% Kém 0% 0% Ghi Qua bảng nhận thấy sau thời gian áp dụng phương pháp chất lượng mơn sinh học II tăng đáng kể lớp thí nghiệm so với lớp đối chứng 2.4.6.2 Kết định tính Khi tiến hành dạy học cách sử dụng BTTH qua quan sát, trao đổi với học sinh đánh giá khái quát sau: 37 - Ở lớp TN có khả suy luận tốt lớp ĐC, khả tiếp thu vận dụng kiến thức học HS lớp TN tốt so với lớp ĐC HS tập trung học tập, thảo luận sôi giải quyết BT, đặc biệt HS chủ động tìm kiến thức mới, sửa chữa sai lầm hiểu chưa cặn kẽ Như sau sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS trình dạy bước đầu mang lại hiệu quả, HS có kỹ giải quyết vấn đề gặp phải Với kết thu khẳng định tính đắn, hiệu quả, khả thi BTTH việc rèn luyện kỹ học tập cho HS Như vậy, việc thiết kế sử dụng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận dạy học phần Vi sinh vật đem lại hiệu thiết thực, giúp HS hiểu chất vấn đề khắc sâu kiến thức, phát huy lực sáng tạo, tìm tòi học tập, tăng cường hứng thú học tập em Tuy vậy, để nâng cao tính hiệu GV phải thường xuyên tâm huyết áp dụng linh hoạt quy trình biện pháp rèn luyện kỹ vào trình dạy học KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Thực mục tiêu đề tài, đối chiếu với nhiệm vụ giả thuyết nêu ra, thu kết sau: 1.1 Sáng kiến góp phần làm sáng tỏ sởluận thực tiễn cho việc xây dựng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS Cụ thể: - Phân tích chất dạy học tình huống/sử dụng tình gắn với thực tiễn dạy học Xác định vai trò, ưu - nhược điểm BTTH sử dụng để rèn luyện kỹ suy luận cho HS dạy HS học - Điều tra thực trạng việc dạy - học GV HS phân tích cấu trúc chương trình phần Vi sinh vật 10 làm sở cho việc xây dựng BTTH để rèn luyện kỹ suy luận cho HS trình dạy học 1.2 Tơi đề xuất quy trình thiết kế sử dụng BTTH rèn luyện kỹ suy luận cho HS dạy học phần Vi sinh vật - Sinh học lớp 10 THPT 1.3 Qua phân tích nội dung phần Vi sinh vật vận dụng quy trình thiết kế BT tình huống, tơi thiết kế 65 tình học tập gắn liền với thực tiễn nhằm rèn luyện kỹ suy luận cho HS 38 1.4 Kết thực nghiệm bước đầu cho thấy giả thuyết khoa học nêu đắn sử dụng số BTTH dạy học góp phần kích thích tính chủ động, tích cực HS, đồng thời tăng tương tác GV HS góp phần nâng cao chất lượng dạy học đặc biệt có khả rèn luyện kỹ suy luận cho HS học tập 3.2 Kiến nghị Qua thực nghiệm thấy sử dụng “Các kiến thức thực tiễn gắn với môn sinh hoc phần Vi sinh vật- sinh học 10” dạy tập tình tạo hứng thú, nâng cao khả suy luận cho học sinh khả thi, đảm bảo hình thành kiến thức vững chắc, rèn luyện lực nhận thức, thái độ yêu thích mơn phương pháp tự học học sinh tơi hi vọng phương pháp nghiên cứu áp dụng rộng dãi Sáng kiến đề cập tới phần Vi sinh vậtSinh học 10 THPT, đề nghị cần tiếp tục mở rộng phạm vi nghiên cứu đề tài cho phần khác chương trình sinh học phổ thông nhằm nâng cao chất lượng môn rèn luyện học tập cho học sinh Phương pháp sử dụng đòi hỏi giáo viên phải chuẩn bị công phu, hiểu biết rộng phải nắm vững kiến thức Do cần tăng cường bồi dưỡng chuẩn hoá giáo viên Để phát huy hiệu phương pháp dạy học tích cực để phương pháp dạy học tích cực ứng dụng rộng rãi nhà trường cần phải có quan tâm cấp lãnh đạo, ủng hộ xã hội để nhà trường có điều kiện trang bị đầy đủ phương tiện dạy học bước đại hóa phương tiện dạy học Ngồi ra, cần phải có sách cụ thể giáo viên, tạo điều kiện tinh thần vật chất để khuyến khích giáo viên đem thời gian, sức lực tâm huyết cho việc thiết kế dạy với mục tiêu nâng cao hiệu lên lớp Bảo Yên, ngày 09 tháng 06 năm 2016 Người viết TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Quang Báo (chủ biên), Nguyễn Đức Thành, 2001 Lý luận dạy học Sinh học (phần đại cương) Nxb Giáo dục, Hà Nội 39 Phan Đức Duy, 1999 Sử dụng tập tình sư phạm để rèn luyện cho sinh viên kỹ dạy học sinh học Luận án tiến sĩ giáo dục, Đại học Quốc gia, Hà Nội Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Trần Dụ Chi, Trịnh Nguyên Giao, Phạm Văn Ty , 2006 Sinh học 10 Nxb Giáo dục, Hà Nội Nguyễn Thành Đạt, Phạm Văn Lập, Trần Dụ Chi, Trịnh Nguyên Giao, Phạm Văn Ty, 2006 Sinh học 10 - Sách giáo viên Nxb Giáo dục, Hà Nội Vương Tất Đạt, 2000 Logic học đại cương Nxb Đại học quốc gia, Hà Nội Ngô Văn Hưng, 2005 Giới thiệu đề thi đáp án thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn sinh Nxb Đại học Quốc Gia, Thành phố Hồ Chí Minh Ngô Văn Hưng, 2006 Bài tập chọn lọc sinh học 10 Nxb Giáo dục,Hà Nội 10 Trần Văn Kiên, Phạm Văn Lập, 2006 Giới thiệu đề thi học sinh giỏi quốc gia olympic quốc tế môn sinh học Nxb Giáo dục, Hà Nội 11 Nguyễn Đình Nhâm, 2007 Lý luận dạy học sinh học đại Bài giảng chuyên đề cao học Đại học Vinh 12 Phan Trọng Ngọ, 2005, Dạy học phương pháp dạy học nhà trường Nxb Đại học sư phạm, Hà Nội 13 Phan Khắc Nghệ, Trần Mạnh Hùng, 2013 Bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 10 Nxb Đại học Quốc Gia, Hà Nội 14 Phạm Văn Ty,2013 Bồi dưỡng học sinh giỏi trung học phổ thông vi sinh vật Nxb Giáo dục, Việt Nam 15 Phạm Văn Ty, Nguyễn Vĩnh Hà, 2012 Tài liệu chuyên sinh trung học phổ thông vi sinh vật học Nxb Giáo dục, Việt Nam 16 Vũ Văn Vụ, Vũ Đức Lưu, Nguyễn Như Hiền, Ngơ Văn Hưng, Nguyễn Đình Qún,Trần Q Thắng, 2006 Sinh học 10 nâng cao Nxb Giáo dục, Hà Nội 17 Vũ Văn Vụ,Vũ Đức Lưu, Nguyễn Như Hiền, Ngô Văn Hưng, Nguyễn Đình Quyến,Trần Quý Thắng, 2006 Sinh học 10 nâng cao - Sách giáo viên Nxb Giáo dục, Hà Nội 40 ... cho học sinh qua thiết kế số tình dạy học gắn liền với thực tiễn dạy học phần Vi sinh vật sinh học 10” 2 GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 2.1 Cơ sở lí luận 2.1.1 Tình tình dạy học gắn với thực tiễn 2.1.1.1 Tình. .. để nâng cao kỹ suy luận cho học sinh dạy học phần ba sinh học vi sinh vật 10 2.3.1 Mục tiêu cấu trúc nội dung phần ba Sinh học Vi sinh vật 10 2.3.1.1 Mục tiêu phần ba Sinh học Vi sinh vật 10 (... luyện kĩ suy luận cho HS sau : Bảng 2: Hệ thống tập tình gắn với thực tiễn để nâng cao kỹ suy luận cho HS dạy học phần ba Sinh học Vi sinh vật Modun Hệ thống tập tình Yêu cầu đáp án học sinh phải
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Sinh học 10 “Nâng cao kĩ năng suy luận cho học sinh qua thiết kế một số tình huống dạy học gắn liền với thực tiễn trong dạy học phần Vi sinh vật sinh học 10”, SKKN Sinh học 10 “Nâng cao kĩ năng suy luận cho học sinh qua thiết kế một số tình huống dạy học gắn liền với thực tiễn trong dạy học phần Vi sinh vật sinh học 10”, 1 Cơ sở lí luận, - Trình bày các kiểu sinh sản của vi sinh vật nhân sơ và sinh sản của vi sinh vật nhân thực.

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay