TIET28(HH6)có đầy đủ ma trận, đề, đáp án rất chuẩn

3 48 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 21:05

Bài kiểm tra có ma trận, đề, đáp án chuẩn đầy đủ. lưu về có thể in ngay. hình vẽ đẹp ( bằng phần mềm), đáp án chi tiết, đầy đủ. có thể dùng để kiểm tra hoặc tham khảo. phù hợp với giáo viên, học sinh, sinh viên dạy kèm Tiết 28: KIỂM TRA MỘT TIẾT CHƯƠNG II I Mục tiêu: 1/ Kiến thức: Kiểm tra đánh giá sự lĩnh hợi kiến thức của HS từ đầu đến hết chương II (13 tieát) 2/ Kĩ năng: - Kiểm tra kĩ vận dụng kiến thức chương II vào làm tập 3/ Thái độ: HS rèn tính cẩn thận, xác, tính tích cực, nghiêm túc làm kiểm tra II Chuẩn bị: - GV: Phấn, đề kiểm tra - HS: Bút, nháp, thước thẳng III- Ma trận đề: Cấp độ Chủ đề Vận dụng Nhận biết Thông hiểu 1)Nửa mp – Góc (3 tiết) Số câu: Số điểm 2,75đ Tỉ lệ 23,8% 2) Số đo góc Tia phân giác của mợt góc (7 tiết) Nhận biết Vẽ điểm góc hình vẽ nằm góc theo yêu cầu Số câu: (1a) Số câu: (1b) Số điểm: 2,25 đ Số điểm: 0,5đ Tỉ lệ: 82% Tỉ lệ: 18% Hiểu chỉ các loại góc: nhọn, vng, tù, bẹt Số câu Số điểm 5,25đ Tỉ lệ: 52,4% Số câu: (c2) Số điểm: đ Tỉ lệ: 19% 4)Tam giác – đường tròn (3 tiết) Số câu Số điểm 2đ Tỉ lệ: 23.8% Tổng số câu Tổng điểm 10 Tỉ lệ: 100% Số câu: Số điểm: 3,25đ Tỉ lệ: 32.5% Cấp độ th p Cấp độ cao Cộng Số câu: Số điểm: 2,75đ Tỉ lệ: 30.7% -Vẽ góc nửa mp với số đo cho trước Tính số đo góc chưa biết -Sử dụng tính chất tia phân giác của mợt góc để vẽ hình tính góc -Vận dụng kiến thức về góc kề bù tính chất tia p/giác của góc để so sánh góc Số câu: (c3,4,5) Số điểm: 4,25 đ Tỉ lệ: 81% Biết dùng compa để vẽ một tam giác biết độ dài ba cạnh của Số câu (6a) Số điểm đ Tỉ lệ: 50% Số câu: Số câu: Số điểm: 1.5đ Số điểm: 4.25đ Tỉ lệ: 15% Tỉ lệ:42.5% 70 Số câu Số điểm 5,25đ Tỉ lệ: 52,4% Hiểu cách dùng com pa để vẽ đường tròn với bkính cho trước Số câu 1(6b) Số điểm đ Tỉ lệ: 50% Số câu: Số điểm: 1đ Tỉ lệ:10% Số câu Số điểm 2đ Tỉ lệ: 23.8% Tổng Số câu Tổng điểm :10 Tỉ lệ: 100% IV ĐỀ KIỂM TRA: z Bài 1(2,75 đ) Cho hình 1: a) Hãy viết tên các góc có hình kí hiệu chỉ rõ đỉnh, cạnh của góc b) Vẽ lại hình vẽ thêm hai điểm A, B nằm hai nửa mặt phẳng đối có bờ chứa tia Oy cho A, B vẫn nằm các góc có hình Bài 2( 1đ) Cho hình 2: Hãy viết kí hiệu tên mợt góc nhọn, mợt góc vng, mợt góc tù, mợt góc bẹt y O Hinh C D 48 ° Bài (1,75đ): Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, · · vẽ các tia Oy Oz cho xOy = 50o, xOz = 150o Tính số đo của góc B 90° A Hinh E yOz · · Bài (1,5đ) Cho xOy = 1000, vẽ tia Oz tia phân giác của góc xOy Tính số đo yOz ? · · · Bài (1,0 đ) Cho hai góc kề bù xOy , yOz cho xOy = 120o Gọi Ot tia phân giác của góc yOz · = xOy · Chứng tỏ zOt ? Bài (2đ) a) Vẽ tam giác ABC, biết BC = 4cm; AB = cm; AC = cm b) Vẽ tiếp vào hình đường tròn (B; BA) đường tròn (C; CA) chúng cắt một điểm thứ hai D vẽ các đoạn thẳng BD CD Tính chu vi tam giác DBC Câu Ý a b Nội dung Viết đúng kí hiệu góc viết đúng đỉnh, cạnh của ba góc Vẽ đúng hai điểm A, B Viết đúng tên loại góc Vẽ đúng hình Điểm 2,25 đ 0,5 đ 1đ 0,5đ Trên một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, tia O y nằm hai tia Ox, Oz · · Vì xOy ( 40o < 150o ) < xOz 0,25đ · · · Ta xOy + yOz = xOz 0,25đ · · · yOz = xOz − xOy · = 110o yOz 0,25đ 0,25đ - HS vẽ đúng hình Vì Oz tia phân giác của góc xOy 0, đ 0,25đ ·xOz · · Nên: xOy = yOz = 800 = = 400 Vẽ hình đúng Tính đúng góc yOz 60o Tính đúng góc zOt 30o 0,25đ 1· · = xOy Nêu đúng zOt 0,5đ 0,25đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25 đ 0,25đ a b Vẽ hình đúng Vẽ đúng điểm D Tính đúng chu vi tam giác 9cm 71 1đ 0,5 đ 0,5 đ x V – Đáp án (HS trình bày theo cách khác đúng GV tự phân bước cho điểm) VI- Thống kê chất lượng rút kinh nghiệm: Lớp TSHS Điểm ≤3 ≥8
- Xem thêm -

Xem thêm: TIET28(HH6)có đầy đủ ma trận, đề, đáp án rất chuẩn, TIET28(HH6)có đầy đủ ma trận, đề, đáp án rất chuẩn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay