TUYỂN tập đề THI THỬ của các TRƯỜNG CHUYÊN năm 2018

281 56 0
  • Loading ...
1/281 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 20:48

mời các bạn và quý thầy cô tham khảo đề thi thủ trung học phổ thông quốc gia được tuyển tập và chọn lọc trên cả nước Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 13 ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC http://www.tailieupro.com/ TRƯỜNG CHUYÊN NĂM 2018 http://www.tailieupro.com/ (CÓ ĐÁP ÁN CHI TIẾT) TỔNG HỢP: NGUYỄN BẢO VƯƠNG http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ 10/4/2018 Chư Sê – Gia Lai 0946798489 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tổng hợp (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 Mục Lục Đề số Đề tham khảo Bộ GD-ĐT 2018 Đề số Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định Năm 2018 21 Đề số THPT Chuyên Lê Hồng Phong-Nam Định Năm 2018 46 Đề số 4: THPT Chuyên Thái Bình-Thái Bình-Lần Năm 2018 66 Đề số 5: THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên Năm 2018 86 Đề số 6: THPT Chuyên Hạ Long-Quảng Ninh-1-2018 108 Đề số 7: THT Chuyên Vĩnh Phúc-Lần Năm 2018 126 Đề số 8: Chuyên Thái Bình Lần 3-2018 142 Đề số 9: THPT Chuyên ĐH Sư Phạm Hà Nội 161 Đề số 10: THPT Chuyên Đại Học Vinh Năm 2018 180 Đề số 11: THPT Chuyên Tiền Giang Năm 2018 210 Đề số 12 THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT – QUẢNG NGÃI – LẦN Năm 2018 228 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Đề số 13 Đại học SPHN – lần – Năm 2018 262 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Đề số Đề tham khảo Bộ GD-ĐT 2018 Câu 1: Số điện thoại : 0946798489 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang -1- Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tổng hợp (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 Điểm M hình vẽ bên điểm biểu diễn số phức A z  2  i B z   2i C z   i D z   2i B C D 3 x2 x  x  Câu 2: lim A  Câu 3: Cho tập hợp M có 10 phần tử Số tập gồm phần tử M http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A A10 B A10 C C10 D 102 Câu 4: Thể tích khối chóp có chiều cao h diện tích đáy B A V  Bh B V  Bh D V  C V  Bh Bh Câu 5: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x y'  2 + y 0 - +  - http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/   1 Hàm số y  f  x  nghịch biến khoảng đây? A  2;0  B  ; 2  C  0;  D  0;   Câu 6: Cho hàm số y  f  x  liên tục đoạn  a; b  Gọi D hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y  f  x  , trục hoành hai đường thẳng x  a, x  b  a  b  Thể tích khối tròn xoay tạo thành quay D quanh trục hồnh tính theo công thức b A V   f b  x  dx a B V  2 f b  x  dx a C V    f b  x  dx D V   a  f  x  dx a Câu 7: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau x y' Số điện thoại : 0946798489  - 0 +  - Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang -2- Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tổng hợp (Thầy Nguyễn Bảo Vương) y TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018   Hàm số đạt cực đại điểm A x  B x  C x  D x  Câu 8: Với a số thực dương bất kì,mệnh đề đúng? A log  3a   3log a B log a  log a C log a  3log a D log  3a   log a Câu 9: Họ nguyên hàm hàm số f  x   3x  x3 B C 3 A x  C C 6x  C D x  x  C Câu 10: Trong không gian Oxyz, cho điểm A  3; 1;1 Hình chiếu vng góc A mặt phẳng  Oyz  điểm http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A M  3;0;  B M  0; 1;1 C M  0; 1;  D M  0; 0;1 Câu 11: Đường cong hình bên đồ thị hàm số đây? A y   x  2x  B y  x  2x  C y  x  3x  D y   x  3x  Câu 12: Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d : phương là:  A u1   1; 2;1  B u   2;1;0  x  y 1 z   Đường thẳng d có véc tơ 1  C u   2;1;1  D u   1; 2;  http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 13: Tập nghiệm bất phương trình 22x  x  là: A  0;6  B  ;  C  0;64  D  6;   Câu 14: Cho hình nón có diện tích xung quanh 3a bán kính đáy a Độ dài đường sinh hình nón cho A 2a B 3a C 2a D 3a Câu 15: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm M  2;0;  , N  0; 1;0  , P  0;0;  Mặt phẳng  MNP  có phương trình là: A x y z   0 1 B x y z    1 1 C x y z   1 2 D x y z   1 1 Câu 16: Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng? Số điện thoại : 0946798489 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang -3- Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tổng hợp (Thầy Nguyễn Bảo Vương) A y  x  3x  x 1 B y  TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 x2 x2 1 C y  x  D y  x x 1 Câu 17: Cho hàm số y  f  x  có bảng biến thiên sau: x  1 + y' y  - +   2 Số nghiệm phương trình f  x    là: A C B D Câu 18: Giá trị lớn hàm số f  x   x  4x  đoạn  2;3 A 50 C B D 122 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 19: Tích phân dx  x  A 16 225 B log C ln D 15 Câu 20: Gọi z1 z hai nghiệm phức phương trình 4z  4z   Giá trị z1  z B A C D Câu 21: Cho hình lập phương ABCD.A ' B 'C ' D ' có cạnh a (tham khảo hình vẽ bên) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Khoảng cách hai đường thẳng BD A’C’ A 3a B a C a D 2a Câu 22: Một người gửi 100 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 0,4% tháng Biết không rút tiền khỏi ngân hàng sau tháng, số tiền lãi nhận vào vốn ban đầu để tính lãi cho tháng Hỏi sau tháng, người lĩnh số tiền (cả vốn ban đầu lãi) gần với số tiền đây, khoảng thời gian người khơng rút tiền lãi suất không thay đổi? Số điện thoại : 0946798489 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang -4- Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tổng hợp (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 A 102.424.000 đồng B 102.423.000 đồng C 102.016.000 đồng D 102.017.000 đồng Câu 23: Một hộp chứa 11 cầu gồm cầu màu xanh cầu màu đỏ Chọn ngẫu nhiên đồng thời cầu từ hộp Xác suất để cầu chọn màu A 22 B 11 C 11 D 11 Câu 24: Trong không gian Oxyz cho hai điểm A 1; 2;1 B  2;1;0  Mặt phẳng qua A vng góc với AB có phương trình A 3x  y  z   B 3x  y  z   C x  3y  z   D x  3y  z   Câu 25: Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có tát cạnh a Gọi M trung điểm SD ( tham khảo hình vẽ bên ) Tang góc đường thẳng BM mặt phẳng  ABCD  2 3 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A C B D Câu 26: Với n số nguyên dương thỏa mãn C1n  C2n  55, số hạng không chứa x khai triển biểu n   thức  x   x   A 322560 B 3360 C 80640 D 13440 Câu 27: Tổng giá trị tất nghiệm phương trình log3 x.log9 x.log 27 x.log81 x  http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ A 82 B 80 C D Câu 28: Cho tứ diện O.ABC có OA, OB, OC đơi vng góc với OA  OB  OC Gọi M trung điểm BC (tham khảo hình vẽ bên) Góc hai đường thẳng OM AB A 90 B 30 C 60 D 45 Câu 29: Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng d1 : x 3 y3 z x  y 1 z    , d2 :   1 2 3 mặt phẳng  P  : x  2y  3z   Đường thẳng vng góc với  P  cắt d1 d có phương trình A x 1 y 1 z   Số điện thoại : 0946798489 B x  y  z 1   Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang -5- Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tổng hợp (Thầy Nguyễn Bảo Vương) C x 3 y3 z   TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 D x 1 y 1 z   Câu 30: Có giá trị nguyên âm tham số m để hàm số y  x  mx  đồng biến khoảng 5x  0;   ? A B D C Câu 31: Cho (H) hình phẳng giới hạn parabol y  3x , cung tròn có phương trình y   x (với  x  ) trục hoành (phần tơ đậm hình vẽ) Diện tích (H) A 4  12 B 4   D 4  12  2 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ C Câu 32: Biết   x  1 dx  a  b  c với a, b, c số nguyên dương Tính P  a  b  c x  x x 1 A P  24 B P  12 C P  18 D P  46 Câu 33: Cho tứ diện ABCD có cạnh Tính diện tích xung quanh Sxq hình trụ có đường tròn đáy đường tròn nội tiếp tam giác BCD chiều cao chiều cao tứ diện ABCD A Sxq  16 2 B Sxq  2 C Sxq  16 3 D Sxq  3 Câu 34: Có giá trị nguyên dương tham số m để phương trình 16 x  2.12 x   m   x  có http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ nghiệm dương? A B C Câu 35: Có giá trị nguyên tham số m để phương trình D 3 m  3 m  3sin x  s inx có nghiệm thực? A B C D Câu 36: Gọi S tập hợp tất giá trị tham số thực m cho giá trị lớn hàm số y  x  3x  m đoạn  0;  Số phần tử S là: A B C D 1  , f    f 1  Giá trị Câu 37: Cho hàm số f  x  xác định  \   thỏa mãn f '  x   2x  2 biểu thức f  1  f  3 bằng: Số điện thoại : 0946798489 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang -6- Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tổng hợp (Thầy Nguyễn Bảo Vương) A  ln15 B  ln15 TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 C  ln15 D ln15 Câu 38: Cho số phức z  a  bi  a, b    thỏa mãn z   i  z 1  i   z  Tính P  a  b A P  1 B P  5 C P  D P  Câu 39: Cho hàm số y  f  x  Hàm số y  f '  x  có đồ thị hình bên Hỏi hàm số y  f   x  đồng biến khoảng sau đây? A 1;3 B  2;   C  2;1 D  ; 2  http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 40: Cho hàm số y  x  có đồ thị  C  điểm A  a;1 Gọi S tập hợp giá trị thực a để có x 1 tiếp tuyến  C  kẻ qua A Tổng giá trị phần tử S là: A B C D Câu 41: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm M 1;1;  Hỏi có mặt phẳng  P  qua M cắt trục x’Ox, y’Oy, z’Oz điểm A, B, C cho OA  OB  OC  ? B A C D Câu 42: Cho dãy số  u n  thỏa mãn log u1   log u1  2log u10  log u10 u n 1  2u n với n  Giá http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ trị nhỏ n để u n  5100 A 247 B 248 C 229 D 290 Câu 43: Có giá trị nguyên tham số m để hàm số y  3x  4x  12x  m có điểm cực trị? A B D C  8 Câu 44: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A  2; 2;1 , B   ; ;  Đường thẳng qua  3 3 tâm đường tròn nội tiếp tam giác OAB vng góc với mặt phẳng  OAB  có phương trình A x 1 y  z 1   2 11 y z 3 3 2 B x C Số điện thoại : 0946798489 x 1 y  z    2 2 y z 9 9 2 x D Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang -7- Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tổng hợp (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 Câu 45: Cho hai hình vng ABCD ABEF có cạnh 1, nằm hai mặt phẳng vng góc với Gọi S điểm đối xứng với B qua đường thẳng DE Thể tích khối đa diện ABCDSEF A B 11 12 C D Câu 46: Xét số phức z  a  bi  a, b    thỏa mãn điều kiện z   3i  Tính P  a  b giá trị biểu thức z   3i  z   i đạt giá trị lớn B P  A P  10 C P  D P  Câu 47: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A ' B 'C ' có AB  AA '  Gọi M, N, P trung điểm cạnh A’B’, A’C’ BC Cosin góc tạo hai mặt phẳng  AB'C '   MNP  A 13 65 B 13 65 C 17 13 65 D 18 63 65 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 48: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm A 1; 2;1 , B  3; 1;1 , C  1; 1;1 Gọi  S1  mặt cầu tâm A, bán kính 2,  S2   S3  hai mặt cầu có tâm B, C bán kính Hỏi có mặt phẳng tiếp xúc với ba mặt cầu  S1  ,  S2  ,  S3  ? A B C D Câu 49: Xếp ngẫu nhiên 10 học sinh gồm học sinh lớp 12A, học sinh lớp 12 B học sinh lớp 12C thành hàng ngang Xác suất để 10 học sinh khơng có học sinh lớp đứng cạnh A 11 630 B 126 C 105 D 42 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Câu 50: Cho hàm số f  x  có đạo hàm liên tục đoạn  0;1 thỏa mãn f 1  0,  f '  x   dx  1  x f  x  dx  Tích phân  f  x  dx B A C D MA TRẬN TỔNG QUÁT ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MƠN TỐN 2018 Số điện thoại : 0946798489 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội Trang -8- Truy cập website www.tailieupro.com để nhận tài liệu MỚI NHẤT - CHẤT LƯỢNG NHẤT http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Tổng hợp (Thầy Nguyễn Bảo Vương) TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 Mức độ kiến thức đánh giá Lớp 12 STT Các chủ đề Tổng số câu hỏi Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao Hàm số toán liên quan Mũ Lôgarit 2 Nguyên hàm – Tích phân ứng dụng 2 Số phức 1 Thể tích khối đa diện 1 10 ( %) http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Khối tròn xoay 1 Phương pháp tọa độ không gian 2 Hàm số lượng giác phương trình lượng giác Tổ hợp-Xác suất Dãy số Cấp số cộng Cấp số nhân Giới hạn Đạo hàm Phép dời hình phép đồng dạng mặt phẳng Đường thẳng mặt phẳng không gian Quan hệ song song Vectơ không gian Quan hệ vuông góc khơng gian 1 http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ http://www.tailieupro.com/ Lớp 11 ( %) Tổng Số câu Số điện thoại : 0946798489 18 14 14 Facebook: https://www.facebook.com/phong.baovuong Tất tài liệu Tổng Hợp Chọn Lọc Từ Mạng Xã Hội 50 Trang -9- ... Vương) TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ CỦA CÁC TRƯỜNG CHUYÊN 2018 Mục Lục Đề số Đề tham khảo Bộ GD-ĐT 2018 Đề số Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định Năm 2018 21 Đề số THPT Chuyên. .. Phong-Nam Định Năm 2018 46 Đề số 4: THPT Chuyên Thái Bình-Thái Bình-Lần Năm 2018 66 Đề số 5: THPT Chuyên Khoa Học Tự Nhiên Năm 2018 86 Đề số 6: THPT Chuyên Hạ... 161 Đề số 10: THPT Chuyên Đại Học Vinh Năm 2018 180 Đề số 11: THPT Chuyên Tiền Giang Năm 2018 210 Đề số 12 THPT CHUYÊN LÊ KHIẾT – QUẢNG NGÃI – LẦN Năm 2018
- Xem thêm -

Xem thêm: TUYỂN tập đề THI THỬ của các TRƯỜNG CHUYÊN năm 2018, TUYỂN tập đề THI THỬ của các TRƯỜNG CHUYÊN năm 2018

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay