đề kiểm tra 1tiet học ki2 môn địa 8

3 31 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 20:43

Họ tên: Lớp: KIỂM TRA TIẾT Mơn: Địa Lí I Trắc nghiệm (3đ): Câu 1: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng: Việt Nam gia nhập tổ chức ASEAN vào năm: a) Năm 1994 b) Năm 1995 c) Năm 1996 d) Năm 1997 Loài người xuất Trái Đất kiện bật giai đoạn: a Tân kiến tạo b Đại Trung Sinh c Đại cổ sinh d Tiền Cambri Khu vực Đông Nam À bao gồm: a Phần đất liền biển c Phần biển hải đảo b Phần đất liền hải đảo d Cả ý đúng Công đổi toàn diện Việt Nam bắt đầu vào năm: a 1985 b 1986 c 1987 d 1988 Đặc điểm khơng với khống sản Việt Nam: a Phần lớn khống sản có trữ lượng vừa nhỏ b Một số mỏ lớn là: than, dầu mỏ, sắt, thiếc, đá vơi… c Nước ta có nguồn tài ngun khoáng sản nghèo d Hiện số mỏ khoáng sản có nguy bị cạn kiệt Câu 2: Hồn thiện Bảng địa danh toạ độ điểm cực nước ta: Điểm cực Địa điểm Vị trí Bắc Nam Tây Đơng II Tự luận (7đ): Câu (3 điểm): Trình bày đặc điểm hải văn vùng biển nước ta? Câu (4 điểm): Cho bảng số liệu sau: Tổng sản phẩm nước (GDP) bình qn đầu người số nước Đơng Nam Á năm 2001 Đơn vị: USD Nước Lào Campuchi Việt Nam Brunây Thái Lan Malaixia a GDP\ Người 317 280 415 12 300 870 680 a Hãy vẽ biểu đồ thể tổng sản phẩm nước bình quân đầu người số nước Đông Nam Á năm 2001? b Nhận xét BÀI LÀM: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Họ tên: Lớp: KIỂM TRA TIẾT Mơn: Địa Lí I TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Câu 1: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng sau đây: Trong cấu công nghiệp Đơng Nam Bộ cơng nghiệp ngành chiếm tỉ trọng: a Cao b Thấp c.Trung bình d.Thấp dịch vụ Thành phần dân tộc chủ yếu Đồng Sông Cửu Long gồm: a Khơ-me, Mông, Chăm, Thái b Khơ-me, Chăm, Hoa, Mường c Kinh, Thái, Chăm, Ê-đê d Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa Số tỉnh thành phố Đồng sông Cửu Long là: a 11 b 12 c 13 d 14 Đông Nam Bộ vùng trồng nhiều công nghiệp lâu năm nào? a Cà phê b Cao su c Hồ tiêu d Điều Câu 2: Cho ngành công nghiệp trọng điểm sau vùng Đông Nam Bộ: Khai thác nhiên liệu, Dệt may, Cơ khí – điện tử, Chế biến lương thực thực phẩm, Điện Hãy trả lời câu hỏi sau: - Ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nguyên liệu sẵn có vùng: …………………………………………………………………………………….………… - Ngành công nghiệp trọng điểm sử dụng nhiều lao động:……………………………… …………………………………………………………… ………………………………… Câu 3: Hãy ghép cột cho thích hợp: Các ngành cơng nghiệp Đồng sông Cửu Long trạng (năm 2000) Ngành sản xuất Đáp án Hiện trạng 1.Chế biến lương a Phát triển khí nơng nghiệp Thành phố Cần Thơ với khu thưc thực phẩm cơng nghiệp Trà Nóc trung tâm công nghiệp lớn 2.Vật liệu xây b Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng phân bố nhiêu nhiều địa dựng phương, lớn nhà máy xi măng Hà Tiên II 3.Cơ khí nơng c Chủ yếu xay sát lúa gạo, chế biến thủy sản đông lạnh, nghiệp làm rau hộp, sản xuất đường mật… II TỰ LUẬN (7 điểm) Câu 1: Nhờ điều kiện thuận lợi mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất công nghiệp lớn nước? (4 điểm) Câu 2: Cho bảng số liệu sau: (3 điểm) Sản lượng lúa Đồng sông Cửu Long Đơn vị: triệu Năm 2000 2000 2001 2002 2005 Sản lượng 16,7 16,0 17,7 17,5 18,2 Hãy: a Vẽ biểu đồ thể sản lượng lúa vùng Đồng sông Cửu Long b Nhận xét thay đổi sản lượng lúa vùng? ... ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Họ tên: Lớp: KIỂM TRA TIẾT Mơn: Địa Lí I TRẮC NGHIỆM (3 điểm): Câu 1: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng sau đây: Trong... b Thấp c.Trung bình d.Thấp dịch vụ Thành phần dân tộc chủ yếu Đồng Sông Cửu Long gồm: a Khơ-me, Mông, Chăm, Thái b Khơ-me, Chăm, Hoa, Mường c Kinh, Thái, Chăm, Ê-đê d Kinh, Khơ-me, Chăm, Hoa... trung tâm công nghiệp lớn 2.Vật liệu xây b Cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng phân bố nhiêu nhiều địa dựng phương, lớn nhà máy xi măng Hà Tiên II 3.Cơ khí nơng c Chủ yếu xay sát lúa gạo, chế biến
- Xem thêm -

Xem thêm: đề kiểm tra 1tiet học ki2 môn địa 8, đề kiểm tra 1tiet học ki2 môn địa 8

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay