Bai giang ky thuat ban phim

37 61 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 20:31

Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím CHƯƠNG 1: KHÁI QUÁT CHUNG Giới thiệu bàn phím máy tính: 1.1 Giới thiệu: - Mẫu bàn phím lâu đời xuất năm 1870 với tên gọi QWERTY đặt theo thứ tự đặt từ trái qua phải dòng Đến năm 1930, bàn phím Dvorak đời (do August Dvorak William Deay thiết kế), giúp nhân viên đánh máy tiết kiệm nhiều công sức - Và vào thời điểm chuẩn bị chuyển sang sử dụng bàn phím Dvorak chiến tranh giới thứ xảy Lúc này, bàn phím sản xuất thống theo chuẩn QWERTY Bởi mà đến xài bàn phím QWERTY 1.2 Chức năng: - Bàn phím thiết bị nhập thơng tin vào cho máy tính xử lý, thơng tin từ bàn phím tự, số lệnh điều khiển Bàn phím máy tính phổ biến bảng chứa khoảng 104 nút với chức khác 1.3 Các cổng giao tiếp: Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Bàn phím máy tính để bàn có nhiều loại cổng giao tiếp PS2, USB, không dây Hình bàn phím cổng PS2 Hình bàn phím khơng dây Hình Bàn phím cổng USB Hình Bàn phím Laptop Một số phần mềm đánh máy thơng dụng: - Hiện có nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc học đánh máy Rapid Typing, Typing Master, Touch vài trang web online Giao diện phần mềm RapidTyping Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Giao diện phần mềm Typing Master - Nhóm phím: Có nhóm phím + Nhóm phím đánh máy: Gồm phím chữ, phím chữ số phím tự đặc biệt ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) + - = | \ [] { } ` < > ? , + Nhóm phím chức năng: Gốm phím từ F1 đến F12, phím mũi tên phím PageUp (lên trang hình), PageDown (xuống trang hình), Insert (chèn), Delete (xóa), Home (về đầu), End (về cuối)… Cho phép người dùng lệnh dạng ngắn gọn Ý nghĩa số phím chức không xác định trước mà tùy thuộc vào chương trình + Nhóm phím số: Phím NumLock (cho tự số), CapsLock (tạo chữ in hoa), ScrollLock (chế độ cuộn hình) thể đèn thị phía bên phải bàn phím phím số Trong máy tính chữ số giá trị số khác + Nhóm phím trạng thái: Ctrl, Alt, Shift phím dùng để phối hợp với phím khác để tạo ý nghĩa phím mới, nhờ mà khơng cần đưa thêm nhiều phím vào bàn phím CHƯƠNG 2: LÀM QUEN VỚI BÀN PHÍM MÁY TÍNH Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Tìm hiểu vùng bàn phím máy tính để bàn: 1.1 Các phím chữ số: Chính nhóm phím đánh máy, gồm các phím chữ, phím chữ số phím tự đặc biệt ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) + - = | \ [] { } ` < > ? , 1.2 Các phím chức năng: Bàn phím tiêu chuẩn có phím chữ số hiệu, bàn phím cải tiến đời với 12 phím chức từ F1 đến F12 giúp cho thao tác ứng dụng nhanh chóng (chữ F viết tắt Function - phím chức năng) Dưới số tính thông dụng nhất: F1: Bật menu Help F2: Alt+Shift+F2: Save văn (trong menu File Ctrl+S) Ctrl+Alt+F2: Lệnh Open (trong menu File Ctrl+O) F3: Shift+F3: Đổi chữ thường thành chữ in hoa Alt+F3: Tạo từ viết tắt Autotext F4: Ctrl+F4: Đóng văn mở Alt+F4: Đóng MS Word (áp dụng cho ứng dụng khác) F5: Lệnh GoTo/Find/Replace (trong menu Edit) Ctrl+F5: Thu nhỏ lại kích thước vùng văn mặc định bị thu nhỏ Alt+F5: Thu nhỏ lại kích cỡ vùng làm việc mặc định chương trình F6: Ctrl+F6: Chuyển sang văn (trong trường hợp mở nhiều văn bản) Ctrl+Shift+F6: Chuyển sang văn trước F7: Lệnh Spelling_kiểm lỗi (trong menu Tool) Shift+F7: Lệnh Thesaurus_từ điển đồng nghĩa (trong menu Tool/Language) Ctrl+Shift+F7: Cập nhật thông tin nối kết văn nguồn Word F8: Mở rộng vùng chọn (đã bôi đen) F9: Cập nhật trường chọn Shift+F9: Chuyển đổi qua lại việc xem mã trường xem kết trường F10: Bật menu bàn phím Shift+F10: Giống chức nút chuột phải Ctrl+F10: Phục hồi cửa sổ văn bị thu nhỏ (ngược với lệnh Ctrl+F5) Ctrl+Shift+F10: Phục hồi lại cửa sổ chương trình bị thu nhỏ (ngược Alt+F5) F11: Đi tới trường (nếu văn có nhiều trường) Shift+F11: Đi tới trường trước F12: Lệnh Save As (trong menu File) Shift+F12: Lệnh Save Ctrl+F12: Lệnh Open Ctrl+Shift+F12: Lệnh Print (trong menu File) Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím 1.3 Các phím điều khiển Các phím mũi tên phím PageUp (lên trang hình), PageDown (xuống trang hình), Insert (chèn), Delete (xóa), Home (về đầu), End (về cuối)… Cho phép người dùng lệnh dạng ngắn gọn Ý nghĩa số phím chức khơng xác định trước mà tùy thuộc vào chương trình 1.4 Vùng bàn phím phụ: Bàn phím phụ thường nằm phía bên phải bàn phím, chức giống phím hiệu bàn phím Hướng dẫn tư gõ ngón tay 2.1 Tư gõ: Cũng giống trình tập viết, để tập cho viết với tư thuận tiện Ở phải đặt bàn phím vị trí cho để hai bàn tay lên bàn phím có cảm giác thoải mái, thuận tiện trình đánh máy 2.2 Tay phải: Khi đặt tay phải lên bàn phím ngón phải nằm vị trí sau: - Ngón đặt lên phím Spacebar; - Ngón trỏ đặt lên phím J - Ngón đặt lên phím K; - Ngón áp đặt lên phím L - Ngón út đặt lên phím ; Còn q trình đánh máy ngón gõ phím sau: - Ngón trỏ phải phải phụ trách phím: J, U, M, 7, 6, Y, H N - Ngón phải phụ trách: 8, I, K, phím , (dấu phẩy) - Ngón đeo nhẫn (áp út) phải phụ trách: 9, O, L, phím (dấu chấm) - Ngón út phải phụ trách: O, P, ; , / phím lân cận nó, phụ trách phim Enter phím Back Space (mũi tên đỉnh phím Enter) => ngón phụ trách phím Space Bar (phím dài bàn phím) 2.3 Tay trái: Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Khi đặt tay trái lên bàn phím ngón phải nằm vị trí sau: - Ngón đặt lên phím Spacebar; - Ngón trỏ đặt lên phím F - Ngón đặt lên phím D; - Ngón áp đặt lên phím S - Ngón út đặt lên phím A Còn q trình đánh máy ngón gõ phím sau: - Ngón trỏ trái phụ trách phím: F, R, V, 4, 5, T, G, B vậy, không lấn sân ngón khác để ngón khác lấn sân, ngón khác liệt kê bên theo qui ước tương tự - Ngón trái phụ trách phím: 3, E, D, C - Ngón đeo nhẫn (áp út) trái phụ trách: 2, W, S, X - Ngón út trái phụ trách: 1, Q, A, Z, Alt phím Shift, Ctrl gần 2.4 Thư giãn: Bài tập 1: Tìm hiểu chức phím bàn phím: a Thực thao tác gõ 26 chữ bàn phím b Thực thao tác gõ 10 chữ số bàn phím c Thực thao tác gõ phím bàn phím phụ Bài tập 2: Thực gõ phím cho bàn tay: a Thao tác phím cho tay trái b Thao tác phím cho tay phải c Thao tác phím kết hợp tay trái tay phải Bài tập Thực động tác thư giản bàn tay CHƯƠNG 3: LUYỆN KỸ NĂNG ĐÁNH MÁY NHANH BẰNG PHẦN MỀM TYPING MASTER Giới thiệu cách cài đặt phần mềm: Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím 1.1 Giới thiệu phần mềm: TypingMaster phần mềm giúp người sử dụng làm quen với việc soạn thảo văn máy tính cách nhanh chóng Ngồi phần mềm giúp người dùng có nhanh mắt việc gõ bàn phím cách xác nhấn, tránh người dùng máy tính gõ sai cách; gõ cách nghĩa dùng 10 ngón tay đặt vào vị trí theo quy tắc bàn phím 1.2 Cài đặt phần mềm: Khi cài đặt nên disible card mạng để không cho máy tính truy cập internet B1: Double click vào phần mềm TypingMaster.exe B2: Tại giao diện Welcom to the TypingMaster Pro Setup Wizard nhấn nút Next B3: Tại giao diện Liencse Agreement chọn mục I accept the agreement tiếp tục nhấn nút Next Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím B4: Tại giao diện Select Destination Location nhấn nút Next B5:Tại giao diện Choose Install Type chọn mục Standard Install tiếp tục nhấn Next B6: Tại giao diện Select Start Menu Folder nhấn nút Next Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím B7: Tại mục Ready to Install nhấn nút Install B8: Đợi tiến trình cài đặt hồn tất nhấn finish B9: Sau cài xong click vào StartProgramTyping MasterTyping Master Pro xuất giao diện Welcome to TypingMaster tiếp tục chọn mục Enter license nằm phía bên phải giao diện Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím B10: Tại giao diện nhập license ta tiếp tục thực sau: Tại mục License ID ta gõ: icycool and everybody Tại mục Product Key ta gõ: S46PE-37AA-49Y-24MTNABJ Sau nhấn nút Enter đóng chương trình lại B11: Vào C:\Program Files\TypingMaster click phải lên file tmaster8.net chọn Properties check vào ô Read Only nhấn Ok Cách khởi động thoát khỏi phần mềm: 2.1 Cách khởi động: Click vào StartProgramTyping MasterTyping Master Pro xuất giao diện yêu cầu nhập tên người sử dụng mục Enter Your name click vào mục I am a new user để tạo người dùng 2.2 Thoát khỏi phần mềm: Để thoát khỏi phần mềm ta click chọn vào dấu X bên phải Hướng dẫn sử dụng phần mềm để luyện kỹ đánh máy nhanh 3.1 Lựa chọn tập đánh máy Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 10 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím UTF-16 cách mã hóa dùng Unicode 20 bit Các tự BMP diễn tả cách dùng giá trị 16-bit code point Unicode CCS Có hai cách để viết giá trị 16 bit dòng (stream) 8-bit Có lẽ bạn nghe qua chữ endian Big Endian có nghĩa cho Most Significant Byte trước, tức nằm bên trái – ta có UTF-16BE Còn Little Endian ngược lại, tức Least Significant Byte trước – ta có UTF-16LE Thí dụ, giá trị 16-bit số Hex1234 viết Hex12 Hex34 Big Endian Hex34 Hex12 Little Endian Những hiệu không nằm BMP biểu diễn cách dùng surrogate pair (cặp thay thế) Code points có giá trị từ U+D800 đến U+DFFF dành riêng để dùng cho mục đích Trước hết, code point có 20 bit phân làm hai nhóm 10 bit Nhóm Most Significant 10 bit map vào giá trị 10 bit nằm khoảng từ u+D800 đến u+DBFF Nhóm Least Significant 10 bit map vào giá trị 10 bit nằm khoảng từ U+DC00 đến U+DFFF Theo cách UTF-16 biểu diễn hiệu Unicode có 20 bit UTF : Chuẩn hóa dùng có lẽ UTF-7 Chuẩn MIME yêu cầu thư điện tử phải gửi dạng ASCII thư điện tử sử dụng mã hóa Unicode coi khơng hợp lệ Tuy nhiên hạn chế thường bị hầu hết người bỏ qua UTF-8 cho phép thư điện tử sử dụng Unicode đồng thời phù hợp với tiêu chuẩn Các hiệu ASCII giữ nguyên, nhiên tự khác 128 hiệu ASCII chuẩn mã hóa sequence hay dấu ‘+’ theo sau tự Unicode mã hóa Base64, kết thúc dấu ‘-‘ tự ‘+’ tiếng mã hóa thành ‘+-‘ 2.2 Các hệ thống bảng mã Unikey, Vietkey: Unicode: unicode dựng sẵn Composed Unicode: unicode tổ hợp Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 23 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím ABC, VNI, VISCII, VPS, VIETWARE, BKHCM: Đây bảng mã cũ, khơng dùng MS CP 1258: bảng mã tiếng Việt Microsoft quy định Nếu dùng bảng mã chương trình hỗ trợ unicode Microsoft Office, Outlook Express… cho kết unicode tổ hợp VIQR: Thực chất bảng mã mà dạng thể tiếng Việt dạng “thô sơ” thông qua tự chuẩn Dạng dùng nhiều trao đổi email UTF-8 Literal, NCR Decimal, NCR Hexadecimal: Đây thực chất dạng thể khác Unicode dựng sẵn Nếu bạn người dùng bình thường chưa nghe đến chúng nhiều khả bạn không cần đến chúng Các dạng chủ yếu nhằm phục vụ người soạn Web chun nghiệp chương trình soạn Web khơng cho phép soạn unicode trực tiếp Hiện nhiều người dùng NCR Decimal chương trình Yahoo Chat để trao đổi tiếng Việt có dấu X UTF-8: dạng đặc biệt để soạn unicode chương trình vốn xuất xứ từ môi trường Unix, Linux Emacs, gVim Sử dụng gõ Unikey: 3.1 Hướng dẫn sử dụng gõ Unikey: Nếu muốn gõ Tiếng Việt máy tính Unikey bạn cần khởi động (chạy) phần mềm Khi phần mềm thị biểu tượng nhỏ khay hệ thống Để gõ tiếng Việt có dấu bạn cần chuyển phần mềm sang chữ V, ngược lại muốn tắt chế độ gõ có dấu bạn cần chuyển chữ E Bạn chuyển chế độ dễ dàng cách click chuột vào biểu tượng khay hệ thống dùng tổ hợp phím chuyển, mặc đình CTRL + SHIFT tổ hợp ALT + Z, bạn lựa chọn phím chuyển phù hợp với máy cách lựa trên giao diện phần mềm Unikey hỗ trợ nhiều kiểu gõ với bảng mã khác Thông dụng bảng mã Unicode với kiểu gõ Telex Unicode bảng mã chuẩn quốc tế sử dụng rộng rãi nay, hỗ trợ nhiều phần mềm trình ứng dụng Để sử dụng Unikey gõ tiếng việt máy tính bạn khởi động phần mềm lên thiết lập mục Bảng mã (thường lựa chọn Unicode) Kiểu gõ (Telex - tương ứng với bảng mã) sau click Đóng gõ tiếng việt Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 24 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Cách gõ tiếng Việt có dấu kiểu gõ Telex Khi ấn tự bàn phím, khung soạn thảo tự động chuyển - aa: â - oo: ô - ee: ê - dd: đ - ow: - w uw: - s: dấu sắc - f: dấu huyền - r: dấu hỏi - x: dấu ngã - j: dấu nặng - z: xóa dấu gõ trước ( tairz = tai; xóa dấu hỏi) Ngồi bạn tham khảo thêm cách viết Tiếng Việt có dấu theo kiểu gõ VNI : a8: ă a6: â d9: đ e6: ê o6: ô o7: u7: 1: dấu sắc 2: dấu huyền 3: dấu hỏi 4: dấu ngã 5: dấu nặng 0: xóa dấu Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 25 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Trên giao diện sử dụng Unikey, bạn thiết lập thêm tính hữu ích khác Unikey cách click vào Mở rộng Cửa sổ mở rộng Unikey bao gồm tính năng: Bật chế độ kiểm tra tả, Cho phép gõ tắt, Bật hộp thoại khởi động, Khởi động Windows, Với cách cài Unikey, bạn không gặp vấn đề sử dụng phần mềm tự động tùy chỉnh cấu hình cho phù hợp với máy tính bạn Ngồi ra, cách cài đặt khơng đòi hỏi người dùng phải sử dụng Internet cài đặt phần mềm, sử dụng Unikey gõ tiếng việt thật đơn giản với bước thiết lập Sau cài Unikey xong, bạn sử dụng cách gõ tắt Unikey để gõ văn nhanh Chú ý: Khi sử dụng Unikey gõ tiếng Việt, bạn để ý biểu tượng khay hệ thống phải chữ V Vì nhiều lý trình sử dụng bạn vơ tình sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift Alt + Z (Tổ hợp phím có tác dụng chuyển gõ tiếng Việt sang gõ không dấu (tiếng anh)); Chữ V khay hệ thống chuyển thành chữ E Khi bạn cần nhấn trả lại tổ hợp phím Click vào biểu tượng chữ E > V để gõ tiếng Việt có dấu 3.2 Hướng dẫn chọn font chữ tương ứng với gõ: Đối với người Việt Nam việc nhập liệu có dấu tiếng Việt điều khơng thể thiếu Muốn gõ dấu tiếng Việt máy vi tính cần phải cài đặt chương trình gõ dấu tiếng Việt có Font chữ hiển thị chữ có dấu tiếng Việt (Xem hướng dẫn cách cài đặt chương trình gõ dấu tiếng Việt) Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 26 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Bài hướng dẫn cách thiết lập thông số cho chương trình gõ tiếng Việt cách gõ dấu tiếng Việt Thiết lập thơng số cho chương trình gõ tiếng Việt Để gõ dấu tiếng Việt cần lưu ý thiết lập thơng số sau: - Kiểu gõ tiếng Việt - Đây kiểu gõ dấu tiếng Việt, có kiểu TELEX VNI Kiểu TELEX dùng phím chữ để gõ dấu kiểu VNI dùng phím số để gõ dấu Kiểu gõ khơng liên quan đến việc hiển thị chữ tiếng Việt, người sử dụng chọn kiểu gõ tùy theo ý thích - Thiết lập kiểu gõ cách mở phần Lựa chọn (Option) Cài đặt (Setting) chương trình gõ tiếng Việt chọn Kiểu gõ (Input Method) VNI TELEX Bảng mã tiếng Việt Mỗi tự có mã khác nhau, nhấn phím bàn phím xuất mã, mã nhận dạng để hiển thị tự theo qui định bảng mã kiểu chữ sử dụng Thiết lập bảng mã cách mở phần Lựa chọn (Option) Cài đặt (Setting) chương trình gõ tiếng Việt chọn Bảng mã (Character Set) sau thay đổi bảng mã thích hợp Kiểu Font chữ tiếng Việt Thường gọi Font chữ, hình dáng chữ hiển thị hình Hầu hết chương trình xử lý văn cho phép sử dụng thay đổi nhiều kiểu chữ khác để đa dạng cách trình bày Bản thân hệ điều hành chương trình cung cấp sẵn mốt số kiểu chữ thông dụng, nhiên người sử dụng cài đặt thêm kiểu chữ khác cách chép (Copy) tập tin kiểu chữ (có phần mở rộng ttf) vào thư mục chứa kiểu chữ Hệ điều hành (trong windows XP, thư mục thường C:\Windows\Fonts) Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 27 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Kiểu chữ thay đổi phần thiết lập Font chương trình có hỗ trợ thay đổi kiểu chữ Một số bảng mã kiểu chữ (Font) thông dụng: - Bảng mã VNI: Dùng cho kiểu chữ VNI, có tên mở đầu VNI (VNI-Times, VNI-Helve, ) - Bảng mã TCVN3 (ABC): Dùng cho kiểu chữ ABC, có tên mở đầu dấu chấm (.VnTimes, ) - Bảng mã Unicode: Hiện bảng mã thơng dụng thiết kế sử dụng cho tất ngôn ngữ khác giới Bảng mã dùng kiểu chữ có sẵn Hệ điều hànhwindows xp (Arial, Verdana, Times New Roman, ) Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 28 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Ngồi có bảng mã khác: VISCII, VPS, VIETWARE, BKHCM, bảng mã dùng cho kiễu chữ khác Để hiển thị kiểu chữ sử dụng máy khác máy sử dụng phải cài đặt kiểu chữ Nếu dùng bảng mã kiểu chữ Unicode hiển thị hầu hết máy khác kiểu chữ thường cài đặt sẵn Cần phân biệt bảng mã VNI kiểu gõ VNI, chúng hoàn toàn độc lập với Một số chương trình gõ tiếng Việt cho phép thay đổi thơng số cách nhắn nút phải chuột vào biểu tượng chúng nằm khay hệ thống (phía dưới, bên phải hình) 3.3 Chuyển đổi mã đoạn văn: - Quét khối đoạn văn cần chuyển đội mã ấn tổ hợp phím CTRL + C - Mở trình tiện ích Unikey Chọn mục công cụ… - Hộp thoại xuất ta chọn bảng mã Nguồn, Đích tương ứng chọn mục Chuyển mã - Cuối nhấn tổ hợp phím CTRL + V 3.4 Soạn bảng gõ tắt: Có thể soạn bảng gõ tắt đoạn văn hay từ hay tự cách chỉnh sửa bảng gõ tắt sau: - Mở trình tiện ích Unikey Chọn mục Bảng điều khiển… Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 29 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím - Hộp thoại tiện ích Unikey xuất hiện, ta chọn mục - Chọn mục Bảng gõ tắt… Hộp thoại xuất hiện: Nhập nội dung cần thay vào mục nội dung thay vào mục Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 30 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím - Để thị nội dung thay Ta nhập nội dung cần thay ấn phím Space Bài tập 1: Thực gõ tiếng việt kiểu gõ Telex tập gõ tiếng việt phần mềm Typing master Bài tập 2: Thực gõ tiếng việt kiểu gõ Vni tập gõ tiếng việt phần mềm Typing master Bài tập 3: Mở phần mềm soạn thảo văn Word Hiệu chỉnh bảng mã VNI Windows, kiểu gõ Telex Vni, font chữ Vni-Times, font size 13 14 Sau nhập nội dung 10 dòng Bài tập 4: Mở phần mềm soạn thảo văn Word Hiệu chỉnh bảng mã Unicode, kiểu gõ Vni Telex, font chữ Time New Roman, font size 13 14 Sau nhập nội dung 10 dòng Bài tập 5: Thực lại nội dung tập Sau dùng tiện ích Uinkey chuyển đổi đoạn mã văn từ font chữ Vni-Times sang font chữ Time New Roman Bài tập 6: Thực lại nội dung tập Sau dùng tiện ích Uinkey chuyển đổi đoạn mã văn từ font chữ Time New Roman sang font chữ Vni-Times Bài tập 7: Mở phần mềm soạn thảo văn Word Hiệu chỉnh bảng mã Unicode, kiểu gõ Vni Telex, font chữ Time New Roman, font size 13 14 Sau nhập nội dung 15 dòng => Lưu ý: có sử dụng tiện ích bảng gõ tắt Unikey nhập văn CHƯƠNG 5: MỘT SỐ PHÍM TẮT TRONG WINDOWS Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 31 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím VÀ CÁC TRÌNH ỨNG DỤNG Phím tắt mơi trường Windows: 1.1 Phím tắt chung: CTRL+C: Sao chép CTRL+X: Cắt CTRL+V: Dán CTRL+Z:Phục hồi CTRL+B: làm đậm chữ (trong soạn thảo văn bản) CTRL+U: gạch chữ CTRL+I: làm chữ nghiêng 1.2 Phím tắt hộp thoại: TAB: Di chuyển đến điều khiển hộp thoại SHIFT+TAB: Di chuyển đến điều khiển trước hộp thoại PHÍM CÁCH: Nếu điền khiển nút thao tác bấm vào nút Nếu điền khiển hộp kiểm thao tác chuyển đổi hộp kiểm Nếu điền khiển tuỳ chọn thao tác chọn tuỳ chọn ENTER: Tương đương với cách bấm nút chọn (nút có đường bao) ESC: Tương đương với cách bấm nút Huỷ ALT+chữ gạch mục hộp thoại: Di chuyển đến mục tương ứng 1.3 Các phím đặc biệt bàn phím Thỉnh thoảng bạn thấy kí tự đặc biệt xuất trang word, email hay facebook Đây kí tự bạn khơng thấy xuất bàn phím máy tính bạn ngờ hình ảnh đặc biệt chương trình khác tạo icon cảm xúc yahoo chat chẳng hạn Thật khơng phải vậy, kí tự đặc biệt hoàn toàn định nghĩa bảng mã kí tự máy tính bạn hồn tồn tay gõ chúng Sau đoạn mã gợi ý, bạn cần gõ theo hướng dẫn phím hình thực kí tự độc đáo Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 32 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Biên soạn: Nguyễn Văn Phương …………………………………………… Trang 33 Trường cao đẳng nghề Đồng Tháp ……………… …….Bài giảng Kỹ thuật bàn phím Phím tắt trình soạn thảo: 2.1 Phím tắt hệ soạn thảo văn MS Word: - Menu & Toolbars Alt, F10: Mở menu lệnh Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab: Thực hiên Menu kích hoạt để chọn menu cơng cụ Tab, Shift + Tab: Chọn tính công cụ Enter: Mở lệnh chọn Menu Toolbar Alt + Spacebar: Hiển thị Menu hệ thống Home, End: Chọn lệnh cuối Menu - Tạo, chỉnh sửa lưu văn Ctrl + N: Tạo văn Ctrl + O: Mở văn soạn thảo trước Ctrl + S: Lưu văn soạn thảo Ctrl + C: Sao chép văn Ctrl + X: Cắt nội dung văn Ctrl + V: Dán văn Ctrl + F: Tìm kiếm từ/cụm từ đoạn văn Ctrl + H: Chức thay thế, thay từ/cụm từ từ/cụm từ khác Ctrl + P: In ấn văn Ctrl + Z: Trở lại trạng thái văn trước thực lần chỉnh sửa cuối Ctrl + Y: Phục hồi trạng thái văn trước sử dụng lệnh Ctrl+Z Ctrl + F4 , Ctrl + W, Alt + F4: Đóng lại văn - Di chuyển, chọn đoạn văn Shift + –>: Di chuyển trỏ chuột đến kí tự phía sau Shift + : Di chuyển trỏ chuột đến từ đằng sau Ctrl + Shift +
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai giang ky thuat ban phim, Bai giang ky thuat ban phim

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay