Đồ án Thiết kế máy phay vạn năng hộp tốc độ BKHN

85 8 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 20:54

Thuyết minh và bản vẽ đồ án thiết kế máy phay vạn năng phần hộp tốc độ, đầy đủ bản vẽ các cơ cấu, sơ đồ động của máy, bản vẽ cắt hộp tốc độ và bản vẽ cơ cấu điều khiển đĩa lỗ. Trình bày dễ hiểu, logic Đồ án Thiết kế máy công cụ  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận LỜI NĨI ĐẦU Góp phần nâng cao phát triển cơng nghiệp nói chung tiến khí nói chung, máy cắt kim loại không ngừng nghiên cứu nâng cao chất lượng Đóng vai trò máy cái, loại máy sản xuất chi tiết để tạo máy hay thay thiết bị hỏng Máy cắt kim loại đóng vai trò quan trọng sản phẩm khí Cơng nghiệp chế tạo máy cơng cụ thiết bị đóng vai trò then chốt Để đáp ứng nhu cầu này, đôi với công việc nghiên cứu, thiết kế nâng cấp máy công cụ trang bị đầy đủ kiến thức sâu rộng máy cơng cụ trang thiết bị khí khả áp dụng lý luận khoa học thực tiễn sản xuất cho đội ngũ cán khoa học kỹ thuật thiếu Với kiến thức trang bị, hướng dẫn nhiệt tình thầy giáo cố gắng cuả thân Đến nhiệm vụ đồ án máy cơng cụ giao em hồn thành Trong tồn q trình tính tốn thiết kế máy "Máy phay vạn năng" có nhiều hạn chế Rất mong bảo thầy giáo cộng Qua em xin chân thành cảm ơn thầy giúp đỡ chúng em hồn thành đồ án Hà Nội, ngày 11/1/2018 Sinh viên: Nguyễn Đinh Tùng Nguyễn Đinh Tùng KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận CHƯƠNG Nghiên cứu nhóm máy có tính kỹ thuật tương đương (cùng cỡ) có 1.1 Tính kỹ thuật máy cỡ So sánh tính số máy tương tự P80, P81, 6H82 để từ tìm máy có tính trội để tham khảo Thơng số P80 P81 6H82 Kích thước bàn máy 200x500 250x1000 320x1200 2,8 4,5 0,6 1,7 1,7 50÷2240 65÷1800 30÷1500 33,5÷1700 12 16 18 18 25÷285 35÷980 23,5÷1180 21,2÷950 12 16 18 18 Cơng suất động (kW) Công suất động chạy dao (kW) Phạm vi điều chỉnh tốc độ (vòng/ph) Số lượng tốc độ Phạm vi điều chỉnh lượng chạy dao (mm/ph) Số lượng chạy dao Máy Với số liệu ban đầu cho máy có yêu cầu là: - Tốc độ trục chính: nmax = nmin.Rn Với Rn= ϕz-1=1,2618-1=1,2617=50,85 nmax = nmin.Rn=33,5.50,85=1703,5 vòng/phút Chọn ntiêu chuẩn=1700 vòng/phút - Lượng chạy dao: Sdọc = Sngang =3 Sđứng =21,2 mm/ph; Snhanh = 3600 mm/ph - Số cấp tốc độ hộp chạy dao: Zcd = 18 Nguyễn Đinh Tùng KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ -  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Số vòng quay động n=1450 vòng/phút, số vòng quay động chạy dao n=1440 vòng/phút Ta thấy số liệu máy cần thiết kế gần giống với tính kỹ thuật máy 6H82, ta chọn máy 6H82 làm máy tham khảo để làm sở cho việc thiết kế máy động học, động lực học, điều khiển kết cấu sở kế thừa ưu điểm máy 1.2 Phân tích máy tham khảo Hình 1: Sơ đồ động máy phay 6H82 Nguyễn Đinh Tùng KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Nguyễn Đinh Tùng KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận 1.2.1 Hộp tốc độ a, Phương trình xích tốc độ:  16   18   39   47      26 19  28  ndc ( 1440v / ph )( I ) ( II ) (III)   ( IV  36   37  54      22   39   33   26   19   71  )   = ntc ( v / ph )  82   38  Trục có 18 tốc độ khác từ (30÷1500) v/ph b, Tính chuỗi số vòng quay thực tế tiêu chuẩn: Lập bảng chuỗi số vòng quay: Số vòng quay Phương trình xích trục tốc độ n = ntc nt.tốn ∆n% = n tc − n tt 100% n tc n1 1440 26 16 18 19 54 39 47 71 30 29,15 2,83 n2 1440 26 19 18 19 54 36 47 71 37,5 37,5 n3 1440 26 22 18 19 54 33 47 71 47,5 47,37 0,27 n4 1440 26 16 28 19 54 39 37 71 60 57,6 n5 1440 26 19 28 19 54 36 37 71 75 74,1 1,2 n6 1440 26 22 28 19 54 33 37 71 95 93,61 1,46 n7 1440 26 16 39 19 54 39 26 71 118 114,18 3,24 n8 1440 26 19 39 19 54 36 26 71 150 146,89 2,07 Nguyễn Đinh Tùng KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận n9 1440 26 22 39 19 54 33 26 71 190 185,54 2,35 n10 1440 26 16 18 82 54 39 47 38 235 235,07 -0,03 n11 1440 26 19 18 82 54 36 47 38 300 302,41 -0.8 n12 1440 26 22 18 82 54 33 47 38 375 381,99 -1,86 n13 1440 26 16 28 82 54 39 37 38 475 464,5 2,21 n14 1440 26 19 28 82 54 36 37 38 600 597,56 0,41 n15 1440 26 22 28 82 54 33 37 38 750 754,81 -0,64 n16 1440 26 16 39 82 54 39 26 38 950 920,7 3,08 n17 1440 26 19 39 82 54 36 26 38 1180 1184,44 -0,38 n18 1440 26 22 39 82 54 33 26 38 1500 1496,14 0,26 Ta có đồ thị sai số vòng quay hộp tốc máy phay 6H82: Nguyễn Đinh Tùng KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Qua bảng ta thấy có sai số số vòng quay tính tốn số vòng quay lí thuyết (tiêu chuẩn) tính ta làm tròn tỉ số truyền để xác định bánh Tuy nhiên đôi chỗ, sai số vượt qua giá trị cho phép ( ∆ n > 2.6) tốc độ sử dụng nên chấp nhận c, Tính trị số ϕx vẽ đồ thị vòng quay hộp tốc độ: Ta có n0 = nđc.i0 = 1440 Nhóm truyền 26 54 = 693,33 (vòng/phút) Với cơng bội ϕ = 1.26 Tỉ số truyền Bánh ϕx = 1,26x x i0 26 54 0,48 x0 = -3,2 i1 16 39 0,41 x1 = -3,9 i2 19 36 0,53 x2 = -2,8 i3 22 33 0,67 x3 = -1,8 i4 18 47 0,38 x4 = -4,2 i5 28 37 0,76 x5 = -1,2 i6 39 26 1,5 x6 = 1,8 i7 19 71 0,27 x7 = - 5,7 i8 82 38 2,16 x8 = 3,3 Nguyễn Đinh Tùng KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Từ ta có đồ thị vòng quay hộp tốc độ: ndc= 1440 n0= 693,33 I i2=19 36 i1=16 39 3[1] i3=22 33 II 28 i5=37 i6=39 26 3[3] i4=18 47 III i7=19 71 n1=30 n2=37,5 n3=47,5 n4=60 i8=82 38 n5=75 n6=95 n7= 118 n8= 150 n10= 235 n9= 190 n11= 300 n12= 375 n14= 600 n13= 475 n15= 750 n16= 950 n17= 1180 2[9] n18= 1500 IV Từ đồ thị vòng quay lấy đối xứng ta vẽ đồ thị lưới kết cấu sau: n0 i1 I 3[3] i3 i2 II i4 i6 i5 3[1] III i7 n1 n2 n3 2[9] i8 n4 Nguyễn Đinh Tùng n5 n6 n7 n8 n9 n10 n11 n12 n13 n14 n15 n16 n17 KTCK 06 – K58 n18 IV  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Từ lưới kết cấu ta suy PAKG, PATT: PAKG : x x = 18 PATT: I II ĐTN: [1] [3] III [9] 1.2.2 Hộp chạy dao a, Phương trình xích chạy dao:  18   18   36   40  13 18 40       M (trai) (VI )   26 24 27 21 45 40 40 ndc (1420v / ph)( I ) ( II ) ( III )   ( IV )   (V )    27   37  44 64  M (phai) 40 M (trai).M (VI )   36   24  40        18   34  33 18 18  18  33 (VIII) 37 ( IX ).16 18 M ( XI ).t x1 (6.1) = sdoc (mm / ph)  28 18 22 22 → (VII )  (VIII ) t x (6.1) = sdung ( mm / ph)  35 33 33 44  18  (VIII) 33 ( IX ) 37 ( M )( X ).t x (6.1) = sngang (mm / ph) 37 33  33 Với xích chạy dao nhanh:  22 22  33 44 t x ( 6.1 ) = sdungnhanh  26 44 57 28 18 33 37 ndc ( 1420v / ph )( I ) ( II ) (V ) (VI ) (VII ) (VIII )  t x 2( ) = s ngangnhanh  37 33 44 57 43 35 33   33 18 18 t x1( 6.1 ) = sdocnhanh  37 16 18 b, Tính chuỗi số vòng quay thực tế tiêu chuẩn: Tính lượng chạy dao cho chạy dao dọc: 1420 Smin = S1 = Nguyễn Đinh Tùng 26 24 18 18 13 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 24,18 44 64 36 40 45 40 40 35 33 37 16 18 (mm/ph) KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ S2 = S3 = S4 = S5 = 26 24 27 24 13 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 75,85 44 64 27 34 45 40 40 35 33 37 16 18 1420 S6 = 26 24 36 18 13 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 96, 71 44 64 18 40 45 40 40 35 33 37 16 18 1420 S7 = S9 = 1420 1420 S12 = 1420 S13 = (mm/ph) (mm/ph) (mm/ph) 26 24 36 21 13 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 121,98 44 64 18 37 45 40 40 35 33 37 16 18 1420 S11 = (mm/ph) 26 24 27 21 13 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 60,99 44 64 27 37 45 40 40 35 33 37 16 18 1420 1420 (mm/ph) 26 24 27 18 13 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 48,38 44 64 27 40 45 40 40 35 33 37 16 18 1420 S10 = (mm/ph) 26 24 18 24 13 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 37,93 44 64 36 34 45 40 40 35 33 37 16 18 1420 S8 = Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận 26 18 21 18 13 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 30,5 44 36 37 40 45 40 40 35 33 37 16 18 1420 1420  26 24 36 24 13 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 151, 71 44 64 18 34 45 40 40 35 33 37 16 18 26 24 18 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 185,99 44 64 36 40 40 35 33 37 16 18 26 24 18 21 40 28 18 33 18 18 6.1 = 234,58 44 64 36 37 40 35 33 37 16 18 26 24 18 24 40 28 18 33 18 18 6.1 = 291, 75 44 64 36 34 40 35 33 37 16 18 26 24 27 18 40 28 18 33 18 18 6.1 = 371,98 44 64 27 40 40 35 33 37 16 18 Nguyễn Đinh Tùng 10 (mm/ph) (mm/ph) (mm/ph) (mm/ph) (mm/ph) (mm/ph) KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận  360   + 1,7.0, 25 ÷.133600 [ 1, 7.(1 + 0, 25).622280] +    400  2 d B = 2,17.3 = 39, 27(mm) 360 (1 − 0,5 ) 1,5 Tại B:  360   + 1,7.0, 25 ÷.133600  [ 1, 7.(1 + 0, 25).1656812] +    400  2 d C = 2,17.3 = 54, 29(mm) 360 (1 − 0,5 ) 1,5 Tại C:  360   + 1,7.0, 25 ÷.133600  [ 1, 7.(1 + 0, 25).2685422] +    400  2 d D = 2,17.3 360 (1 − 0,5 ) 1,5 Tại D: Tại B D lắp ổ lăn, chọn Tại C lắp bánh răng, chọn d B = 45 d C = 55 (mm); d D = 65 = 63, 77(mm) (mm) (mm) e) Kiểm nghiệm trục độ bền tĩnh σ td = σ + 3τ ≤ [ σ ] Tiết diện nguy hiểm D: M max 2685422 = = 97,8(MPa) 0,1.d 0,1.653 T 668000 τ = max3 = = 24,3(MPa) 0,1.d 0,1.653 σ= Có: [ σ] = 0,8σch = 0,8.340 = 272(MPa) ⇒ σ td = 97,82 + 3.24,32 = 106,5(MPa) < [ σ] = 272(MPa) Vậy trục thỏa mãn độ bền tĩnh, với hệ số an tồn lấy trục hoàn toàn đảm bảo độ cứng vững cần thiết Nguyễn Đinh Tùng 71 KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận CHƯƠNG Tính tốn thiết kế kết cấu hệ thống điều khiển 5.1 Chọn kiểu kết cấu tay gạt điều khiển Yêu cầu cấu điều khiển là: - Dễ điều khiển - Nhẹ nhàng, dễ nhớ - Đảm bảo độ an toàn kết cấu điề khiển - Đảm bảo độ xác, độ tin cậy hệ thống điều khiển Hệ thống điều khiển máy cơng cụ điều khiển nhiều phương pháp khác nhau, tùy người thiết kế lựa chọn Thông thường hệ thống điều khiển thiết kế dạng điều khiển tay gạt theo nhóm bánh (trong máy tiện), hay điều khiển tay gạt tập trung (trong máy phay) Hệ thống điều khiển hộp tốc độ máy phay phải điều khiển khối bánh (do ta tách khối bánh bậc thành khối bậc khối bậc) nên ta chọn phương pháp điều khiển tay gạt tạp trung, cấu đĩa lỗ để đơn giản việc điều khiển, tăng độ xác điều khiển Sử dụng tay gạt theo nhóm tức tay gạt điều khiển thất nhóm bánh 5.2 Tính tốn hành trình gạt bánh di trượt theo kích thước thực vẽ Việc tính tốn hành trình gạt khối bánh di trượt phải dựa sơ đồ động, vẽ thực tế máy thiết kế tính hành trình gạt cụ thể Xác định cách tương đối hành trình gạt nhóm bánh di trượt bậc bậc sau: Nguyễn Đinh Tùng 72 KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Nhóm bánh di trượt bậc có vị trí làm việc gạt sang trái gạt sang phải; vị trí bánh khơng làm việc Khi bánh gạt sang trái lượng gạt LT Khi gạt sang phái lượng gạt L P Vậy hành trình gạt gạt khối bánh bậc là: L = LT + LP Nhóm bánh di trượt bậc có vị trí vị trí làm việc Khi xác định hành trình gạt khối bánh bậc phải thỏa mãn điều kiện: gạt sang trái gạt sang phải phải đảm bảo khơng có trường hợp bánh ăn khớp lúc (bánh bánh trái bánh bánh phải) Các hành trình gạt đo trực tiếp vẽ khai triển hộp tốc độ Việc thực thay đổi hành trình gạt thực nhờ cấu đĩa lỗ, - bánh Đĩa lỗ chi tiết dạng đĩa, người ta bố trí lỗ vòng tròn đồng tâm, lỗ có chốt điều khiển cho thay đổi vị trí chốt tương ứng với việc thay đổi hành trình gạt tay gạt theo vị trí mong muốn Điều khiển đĩa lỗ người ta sử dụng đĩa đĩa song song a) Chọn khối điều khiển sau: Để thuận tiện cho việc bố trí tay gạt khối bánh bậc thứ ta tách thành khối: khối bậc (khối B) khối bậc (khối C) Hộp tốc độ có phương án thứ tự là: x x Khối A Khối B+C Khối D Khối A khối bậc có vị trí làm việc: trái (T), phải (P), (G) Khối B khối bậc có vị trí làm việc: trái (T), phải (P) vị trí khơng làm việc vị trí (G) Khối C khối bậc có vị trí làm việc: phải (P) vị trí khơng làm viêc trái (T) Khối D khối bậc có vị trí làm việc: trái (T), phải (P) b) Nguyên lý gạt: Nguyễn Đinh Tùng 73 KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Sử dụng cấu đĩa lỗ với đĩa lỗ đặt song song đồng tâm, cách khoảng Lđĩa cấu bánh – để điều khiển khối bánh Sơ đồ bố trí khối bánh răng: Đồ thị vòng quay hộp tốc độ: n0=850 I i2 3[1] i1 i3 II i5 i6 3[3] i4 III i8 i7 n1=33,5 n2=42 n3=53 2[9] n4=67 Nguyễn Đinh Tùng n5=85 n6=105 n7= 132 n8= 170 n9= 210 n10= 265 74 n11= 335 n12= 420 n13= 530 n14= 670 n15= 850 n16= 1050 n17= 1320 n18= 1700 IV KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận i1 ,i ,i3 Điều khiển khối A tạo tỉ số truyền: Điều khiển khối B tạo tỉ số truyền: Điều khiển khối C tạo tỉ số truyền: Điều khiển khối D tạo tỉ số truyền: i5 ,i6 i4 i7 ,i8 Ta có bảng vị trí khối bánh sau: Số Tỉ số truyền tạo vòng A B Vị trí C D A B C D quay n1 i1 i4 i7 T G P T n2 i2 i4 i7 P G P T n3 i3 i4 i7 G G P T n4 i1 i5 i7 T P T T n5 i2 i5 i7 P P T T n6 i3 i5 i7 G P T T n7 i1 i6 i7 T T T T n8 i2 i6 i7 P T T T n9 i3 i6 i7 G T T T n10 i1 i4 i8 T G P P n11 i2 i4 i8 P G P P n12 i3 i4 i8 G G P P n13 i1 i8 T P T P Nguyễn Đinh Tùng i5 75 KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận n14 i2 i5 i8 P P T P n15 i3 i5 i8 G P T P n16 i1 i6 i8 T T T P n17 i2 i6 i8 P T T P n18 i3 i6 i8 G T T P c) Nguyên tắc điều khiển đĩa lỗ: Một vòng quay đĩa lỗ điều khiển 18 cấp tốc đọ khác góc lệc ϕ= lỗ liên tiếp đĩa lỗ 360 = 200 18 Đĩa lỗ điều khiển đồng thời khối bánh di trượt mà khối điều khiển cần có chốt, phải điều khiển chốt tương ứng với vòng tròn đĩa lỗ Nhưng thực tế khối C khối D có vị trí T P nên ta sử dụng vòng tròn đĩa lỗ để điều khiển Vì thực tế đĩa lỗ có vòng tròn đồng tâm Khối A khối B có vị trí T, P, G ứng với vị trí chốt sơ đồ sau: Nguyễn Đinh Tùng 76 KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Việc điều khiển khối nhau, khác điều khối B có bậc nên vị trí (G) vị trí mà khối B khơng ăn khớp với bánh cả, điề có nghĩa hành trình gạt khối B khơng cần lớn khối A Khối D có vị trí T,P ứng với vị trí chốt sơ đồ sau: Khối C có vị trí T,P có vị trí ăn khớp khối C vị trí phải (P) ta cần dùng đĩa lỗ để điều khiển khối C sơ đồ sau: Từ sơ đồ ta có bảng vị trí chốt điều khiển sau: Số vòng quay Vị trí A Nguyễn Đinh Tùng B Điều khiển đĩa lỗ C D 77 A B C D KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ n1 T G P T n2 P G P T n3 G G P T n4 T P T T n5 P P T T n6 G P T T n7 T T T T n8 P T T T n9 G T T T n10 T G P P n11 P G P P n12 G G P P n13 T P T P n14 P P T P n15 G P T P n16 T T T P n17 P T T P Nguyễn Đinh Tùng 78 Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận ++ o+ o ++ oo o+ + oo oo o+ o ++ ++ o+ + oo o+ o+ o ++ o+ o+ + oo ++ oo + ++ oo ++ o oo oo oo + ++ ++ ++ o oo o+ oo + ++ o+ ++ o oo ++ ++ + ++ oo oo o oo oo ++ + ++ ++ oo o oo o+ ++ + ++ o+ oo o oo ++ o+ o oo oo o+ + ++ oo o+ o oo ++ o+ + ++ o+ o+ o oo o+ o+ + ++ ++ oo + oo oo ++ o ++ oo oo + oo ++ ++ o ++ o+ oo + oo o+ ++ o ++ ++ ++ + oo oo oo o ++ oo ++ + oo ++ oo o ++ KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ n18 G T T P Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận o+ ++ + oo o+ oo o ++ 5.3.Tính tốn đĩa lỗ cấu truyền bánh răng, chốt Đĩa lỗ Dựa vào vẽ khai triển ta đo hành trình gạt khối bánh sau: L A = 132(mm) L B = 66(mm) LC = 33(mm) L D = 99(mm) , , , Từ sơ đồ gạt hành trình gạt khối bánh ta chọn phương án gạt trực tiếp cho khối bánh B C (gạt không khuếch đại) phương án gạt gián tiếp cho khối bánh A D (gạt có khuếch đại) Ta thấy khối C có hành trình gạt nhỏ nên ta chọn: với L đia LC = L = 33(mm) = Lđia khoảng cách đĩa lỗ Chiều dài chốt để điều khiển khối C là: LchotC = Lđia = 33(mm) Chiều dài chốt để điều khiển khối A, B, D là: LchotA = LchotB = L chotD = 2.L đia = 66(mm) Khi chốt khối A khối D dịch chuyển lượng chiều dài chốt khối bánh tương ứng phải dịch chuyển hết hành trình gạt Như khối A D cần phải gạt khuếch đại sơ đồ sau: Nguyễn Đinh Tùng 79 KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy công cụ Với khối A ta có tỷ số: Với chốt D ta có tý số: Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Z2 L 132 = A = =2 Z1 LchotA 66 Z2 L 99 = D = = 1,5 Z1 LchotD 66 Trong trình điều khiển ý khối bánh B C có ràng buộc với khối B ăn khớp khối C khơng ăn khớp Chọn kích thước đĩa lỗ, chốt điều khiển thiết kế hệ thống lỗ đĩa lỗ: Chọn đĩa tròn có chiều dày là: 5(mm), đường kính đĩa: D = 160 (mm) Chốt có đường kính: dc = (mm) Chiều dài chốt: LchotA = LchotB = L chotD = 2.LchotC = 66(mm) Thiết kế hệ thống lỗ đĩa lỗ: Trên sở bảng vị trí chốt phần ta có hệ thống lỗ vòng tròn đĩa sau: Khối A: Chọn đường kính vòng tròn có lỗ điều khiển chốt Chọn đường kính vòng tròn có lỗ điều khiển chốt DA1 = 130(mm) DA2 = 120(mm) ϕA1 = 25° ϕA2 = 23° Góc cố đinh ; Khối B: D B1 = 110(mm) D B2 = 100(mm) ; Khối C: DC1 = 90(mm) DC2 = 80(mm) ; D D1 = 150(mm) DD2 = 140(mm) Khối D: ; Đĩa lỗ điều khiển 18 tốc độ khác nên xoay đĩa góc 20 cho ta tốc độ Như lỗ đường tròn đĩa cách góc 20 Nguyễn Đinh Tùng 80 KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận 20 ° Sơ đồ bố trí lỗ đĩa lỗ: Ø160 Cơ cấu truyền bánh răng: Chọn bánh điều khiển khối bánh tương ứng: Chọn bánh điều khiển khối B C có số là: ZB = ZC = 16 Khối A D khối cần khuếc đại điều khiển với tỉ số truyền sau: iA = ZA Z 32 24 =2= i D = D' = 1,5 = ' ZA 16 ZD 16 ; Hành trình gạt khối B C xác định chiều dài chốt nên ta bố trí cần gạt gắn liền với bánh sở Còn khối A D khuếch đại nên ta bố trí cần gạt gắn liền với bánh khuếch đại Số mang gạt sau: Nguyễn Đinh Tùng 81 KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy cơng cụ ZTR = Trong đó: LH ZTR Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận LH + ZTh m.π - số cần tính - hành trình gạt tương ứng m - modul răng, chọn m = ZTh - số thừa, chọn ZTR (A) = Vậy ZTh = LH 132 + ZTh = + = 25 m.π 2.π ZTR(B) = LH 66 + ZTh = + = 15 m.π 2.π ZTR(C) = LH 33 + ZTh = + = 10 m.π 2.π ZTR (D) = LH 99 + ZTh = + = 18 m.π 2.π Hành trình điều khiển chưa chốt: Lđk = Lchot _ max + L ranh = 66 + 12 = 78(mm) ZTRđk = Suy số điều khiển là: Lđk 78 + ZTh = + = 16 m.π 2.π Bánh quạt điều khiển hành trình đĩa: Chọn modul bánh m = Ta có Nguyễn Đinh Tùng Zquat = Zlv + = 16 + = 20 82 KTCK 06 – K58  Đồ án Thiết kế máy cơng cụ β= Góc làm việc bánh quạt là: Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận 360.20 = 2000 36 β1 = Trong góc làm việc điều khiển 360.16 = 1600 36 Rãnh chốt: Để chốt tiến hành gạt bánh vào ăn khớp theo thứ tự ta làm rãnh chốt Chiều dài chốt khác nên ta chọn rãnh khác Chốt có rãnh dài vào trước Việc lấy chiều dài rãnh phụ thuộc vào chiều dài chốt cần thiết Ta lấy sau: Nguyễn Đinh Tùng lA = 9(mm) lB = 6(mm) lC = 6(mm) lD = 12(mm) , , , 83 KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận TÀI LIỆU THAM KHẢO 1./Giáo trình tính tốn thiết kế máy cơng cụ: PGS.TS Nguyễn Phương 2./Tính toán thiết kế máy cắt kim loại: Phạm Đắp - Nguyễn Đức Lộc - Phạm Thế Trường - Nguyễn Tiến Lưỡng 3./Máy công cụ (2 tập): Phạm Đắp - Nguyễn Hoa Đăng 4./Tính tốn thiết kế Hệ Dẫn Động Cơ Khí: Trịnh Chất - Lê Văn Uyển 5./Hướng dẫn làm tập dung sai lắp ghép: GS.TS Ninh Đức Tốn Nguyễn Đinh Tùng 84 KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận MỤC LỤC Nguyễn Đinh Tùng 85 KTCK 06 – K58 ...  Đồ án Thiết kế máy công cụ Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận CHƯƠNG Thiết kế truyền dẫn máy thiết kế 2.1 Thiết kế sơ đồ kết cấu động học Dựa vào máy tham khảo 6H82, ta thiết kế sơ đồ kết cấu động... tích máy tham khảo Hình 1: Sơ đồ động máy phay 6H82 Nguyễn Đinh Tùng KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Nguyễn Đinh Tùng KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy. .. trước tốc độ quay Nguyễn Đinh Tùng 17 KTCK 06 – K58 Đồ án Thiết kế máy công cụ  Hướng dẫn ThS Lưu Trọng Thuận Hình 3.a: Nguyên lý cấu đĩa lỗ máy phay 6H82 Máy phay vạn có khả gia công nhiều tốc độ
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án Thiết kế máy phay vạn năng hộp tốc độ BKHN, Đồ án Thiết kế máy phay vạn năng hộp tốc độ BKHN, CHƯƠNG 1. Nghiên cứu nhóm máy có tính năng kỹ thuật tương đương (cùng cỡ) đã có, Ta có đồ thị sai số vòng quay:, CHƯƠNG 2. Thiết kế truyền dẫn máy thiết kế mới, CHƯƠNG 3. Tính toán công suất động cơ, 1 Xác định chế độ làm việc của máy, CHƯƠNG 4. Tính bền một số chi tiết máy, 1 Tính bền một cặp bánh răng, 2 Tính bền trục chính, CHƯƠNG 5. Tính toán và thiết kế kết cấu hệ thống điều khiển

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay