Hình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhân tt

27 139 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 19:04

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI ĐÀO LÊ HỊA AN HÌNH ẢNH CÁI TÔI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK NHÂN Chuyên ngành: Tâm lý học chuyên ngành Mã số: 62310401 TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ TÂM LÝ HÀ NỘI - 2018 Cơng trình hồn thành tại: Học viện Khoa học Xã hội – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Thị Mai Hương PGS.TS Huỳnh Văn Sơn Phản biện 1: PGS.TS Nguyễn Hồi Loan Phản biện 2: PGS.TS Phan Thanh Long Phản biện 3: PGS.TS Mạc Văn Trang Luận án bảo vệ trước Hội đồng chấm luận án cấp Học viện họp tại: Hội trường …., Học viện Khoa học xã hội, 477 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội vào hồi … … phút, ngày … tháng … năm 2018 Có thể tìm hiểu luận án thư viện: - Thư viện Quốc gia Việt Nam - Thư viện Học viện Khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Facebook (FB) thường xem trang Mạng xã hội dẫn đầu người dùng độ tuổi thiếu niên FB giúp người dùng dễ dàng thể thân, kết nối bạn bè, tiếp nhận thông tin, học hỏi kiến thức kỹ năng, bày tỏ quan điểm nhân vấn đề sống… thông qua chức đăng tải hồ sơ nhân, hình ảnh, dòng trạng thái, bình luận, lượt yêu thích… Sinh viên (SV) - lực lượng trí thức trẻ, người thường xuyên sử dụng FB nhân cơng cụ giao tiếp xã hội, trình diễn thân, thể quan điểm, tính cách, thái độ, tình cảm nhân Điều có ảnh hưởng đến hình ảnh tương lai bạn mối quan hệ xã hội - sống Một điều đáng quan tâm nghiên cứu hình ảnh tơi (HACT) SV tập trung nhiều vào giới thực, giới ảo cụ thể trang FB nhân chưa quan tâm nhiều Việt Nam Xuất phát từ lý trên, tác giả lựa chọn đề tài: “Hình ảnh tơi sinh viên qua FB nhân” Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu thực nhằm đối chiếu cấu trúc HACT phát qua lý thuyết với HACT SV giới thiệu qua FB nhân, đồng thời giúp SV nâng cao nhận thức xây dựng HACT FB phù hợp 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu: - Tổng quan tài liệu HACT SV qua FB nhân - Hệ thống hóa sở lý luận HACT SV qua FB nhân - Làm rõ thực trạng biểu HACT SV qua FB nhân yếu tố có liên quan đến thực trạng - Đề xuất số khuyến nghị giúp SV nâng cao nhận thức việc xây dựng HACT qua FB nhân theo hướng tích cực Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: HACT SV qua FB nhân yếu tố có liên quan 3.2 Phạm vi nghiên cứu: - Về khách thể nghiên cứu: Nghiên cứu thực khách thể tự nguyện tham gia nghiên cứu Cụ thể, có 204 SV tự nguyện tham gia nghiên cứu 204 trang FB nhân họ - Về địa bàn nghiên cứu: Tập trung chủ yếu trường đại học cao đẳng: ĐH Sư phạm TP.HCM, ĐH Ngân Hàng TP.HCM, CĐ Tài Hải quan, CĐ Sonadezi, ĐH Hoa Sen, ĐH Văn Hiến Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp luận: Nghiên cứu thực dựa sở lý luận tâm lý học xã hội tâm lý học nhân cách, nguyên tắc hoạt động, nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc phát triển 4.2 Các phương pháp nghiên cứu cụ thể: Phương pháp (PP) nghiên cứu tài liệu; PP nghiên cứu hồ sơ (FB nhân); PP điều tra bảng hỏi; PP vấn sâu; PP quan sát; PP nghiên cứu trường hợp; PP thống kê tốn học, PP phân tích nội dung Đóng góp khoa học luận án Về mặt lý luận, đề tài khái niệm đặc điểm HACT FB, bổ sung thêm khía cạnh cho cấu trúc HACT SV thể qua FB nhân họ Đồng thời, phát khả tác động yếu tố nhân tâm lý xã hội đến xu hướng thể HACT FB SV Về mặt thực tiễn, luận án thực trạng HACT SV qua FB nhân, mức độ ảnh hưởng yếu tố nhân tâm lý xã hội đến việc thể HACT SV qua FB nhân Luận án đề xuất số khuyến nghị nhằm nâng cao nhận thức SV việc thể HACT cách tích cực FB Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Về ý nghĩa lý luận, luận án sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ công tác nghiên cứu, học tập giảng viên, SV trường đại học Về ý nghĩa thực tiễn, kết nghiên cứu luận án tài liệu tham khảo, hỗ trợ tổ chức, đoàn thể, quan giáo dục, truyền thông lĩnh vực rèn luyện đào tạo kỹ sống Cơ cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, cơng trình cơng bố, tài liệu tham khảo, phụ lục, nội dung luận án gồm chương: Chương 1: Tổng quan nghiên cứu HACT SV qua FB nhân; Chương 2: Cơ sở lý luận HACT SV qua FB nhân; Chương 3: Tổ chức phương pháp nghiên cứu; Chương 4: Kết nghiên cứu thực tiễn biểu HACT SV qua Facebook nhân Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH ẢNH CÁI TƠI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK NHÂN 1.1 Các nghiên cứu hình ảnh tơi Ở nước ngồi, có nhiều cơng trình nghiên cứu từ góc độ khác HACT như: Nghiên cứu chất cấu trúc HACT đa dạng Theo John Turner (1968) HACT bao gồm hai "cấp": sắc nhân xã hội Theo Morris Rosenberg (1979) HACT bao gồm mặt: sắc xã hội, tập hợp vai trò, khuynh hướng thể Còn Wylie (1974), Lynch (1981), Myers (1992), Berger (1994) đồng quan điểm HACT gồm ba yếu tố: thực tế, lý tưởng, bắt buộc HACT có đặc điểm, vai trò, chức là: có thơng qua trải nghiệm, có tổ chức, động (Purkey, William W (1988)) Những yếu tố tác động đến hình thành HACT là: gia đình, thể thao, học thuật, hoạt động ngoại khóa, bạn bè, cơng việc làm thêm hình ảnh thân (Lisa (2000)); tương tác nhân với nhân khác, nhóm xã hội mà nhân thuộc về, vai trò, niềm tin nhân cách (Beebe cộng (2002)); tuổi, giới tính, mức độ nghiêm trọng bệnh, tầm vóc thể (Boyle, Alaina E (2013)) Ở Việt Nam, tìm hiểu số lĩnh vực liên quan đến HACT tự đánh giá tự ý thức qua nghiên cứu Đỗ Ngọc Khanh Văn Thị Kim Cúc dù chưa đề cập trực tiếp đến HACT 1.2 Các nghiên cứu hình ảnh tơi sinh viên Ở nước ngồi, năm 2010, nghiên HACT SV Xiaofeng Zhang khác biệt HACT SV nam SV nữ Năm 2012, Anne B Crabbe có viết 10 hoạt động giúp cải thiện HACT SV Năm 2013, kết nghiên cứu Archana Kumari, S Chamundeswari phát HACT thành tựu học tập SV năm trường Đại học trọng điểm Ở Việt Nam nghiên cứu vấn đề Những nghiên cứu HACT SV tập trung tìm hiểu phần nhỏ HACT tự đánh giá Tuy nhiên, đề tài có chủ yếu luận văn Thạc sĩ Hiện tại, chưa có cơng trình nghiên cứu đề cập đến HACT SV cách hệ thống khoa học góc độ tâm lý học Điều cho thấy nghiên cứu HACT SV Việt Nam nghiên cứu mang tính khám phá định Việt Nam 1.3 Các nghiên cứu hình ảnh tơi SV qua FB nhân Ở nước ngoài, nghiên cứu Gil-Or cộng (2015) cho thấy sai lệch HACT FB ngồi đời thực biểu hành vi có vấn đề tâm lý nghiêm trọng người dùng Nghiên cứu Wong (2012) cho thấy SV có xu hướng tương tác với bạn bè cập nhật thân FB Garner J, O’Sullivan H (2010) cho hình ảnh thơng tin thể FB tác động tới uy tín nghề nghiệp tính chuyên môn SV y khoa Năm 2013, Aslam HM cộng cho có SV sẵn sàng “hy sinh” sức khỏe, đời sống xã hội thực, việc học để có cảm giác thỏa mãn sau sử dụng Facebook Ở Việt Nam, năm 2015, nghiên cứu tác giả Trần Hữu Luyến cộng cho thấy SV sử dụng MXH nhiều cho nhu cầu giao tiếp, giải trí tăng cường hiểu biết xã hội Như vậy, nghiên cứu trả lời cho câu hỏi HACT SV giới ảo FB, biểu hiện, cấu trúc có khác hay giống với kết phát qua lý thuyết, khám phá yếu tố ảnh hưởng đến HACT SV qua FB nhân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH ẢNH CÁI TƠI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK NHÂN 2.1 Các khái niệm - Hình ảnh: tranh chủ quan giới khách quan, phản ánh giới khách quan chủ thể - Cái tôi: tập hợp ý niệm thân nhân Đó chất nhân cách người, có nhiều mặt, có đặc tính riêng thể rõ đặc điểm tâm lý người thông qua hoạt động - HACT: tranh chủ quan phản ánh tập hợp ý niệm thân nhân - FB nhân: trang mạng xã hội riêng người, cần có mật riêng muốn truy cập Đây công cụ để nhân thể theo cách họ muốn - SV: người theo học trường đại học, cao đẳng, nơi đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xã hội - HACT SV qua FB nhân: tranh chủ quan phản ánh tập hợp ý niệm thân người theo học trường đại học, cao đẳng, giới thiệu qua trang FB nhân riêng họ 2.2 Các khía cạnh biểu hình ảnh tơi qua facebook nhân Trên sở phân tích điểm giống khác lý thuyết Kuhn, L' Ecuyer, Shavelson cộng sự, Sordes-Ader đồng sự, Karteroliotis K, đề tài xác định HACT SV qua FB nhân gồm mặt sau đây: a HACT - vật chất (cái tơi - nhận diện bề ngồi) Là tranh chủ quan phản ánh đặc điểm ngoại hình, điều kiện thể chất, sức khỏe qua đặc trưng cân nặng, chiều cao, kiểu tóc, kiểu ăn mặc bao gồm (vật chất, người) mà nhân sở hữu thể qua hồ sơ nhân, dòng trạng thái, hình ảnh đăng tải FB b HACT - xã hội Là tranh chủ quan phản ánh mối quan tâm, thái độ, mối liên hệ nhân với xã hội, tương tác với bạn bè, gia đình người xung quanh HACT xã hội thể FB thơng qua bình diện: Các mối quan hệ xã hội, tình trạng quan hệ, quan điểm, thái độ trị xã hội, quan điểm tơn giáo, quan điểm sống SV Các tính FB cho phép người dùng thể HACT xã hội thông qua lựa chọn giới thiệu trạng thái mối quan hệ (Relationship), kết bạn (Add friend) hủy kết bạn (Unfriend) với người khác, chức đăng tải dòng trạng thái hình ảnh c HACT - cảm xúc Là tranh chủ quan phản ánh rung động, rung cảm người với vật tượng có liên quan đến việc thoả mãn hay khơng thoả mãn nhu cầu nhân Về phần mình, FB cho phép SV cập nhật trạng thái cảm xúc với tính “Bạn cảm thấy nào” với hàng trăm gợi ý đa dạng trạng thái cảm xúc (yêu, ghét, chán chường, hạnh phúc, vui vẻ, hãnh diện, xấu hổ ) Bên cạnh đó, dòng trạng thái, hình ảnh đăng tải cho phép SV mơ tả chi tiết, rõ ràng, sống động trạng thái cảm xúc thân d HACT - tương lai Là tranh chủ quan phản ánh tập hợp ý niệm biểu tượng nhân định hướng đến khoảng thời gian đến sau tại, nhân mong muốn hướng đến, ước mơ, kì vọng, định hướng mục tiêu, xác định mẫu hình lý tưởng nhân FB cho phép SV thể HACT tương lai qua dòng trạng thái hình ảnh đăng tải e HACT - lực Là tranh chủ quan phản ánh tổ hợp thuộc tính khả năng, lực, kiến thức, kỹ nhân, phù hợp với yêu cầu hoạt động định, đảm bảo cho hoạt động có hiệu FB cho phép SV bộc lộ HACT lực thơng qua tính giới thiệu hồ sơ nhân, nội dung dòng trạng thái, hình ảnh đăng tải qua bình diện: khả chung, tri thức, kiến thức, hiểu biết, khả năng/ lực cụ thể, học tập định hướng lực nghề nghiệp g HACT - tính cách Là tranh chủ quan phản ánh đặc điểm nhân cách nhân, thể nét tính cách người dùng FB, thơng qua tính hồ sơ nhân, dòng trạng thái, hình ảnh đăng tải SV bộc lộ HACT tính cách như: mạnh mẽ, hiền lành, tính 2.3 Các yếu tố có liên quan đến HACT SV qua facebook nhân - Đặc điểm nhân - xã hội: giới tính, địa bàn (địa lý đặc trưng văn hóa) Giới tính tham số rõ ràng ý niệm Trong xã hội, nam nữ giáo dục đối xử khác Bên cạnh đó, văn hóa, vị trí địa lý (nơi sinh sống) khác có ảnh hưởng đến thể HACT chủ thể (Fivush,1992) - Các yếu tố học tập - xã hội 3.2.3 Phương pháp trắc nghiệm: Sử dụng thang tự đánh giá Rogenberg (1965) để xem xét tự đánh giá SV 3.2.4 Phương pháp nghiên cứu hồ sơ nhân: Facebook nhân dạng hồ sơ nhân đặc biệt Đó tổng hợp nhiều kỹ thuật khác nhau: quan sát, nghiên cứu sản phẩm hoạt động, thu thập thơng tin định tính dạng chữ viết, dạng hình ảnh, đồng thời thu thập thông tin thể cảm xúc qua chức biểu cảm FB, hệ thống mã hóa liệu 3.2.5 Nghiên cứu trường hợp - Tiến hành nghiên cứu trường hợp điển hình gồm: Mai Thị P.H (1996), Phạm Nguyễn H.L (1996), Mai G.L (1997) - Các nội dung nghiên cứu: Mô tả chi tiết HACT họ qua FB, đồng thời mô tả HACT thực tế bên ngồi Mơ tả điều kiện sống, học tập hoạt động Chỉ đặc điểm mang tính so sánh HACT mã định tính xây dựng ảnh hưởng điều kiện sống yếu tố khác 3.2.6 Phân tích liệu (1) Chuyển đổi liệu: Dữ liệu thu thập từ bảng hỏi online tự động chuyển vào phần mềm Excel theo Google driver Sau liệu chuyển đổi sang phần mềm SPSS, cấu trúc liệu không thay đổi Đối với thông tin đăng tải FB nhân dạng từ ngữ chép lại vào file liệu ứng với mã số riêng với thơng tin dạng hình ảnh, chép vào file liệu nên mã hóa trực tiếp file (2) Tính tốn tạo biến số: Các liệu sau mã hóa chuyển thành liệu định lượng dạng biến số định danh, đó, có đặc điểm mã hóa qui gán điểm, khơng có đặc điểm mã hóa qui gán điểm 11 (3) Các phép phân tích thống kê: dùng nghiên cứu phân tích thống kê mơ tả phân tích thống kê suy luận (4) Phân tích liệu định tính: sử dụng chủ yếu phân tích nội dung phân tích hình ảnh 12 Chương KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỰC TIỄN VỀ HÌNH ẢNH CÁI TƠI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK NHÂN 4.1 Thực trạng hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook nhân 4.1.1 Đánh giá chung Bảng 4.12 Các khía cạnh HACT chung từ tổng báo Các khía cạnh Tỷ lệ % Cái tơi nhận diện bề ngồi 100 Cái tơi xã hội 86,8 Cái cảm xúc 51,0 Cái tương lai 20,6 Cái lực 52,5 Cái hưởng thụ trải nghiệm 47,1 Cái tơi tính cách 20,6 Kết cho thấy, qua FB, HACT - nhận diện bề tuyệt đối 100% SV thể hiện, gấp gần lần so với HACT - tương lai HACT - tính cách (đều 20,6%) Xếp vị trí cao thứ HACT xã hội với 80% SV thể bộc lộ Điều đặc biệt đáng ý xếp vị trí thứ tổng số khía cạnh HACT SV thể qua FB nhân HACT - lực, có tỷ lệ thể cao số liệu chất thật việc thể HACT - lực qua FB SV Ngoài ra, với gần 50% SV thể HACT - hưởng thụ trải nghiệm, tỷ lệ không nhỏ cho thấy việc bổ sung HACT - hưởng thụ trải nghiệm để quan sát nghiên cứu vấn đề đáng quan tâm, đặc biệt với đối tượng SV - người trẻ động thích khám phá 13 4.1.2 Biểu cụ thể HACT khía cạnh a HACT - nhận diện bề ngồi Bao gồm: đặc điểm thể chất (giới tính, tuổi, hình thức bề ngồi), vật chất sở hữu, nơi sống học tập Sau mã hóa, liệu thống kê sau: Bảng 4.1 Phân bố đặc trưng HACT - nhận diện bề Các đặc trưng HACT nhận diện Nam Nữ Tổng Giới tính 96,2 90,8 92,4 Tuổi 51,9 56,3 55,0 Hình thức 62,9 71,9 69,1 Cái vật chất 34,2 36,4 35,3 Nơi 78,8 75,6 76,6 86,5 73,9 77,8 0 bề Cái thể chất sống Nơi sống học tập Nơi học tập Không thể Phần lớn SV thể HACT nhận diện bề qua FB nhân nhìn chung phản ánh thơng tin thật Các thơng tin thật nhiều người giới thiệu ảnh nhân, giới tính, tên FB, nơi sống học tập Thông tin ẩn nhiều người tuổi Nhiều SV khơng thể hình ảnh thân qua giới thiệu đồ vật b HACT - lực Bao gồm: khả năng/năng lực nói chung, tri thức, kiến thức, hiểu biết, khả năng/ lực cụ thể, học tập định hướng đến lực nghề nghiệp Sau mã hóa, liệu thống kê sau: 14 Bảng 4.2 Tỷ lệ phân bố HACT - lực Các đặc trưng Dòng trạng Ảnh thái Hồ sơ nhân Năng lực chung - nhận 42,2 diện Kiến thức 13,7 16,3 Năng lực cụ thể 6,9 14,3 Học tập - nghề nghiệp 26,1 10,8 Không thể 47,5 Phần nhiều SV thể HACT - lực qua FB nhân chủ yếu bình diện lực nhận diện chung chưa thực cụ thể mang tính cập nhật liên tục c HACT - cảm xúc Bao gồm cảm xúc dương tính (hạnh phúc, vui vẻ, hài lòng ), cảm xúc âm tính (buồn chán, thất vọng, tức giận , hiếu kỳ (gây cười, lạ lẫm, ngạc nhiên ) Sau mã hóa, liệu thống kê sau: Bảng 4.3 Tỷ lệ thường xuyên đăng HACT - cảm xúc Tỷ lệ thường xuyên đăng HACT - cảm Dòng trạng thái Ảnh 44,1 57,4 13,7 14,7 14,7 6,4 xúc Tự khai Cảm xúc dương tính (Hạnh phúc, vui vẻ, hài lòng) Cảm xúc âm tính (buồn chán, thất vọng, tức giận ) Hiếu kỳ (gây cười, lạ lẫm, ngạc nhiên ) Thể qua FB 15 HACT cảm xúc 35,8 Không thể 34,5 49,0 Có mâu thuẫn định SV tự đánh giá HACT - cảm xúc FB họ với HACT - cảm xúc đăng tải thực tế FB, hình ảnh đăng tải thể nhiều cung bậc trạng thái âm tính Cảm xúc hiếu kì cảm xúc SV cho thể Tỷ lệ SV sử dụng hình ảnh để thể cảm xúc nhiều tỷ lệ SV sử dụng dòng trạng thái SV thể nhiều HACT - cảm xúc với tần suất lớn d HACT - xã hội Bảng 4.4 Phân bố đặc trưng HACT - xã hội Các đặc trưng Quan hệ xã hội Quan điểm, thái độ Hồ sơ Dòng nhân trạng thái 48,5 33,3 42,4 Gia đình 53,2 15,1 10,3 Chính trị - xã hội 7,0 Quan điểm sống 28,4 24,5 22,3 Quan điểm tôn giáo 19,9 Bạn bè, người yêu, cộng đồng Không thể Ảnh 13,2 HACT - xã hội nhiều SV thể thông qua nhiều chức khác FB, hồ sơ nhân đăng ảnh hai chức sử dụng nhiều SV thể mối quan hệ bạn bè nhiều mối quan hệ gia đình Đa số SV lựa chọn chia sẻ điều liên quan đến cách sống, ứng xử, định hướng phát triển 16 nhân liên quan đến công việc quan điểm, thái độ trị - xã hội tôn giáo e HACT - tương lai Bảng 4.10 HACT - tương lai thể qua chức khác FB HACT - tương lai Hồ sơ nhân Nam 21,9 Nữ 22,7 Không thể Dòng trạng thái Ảnh 11,3 11,9 79,4 Phần lớn SV khảo sát chưa ý đến việc thể HACT - tương lai qua FB Điểm bật phát HACT - tương lai FB SV(dự định, hoài bão, ước mơ, kế hoạch, nghề nghiệp tương lai) SV thể mờ nhạt f HACT - tính cách HACT tính cách thường bộc lộ khía cạnh nhân cho hay, tốt đẹp, bật ấn tượng thân Mặc dù, HACT - tính cách khơng nhiều SV bộc lộ hồ sơ nhân FB mình, thể mang tính sắc rõ nét g HACT - hưởng thụ trải nghiệm Tỷ lệ thể hưởng thụ trải nghiệm sống cao, với 1/2 số người hỏi HACT - hưởng thụ trải nghiệm sống SV thể ảnh dòng trạng thái gần tương đương Với 25,6% 22,7% SV chia sẻ hưởng thụ trải nghiệm sống thông qua chức đăng ảnh; 20,1% 22,6% SV chia sẻ hưởng thụ trải nghiệm sống thông qua chức đăng dòng trạng thái 17 Bảng 4.11 Sự bộc lộ HACT hưởng thụ trải nghiệm sống Các đặc trưng Dòng trạng thái Ảnh Hưởng thụ 20,1 25,6 Trải nghiệm sống 22,6 22,7 Không thể hai chức Hưởng thụ 53,6 Trải nghiệm sống 53,1 Chung 47,1 4.2 Mối quan hệ HACT SV qua FB với yếu tố Nghiên cứu tìm hiểu yếu tố có liên quan đến HACT khía cạnh: yếu tố nhân địa lý, yếu tố học tập - xã hội, yếu tố sử dụng FB đánh giá thân Việc tìm hiểu mối quan hệ cho phép xác định HACT trình bày chịu tác động yếu tố Kết HACT SV thể đa dạng hay khơng FB nhân có liên quan nhiều với yếu tố: Mức độ tham gia hoạt động xã hội: Ảnh hưởng đến việc thể HACT - xã hội, HACT - cảm xúc, HACT - lực, HACT hưởng thụ, trải nghiệm Thứ tự sinh SV: Ảnh hưởng đến việc thể HACT - xã hội, HACT - tính cách, HACT - hưởng thụ, trải nghiệm Sự thiết lập chế độ bạn bè ảnh hưởng đến việc thể HACT nhận diện bề ngoài, HACT - cảm xúc, HACT - tương lai, HACT hưởng thụ, trải nghiệm Cảm nhận hạnh phúc chủ quan: Càng cảm thấy hạnh phúc họ thể nhiều HACT khía cạnh: HACT 18 - xã hội, HACT - cảm xúc, HACT - hình thức HACT - hưởng thụ - trải nghiệm Việc thể HACT SV qua FB nhân liên quan với: giới tính, học lực, chức vụ tham gia lớp, trường, thời gian truy cập FB, tự đánh giá không liên quan với: xuất thân, quan hệ bạn bè, - sai lệch 4.3 Nghiên cứu trường hợp HACT SV qua Facebook nhân Sau nghiên cứu sâu ba trường hợp điển hình đối chiếu việc thể HACT họ qua FB ngồi đời thật, thấy có tương đồng có khác biệt theo mặt khác Những khía cạnh thể gần tương đồng với HACT - nhận diện bề (ở biểu như: giới tính, nơi sống học tập), HACT - xã hội (ở mối quan hệ bạn bè gia đình) HACT - hưởng thụ, trải nghiệm Những điểm thể có phần khác HACT - lực, HACT - tương lai, HACT xã hội (ở việc thể quan điểm xã hội, sống) HACT - cảm xúc Rất có thể, thơng qua FB, có SV thường muốn bù đắp mặt/ khía cạnh mà họ bị thiếu hụt ngồi đời thật nên họ có xu hướng thể cường điệu mặt/ khía cạnh để cảm thấy cân hồn thiện 19 KẾT LUẬN - KHUYẾN NGHỊ Xuất phát từ kết nghiên cứu đề tài, rút kết luận kiến nghị sau: Kết luận (1) Nghiên cứu lý luận cho thấy HACT SV qua FB nhân tranh chủ quan phản ánh tập hợp ý niệm thân người theo học trường đại học, cao đẳng, giới thiệu qua trang FB nhân riêng họ HACT mang tính chủ quan sản phẩm giới tinh thần chủ thể HACT qua FB hình ảnh thân chủ thể muốn trình ra, giới thiệu cho cộng đồng mạng, hình ảnh mang tính chọn lọc, mà chủ thể muốn đăng tải (2) Kết nghiên cứu cho thấy, qua FB nhân, HACT SV thể với mức độ đậm nhạt khác Như vậy, dù mạng ảo, với thơng tin cung cấp người khác nhận diện HACT chủ nhân mức độ định tùy người Các sắc thái người khác nhau, người muốn thể mặt này, người lại thích thể mặt khác Có người thể nhiều mặt, có người lại thể mặt cho người khác thấy Nhìn chung, HACT - xã hội (các mối quan hệ xã hội, thái độ xã hội, quan điểm sống, quan điểm trị tơn giáo), HACT nhận diện bề ngồi (các đặc điểm hình thức, nhận dạng giới tính, tuổi, nơi chốn ) thể rõ nét, HACT - tính cách (đặc điểm nhân cách) HACT - tương lai (dự định, hoài bão, ước mơ, kế hoạch, nghề nghiệp tương lai) SV thể mờ nhạt (3) Kết cho thấy, cấu trúc HACT SV qua FB nhân có mặt: HACT - nhận diện bề ngoài, HACT - xã hội, HACT - cảm xúc, HACT - tương lai, HACT - lực, HACT - tính cách 20 HACT hưởng thụ - trải nghiệm Trong số có mặt cuối phát luận án so với lý thuyết cấu trúc mặt HACT Điều cho thấy phong phú HACT mạng xã hội so với cấu trúc lý thuyết HACT (4) HACT FB phản ánh tơi ngồi đời thực người dùng, hình ảnh có tính chọn lọc SV chủ yếu cung cấp khía cạnh tốt đẹp thân FB Hầu hết HACT SV thể HACT dương tính với đặc điểm bật, đẹp, vui vẻ, sống hưởng thụ, vui chơi, cảnh đẹp, đồ đẹp, nhiều trải nghiệm hoạt động, đây, Còn học được, biết từ sống, hay thiếu hụt thân để làm động lực học tập chia sẻ (5) Những đặc điểm bật HACT SV qua FB khía cạnh cụ thể là: - SV thể HACT - nhận diện bề FB cụ thể, đa phần phản ánh thông tin thật ảnh đại diện, tên FB, giới tính, nơi sống học tập Những thơng tin ẩn với nhiều người tuổi sở hữu vật chất Vẫn số SV chưa bộc lộ hình ảnh thân đầy đủ minh bạch - Ở HACT - cảm xúc, SV thể đầy đủ cung bậc cảm xúc: âm tính, dương tính, hiếu kì, đa dạng với mức độ sắc thái khác Theo SV tự đánh giá thường thể cảm xúc dương tính âm tính Tuy nhiên, qua quan sát trực tiếp SV đăng tải FB dường cảm xúc âm tính lại trội - Về HACT - xã hội, SV có xu hướng bộc lộ HACT mối quan hệ bạn bè thông qua FB nhiều việc chia sẻ HACT mối quan hệ gia đình Quan điểm sống thể nhiều quan điểm, thái độ trị xã hội 21 - HACT - hưởng thụ trải nghiệm sống SV thể sinh động qua hoạt động du lịch, ăn uống, giải trí, chơi bạn bè Một số thể trải nghiệm chiến dịch tình nguyện kỉ niệm đáng nhớ qua chuyến mà lần có dịp thực (6) Kết HACT thể đa dạng hay không FB nhân có liên quan nhiều với yếu tố: mức độ tham gia hoạt động xã hội, thứ tự sinh SV, thiết lập chế độ bạn bè, cảm nhận hạnh phúc chủ quan Chúng liên quan với: giới tính, học lực, chức vụ tham gia lớp, trường, thời gian truy cập FB, tự đánh giá không liên quan với: xuất thân, quan hệ bạn bè, sai lệch (7) Nghiên cứu trường hợp cho thấy có chênh lệch định HACT FB HACT đời thực Những khía cạnh thể gần tương đồng với HACT - nhận diện bề (ở biểu như: giới tính, nơi sống học tập), HACT - xã hội (ở mối quan hệ bạn bè gia đình) HACT - hưởng thụ, trải nghiệm Những điểm thể có phần chênh lệch HACT - lực, HACT - tương lai HACT - cảm xúc Khuyến nghị 2.1 Đối với SV - Cần rèn luyện kỹ sử dụng internet nói chung mạng xã hội nói riêng cách hiệu để giới thiệu HACT cách hiệu FB đảm bảo an tồn thơng tin nhân cho thân - Cần dành thời gian tham gia nhiều hoạt động trau dồi kiến thức, rèn luyện thể thao, âm nhạc, du lịch, đọc sách, trải nghiệm 22 sân chơi mới… để trau dồi thêm kiến thức, kỹ nhiều lĩnh vực Từ đó, có liệu để xây dựng HACT - lực tích cực - Cần rèn luyện kỹ thể tính để giới thiệu tơi tính cách thực tế mình, khơng phải tính người mong đợi đánh giá cao - Cần rèn luyện kỹ thể quan điểm thân để xây dựng xã hội bình diện quan điểm, thái độ hiệu sống mạng xã hội - Cần tìm hiểu quan tâm đến tình hình trị, xã hội đất nước thể HACT cho phù hợp - Cần rèn luyện kỹ lập kế hoạch xây dựng mục tiêu tương lai để xây dựng tơi tương lai phù hợp với lực, sở thích thân nhu cầu xã hội - Sắp xếp thời gian hiệu để cân hoạt động hưởng thụ, trải nghiệm hoạt động khác để phát triển HACT - Cần rèn luyện kỹ làm chủ cảm xúc để thể cảm xúc cách tích cực chân thực - Trong việc nhận xét, đánh giá HACT người khác, SV cần kết hợp việc đánh giá thông qua FB sống ngồi đời thực để có nhìn đắn - Cần xây dựng thái độ tự tin vào thân để thể ưu điểm hạn chế mình, nhằm giới thiệu HACT cách chân thực tạo hội cho thân - Cần rèn luyện kỹ xây dựng HACT giới thiệu hình ảnh thân cách hiệu đời thực MXH - Tìm hiểu yêu cầu nghề nghiệp nhà tuyển dụng để có kế hoạch xây dựng HACT cách phù hợp nhằm chinh phục nhà tuyển dụng từ giai đoạn sinh viên 23 2.2 Đối với trường đại học tổ chức có liên quan - Tổ chức buổi hội thảo chuyên đề FB hướng dẫn việc sử dụng FB cách tích cực, an tồn, hiệu - Đẩy mạnh cơng tác Đồn - Hội, CLB - đội nhóm trường học, CLB - tổ chức trung tâm, nhà văn hóa để SV có mơi trường rèn luyện thường xun, bổ ích nhằm giúp SV xây dựng xã hội tích cực - Tuyên truyền tạo điều kiện tăng cường loại hình giải trí tích cực khác du lịch, đọc sách, chơi thể thao… nhằm giúp SV xây dựng - khả phong phú, tích cực - Đẩy mạnh cơng tác bồi dưỡng cho SV kiến thức, kỹ xây dựng thể HACT hiệu - Kết nối SV với nhà tuyển dụng để giúp SV tìm hiểu yêu cầu đơn vị tuyển dụng để SV có định hướng việc xây dựng HACT cách phù hợp - Tổ chức khóa học kỹ giúp học sinh trau dồi kỹ như: quản lý cảm xúc, lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu, quản lý thời gian… để góp phần xây dựng HACT tích cực - Tạo nhiều hội để SV chủ động tìm hiểu, thể ý kiến, quan điểm nhân vấn đề trị xã hội câu lạc tranh biện để giúp SV có thái độ tích cực với thời đất nước 24 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ Đào Lê Hòa An (2016), Sự thể hình ảnh tơi facebook, Tạp chí Tâm lý học xã hội (tháng 8/2016) Đào Lê Hòa An (2016), Hình ảnhnhận diện qua hồ sơ nhân facebook sinh viên, Tạp chí Tâm lý học xã hội (tháng 9/2016) 25 ... TIỄN VỀ HÌNH ẢNH CÁI TƠI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK CÁ NHÂN 4.1 Thực trạng hình ảnh tơi sinh viên qua Facebook cá nhân 4.1.1 Đánh giá chung Bảng 4.12 Các khía cạnh HACT chung từ tổng báo Các khía... phát qua lý thuyết, khám phá yếu tố ảnh hưởng đến HACT SV qua FB cá nhân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HÌNH ẢNH CÁI TƠI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK CÁ NHÂN 2.1 Các khái niệm - Hình ảnh: tranh chủ quan... cứu thực tiễn biểu HACT SV qua Facebook cá nhân Chương TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ HÌNH ẢNH CÁI TƠI CỦA SINH VIÊN QUA FACEBOOK CÁ NHÂN 1.1 Các nghiên cứu hình ảnh tơi Ở nước ngồi, có nhiều cơng trình
- Xem thêm -

Xem thêm: Hình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhân tt, Hình ảnh cái tôi của sinh viên qua facebook cá nhân tt

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay