Chiến lược Kinh doanh quốc tế của tập đoàn IKEA.

32 34 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 17/04/2018, 18:42

Nhóm : Ch ủ đề : Chiến lược Kinh doanh quốc tế tập đoàn IKEA Thành viên Vũ Thị Huế_11151812 Nguyễn Thị Quyên_11153699 Đặng Lâm Bảo Anh_11150048 Hoàng Xuân Hà_11151181 Đào Thu Hà_11151164 Đào Thị Linh Trang_11154458 MỤC LỤC A Lý thuyết Khái niệm Vai trò chiến lược kinh doanh quốc tế 3, Lợi ích từ việc mở rộng hoạt động toàn cầu 4 Căn phân loại loại chiến lược kinh doanh quốc tế .5 4.1 Căn phân loại 4.2 Các loại chiến lược kinh doanh quốc 4.3 Xu hướng thay đổi chiến lược .8 B Chiến lược kinh doanh quốc tế tập đoàn IKEA 10 I, Giới thiệu sơ lược tập đoàn IKEA 10 Lịch sử hình thành cơng ty 10 Tầm nhìn IKEA .11 Sản phẩm IKEA 12 Thị trường 14 II Chiến lược kinh doanh quốc tế .15 1, Phân tích IKEA qua mơ hình SWOT 15 Chiến lược toàn cầu IKEA 16 Chiến lược xuyên quốc gia IKEA 21 III Thành công thất bại IKEA 26 1, Thành công đạt 26 Thất bại thị trường Mỹ Nhật Bản .27 IV, Bài học kinh nghiệm .29 V Kết luận: 30 A Lý thuyết Khái niệm  Chiến lược kinh doanh + Trong lĩnh vực quân sự, thuật ngữ chiến lược thường sử dụng để kế hoạch lớn, dài hạn đưa sở tin đối phương làm đối phương làm + “Chiến lược” phương hướng quy mô tổ chức dài hạn, chiến lược mang lại lợi cho tổ chức thông qua việc xếp tối ưu nguồn lực môi trường cạnh tranh nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường kỳ vọng nhà góp vốn + Một chiến lược doanh nghiệp định nghĩa hoạt động mà nhà quản lý thực để đạt mục tiêu doanh nghiệp + Để tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, nhà quản trị cần thực thi chiến lược để gia tăng khả sinh lời doanh nghiệp tốc độ gia tăng lợi nhuận theo thời gian Nói cách khác Chiến lược thường sử dụng phổ biến để chương trình hành động tổng quát, có xác định mục tiêu dài hạn tổ chức, cách thức, đường lối thu thập, sử dụng, phân bổ bố trí nguồn lực để đạt mục tiêu đặt Chiến lược trình khai thác hội thuận lợi chuyển thành kết thành công thông qua việc thực tập hợp hoạt động có mục đích đặt trước tổ chức Đối với doanh nghiệp, mục tiêu cuối doanh nghiệp doanh nghiệp tồn phát triển thị trường nước thị trường tồn cầu thơng qua việc tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, tối đa hóa lợi nhuận Chiến lược kinh doanh kế hoạch hành động bước doanh nghiệp thời gian dài phép đạt mục tiêu tối đa hóa giá trị doanh nghiệp  Chiến lược kinh doanh quốc tếChiến lược kinh doanh quốc tế tập hợp mục tiêu, sách kế hoạch hoạt động doanh nghiệp nhằm đảm bảo phát triển quốc tế doanh nghiệp  Chiến lược kinh doanh quốc tế phận chiến lược kinh doanh phát triển công ty, bao gồm mục tiêu dài hạn mà công ty cần phải đạt thông qua hoạt động kinh doanh quốc tế, sách giải pháp lớn nhằm đưa hoạt động quốc tế công ty phát triển lên trạng thái cao chất Chiến lược kinh doanh quốc tế tập hợp mục tiêu, sách kế hoạch hoạt động doanh nghiệp nhằm đạt hiệu định môi trường kinh doanh tồn cầu Vai trò chiến lược kinh doanh quốc tế Một chiến lược rõ ràng thích hợp :  Giúp cơng ty cạnh tranh có hiệu  Phối hợp nhuần nhuyễn phận, phòng ban  Hướng cơng ty vào hoạt động mà công ty thực tốt vào ngành phù hợp  Giúp công ty đạt mục tiêu dài hạn, tránh tình trạng phương hướng , cục  Phân phối thời gian nguồn tài nguyên cách hợp lý, Vai trò chiến lược: Tìm kiếm thực hoạt động nhằm giảm bớt chi phí q trình tạo giá trị thích ứng sản phẩm cơng ty thông qua thiết kế, chất lượng, dịch vụ hoạt động chức ưu việt khác 3, Lợi ích từ việc mở rộng hoạt động toàn cầu Các công ty hoạt động phạm vi quốc tế có thể:  Khai thác kinh tế theo địa điểm  Khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm  Thu lợi ích lớn từ việc khai thác kĩ đặc biệt khả vượt trội cơng ty  Thu lợi ích lớn từ việc học hỏi, chuyển giao kỹ có giá trị từ sở nước ngoài, thực hợp tác chiến lược  Đường cong kinh nghiệm: - Đường cong kinh nghiệm giảm giá thành đơn vị cách hệ thống phát sinh sau chu kỳ sản phẩm Theo khái niệm đường cong kinh nghiệm, giá thành chế tạo đơn vị sản phẩm nói chung giảm sau lần tích luỹ sản lượng sản xuất gấp đơi (sản lượng tích luỹ tổng sản lượng sản phẩm sản xuất) - Tính kinh tế qui mơ hiệu ứng học tập tảng đường cong kinh nghiệm Nói cách đơn giản, công ty tăng sản lượng tích luỹ theo thời gian thực tính kinh tế qui mơ (giống tăng khối lượng) hiệu ứng học tập Kết giá thành đơn vị giảm xuống theo tăng lên sản lượng tích luỹ - Ý nghĩa chiến lược đường cong kinh nghiệm rõ ràng Nó với việc tăng khối lượng sản phẩm thị phần đem lại lợi chi phí thơng qua cạnh tranh - Nếu cơng ty muốn trở nên hiệu có lợi chi phí thấp, phải cố gắng trượt thật nhanh xuống phần đường cong kinh nghiệm Điều có nghĩa tạo điều kiện thuận lợi cho tính hiệu qui mơ trước cơng ty có nhu cầu theo đuổi cách tích cực giảm thấp chi phí hiệu ứng học tập Cơng ty cần phải chấp nhận chiến lược marketing có tính cơng, cắt giảm giá cách tích cực, nhấn mạnh vào xúc tiến bán hàng để tạo nhu cầu, nhờ tích luỹ sản lượng nhanh Một dịch chuyển nhanh chóng xuống phía đường cong kinh nghiệm, ưu vượt trội hiệu quả, công ty dường có lợi chi phí với đối thủ cạnh tranh Căn phân loại loại chiến lược kinh doanh quốc tế 4.1 Căn phân loại Khi xác định chiến lược kinh doanh quốc tế mình, doanh nghiệp kinh doanh quốc tế ln phân tích thị trường quốc tế khía cạnh hội tăng trưởng, cắt giảm chi phí rủi ro khác biệt hóa bối cảnh phải thỏa mãn nhu cầu trái ngược liên kết toàn cầu đáp ứng địa phương Hai áp lực doanh nghiệp :  Giảm chi phí  Thích nghi với điều kiện địa phương Áp lực giảm chi phí Áp lực thích nghi với điều kiện địa phương - Bao gồm: - Bao gồm:  Tự hóa thương mại  Sở thích thị hiếu : Sản xuất  Cạnh tranh giá mạnh marketing chi nhánh nước  Đối thủ có chi phí thấp/cơng suất  Kênh phân phối: Marketing vượt khả tiêu dùng chi nhánh nước  Cơ sở hạ tầng tập quán tiêu dùng :Sản xuất chi nhánh Do đó, cần thiết lập sở sản xuất nước nơi có chi phí thấp sản xuất  Chính sách phủ: Sản sản phẩm chuẩn hóa xuất chỗ Do đó, điều chỉnh sản phẩm cho phù hợp với nhu cầu thị trường( làm tăng chi phí) 4.2 Các loại chiến lược kinh doanh quốc Thông thường, doanh nghiệp kinh doanh quốc tế sử dụng bốn loại hình chiến lược để hỗ trợ họ việc thâm nhập cạnh tranh mơi trường tồn cầu:  Chiến lược quốc tếChiến lược đa quốc gia  Chiến lược toàn cầu  Chiến lược xuyên quốc gia Mỗi chiến lược có điểm khác biệt tùy thuộc vào loại hình doanh nghiệp việc tạo lập, điều hành khâu công đoạn chuỗi giá trị doanh nghiệp Chiến lược quốc tế Đặc điểm Nội dung Ưu điểm Tạo giá trị cách chuyển giao kỹ tới thị trường nước nơi kỹ khơng tồn - Chuyển giao sp kỹ có giá trị thị trường nước ngồi nơi đối thủ cạnh tranh ko có - Thiết lập hoạt động tạo giá trị quan trọng nước (R&D) -Tạo ưu cạnh tranh thị trường nước nhờ lực sản phẩm vượt trội so với đối thủ Chiến lược đa quốc gia Hướng tới tối đa hóa việc thích ứng với điều kiện địa phương - Thiết lập tất hoạt động tạo giá trị thị trường nhằm thích nghi sản phẩm chiến lược marketing với thị trường - Đáp ứng sở thích thị hiếu thị trường địa phương - Phù với với ngành chịu áp lực thích ứng cao áp lực thấp Chiến lược toàn cầu Chiến lược xuyên quốc gia Tăng lợi nhuận Khai thác tính thơng qua giảm kinh tế theo địa chi phí nhờ điểm, chuyển hiệu ứng giao khả đường cong vượt trội kinh nghiệm phạm vi cơng tính kinh tế ty, thích ứng theo quy mơ với điều kiện địa phương - Thiết lập Công ty cố hoạt động tạo gắng đồng thời giá trị địa đạt chi điểm thích hợp phí thấp - Đưa sp thích ứng với áp dụng điều kiện địa chiến lược phương Marketing giống tất thị trường - Giảm chi phí, khai thác hiệu ứng đường cong KN - Khai thác tính kinh tế theo địa điểm, quy mơ Phù hợp với ngành - Khai thác tính kinh tế theo địa điểm - Khai thác hiệu ứng đường cong KN - Thích nghi sản phẩm chi phí Nhược điểm - Khả thích ứng thấp - Ko khai thác tính kt theo địa điểm - Ko khai thác hiệu ứng đường cong KN - Ko phù hợp với ngành chịu áp lực chi phí cao có áp lực cao chi phí áp lực thích ứng thấp - Thực hợp tác chiến lược toàn cầu - Ko khai thác Khả thích tính kinh ứng thấp tếtheo địa điểm Tạo hội cho đường cong đối thủ cạnh KNo tranh chiếm - Ko chuyển lĩnh giao đoạn thị trường lực định trội tới thị trường nước ngoài, hạn chế khả học hỏi sở Cty nước thực hợp tác chiến lược marketing với đk địa phương - Thu lợi ích từ q trình học hỏi toàn cầu, thực hợp tác chiến lược toàn cầu khó thực khó khăn liên quan đến vấn đề tổ chức 4.3 Xu hướng thay đổi chiến lược Xu hướng tồn cầu hóa sâu sắc mở rộng hơn, vấn đề trở nên quan xuất hiện, tìm câu trả lời cho câu hỏi: Loại hình chiến lượcdoanh nghiệp kinh doanh quốc tế theo đuổi tương lai? - Môi trường cạnh tranh thay đổi, doanh nghiệp buộc phải liên kết hoạt động vận hành phạm vi tồn cầu theo cách doanh nghiệp định hình chiến lược, phát triển đội ngũ quản lý điều hành vận hành hệ thống tổ chức toàn cầu thống Về mặt chiến lược, cơng ty phải tìm kiếm nhân lực, cơng việc, đầu tư nơi giới, “chi phí phù hợp, kỹ phù hợp môi trường kinh doanh phù hợp Doanh nghiệp phải liên kết hệ thống theo chiều rộng tồn cầu.„ Theo cách tiếp cận đó, “cơng việc lưu chuyển đến nơi mà cơng việc thực tốt nhất, hiệu có chất lượng cao nhất.„ - Ngược lại, số lại ủng hộ tương lai cho giới động doanh nghiệp buộc phải xa doanh nghiệp nội địa công ty toàn cầu để xây dựng chiến lược kinh doanh quốc tế Quan điểm tạo cách nhìn rộng bao gồm nhiều loại hình cơng ty khác theo nhiều loại hình chiến lược khác Theo đó, cơng ty trở thành phận tự nhiên công ty khác tất đáp ứng liên hệ chặt chẽ với mơi trường khác Tính đa dạng loại hình chiến lược loại hình cơng ty mơi trường tồn cầu tạo giới kinh doanh có nhiều loại hình cơng ty nội địa, công ty khu vực, công ty hoạt động số nước, công ty hoạt động nhiều nước, công ty tập trung, công ty theo mạng lưới Nhưng quan điểm làm nẩy sinh mối quan hệ qua lại doanh nghiệp địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp khác với địa điểm kinh doanh khác loại hình chiến lược kinh doanh hình thành Hay nói rằng, doanh nghiệp môi trường, bối cảnh mà doanh nghiệp tạo giá trị thay đổi B Chiến lược kinh doanh quốc tế tập đoàn IKEA I, Giới thiệu sơ lược tập đoàn IKEA IKEA (tên đầy đủ Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd) doanh nghiệp tư nhân Thụy Điển, tập đoàn quốc tế chuyên thiết kế đồ nội thất bán lắp ráp, thiết bị phụ kiện nhà Trải qua 50 năm thành lập, IKEA trở thành tập đoàn bán lẻ nội thất lớn với trung tâm thương mại đồ gỗ đặt 49 nước khác có khoảng 194,000 nhân viên Doanh số bán lẻ IKEA đạt đến 38,3 tỷ euro (2017) Cách mà IKEA trở thành thương hiệu hàng đầu bán lẻ đồ gỗ câu chuyện thần kỳ Với hàng trăm cửa hàng trải khắp Châu Âu, Châu Á, Úc Mỹ làm ăn phát đạt phục vụ 470 triệu khách hàng, IKEA thực gã khổng lồ đáng nể ngành bán lẻ Lịch sử hình thành công ty Năm 1943, IKEA thành lập Ingvar Kampard niên 17 tuổi Lúc đầu, IKEA tập trung vào mặt hàng nhỏ, chủ yếu tham gia đấu thầu hợp đồng cung cấp viết chì Khơng lâu sau đó, IKEA kinh doanh thêm mặt hàng ví da, Với sức ép chi phí từ phía đối thủ việc sở thích người tiêu dùng quốc gia gần tương đồng dấn đến việc ăm IKEA ln cố gắng giảm giá tồn sản phẩm 2-3%  Để giải việc giảm chi phí, IKEA chọn chiến lược tồn cầu hóa  Chiến lược tồn cầu hóa phù hợp với triết lí kinh doanh “Thiết kế cho số đơng” IKEA ( thích ứng thấp)  Chiến lược tồn cầu hóa cho phép thiết lập đưa sản phẩm, áp dụng chiến lược marketing giống tất thị trường IKEA chọn lựa chiến lược coi toàn cầu thị trường chung để tung sản phẩm mà khơng quan tâm đến thị hiếu người tiêu dùng Chiến lược giúp IKEA cắt giảm nhiều chi phí cho hoạt động thiết kế sản xuất sản phẩm cho số lượng nhỏ thị hiếu người tiêu dùng, thiết lập quan hệ với nhiều đối tác có nguồn nguyên nhiên liệu, nguồn nhân lực rẻ  Chiến lược tồn cầu hóa cho phép khai thác tính kinh tế theo địa điểm, quy mô khai thác hiệu ứng đường cong kinh nghiệm Khi áp dụng chiến lược tồn cầu hóa IKEA tung số lượng lớn sản phẩm tiêu chuẩn hóa thị trường, để đáp ứng số lượng lớn IKEA phải mở rộng quy mô, mà mở rộng quy mô giá thành giảm Với lợi có thương hiệu tiếng, với 20 năm kinh nghiệm sản xuất thiết kế đồ gỗ, nội thất, vươn thị trường quốc tế IKEA hồn tồn có chỗ đứng quen thuộc với cách hoạt động ngành doanh nghiệp non trẻ  Cách thức IKEA áp dụng chiến lược tồn cầu hóa a Cung ứng Để tiết kiệm chi phí, IKEA khơng thực tất khâu từ nghiên cứu thiết kế sản phẩm đến bán hàng mà họ thực khâu yếu Còn khâu sản suất, IKEA tìm nguồn cung ứng giá rẻ chất lượng từ khắp nơi giới IKEA quan tâm đến nguồn cung ứng Việc mở rộng IKEA bắt đầu việc tiếp cận nhà cung cấp toàn cầu Nhà cung cấp công ty hợp đồng dài hạn, tư vấn kĩ thuật cho thuê thiết bị từ công ty Đổi lại, IKEA yêu cầu hợp đồng độc quyền giá thấp Nhà thiết kế IKEA kết hợp chặt chẽ với nhà cung cấp để tạo sản phẩm với chi phí thấp Chiến lược cho phép IKEA theo kịp đối thủ chất lượng, cắt giảm giá thấp họ đến 3%, trì mức tăng trưởng doanh thu sau thuế thu nhập 7% Ngoài ra, nhà cung cấp phải đáp ứng yêu cầu IKEA Các nhà cung cấp phải đáp ứng điều kiện làm việc cho công nhân môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn Châu Âu, không tuyển lao động trẻ em Đối với sản phẩm gỗ, IKEA tìm nguồn cung cấp thức phép khai thác nguyên liệu Các sản phẩm phải đáp ứng tiêu chuẩn cao giới để đảm bảo không gây hại cho người môi trường b Sản xuất IKEA ln lấy giá làm tiêu chí lập quy trình sản xuất hiệu Tại IKEA, giá định sản phẩm ngược lại Với phương châm tiết kiệm chi phí, IKEA cố gắng tạo sản phẩm với chi phí thấp Do đó, nguồn ngun liệu IKEA phải nguồn nguyên liệu giá rẻ chất lượng Công ty áp dụng quy định chặt chẽ sử dụng chất hóa học để đảm bảo khơng gây dị ứng phản ứng có hại cho người tiêu dùng Nguyên liệu để sản xuất sản phẩm gỗ, gỗ tái tạo tái sử dụng Sản phẩm sản xuất với đặc tính tiết kiệm nguồn tài ngun, dễ vận chuyển Ngồi nguồn lao động giá rẻ ảnh hưởng lớn đến vấn đề chi phí IKEA Cơng ty trọng đặt hàng nơi có nguồn dân công giá rẻ Các sản phẩm IKEA đặt hàng từ 1800 nhà sản xuất 55 nước khác giới Các nước Châu Á ngày trở thành đối tác quan trọng IKEA, đặc biệt Trung Quốc với nguồn lao động dồi c Sản phẩm Cửa hàng IKEA bán tất thứ cho ngơi nhà: nhà bếp phòng tắm, phòng ngủ phòng sinh hoạt, tất đồ nội thất phụ kiện tạo nên nhà Không dừng lại đồ gỗ, IKEA mở rộng sản phẩm lĩnh vực nội thất, sản phẩm gỗ chiếm khoảng 50% doanh số IKEA, phần lại doanh thu có từ dịch vụ ăn uống từ việc bán hàng dụng cụ gia đình, Trung bình trung tâm thương mại có tới 10.000 mặt hàng khác  Tên gọi sản phẩm IKEA đặt tên riêng cho sản phẩm mình, sản phẩm IKEA nơi đâu giới có tên gọi ( giá sách Billy, salong Moment) tên gọi thường dễ nhớ, hấp dẫn ấn tượng  Cataloge IKEA cung cấp Cataloge để khách hàng thuận lợi q trình mua hàng Cuốn Cataloge khơng đơn giới thiệu sản phẩm hàng hóa định chào bán mà sách đặc biệt giới thiệu ý tưởng trang trí đồ gỗ nội thất Chính mà khơng sách lại in đọc nhiều Cataloge IKEA  Giá Mục tiêu IKEA “giải pháp hợp lí cho sống tốt đẹp hơn” Cơng ty đạt mục tiêu cách cung cấp loạt đồ nội thất đồ gia dụng với giá thấp Với mức giá cơng ty hấp dẫn thị trường rộng lớn, đặc biệt người bắt đầu có gia đình riêng Với mức giá thấp khách hàng có đủ khả thay thể đồ nội thất làm môi trường sống họ thường xuyên Mỗi năm, IKEA cố gắng giảm giá tồn sản phẩm từ đến 3% Thẩm chí giảm mạnh để đánh bật đối thủ khỏi lãnh địa Top quốc gia mua nhiều 25 20 15 10 Trung Quốc Ba Lan Ý Đức Thụy Điển  Phân phối IKEA đóng hàng trực tiếp từ nhà sản xuất đến cửa hàng bán lẻ nhằm giảm cơng đoạn chi phí chuỗi phân phối IKEA bán hàng qua chuỗi cửa hàng bán lẻ quốc gia giới Các cửa hàng IKEA quản lí thiết kế mang phong cách riêng IKEA diện tích rộng, sơn màu xanh vàng cờ Thụy Điển Top quốc gia bán nhiều 18 16 14 12 10 Đức Mỹ Pháp Anh Ý Nắm bắt nhu cầu mua tâm lí thường nhà mua sắm đồ gỗ, mơ hình trung tâm thương mại IKEA tổ chức gắn liền với dịch vụ nhà hàng, café dịch vụ vui chơi giải trí cho trẻ em IKEA cho người mua sắm đưa định với dày rỗng IKEA đặc biệt trọng đến dịch vụ khác dành cho khách nơi mua hàng Khách hàng khơng có xe, IKEA sẵn sàng cho thuê xe Người có nhỏ n tâm mua hàng IKEA có dịch vụ trơng trẻ miễn phí cửa hàng Vì IKEA tạo cho khách hàng thường gia đình cảm giác thứ giãn, thoải mái mua hàng  Quảng cáo Chiến dịch quảng cáo IKEA bắt đầu việc vượt qua rào cản chi phí quảng cáo cao IKEA lên kế hoạch phát triển chuỗi phong cách quảng cáo truyền hình để mơ tả giai đoạn khác sống người với thị trường đồ nội thất Một quảng cáo mô tả vợ chộng trẻ vừa mua nhà mới, hay quảng cáo người phụ nữ vừa li dị IKEA chí làm quảng cáo mơ tả cặp vợ chồng đồng tính, hai người đàn ơng nói chuyện đồ nội thất họ Chiến dịch có tác động tích cực lên hình ảnh doanh thu bán hàng IKEA Chiến lược xuyên quốc gia IKEA  Nguyên nhân lựa chọn chiến lược xuyên quốc gia  Do sức ép giảm chi phí cao  Do sức ép đáp ứng yêu cầu địa phương cao - Sau hai vụ thất bại hai thị trường điển hình châu châu âu Là công ty đa quốc gia, IKEA cần phải hiểu rõ khác văn hóa, kinh tế, trị, quy định phủ quốc gia giới Hơn khu vực, quốc gia có sắc văn hố, phong cách sống đặc trưng, nhu cầu, thị hiếu người dân khu vực khác Nếu người Mỹ Trung Quốc thích đồ trang trí nội thất sang trọng đồ sộ, người Nhật Bản lại thích sản phẩm nhỏ gọn, đa năng, ví dụ ghế sofa vừa ghế vừa giườngngủ, bàn có nhiều hộc tủ đựng đồ Nếu người Trung Quốc Châu Âu lại thích đồ nội thất cầu kỳ người Nhật Bản lại thích đồ đơn giản tiện dụng -Bên cạnh đó, nhữngnăm gần đây, công ty sản xuất sản phẩm gỗ phải đối mặt với đòi hỏi khắt khe mơi trường cũngnhư u cầu tính an toàn sản phẩm người sử dụng., IKEA xây dựngmột phòng thử nghiệm Älmhult có nhiệm vụ thử nghiệm sản phẩm IKEA  Cách thức IKEA thực chiến lược  Áp lực giảm chi phí: Phương châm giảm chi phí thực xuyên suốt chiến lược kinh doanh Ikea qua khâu quản trị cung ứng, sản xuất, marketing  Áp lực yêu cầu địa phương: Khi đẩy mạnh mở rộng toàn cầu, IKEA bỏ qua phần lớn quy tắc bán lẻ t hành công giới liên quan đến việc thiết kế sản phẩm cho phù hợp với thị hiếu quốc gia Thay vào đó, theo nhà sáng lập Kamprad, nơi nào, dòng s ản phẩm IKEA phải mang đặc trưng nước Thụy Điển Hơn nữa, IKEA nhấn mạnh nguồn gốc Thụy Điển quảng cáo giới chí sử dụng màu xanh vàng màu cờ Thụy Điển cho cửa hàng a.Cung ứng:  Sản phẩm IKEA “sản xuất tồn giới” Khi IKEA tìm kiến nhà cung cấp , mục đích kiếm người sản xuất sản phẩm có chức thiết kế tốt với mức giá thấp Yêu cầu IKEA gắt gao liên quan đến môi trường làm việc môi trường tự nhiên Tố chức ngoại thương IKEA làm việc với 1600 nhà cung cấp 55 quốc gia Mơt số gắn bó mật thiết với IKEA từ ngày đầu Những nhà cung ứng khác có kế hoạch sản xuất họ Trung Quốc, Ba Lan Đức dù đâu IKEA cam kết hợp tác lâu dài giữ mối quan hệ mật thiết gắn bó với họ Điểm độc khác biệt cách làm việc IKEA họ” mua” khả sản xuất số lượng sản phẩm  Văn phòng địa phương ln gần nhà cung cấp Côngviệc tổ chức mua bán chia thành đại lý, hổ trợ bời 43 văn phòng dịch vụ ngoại thương 33 quốc gia.IKEA gần với nhà cung cấp, cách tạo nên mối quan làm ăn kinh doanh tốt công ty  Trung Quốc- đứng đầu danh sách mua hàng IKEA Ngày phần lớn sản phẩm IKEA (67%) mua từ nhà sản xuất Châu Âu Tuy nhiên, 30% sản phẩm IKEA sản xuất Châu á, trongđó, Trung Quốc chiếm tới 20% Và 3% lại đến từ bắc Mỹ Nhờ vào thực tế chủng loại sản phẩm IKEA giống tồn giới, đặt với số lượng lớn IKEA phát triền nhiều cơng cụ để giúp người mua hàng tìm kiếm nhà cung cấp tốt Canh tranh phần hiển nhiên công việc kinh doanh Mặc dù vậy, canh tranh hợp tác IKEA mua nguyên liệu thô dụng cụ thiết bị với số lượng lớn, sau bán cho nhà cung cấp IKEA  Hơp đồng dài hạn mang đến giá thấp Số lượng lớn nghĩa giá thấp Và mục đích cho thứ giá thấp lại thấp Điều cho phép tạo nên nhữngkhoản đầu tư cần thiết đảm bảo nguồn cung nguyên liệu thô khoản thời gian dài Trongmột vài trườnghợp IKEA hỗ trợ nhà cung ứng hỗ trợ tài chính, tạo nên hội kinh doanh khác biệt, cho phép IKEA tiếp tục đưa dòngsản phẩm nội thất thiết kế đẹp, nhiều chức mức giá thấp đến nhiều người có đủ khả chi trả tốt b, Thiết kế Sản phẩm IKEA dựa cách tiếp cận chức để thiết kế Thiết kế IKEA có nghĩa sản phẩm phải hấp dẫn, thiết thực dễ sử dụng Chúng khơng có nhữngtính năngkhông cần thiết, đưa giải pháp thiết thực nhữngnhu cầu cụ thể khách hàng làm vật liệu phù hợp cho mục đích họ Cái triết lý mà IKEA theo đuổi design for masses (thiết kế cho số đơng Khơng có thiết kế tìm đường đến với cửa hàng IKEA khơng thể đủ rẻ cho số đông Để đạt điều tổng hành dinh IKEA Almhult, Thụy Điển ln có tới 12 nhà thiết kế thức với 80 nhà thiết kế tự làm việc trường với nhóm sản xuất để tìm mẫu nguyên liệu thích hợp tất nhiên phải tốn chi phí thấp phương pháp thử sai IKEA đưa nhóm giá trị tiêu biểu phục vụ nhữngkhách hàng trẻ, mua hàng lần đầu, nhạy cảm với giá cả, thích mặt hàng phong cách, tiết kiệm không gian với mức giá tương đối c, Sản xuất  Về chi phí :Ngay từ lúc thành lập, việc tận dụng nguồn tài nguyên dồi kết hợp với người vùng phía nam Smaland, Thụy Điển tạo nên mạnh việc tạo sản phẩm chất lượng tốt, chi phí thấp với giá cạnh tranh.Trong hầu hết hoạt động IKEA, vấn đề tiết kiệm chi phí ln đặt lên hàng đầu Và bí quan trọng tạo nên thành công IKEA giảm chi phí việc đóng gói phần Hơn nữa, IKEA nhấn mạnh : “mục đích họ khơngchỉ đơn giữ cho giá thấp mà phải hạ xuốngthấp, điều khiến IKEA khơng lãng phí tài nguyên nào” Vậy IKEA làm nào? Trong giai đoạn chuỗi giá trị sản xuất, mua bán, phân phối… IKEA tập trung tạo nhữngsản phẩm theo “thiết kế dân chủ” (democratic design), với mong muốn tạo nên sản phẩm chất lượng cho “càng nhiều người tốt” với giá chấp nhận Thực ngun tắc “khơng lãng phí phát triển sản phẩm” Khi may rèm FAMNIG hình trái tim, phần vụn, phần thừa, IKEA dùng để may rèm FAMNIG nhỏ Hay, nhà sản xuất cửa tận dụngnhữngsản phẩm thừa để tạo nhữngchiếc bàn “table-tops” cho IKEA, bàn có thiết kế độc đáo, tốn ngun liệu IKEA ln tạo hội để hợp lý hóa sản xuất thiết kế Bởi, IKEA cho , chi phí cuối sản phẩm mà họ phải gánh chịu định từ khâu Khác với quan niệm sản xuất thông thường, sản xuất định chi phí, việc sản xuất IKEA hoàn toàn phụ thuộc vào thiết kế lập sẵn với chi phí định trước, nghĩa chi phí sản phẩm được ước tình trước nhà sản xuất việc sản xuất hànghóa chi phí ước tính IKEA hoạt động theo nhiều phương thức khơng nhằm hợp lý hóa sản xuất, đơn giản hóa việc phân phối mà giảm thiểu tác động có hại đến mơi trường Nổi bật việc IKEA cố gắng tính tốn xác tốt lượng sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường, từ đó, thiết lập kế hoạch sản xuất phù hợp Tuy nhiên, mục đích việc nhằm đảm bảo sản phẩm ln có sẵn kho IKEA sẵn sàng đáp ứng, phục vụ khách hàngcó nhu cầu  Chất lượng sản phẩm: Chất lượng sản phẩm phải thích hợp cho việc dự định sử dụng Ví dụ: khơng cần cho bảng trở lại đắt tiền bookcase lựa chọn tốn cơngviệc tốt chừng kệ sách sử dụng cho mục đích dành cho Sản phẩm IKEA phải chịu thử nghiệm cách nghiêm ngặt để đảm bảo chúng đáp ứng tiêu chuẩn an toàn quốc gia quốc tế Kế hoạch tập trung vào việc thay đổi cấu trúc, cho phép IKEA "tối đa tác động nguồn lực đầu tư làm giảm lượng cần thiết để giải vấn đề cô lập" d, Phân phối Đối với IKEA, phân phối không phần quan trọng giống việc tạo nhữngsản phẩm với giá thấp tốt Ngày nay, IKEA có khoảng 1600 nhà cung cấp 301 cửa hàngtrên khắp giới (trong 267 thuộc Tập đồn IKEA 34 khác điều hành nhà nhượng quyền) phân phối 10.000 sản phẩm thông qua 27 kho trung tâm trung tâm phân phối Do đó, với IKEA, việc tiết kiệm khâu phân phối giúp họ tiết kiệm khoảng chi phí khơng nhỏ khâu quan trọng làm nên thành công IKEA Hơn nữa, với kinh nghiệm tích lũy từ nhiều năm, IKEA tạo công thức độc đáo hiệu Khối lượng lớn + Đóng gói phần = Chi phí thấp Số lượng hàng hóa lớn kết hợp với việc đóng gói phần bí quan trọng giúp IKEA vận chuyển hàng hóa cách tiết kiệm từ nhà cung cấp qua cửa hàng tới tay người tiêu dùng Việc khơng nhằm làm giảm chi phí lưu kho phân phối mà làm giảm tác hại đến mơi trường Và thực tế chứng minh, chi phí vận chuyển sản phẩm IKEA giảm xuống rõ rệt IKEA phối hợp phương tiện giao thông khác để làm cho chuyển động hàng hoá nhanh chóng hiệu Hiện nay, khoảng 60% sản phẩm IKEA vận chuyển bằngđườngbộ, 20% đườngsắt 20% lại vận chuyển đườngbiển IKEA phải vận chuyển đường không (dưới 1%) Và IKEA nhắm tới việc tăng tỷ trọng số sản phẩm vận tải đường sắt, có chi phí rẻ nhiều e, Bán hàng Thực nguyên tắc “doanh số lớn mang lại doanh thu nhiều hơn” Mỗi lần chi phí giảm lần IKEA hạ giá sản phẩm Điều giúp IKEA không giữ khách hàng cũ mà dễ dàng tiếp cận khách hàng tiềm nănghơn Một đặc điểm bật mang phong cách IKEA khách hàng góp phần vào việc tạo phí thấp IKEA thường đặt cửa hàngbên trung tâm thành phố Tại nơi ngồi chi phí mà IKEA trả cho cửa hàng thấp mà khách hàng tiết kiệm chi phí cho IKEA thiết lập hệ thống quầy tự phục vụ với đầy đủ sản phẩm có giá kèm theo Thơng qua đó, khách hàng tự chọn hàng hóa thích, phù hợp với túi tiền yêu cầu chất lượng mình, sau đó, mang chúng nhà lắp ráp lại theo hướng dẫn lắp ráp kèm theo Giá thấp khơng hấp dẫn, trừ thể giá trị tốt cho tiền Đây nơi IKEA tạo khác biệt thật IKEA cam kết có mối quan hệ tốt với nhà cung cấp IKEA mua hàng với chất lượng tốt , sản xuất thiết kế mua với số lượng lớn để giảm chi phí Bằng cách làm cho tất đồ nội thất IKEA đóng gói phẳng, IKEA cắt giảm chi phí vận chuyển lắp ráp Mỗi năm IKEA ln cố gắng giảm giá tồn sản phẩm đến 3% Thậm chí giảm mạnh để đánh bật đối thủ khỏi lãnh địa o Sự thuận tiện mua sắm: Các cửa hàng IKEA cung cấp "tất thứ mái nhà", tất sản phẩm có sẵn để lấy o Cho gia đình: IKEA có sản phẩm đến tất thời, chủ đề theo mùa, khu vực chơi cho trẻ em, kiện đặc biệt giá trị lớn gia đình nhà hàng III Thành công thất bại IKEA 1, Thành công đạt Dù phá vỡ số quy tắc bán lẻ quốc tế quan trọng IKEA đón nhận khắp nơi Thế giới Từ năm 1974 – 1994, IKEA mở rộng từ công ty với 10 cửa hàng, số nằm ngồi vùng Scandina Hiện với 125 cửa hàng 26 quốc gia, doanh thu hàng năm 210 triệu USD doanh số khoảng tỷ USD Năm 1994, Thụy ĐIển mang lại 11% doanh số; 29,6 % đến từ Đức, 42,5% đến từ nước tâu Auu, 14,2 % từ Bắc Mỹ  Với lợi cạnh tranh,, quy mô, nguồn lực mình, IKEA làm thay đổi thị trường toàn cầu : nhiều nhà bán lẻ đồ gỗ biến tạo xu hướng cho tăng trưởng nhà bán lẻ có quy mơ lớn, gia tăng sô lượng nhà bán lẻ quốc tế  IKEA làm thay đổi hành vi tiêu dùng : người tiêu dùng có thời gian mua sắm vui vẻ cửa hàng IKEA, họ tự làm họ muốn, khơng có người bán hàng cố gắng thuyết phục họ cửa hàng khác Thất bại thị trường Mỹ Nhật Bản Bước đầu chiến lược xuyên quốc gia mang lại cho IKEA thành công tốt đẹp Tuy nhiên định hướng chiến lược ngày bộc lộ nhiều yếu dẫn đến việc thất bại IKEA số thị trường MỸ Nhật a, Thất bại thị trường Nhật IKEA đến Nhật vào năm 1970 sóng mở rộng Châu Á, sau đấu tranh lâu dài, IKEA phải rút khỏi Nhật Bản vào năm 1986 Năm 1974, lần IKEA cố gắng thu hút khách hàng Nhật Bản cách tung chiến lược tồn cầu giảm chi phí với sản phẩm đồ lắp ráp Nhưng chiến lược thất bại nguyên nhân IKEA khơng đáp ứng cầu dịa phương sau IKEA đav vội vã rút lui lòng với lập luận người dân xứ Phù Tang chưa sẵn sàng với loại hình sản phẩm mẻ Vấn đề kích thước Những ngồi nhà Nhật Bản thường chật so với ngơi nhà nước phát triển khác mà kích thước sản phẩm IKEA lại lớn nên không phù hợp với kiểu nhà chật chội Thứ hai, người Nhật bận rộn nên họ không hứng thú với với việc tự lắp ráp sản phẩm IKEA Nguyên nhân IKEA thất bại - Không nghiên cứu kĩ thị trường Nhật Bản hành vi tiêu dùng họ Họ không sử dụn g tài Nhật Bản, mặt khác nhà quarn lú họ lại người có nhiều năm kinh nghiệm quản lí Nhật Bản, kiến thức công nghiệp liên quan kết nối, giúp cho cơng ty nước ngồi thành cơng hướng gia nhập thị trường Nhật Bản - Không sẵn sàng đáp ứng cầu người Nhật người Nhật không sẵn sàng với phong cách tự lắp rap đồ dùng IKEA Với phương châm “ sản phẩm thỏa mãn nhu cầu”, IKEA đồng tất sản phẩm, điều có nghĩa IKEA khơng đáp ứng nhu cầu địa phương Hơn ,trong thời gian mức sống người Nhật cao, họ quan tâm việc thỏa mãn giá rẻ IKEA lo làm cách cắt giảm chi phí mà quên nhu cầu địa phương IKEA thiếu chăm sóc đặc biệt để biết khách hàng thực cần , làm để khách hàng cảm thấy thoải mái nhà họ b, Thất bại thị trường Mỹ Chiến lược kinh doanh tồn cầu có hiệu năm 1985 , IKEA định tham gia vào thị trường Mỹ Từ 1985 – 1990, IKEA mở cửa hàng Bắc Mỹ, khơng giống cơng ty đạt châu Âu, cửa hàng không mang lại lợi nhuận nhanh chóng IKEA phải đối mặt với cạnh tranh gay gắt từ đối thủ lớn nhà bán lẻ Walmart , Target, công ty đồ gỗ nội thất Ethan Allen Năm 1990,ngay trước kinh tế Mỹ rơi vào suy thoái, IKEA trở nên tham vọng mua cửa hàng nội thất quốc tế thuộc sở hữu Stor California sau năm kinh doanh, doanh nghiệp xuống dốc đại lý nội thất Thụy Điển tuột lượng hàng, chí kế hoạch marketing rầm rộ khơng thể cải thiện tình hình Hơn IKEA khơng thể thành cơng việc thích ứng với đồ nội thất cho khơng phù hợp với thị hiếu người Mỹ Tình hình kinh doanh ngày xấu vào năm 1995, Chủ tích IKEA vào thời điểm cảnh báo IKEA trạng thái khủng hoảng vòng năm IKEA đóng cửa 21 cửa hàng Bắc Mỹ cắt giảm nhân viên văn phòng Cơng ty phải thiết kế sản phẩm phì hợp với thị trường Hoa Kỳ tủ bếp sâu phù hợp với kích thước thiết bị gia dụng người Mỹ, ghế sofa phải êm Để đón nhận, IKEA phải thay đổi nhận định người Mỹ đóng gói nội thất theo dạng phẳng Phần lớn người Mỹ thường hay thay đổi đồ dùng họ chấp nhận sử dụng IKEA q bền Mở đầu IKEA cố chấp khơng muốn thay đơi kích thước giường tủ bếp để phù hợp với người Mỹ thiết bị Các giường ngủ IKEA bán với kích cỡ king/ queen size , kiểu khăn tắm IKEA kiểu châu Âu, nhỏ mỏng tủ bếp IKEA hẹp cho đĩa đựng pizza cỡ lớn Ly nhỏ quốc gia hay thêm đá vào tất thứ , ngăn kéo tủ phòng ngủ IKEA cạn với người tiêu dùng Mỹ, người thích cất áo lên vào Trong kệ sách họ lại q nhỏ so với nhu cầu “thượng đế” người Mỹ Ghế sofa IKEA theo phong cách châu Âu lại bi đánh giá cứng với người Mỹ, bàn ăn khơng đủ rộng để bày gà tây lễ Tạ Ơn Tuy nhiên, lần IKEA phải dối đầu với tính , trước đến Đức năm 1974, IKEA vấp phải khó khăn tương người Đức quen sử dụng bàn có chân, bàn IKEA có chân  Giải pháp:  Bên cạnh việc quan tâm đến giảm áp lực chi phí, giảm giá hàng bán cần quan tâm trọng đến áp lực thích nghi địa phương Chẳng hạn thị trường Mỹ, người Mỹ thường không quen với việc tự tay lắp ráp đồ nội thất, điều khác so với người châu Âu Nhà cửa Nhật Bản thường nhỏ nên sản phẩm có kích thước q lớn IKEA chắn không phù hợp với họ  Khi nhận hạn chế mặt thích nghi cần phải có biện pháp nhanh chóng nhằm giải vấn đề IKEA đưa hướng dẫn chi tiết cung cấp dịch vụ tự lắp ráp để đáp ứng nhu cầu người Mỹ Và thay sản xuất đồ nội thất kích thước lớn, IKEA thay đổi sản phẩm trở nên tinh gọn, nhẹ nhàng phù hợp với nhà Nhật Bản  Không nên tiếp cận thị trường nhanh, dễ dẫn tới thất bại Hãy tìm hiểu địa phương cách cặn kẽ lên kế hoạch nhằm khắc phục trở ngại cần thiết IV, Bài học kinh nghiệm Để đáp ứng nhu cầu địa phương, IKEA phải đối mặt với thách thức quan trọng sửa đổi chiến lược, thay cho chiến lược tồn cầu lấy quy mơ áp đảo, tham vọng tiêu chuẩn hóa phương thức xâm nhập thị trường cho nơi  IKEA theo đuổi triết lý “design for masses” tức thiết kế cho số đơng sản phẩm IKEA có đồng thiết kế, kích thước, mẫu mã cho tất sản phẩm phân phối toàn cầu Các sản phẩm IKEA tháo rời đóng gói hộp tơng, giúp tiết kiệm chi phí vận chuyển, sức chứa kho bãi khách hàng tự vận chuyển lắp ráp nhà Các nhà thiết kế IKEA thường xuyên tiếp xúc với khách hàng nhằm hiểu rõ nhu cầu họ Tuy nhiên mở rộng kinh doanh giới, IKEA không trọng nghiên cứu thị hiếu người tiêu dùng nước sở khiến cho công ty thất bại hai thị trường lớn Mỹ Nhật Bản  Ngoài vấn đề sản phẩm, mục tiêu IKEA hướng đến đối tượng, lứa tuổi, phong cách sống thu nhập, áp dụng công thức phân phối bán hàng Các cửa hàng bán lẻ IKEA ln đặc trưng hình ảnh Thụy Điển với màu xanh dương vàng Điều dẫn đến thất bại IKEA xâm nhập vào Mỹ Nhật Bản Hai thị trường khó tính học quý giá cho IKEA việc phải trọng đến thị hiếu tiêu dùng người dân nước sở  Khi thâm nhập thị trường khó tình Mỹ hay Nhật Bản cần tìm hiểu rõ nét văn hóa phong cách sống nơi Nhật cần có bàn ăn nhỏ Mỹ ngược lại họ cần bàn lớn, thâm nhập thị trường cần tìm hiểu rõ thị hiếu thói quen dùng hàng khách hàng  Khi phân phối cần phải làm cho khách hàng vừa lòng chẳng hạn phải có thêm đĩa CD hướng dẫn khách hàng lắp ráp sản phẩm cơng ty  Khơng nên áp đặt thói quen khách hàng nơi cho nơi khác điều chắn không phù hợp nơi có cách chọn hàng khác  Khi biết khách hàng có xu hướng khơng thích sản phẩm cần cải tiến theo ý thích khách hàng IKEA làm  Không cần thâm nhập nhanh cho dù có chiến lược Marketing mạnh mẽ nguy thất bại nhiều khơng hiểu rõ văn hóa thị hiếu khách hàng  Phải có nguồn quỹ dự phòng thay đổi tỷ khơng bị hụt hẫng tỷ giá thay đổi V Kết luận: Để chiếm lĩnh thành cơng thị trường tồn cầu nay, cơng ty phải có khả xác định nhanh khai thác hội lộ đâu, nội địa hay quốc tế Nhà quản trị cần xác định ưu điểm hạn chế công ty, đặc biệt trì lợi cạnh tranh bối cảnh kinh doanh quốc tế ngày phát triển, công ty không cạnh tranh với đối thủ nội địa mà với đối thủ lớn quốc gia khác Kế hoạch chiến lược cung cấp công cụ hữu dụng bổ trở cho nhà quản trị nhận dạng đương đầu với thử thách phạm vi toàn cầu Chiến lược kinh doanh quốc tế thật nắm vai trò quan trọng, định thành bại công ty trình xâm nhập vào thị trường Cũng IKEA, từ đầu, IKEA đặt mục tiêu cho tạo sản phẩm giá rẻ mà đảm bảo chất lượng Chính điều làm nên lợi cạnh tranh cho IKEA Và chiến lược toàn cầu đời nhằm phát huy lợi Chiến lược gặt hái thành cơng định, nhiên, chiến lược hoàn toàn thất bại số thị trường Ấy thấy rằng, sản phẩm tốt giá rẻ chưa đủ mà điều quan trọng phải đáp ứng nhu cầu địa phương, điều mà hầu hết MNC quan tâm Và ngày nay, chiến lược xuyên quốc gia mà IKEA thực đáp ứng yêu cầu : Giảm áp lực chi phí cao đáp ứng nhu cầu địa phương Và kết IKEA thành công thị trường trước thất bại, đạt doanh thu cao Mỹ, trở thành thương hiệu bán lẻ đồ nội thất tiếng toàn cầu Đáng ý hơn, việc kinh doanh, MNC phải trọng đến hoạt động xã hội, giảm tác động đến môi trường đặc biệt quan tâm đến sức khỏe người tiêu dùng Đáp ứng điều đó, MNC phát triển bền vững Nguồn:  Sách giáo trình KDQT trường ĐH KTQD năm 2016  https://vi.scribd.com/document/188313770/CHI%E1%BA%BEN-L%C6%AF %E1%BB%A2C-KINH-DOANH-QU%E1%BB%90C-T%E1%BA%BE  http://www.dankinhte.vn/cac-loai-hinh-chien-luoc-kinh-doanh-quoc-te/      http://www.ukessay.com http://www.ikea.com http://curbed.com http://brandsvietnam.com http://google.com ... tế  Chiến lược kinh doanh quốc tế tập hợp mục tiêu, sách kế hoạch hoạt động doanh nghiệp nhằm đảm bảo phát triển quốc tế doanh nghiệp  Chiến lược kinh doanh quốc tế phận chiến lược kinh doanh. .. 4.2 Các loại chiến lược kinh doanh quốc 4.3 Xu hướng thay đổi chiến lược .8 B Chiến lược kinh doanh quốc tế tập đoàn IKEA 10 I, Giới thiệu sơ lược tập đoàn IKEA ... loại chiến lược kinh doanh quốc Thông thường, doanh nghiệp kinh doanh quốc tế sử dụng bốn loại hình chiến lược để hỗ trợ họ việc thâm nhập cạnh tranh mơi trường tồn cầu:  Chiến lược quốc tế  Chiến
- Xem thêm -

Xem thêm: Chiến lược Kinh doanh quốc tế của tập đoàn IKEA., Chiến lược Kinh doanh quốc tế của tập đoàn IKEA.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay